Industriarbetarnas tidning

Pappers satsar mer på arbetsmiljön

23 maj, 2014

Skrivet av

Förlängd preskriptionstid för arbetsmiljöbrott, mer satsning på arbetslivsforskning och bättre stöttning av skyddsombuden. Det är tre frågor som Pappers nu ska satsa extra kraft på framöver.

Inför Pappers pågående förbundsårsmöte på Runö, utanför Stockholm, krävde avdelning 29 i Obbola i en motion en uppryckning i arbetsmiljöfrågorna och vill att förbundet än hårdare ska påverka riksdagens ledamöter i de här frågorna.

Som utgångspunkt tas en text av Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein, som på ledarbloggen i oktober förra året ifrågasatte vem som egentligen tar ansvar för olyckorna i arbetslivet – en del med dödlig utgång.

Precis som avdelningen i Obbola menar hon att det är ”hög tid att riksdag och regering engagerar sig i arbetsmiljöfrågorna och ger svar på hur ett långsiktigt hållbart arbetsliv kan skapas”.

Avdelningen i Obbola menar att exempelvis regeringens minskning av resurser till Arbetsmiljöverket och nedläggningen av Arbetslivsinstitutet i stället gett motsatt effekt på människors arbetsmiljö.

”Vi har nu passerats av många andra länder när det gäller arbetslivsforskning, utbildning av skyddsombud och företagshälsovård.”

Motionärerna konstaterar att det i dag bara är Sverige och Portugal inom EU som saknar ett Arbetslivsinstitut.

De konstaterar också att Internationella arbetsorganisationen, ILO, anser att det bör finnas en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda i industriländer. Sverige snittar på 0,62, vilket är sämst i Norden.

Förbundsstyrelsen menar i sitt svar att det finns stora möjligheter att förbättra Pappers arbetsmiljöarbete utifrån avdelningens krav och ställer sig liksom det samlade förbundsmötet helt bakom motionen.

Förbundsårsmötet beslöt också;

  • att ställa sig bakom Hallstaviks önskan om att verksamhetsberättelsen ska tryckas upp och skickas ut till avdelningarna inom sex månader efter att den godkänts.
  • att hänskjuta Munksunds krav om en förändring av paragraf 4 i kollektivavtalet till kommande avtalsrörelse. Avdelningen vill att avsättning till arbetstidskontot för den som är frånvarande på grund av olycksfall ska göras precis som om den anställde hade jobbat. Ett krav som förbundsstyrelsen också anser befogat.
  • att avslå Ortvikens krav på max åtta timmars karens vid sjukdom.
  • att Ortvikens motion, där de menar att förmånstagare i TGL-försäkringen kan vara andra än fru, sambo, egna och adopterade barn, kan anses besvarad, då make, maka, registrerad partner, sambo och barn redan omfattas i villkoren.

Göran Widerberg 

Arbetsrätt Striden om las

Nya gymnasielagen

Fast jobb eller utvisning

Fast jobb eller utvisning

De fick en andra chans till ett liv i Sverige. Men villkoren var hårda. Dagens Arbete har följt killarna som bokstavligen slåss för sin överlevnad på den svenska arbetsmarknaden.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Tio avtal inom IF Metalls områden – så mycket blir det i kronor

Tio avtal inom IF Metalls områden – så mycket blir det i kronor

Här är tio avtal inom IF Metalls avtalsområden som är färdiga. Dagens Arbete visar vad det innebär i procent och kronor.

IF Metalls avtalsråd sa ja till nya avtalet

IF Metalls avtalsråd sa ja till nya avtalet

Låglönesatsning, retroaktiva löner och arbetsskadeförsäkringen debatterades när IF Metalls avtalsråd skulle anta de nyligen tecknade avtalen.

Låglöne­satsningen, nu var vi där igen

Låglöne­satsningen, nu var vi där igen

LO har fått sin låglönesatsning men parterna är oense om vad den betyder, precis som för tre år sedan. Konflikt hotar. Hur kunde det bli så här – igen?, frågar sig Dagens Arbetes Anna Julius.

Enkät: Så tycker vi om industriavtalet

Enkät: Så tycker vi om industriavtalet

Avtalet landade ok utifrån omständigheterna. Det säger tre industriarbetare Dagens Arbete pratat med.

Stor besvikelse i Pappers avdelningar

Stor besvikelse i Pappers avdelningar

”Jag vill ge en saftig känga till dem som satte märket”, säger Claes Nöid på Fiskeby Board.

Inga extra pengar till Pappers

Inga extra pengar till Pappers

Pappers var nära att gå ut i konflikt, men gav till slut upp kampen om högre löneökningar.

Nya avtal för industrin – vad betyder det för dig?

Nya avtal för industrin – vad betyder det för dig?

I helgen kunde fack och arbetsgivare till sist enas om ett nytt avtal för svensk industri. Det här innebär det för dig.

Pappers förhandlar fortfarande

Pappers förhandlar fortfarande

Är det klart vilka nya löner som gäller nu inom industrin? Nej, Pappers förhandlar fortfarande. Avtalsrörelsen är ännu inte över. Ett dygn efter att det normerande Industriavtalet skrevs under saknas det fortfarande ett avtal för massa- och pappersindustrin. Igår förhandlade Pappers avtalsdelegation med Industriarbetsgivarna till långt in på kvällen, dock utan resultat. Förhandlingarna ajournerades och […]