Industriarbetarnas tidning

”Vi måste vara ett tydligt alternativ”

5 april, 2013

Skrivet av Mikael Färnbo

S-kongressenSocialdemokraternas kongress pågår som bäst. Vi har pratat med några ombud med hemvist i industrifacken om vilken politik partiet bör driva.

Mattias Josefsson, (bild till höger) ombud från Södra Älvsborgs partidistrikt, oppositionsråd Ulricehamns kommun, fd klubbordförande på Emballator Ulricehamns Bleck AB. Tredje kongressen som ombud.

Vad tycker du om kongressen?

– Det är en bra stämning. Tycker det råder en samförståndsanda.

Vad driver du för frågor?

– Infrastruktur. Industrin har tre basfaktorer som man vilar på: Energi, utbildning och infrastruktur. Har man de tre sakerna på plats borgar det för investeringar och utbyggnader av den svenska industrin. Kommunikationerna är eftersatta i Sverige.

– Till exempel kan betydelsen av Göteborgs hamn inte överdrivas. Den tar emot och skeppar ut 70 procent av alla containers i Sverige. Därför måste vi se till att trafiken från och till hamnen fungerar. Därför är Götalandsbanan väldigt viktig. En ny sträckning för att avlasta Västra stambanan. Atlas Copco var ute nu i höstas och sa att det är lättare att planera transporter i Amazonas djungler än från Örebro ner till Göteborgs hamn. Det säger en hel del.

Vad tycker du om de omdebatterade från kring vinster i välfärden och kvoterad föräldraförsäkring?

– Jag har inga problem med partistyrelsens kompromissförslag kring vinster i välfärden, men jag är också beredd på att ta ytterligare steg. När det gäller föräldraförsäkringen tycker jag att vi måste få fler pappor att vara hemma, men att gå så långt som att dela in det i tre delar, det tror jag inte på. Jag tror inte det är en valvinnarfråga och det vore olyckligt om vi hamnar i en sådan lösning.

Hur ska S vinna valet 2014?

– Fortsätter att vara tydliga i jobbfrågan, tydliga i utbildningsfrågan och tydliga i välfärdsfrågan. Det är Socialdemokraternas hemmabana och håller vi oss där kommer vi vinna, speciellt med Stefan Löfven som ordförande.

Roger Krona, från Skaraborgs partidistrikt, fackligt aktiv för IF Metall på Volvo personvagnar i Skövde. Första kongressen som ombud.

Vilka frågor driver du?

– Jag driver det här med nollvision mot arbetsplatsolyckor. Det måste finnas en vision om noll dödsolyckor. Sen får man sätta upp delmål utöver det. Men det är viktigt att vi strävar dit. Sen driver jag mycket frågor kring a-kasseregelverket och en förbättrad arbetslöshetsförsäkring.

Vad tycker du om vinst i välfärd?

– När det gäller vård, skola och omsorg så tycker inte jag att det ska gå att göra vinst. Jag kan visserligen köpa partistyrelsens förslag men är öppen för en diskussion om hårdare reglering.

Kvoterad föräldraförsäkring?

– Jag vet inte om det är en bra idé. När jag frågar medlemskåren runt om på min arbetsplats så tycker man att det vill man bestämma själv. Sen kan jag känna ibland att kvinnor vill ta den biten, ” jag är mamma och står närmare barnet och så där”, vilket jag tycker är fel. Så jag tycker ändå det kan vara bra att börja med en tredelning, för att få igång tänkandet på något sätt.

Hur ska S vinna valet 2014?

– Genom att gå ut och prata med folk på gator och torg. Prata med medlemmar på arbetsplatsen och fråga vad de vill, berätta att vi till exempel kan höja skatter för att få en bättre välfärd. Det tror jag folk köper om man pratar med folk om det.

Simon Ryndal, 25, Södra Älvsborgs partidistrikt, sitter i ungdomskommittén för IF Metall i Borås, jobbar inom textilindustrin på Ludvig Svensson AB i Kinna. Första partikongressen.

Vad driver du för frågor?

– Sitter med i temagruppen kring arbete. Försöker påverka så vi kan göra lite hårdare åtdragningar när det gäller visstidsanställningar. Jag tycker man ska behöva motivera varför man ska anställa på visstid och inte bara ha det slentrianmässigt som det är nu. Och även motivera varför man avslutar en provanställning.

Varför brinner du för de här frågorna?

– Man ser hur visstidsanställningar staplas på varandra inom vissa sektorer. Man ser otryggheten som ungdomar har på arbetsmarknaden. Går man på visstid kanske man inte får ett hyreskontrakt, man kanske inte kan ta ett huslån. Om ungdomar ska gå på sådana anställningar upp till 30 år tar et väldigt lång tid innan man kan starta sitt liv.

Vad tycker du om vinster i välfärd och tredelad föräldraförsäkring?

– Tycker det är bra att även partiledningen har uppfattningen att vi ska begränsa vinsterna. Tycker också att vi kan skärpa kraven lite ytterligare och föra in en non-profitvision i framtidskontraktet. Jag tror också att en tredelning av föräldraförsäkringen är bra på lång sikt.

Hur ska S vinna valet 2014?

– Genom att vara ett tydligt alternativ och tydliga med vad som skiljer oss från borgarna.

Joakim Pohlman, 43, Kronobergs partidistrikt, oppositionsråd i Markaryd kommun, Pappers avdelning 103, mekaniker på Smurfit Kappa Lagamill. Femte kongressen som ombud.

Vad tycker du om den här i jämförelse med tidigare kongresser?

– Den här är väldigt viktig. Om vi förlorar valet igen skulle det innebära tolv år som vi inte varit vid makten. Då är det mycket som hinner förstöras som inte kan bli reparerat.

Vad tänker du på då?

– Ja, det kan vara till exempel arbetarskydd. Förlorar vi nästa val är jag övertygad om man de ger sig in i lagen om anställningsskydd.

Vad driver du för frågor?

– Det viktiga är de stora frågorna. Hur hanterar vi vinster i välfärden till exempel. Andra frågor jag engagerar mig i är försvarspolitiken, hur vi tar hand om våra veteransoldater. Jag har själv gjort tre stycken utlandstjänster, två i Libanon och en i Kosovo. Jag vet hur en del blivit dåligt behandlade när de kommit hem.

– En annan fråga som är oerhört viktig är energin. De skrivningar vi har om att vi på sikt ska fasa ut kärnkraften i en takt som gör att vi kan hålla konkurrenskraftiga priser på energi för industrin. Det finns nu lite diskussion där vissa vill göra det här snabbare. Det vore förödande för svensk basindustri.

Vad tycker du om vinster i välfärden?

– Jag tycker inte vi ska ha några vinster i välfärden. Det är jag väldigt tydlig på. Jag tror att vi kommer enas om det här. Det är så tydligt att ombuden och medborgare ute i landet är emot det här.

– Sen har vi arbetslösheten som helhet. Jättebra att Löfven sätter ett tydligt mål att ha lägst arbetslöshet i Europa till 2020.

Tredelad föräldraförsäkring?

– Jag skulle tro att et blir ett sådant beslut men jag är inte så positiv till det. Jag tycker familjerna ska kunna bestämma själva. Kanske lägga till en extra pappamånad, men inte kvotering.

Ingemar Ottosson, 60, Norra Älvsborgs partidistrikt. Jobbade tidigare på det nedlagda Inlands pappersbruk i Lilla Edet. Nu kommunstyreslens ordförande i Lilla Edet. Första kongress som ombud.

Vilka frågor är viktiga för dig?

– Jag har jobbat i temagruppen om miljö. Bland annat så är ju energifrågan och kärnkraftsfrågan med där. Där har partistyrelsen ett förslag om att vi kommer behöva kärnkraften under överskådlig tid men att vi ska jobba för att göra en omställning. Det tycker jag är en bra linje. Om vi ställer om för snabbt kostnaderna öka för mycket och industrin kommer att slås ut.

Vinst i välfärd?

– Jag tycker att partistyrelsen har en poäng om att viss vinst kommer man behöva tillåta. Men vi kommer behöva ett system som ser till att våra skattepengar inte dräneras.

Tredelad föräldraförsäkring?

– Ja det handlar i grund och botten om en jämställdhetsfråga och lika lön. Det är det perspektivet man kommer in på. Just nu är det den som har lägst lön som stannar hemma och gör man det hamnar man ännu längre bort. Jag tycker att tredelningen är bra och bör införas nästa mandatperiod.

Hur ska S vinna valet 2014?

– Ut och träffa våra invånare i Sverige och prata politik. När vi vann i Lilla Edet 2010 var vi ute otroligt mycket. Det är det som ger framgång.

Ann-Charlotte Karlsson, 52, Skaraborgs partidistrikt, Pappers avdelning 78 i Mariestad, sitter i fullmäktiga i Töreboda kommun och i regionfullmäktige i Västra Götaland. Jobbar som hylsmakare på Metsä Tissues pappersbruk i Mariestad. Tredje kongressen som ombud.

 Om du jämför kongresserna, hur viktig är den här?

– Tyckte den förra var viktig, men det här är snäppet vassare. Nu måste vi återta initiativet. Vi har varit för dåliga på att visa vad vi står för. När vi diskuterar vinster i välfärd till exempel. Vi kunna reglera dem likväl som man gör i övriga delar av världen. Vi är inte emot välfärdsvinster, vi är emot övervinster i välfärden, det är ju en skillnad.

Vad tycker du om partistyreslens förslag gällande vinst i välfärd?

– Det är lite blekt och halvljummet. Man måste våga vara tydlig med vad man står för. Det är bara att gå ut på nätet och lyssna på vad Olof Palme säger om det. Det bara känns rätt in i hjärtat och i ryggmärgen. Det är ju så det ska vara.

Och föräldraförsäkringen?

– När det gäller den tredelade föräldraförsäkringen så har vi sagt för flera år sedan att det är vi för. Men det är dags att sätta ner foten och tala om att vi vill göra genomföra det nästa mandatperiod. Ge ett klart och tydligt alternativ till det vi har i dag.

Vad driver du för frågor?

– Det handlar om barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Det är det här med att alltid behöva avstå från saker som för dig och mig är väldigt naturliga. Att man vill vara med i ett hockeylag eller spela fotboll eller kunna gå på bio någon gång. Men man får hela tiden avstå. Aldrig ha råd att åka på semester. Med den politik som förs i dag har det blivit sådana stora skillnader. Det är inte värdigt.

– Det är bara att titta på den försämrade tandhälsan. Vad är det som händer? Det tar tid att bygga ett samhälle för alla, men det går snabbt att riva. Det har vi sett nu.

Hur ska S vinna valet 2014?

– Genom att vara ärliga och tydliga och visa på alternativ.

Stefan Jönsson, 54, Kronobergs partidistrikt, sitter i fullmäktige i Älmhults kommun, IF Metalls fackklubbsordförande på Invacare AB som tillverkar manuella rullstolar. Femte kongress som ombud.

Vad driver du för frågor?

– Jag har arbetat för bättre kommunikationer och är kritisk till det här med förskottsbetalningar för kommuner för infrastruktur. Det är åt helsike. Har kommunen inga pengar just nu, nä då får man vänta. Jag tycker att har man fått något beviljat ska det löpa, oavsett om man är en rik eller fattig kommun.

Viktiga frågor för metallare?

– Att vi satsar på forskningen. Att vi fortsätter utveckla basindustrin och att vi satsar på infrastrukturen. Nu ser vi att norra Sverige växer igen i och med gruvdriften. Det är enorma satsningar som kan ge jobb i 30–40 år framåt. Det gäller att kunna frakta malmen till en läglig hamn.

– Sen måste vi kunna lösa konkurrensen från låglöneländer med bra fackliga avtal. Nu har EU slagit till mot Lavaldomen. Det är viktigt att vi får en uppgörelse där. Byggnads vann ju en oerhört viktig dom som betyder at det är huvudentreprenören som har ansvar för arbetsmiljön och löner.

Vinst i välfärd?

– Jag är inte för vinster i välfärden men inser att vi inte kan totalstoppa det. Men det jag vill totalstoppa är vinster i skolan. Jag vill inte att skattemedel hamnar i skatteparadis samtidigt som resultaten i skolan sjunker.

Tredelad föräldraförsäkring?

– Jag har inget emot det. Jag tycker det är bra.

Hur ska S vinna valet 2014?

– Nyckeln är att vi blir trovärdiga igen. Att vi får en politik som kan visa på utveckling, på jobb, på utbildning. Jobben, jobben, jobben, det är det det kommer handla om.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Facken inom industrin säger nej till första lönebudet för anställda inom industrin. De anser att opo:s förslag är ”oacceptabelt lågt”. Den första hemställan från opo, opartiska ordföranden, nådde fack och arbetsgivare igår. I den föreslogs ett så kallat ”avtalsvärde” på 4,5 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Samtliga fackförbund inom industrin säger nej till […]

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Den bräckliga världsekonomin har legat som en våt filt över årets avtalsrörelse. Men i förra veckan hände det något.

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Tuff väg till ett rättvist avtal

Tuff väg till ett rättvist avtal

Arbetsmarknaden har drabbats på olika sätt av pandemin. Det blir svårt att hitta en lönenivå som fungerar för alla, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Industrin svarar på första avtalsskissen

De opartiska ordförandena föreslår ett 29 månader långt riksavtal för industrin. För att gå med på det kräver facken inom industrin en rad förbättringar.

