Industriarbetarnas tidning

Så ska Sverige få kontroll över fusket i arbetslivet

2 juni, 2022

Skrivet av

Arbetslivskriminalitet Genom regionala ”Akrim-center”, liknande dem i Norge, vill regeringen städa upp på svensk arbetsmarknad. 

Johan Danielsson. Foto: TT Nyhetsbyrån.

– Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden. Att mota tillbaka arbetslivskriminaliteten är en avgörande del i detta arbete, säger Johan Danielsson (S), som är ansvarig minister. 

– Inte minst för att man i dess mörkaste sida ser tydliga kopplingar till den organiserade brottsligheten.

Men hur ska det gå till? Här är all fakta om Sveriges nya Akrim-center.

Regionala center 

Två så kallade Akrim-center (regionala center mot arbetslivskriminalitet) öppnar i sommar. Totalt ska det bli sju runt om i landet. 

2023 ska alla center vara på plats. Akrim kommer att samordnas med polisens regionala underrättelsecentrum.

– På så vis stärks möjligheten till samverkan med det myndighetsgemensamma arbete som bedrivs mot den organiserade brottsligheten, säger Johan Danielsson.

Läs också

Så kämpar Norge mot fusket

Norska myndigheter är ute varje dag för att störa de kriminella.

Norge ligger före Sverige i kampen mot fuskande företag. Här finns en strategi och en politisk tanke. Norska myndigheter har jobbat tillsammans i flera år för att sätta dit företag som utnyttjar utländska arbetare.

Akrim

Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet. Satsningen har pågått sedan 2018 på uppdrag av regeringen. Tidigare kallades det för ett arbete mot osund konkurrens. Företag och organisationer bryter med andra ord mot lagar och regler för att få fördelar gentemot sina konkurrenter. 

Nu byter modellen namn till Akrim, som i Norge. Målet är att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Polisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket gör myndighetsgemensamma kontroller. 

Arbetsmiljöverket, med sin tillträdesrätt till arbetsplatser, fortsätter att vara samordnaren.

Läs också

Han skickar cheferna i fängelse

Rune Bård Hansen, Jurist och Norges mest kunniga på arbetsmiljökriminalitet. Foto: Kirvil Åberg Allum

Allt började på Svalbard. Rune Bård Hansen var polismästare och fick dela flygplan med likkistor. Kropparna av 21 döda gruvarbetare. Sedan dess har han jobbat med arbetsmiljöbrott.

Nio myndigheter samverkar 

I stället för åtta samverkande myndigheter, blir det nio när nu även åklagarmyndigheten ska ingå. Myndigheterna ska, som i Norge, sitta samman fysiskt för att effektivisera sin samverkan mot arbetslivskriminaliteten.

De nio myndigheterna är:

  • Arbetsmiljöverket
  • Skatteverket
  • Polisen 
  • Åklagarmyndigheten
  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Ekobrottsmyndigheten
  • Jämställdhetsmyndigheten
  • Migrationsverket

Här placeras centerna

Det blir ett Akrim-center per polisregion: