Industriarbetarnas tidning

Trygghetsregler besvärar trä- och möbel­industrin

8 juli, 2010

Skrivet av

Arbetsgivarna inom trä- och sågverksindustrin gillar inte Las. Nästan nio av tio tycker att lagstiftningen inte tar tillräcklig hänsyn till företagens behov.

Det är Trä- och Möbelindustriförbundet som gjort en enkätundersökning bland sina 900 medlemsföretag. Där framgår – åtminstone bland de 23 procent av arbetsgivarna som brytt sig om att besvara enkäten – att de inte gillar Las.

Både regler för turordning och återanställningsrätt kritiseras hårt i undersökningen.

– Vi vill ha nya tydliga regler där inte enbart anställningstid är ett skyddsvärt intresse, säger David Johansson, förhandlingschef på TMF.

Undersökningen visar att 75 procent av enkätsvararna särskilt vill ändra Las regler vid arbetsbrist. Nio av tio tycker att reglerna om företrädesrätt till återanställning är negativt – det har fått drygt hälften av företagen att avstå från att anställa, trots att behov finns.

Nästan lika många avstår från att tillsvidareanställa på grund av Las.

– Företagen behöver en ny lagstiftning som inte bara utgår från anställningstid som bedömningsgrund, utan också väger in kompetens och konkurrenskraft, säger Skogsindustriernas förhandlingsdirektör Per Hidesten.

Han menar att utmaningen ligger i att hitta en balans mellan hög kompetens och konkurrenskraft å ena sidan och tillräcklig anställningstrygghet för medarbetarna å den andra.

– Vi är övertygade om att ju högre kompetens vi kan säkra bland medarbetarna på företagen, ju tryggare blir deras anställningar, framhåller han.

Att nästan nio av tio arbetsgivare tycker att Las inte tar hänsyn till företagens behov, får GS förhandlingschef Tommy Andersson att ta sig för pannan.

– Vi talar faktiskt om en trygghetslag för de anställda. I denna lag finns det sedan regler som garanterar att arbetgivaren har kvar den kompentens som behövs.

Sjuka Samhall: Fackets roll

Samhallanställda känner sig svikna av facket

Samhall­anställda känner sig svikna av facket

År efter år betalar medlemmarna in pengar till facket. Men när jobbet gör dem sjuka finns ingen där. Samhalls vittnen berättar hur fackförbunden slutat agera i arbetsmiljöfrågor.