Facket: Här förväntar sig folk löneökningar

Facket: Här förväntar sig folk löneökningar

På Skandinaviska byggelement går fabriken för högtryck, trots coronakris.

Wennemo: Det blir en komplicerad avtalsrörelse

Wennemo: Det blir en komplicerad avtalsrörelse

Risk att en redan krånglig avtalsrörelse blir nu ännu krångligare, tror Medlingsinstitutets Irene Wennemo.

Skyddsombudens dag DA uppmärksammar dem som värnar om din arbetsmiljö

Tre ombudsmän om Skydds­ombudens dag

Tre ombudsmän om Skydds­ombudens dag

21 oktober är det Skyddsombudens dag. DA frågade tre ombudsmän från tre fackförbund hur de tänker uppmärksamma dagen.

”Skydds­ombuden kan vara avgörande i mitt arbete”

”Skydds­ombuden kan vara avgörande i mitt arbete”

I över 15 år har Lotten Loberg varit den enda åklagaren i landet som arbetat heltid med arbetsmiljöbrott.
Nu när hon gått i pension tar ingen över hennes arbete på heltid.

Han har gått 75 fackliga utbildningar

Han har gått 75 fackliga utbildningar

Skyddsombudet Momodou Lamin Sanneh har 75 fackliga utbildningar i bagaget. Men han är fortfarande hungrig på kunskap.

Dagarna då livet förändrades

Dagarna då livet förändrades

”Jag upprepar allt ännu en gång i huvudet. Har vi missat något?” Regionala skyddsombudet Linda Forså skriver om när uppdraget att arbeta med vår säkerhet tog en ny vändning, och om att äntligen få fika i samma rum som andra människor.

Slitigt men meningsfullt – så mår skyddsombud i industrin

Slitigt men meningsfullt – så mår skyddsombud i industrin

Tre av tio skyddsombud har funderat på att avsäga sig sitt uppdrag på grund av svårigheter med att utföra det. Det visar en undersökning som Dagens Arbetsmiljö har gjort bland skyddsombud i industrin.

Psykosociala arbetsmiljöproblem bakom mer än var tredje 6:6a-anmälan

Psykosociala arbetsmiljöproblem bakom mer än var tredje 6:6a-anmälan

Fyra år efter att lagen skärptes – nu handlar mer än var tredje larm från skyddsombud om den psykosociala arbetsmiljön, visar en unik kartläggning från Dagens Arbetsmiljö.

Sätter stopp för smittan

Sätter stopp för smittan

Tredje året som skyddsombud ställs Jesper Johansson inför en oväntad fråga: Vad kan han göra för att hjälpa arbetskamraterna under en pågående pandemi?

Arbetsrätt Striden om las

Kommer regeringen att lyssna på LO:s nej?

Kommer regeringen att lyssna på LO:s nej?

Fredagens besked från Svenskt näringsliv och PTK ställer frågan: Kan regeringen driva igenom en ny arbetsrätt trots att LO har sagt nej till förslaget? skriver DA:s reporter Rasmus Lygner.

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

En enig LO-styrelse säger nej till las-förslaget. ”Det gav allt för mycket makt åt arbetsgivarna”, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Dra tillbaka utredningsförslaget och låt parterna förhandla igen efter avtalsrörelsen utan politiska hot, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

Industriarbetare styr ju inte marknaden, dollarkursen eller virusspridningen, skriver Håkan Wågvi.

Las-förhandlingarna återupptas

Las-förhandlingarna återupptas

För två veckor sedan kraschade las-förhandlingarna – nu återupptas de. Tidigast på fredag ska fack och arbetsgivare lämna besked.

Släpp laghotet – förhandla vidare om las

Helle Klein: ”Både fack och arbetsgivare har varit tydliga med att det inte är mer tid de behöver utan mindre av politiskt tvång.”

”Är inte politisk strejk en aktuell kampmetod?”

”Är inte politisk strejk en aktuell kampmetod?”

Utredningsförslaget kan inte tillåtas bli lag. I den kampen måste hela arbetarrörelsen ställa sig på rätt sida, skriver IF Metall-klubbens styrelse på AB Volvo i Umeå.

Wennemo: Det blir en komplicerad avtalsrörelse

Risk att en redan krånglig avtalsrörelse blir nu ännu krångligare, tror Medlingsinstitutets Irene Wennemo.