Industriarbetarnas tidning

Så vill de stärka industrijobben

2 april, 2014

Skrivet av

DA ställde frågan: Vad ska vi leva av? Investeringar och jobb före bidrag och subventioner, svarar Moderaterna. Samma svar ger Socialdemokraterna. Men menar de samma sak?

När Dagens Arbetes reporter Harald Gatu gav sig ut på en resa i arbetslinjens spår fick han frågan: Vad ska vi leva av? Strukturomvandlingen – där arbetskraftsintensiva industrier lämnar landet för att producera där det är billigare eller finnas närmare marknaden – pågår fortfarande.

Dagens Arbete skickade frågan vidare till de två statsministerkandidaterna Fredrik Reinfeldt (M) och Stefan Löfven (S). Här är deras svar.

Vad ska vi leva av?

M: Nya moderaterna tar ansvar för jobben genom reformer som stärker industrins konkurrenskraft och gör det mer attraktivt att investera i Sverige. Det är viktigt att företagen inte drivs ut ur landet på grund av för höga kostnader. Därför har vi genomfört viktiga reformer som sänkt bolagsskatt, skatteavdrag för de som anställer till forskning och utveckling samt förenklad expertskatt. Inför valet går vi framåt med historiska satsningar på infrastruktur och forskning samt långsiktighet i energipolitiken.

De flesta industrijobb finns i energiintensiva verksamheter där varje höjning av elpriset betyder ökade kostnader. Därför är det viktigt att inte snabbavveckla kärnkraften, utan ersätta befintliga reaktorer med nya.

S: Sveriges höga levnadsstandard och väl utbyggda välfärd är möjlig tack vare att vi är ett framgångsrikt industriland. Enda sättet att behålla levnadsstandarden är att utveckla konkurrenskraften och nå fortsatta exportframgångar. För det krävs investeringar så att varor kan transporteras och människor kan pendla, det krävs bostäder och energiförsörjning.

Vi vill stärka innovationskedjan så att fler innovatörer och entreprenörer lyckas utveckla sina idéer till framgångsrika produkter och tjänster. Vi vill satsa på utbildning, från förskolan och genom hela arbetslivet, så att människor kan ta de jobb som växer fram. Vi ska inte sänka skatter, pressa löner eller subventionera lågproduktiva branscher. 

Vilken roll kommer tillverkningsindustrin att ha i Sverige i framtiden?

M: Vi vill se en stark tillverkningsindustri som kan konkurrera med kvalitet och kompetens. Sverige kan befästa sin tätposition inom högteknologisk tillverkning med en politik som sätter investeringar och jobb före bidrag och subventioner.

För att garantera industrins kompetensförsörjning har vi inrättat lärlingsprogram på gymnasiet, yrkeshögskolan samt en ny lärarutbildning med tydligare fokus på ämneskunskap. Vi vill satsa på fler utbildningsplatser för lärare och införa en examenspremie för dem som inriktar sig på matematik, teknik eller naturvetenskapliga ämnen.

S: Industrin är Sveriges grund till försörjning och kommer att vara det också i framtiden. Det kräver en målmedveten politik. Jag vill satsa på program för Nyindustrialisering av Sverige. Det kommer att vara en del av vårt förslag till vårbudget. Sverige har goda förutsättningar för produktion och utveckling. Vi har traditionerna, know-how, underleverantörer och forskning- och utvecklingsprojekt. En nyindustrialisering kommer att leda till jobb inom såväl tillverkning, en rad tjänstnäringar och forskning. Jag ser framför mig att vi i ett sånt projekt kan förbättra förutsättningarna för svenska företag som vill flytta verksamhet till Sverige, men även locka fler nya företag att investera i Sverige.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen