Industriarbetarnas tidning

Distriktschefen: Cheferna behöver ses på kontoret

11 mars, 2021

Skrivet av

Cheferna behöver vara på kontoret, och ute hos kund. Distriktschefen Henrik Lundberg är tydlig på den punkten. Men när smittan spreds på Samhall i Göteborg skickades tjänstemännen hem i väntan på provsvaren. 

Henrik Lundberg, distriktschef på Samhall i Göteborg. Foto: privat

Samhall i Göteborg hade nyligen ett coronautbrott. Hur handskades ni med det?

– Det var veckan innan sportlovet. Tre tjänstemän blev sjuka, om jag inte minns fel. Och så var det några med symtom som senare gick hem och testade sig. Vi informerade alla inblandade som hade träffat de här personerna. Vi särade och delade upp arbetsgrupper. En period ställde vi in nästan alla aktiviteter. Sen inväntade vi provsvar på ett antal inblandade som vi trodde kunde ha fått det.

Hur har ni gjort för att bromsa smittspridningen under pandemin?

– Vi har haft ett väldigt bra stöd av företaget i hur man tolkar Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi följer det myndigheterna har föreskrivit. Det som ökat på är fler möten med den lokala arbetsmiljökommittén, tätare samarbeten med skyddsombuden, och oftare med riskanalyser.

Träffas ni fysiskt?

– Det har varit olika. Vi började ganska omgående när pandemin startade förra året med tätare aktiviteter. Det har ju varit väldigt starkt sug efter information. Och det är viktigt att vi kommer ut snabbt med informationen.

Så säger Folkhälsomyndigheten om hemarbete

Vi har fortsatt en spridning av covid-19 i Sverige och en viktig del i att minska smittspridningen är att den som kan bör arbeta hemifrån.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att så många som möjligt arbetar hemifrån. Alla har dock inte denna möjlighet. För dessa personer gäller det istället att färdas så säkert som möjligt till och från arbetet, t.ex. genom att undvika kollektivtrafik eller andra färdsätt där trängsel kan uppstå.

Läs vidare på Folkhälsomyndighetens sajt.

Har första linjens chefer varit tvungna att jobba på kontoret under pandemin?

– Ja, våra medarbetare är ju hos kunderna. Där är ju vår verksamhet. Så våra medarbetare behöver ha sina chefer på plats. Men vi har vidtagit ett antal åtgärder. Vi har följt företagets beslut i frågan om hemarbete, något som också LO-facken har tryckt på som viktigt.

Så inga av Samhalls tjänstemän har fått arbeta hemma något under pandemin?

– Nej, våra medarbetare är ju på jobbet. Och då blir det svårt för våra chefer att vara hemma. Tvärtom så behövs väldigt mycket information och trygghet, och tillse arbetsmiljön ute på arbetsplatserna som vi har. Då behövs chefernas närvaro. Man behöver också ses på kontoret.

Så cheferna i Göteborg har tvingats att vara på plats på kontoret?

– Arbetet är ju delvis på kontoret, delvis ute hos kunderna. Det gäller att lägga upp ett arbetssätt där man ser till att hålla avstånd och att man vidtar de hygienåtgärder som myndigheterna rekommenderar.

Kraven på första linjens chefer är orimliga vittnar många medarbetare om. Vad är din kommentar till det?

– Jag kan inte uttala mig om de är orimliga. Vår ledaridé handlar om att sätta upp rimliga mål som är uppnåbara. Det finns naturligtvis ett intresse i företaget att vi når våra mål, men i de fallen man anser att det är svårt att nå målen så ska man ta upp det med sin chef!

Har cheferna piskats hårdare under pandemin?

– Arbetsmiljön är jätteviktig för oss. Att ha ett öppet och bra klimat och en arbetsmiljö som funkar. Det är en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt viktiga uppdrag, vilket är att utveckla våra medarbetare i arbete.

Får man framföra kritik på Samhall i Göteborg?

– Ja, det hoppas jag. Det gör vi ju i många olika forum, dels via arbetsmiljökommittén, dels att man går till sin närmsta chef eller direkt till mig om man undrar över något.

Läs också

Samhallchefer slår larm efter coronautbrott

Under hela pandemin har Samhalls chefer i Göteborg tvingats att vara på plats, eller ute hos kund. Nu har covid brutit ut och chefer smittat ner varandra.

Får de anställda uttrycka hur de känner i sociala medier?

– Det finns naturligtvis en sekretessförbindelse som handlar om våra kunder och enskilda medarbetares förhållanden som alla chefer åtar sig att inte prata om. Men vi har inga restriktioner annars.

Hur jobbar ni med att förbättra arbetsmiljön både för städarna ute hos kund och för cheferna på kontoret som ska leda och fördela arbetet?

– Vi har ett antal verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är en tydlig agenda för företaget. Arbetsmiljön är en förutsättning för att vi ska kunna lösa vår uppgift, att utveckla våra medarbetare i arbete. Vi har våra medarbetarundersökningar, informationsmöten, arbetsplatsträffar och annat. Skyddsåtgärderna på kontor och andra arbetsplatser följer företagets riktlinjer, myndigheternas rekommendationer och är förankrade i riskanalys som är gjord i lokal arbetsmiljökommitté eller direkt med skyddsombud.

Är du uppbackad från högre ort? Får du stöd som chef?

– Ja det tycker jag. Men jag vill framför allt framhålla det samarbete jag har med facken i Göteborg. Vi har en öppenhjärtig och tät dialog som är väldigt konstruktiv. Det är viktigt för att vi ska få en bra arbetsmiljö. Den är jag nöjd med.

Är alla friska nu?

– Nej, vi har högre sjuktal än normalt på Samhall. Naturligtvis. Det är ju en pandemi. Även i min familj har en person insjuknat, trots att vi har varit väldigt noggranna med allting.

Har du kunnat jobba hemifrån?

– Jag tar så många möten jag kan digitalt. Men ofta är det på jobbet. För där har jag en bättre arbetsplats. Men när jag väntade på svaret på coronatestet så tog jag så mycket jag kunnat hemifrån.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.