Industriarbetarnas tidning

Bättre pension villkor för avtal

1 november, 2006

Skrivet av JONAS HÅLLÉN JEANETTE HERULF

På måndag presenterar LO-förbunden sina gemensamma krav i 2007-års avtalsrörelse. Löneutrymmet ligger på runt 4 procent, det är förbunden överens om. Och man tänker sig ett krav i kronor och ören, liksom vid förra avtalsrörelsen 2003.

2003 var kravet en löneökning på minst 3,2 procent av lönen eller 650 kronor i månaden. Konstruktionen den här gången ser likadan ut, fast med högre siffror.

Ovanpå detta vill LO också ha en särskild satsning på lågavlönade kvinnor. Den modell som kommer att tillämpas bygger också på ett krontal, ett av LO fastställt belopp, som anpassas efter andelen kvinnor i respektive avtalsområde (se fakta).

Exakt hur förbunden sedan väljer att fördela jämställdhetspengarna kommer LO inte att lägga sig i. Däremot förbinder sig LO-förbunden att inte kräva kompensation för de högre påslag som kvinnodominerade branscher kan få enligt den här modellen.

Den nya regeringen rivstartade med flera förslag som försämrar och fördyrar a-kassan. Dessutom lovade man stora skattesänkningar. Inget av det påverkar löneutrymmet, enligt Erland Olauson.

Däremot innebär det spända politiska läget att LO:s medlemmar förmodligen får ett kortare avtal än det nuvarande, treåriga avtalet.

– Det går inte att teckna treåriga avtal när man inte vet vad som kommer att hända i framtiden, säger Erland Olauson.

Ett annat hinder på vägen är de förhandlingar om nya pensionsavtal som just nu förs mellan LO och Svenskt Näringsliv. Tjänstemännen fick ett nytt avtal innan sommaren och LO kräver ett lika bra, eller ”jämbördigt”, som Erland Olauson uttrycker det.

Ett riktmärke för LO:s krav är tjänstemännens nya pensionsavtal. Det skulle innebära att en 30-årig LO-medlem som tjänar 18 500 kronor i månaden får en ökning på runt 1 000 kronor i sin avtalspension.

Ambitionen från LO:s sida är att förhandlingarna ska vara klara till årsskiftet.

– Om vi inte får en överenskommelse om pensionerna blir det inga löneavtal, sa Olausson.

Andra krav från LO är: höjda lägstalöner, kompensation för den nyligen inrättade nationaldagen, en utökad omställningsförsäkring som även ska gälla dem som blir av med jobbet på grund av sjukdom. LO vill också ha restriktioner för inhyrning av personal.

Fakta kvinnopott

LO:s modell innebär att varje heltidsanställd kvinna i ett avtalsområde betyder X kronor extra i lönekrav. Om ett avtalsområde till exempel består av 80 procent kvinnor, blir det extra avtalskravet 80 procent av X kronor.

På pressmötet i dag beskrev LO:s avtalssekreterare modellen med ett räkneexempel: Om den extra kvinnosatsningen blir 150 kronor blir det extra kravet för ett avtalsområde med 80 procent kvinnor, 120 kronor (80 procent av 150 kronor) per heltidsanställd kvinna.