Industriarbetarnas tidning

Polisen om knarket innanför industri­grindarna

17 december, 2019

Skrivet av Marcus Derland och Johanna Edström

Arbetsgivarens tillstånd är inte tillräckligt för att polisen ska kunna bekämpa droger inne på arbetsplatser. Klas Johansson, regionchef för polisregion Väst, svarar på DA:s frågor om knarket i industrin.

Klas Johansson, regionpolischef i polisregion Väst. Foto: Polisen

Hur kan polisen se till att industrier inte blir en frizon för langare?

– För att polisen ska kunna spana inne på en industri krävs normalt beslut om husrannsakan från en förundersökningsledare, som kan vara polis eller åklagare. Det räcker alltså inte att en arbetsgivare ger tillstånd.

– Genom bra samverkan med arbetsgivare kan polisen få uppgifter om misstänkt narkotikabrott. Grunden är alltså att vi får veta att det förekommer försäljning av narkotika på en arbetsplats. Därefter kan vi gå vidare och undersöka om misstankarna är så starka att det är möjligt att inleda en förundersökning, vilket kan leda till en rad olika åtgärder, till exempel spaning. Det är alltså fullt möjligt om förutsättningarna finns att polisen utreder misstänkt narkotikabrott även inne på en industri.

Arbetsgivare upplever att de lämnas i sticket av polisen och att de själva måste hantera narkotikabrottslighet på arbetsplatsen. Hur ser du på det?

– Polisens uppdrag är att bekämpa brott och vi behöver samverka ännu mer med en rad olika aktörer, däribland arbetsgivare. Men ansvaret ser olika ut. Medan polisens fokus är att förebygga och utreda brott kan en arbetsgivare göra mycket inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel åtgärder för att tidigt upptäcka missbruksproblem hos anställda.

Vilken är den största utmaningen för er vad gäller att komma åt till exempel langning som sker bakom stängda industrigrindar?

– En utmaning är att se till att information om narkotikabrott verkligen kommer till polisens kännedom, till exempel om det handlar om misstänkt langning. Om arbetsgivare och polis samverkar kan vi få information om misstänkta personer som begår brott, vilket ökar förutsättningarna för att vi ska kunna agera, till exempel genom husrannsakan ”bakom stängda industrigrindar”.

Dagens Arbete granskar knarket i industrin

Flera arbetsgivare tar själva in knarkhundar. Hur ser ni på det?

– Hur drogkontrollerna går till är inte en fråga för polisen så länge lagstiftningen följs. Det viktiga är att vi som har ett brottsbekämpande uppdrag får information om eventuella brottsmisstankar så att vi kan agera.

Vi vet att arbetsgivare förstört misstänkta droger som hittats i deras lokaler.  Kan de ha gjort sig skyldiga till något brott? Om ja, i så fall vilket?

– Om misstänkt narkotika påträffas ska polisen kontaktas direkt. Det är viktigt att narkotika hanteras på rätt sätt eftersom det kan innebära risker med hudkontakt eller att andas in narkotikapreparat. Narkotika ska inte spolas ned i toaletten eller slängas bland annat avfall. Dessutom vill vi dokumentera eventuella spår för att öka chanserna att klara upp brott.

Enbart arbetsplatsens drogtest räcker inte som bevis.

Klas Johansson, regionpolischef polisregion Väst

– Enligt narkotikastrafflagen är det brottsligt att befatta sig med narkotika. I vilket skede någon gör sig skyldig till brott är omöjligt att besvara generellt. Det korta svaret är att det är viktigt att polis kontaktas direkt, det vill säga samma dag.

Det finns också arbetsgivare som sparar misstänkta droger. Kan de ha gjort sig skyldiga till något brott? Om ja, i så fall vilket ?

– Om en arbetsgivare påträffar narkotika så ska polisen kontaktas direkt. Narkotikabrott genom innehav är straffbart.

De lämnar inte in misstänkta droger till polisen eftersom de säger att ni saknar rutiner för att ta emot det. Stämmer det?

– Om polisen kontaktas om misstänkt narkotika på en arbetsplats så ska en polispatrull skickas till platsen för att beslagta det som hittats samt säkra eventuella spår och andra bevis. En anmälan upprättas och vi håller förhör med den som anmält att misstänkt narkotika påträffats. I nästa steg inleds förundersökning om narkotikabrott och den beslagtagna narkotikan skickas på analys. Genom förhör och teknisk bevisning kan vi i många fall knyta en gärningsperson till fyndet så att en åklagare kan väcka åtal om narkotikabrott, i annat fall läggs utredningen ned och beslaget destrueras.

När anställda fastnar i drogtester har flera arbetsgivare rutinmässigt polisanmält dessa personer. Vi har fått info att sådana anmälningar skrivs av, av polisen. Varför?  

– För att bli dömd för ringa narkotikabrott eget bruk krävs att polisen tar urinprov på den misstänkte. Ibland gör arbetsgivare egna drogtester som kan visa positivt. Det är en indikation, men även polisen behöver kallas till platsen för att ta ett urinprov enligt våra rutiner på den misstänkte för att säkra bevis till utredningen om narkotikabrott. Det räcker alltså inte med enbart arbetsplatsens drogtest som bevis.

Volvo kan ha begått narkotikabrott


Tipsa oss!

Vill du berätta om droger på ditt jobb?
Kontakta våra reportrar:

Johanna Edström, 070-648 22 15, je@da.se

Marcus Derland, 070-485 67 16, md@da.se

Läs på tipsa.da.se hur vi garanterar din anonymitet. Tänk på att inte använda företagets telefon eller dator!

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.