Industriarbetarnas tidning

När coronan inte släpper

1 juli, 2021

Skrivet av

Koll på | sjukersättning Många har kvarstående symtom efter att ha drabbats av covid-19. I vissa fall kan det bli svårt att återvända till jobbet. Är du drabbad kan du tänka på detta.

Det här är postcovid

En genomgång som Sveriges Radio Ekot gjorde i maj visade att omkring 16 000 svenskar har fått diagnosen postcovid, eller långtidscovid. Mörkertalet är dock stort, och den verkliga siffran kan vara större. Kunskapen om tillståndet, som officiellt benämns ”postinfektiöst tillstånd efter covid-19”, är i nuläget begränsad.

Symtomen på postcovid är många och kan variera över tid. Det är inte heller säkert att besvären uppstår direkt, utan det kan vara först efter ett par veckor som symtomen uppträder.

Extrem trötthet, andnöd, andfåddhet, smak- och luktförlust, huvudvärk, feber, hosta, tryck över bröstet eller bröstsmärta är bara ett par exempel på symtom.

Hur länge besvären kvarstår är oklart. En del är symtomfria efter tre, fyra månader, medan andra fortfarande har symtom efter fyra månader.

Källa: Socialstyrelsen, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd.

Så kan du få sjukpenning

Om du upplever några av de uppräknade symtomen, eller av någon annan anledning inte kan återgå till jobbet efter att ha varit sjuk i covid-19, kan du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan – om du varit sjukskriven längre än två veckor. Då gäller samma regelverk som för alla andra typer av sjukdom.
Du behöver ett läkarintyg från sjukvården som styrker att du har drabbats av postcovid.

Försäkringskassan bedömer om din arbetsförmåga är nedsatt eller inte. Fram till dag 180 bedöms din arbetsförmåga mot ditt nuvarande arbete.

Från och med dag 180 bedöms din arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden. Detta har skapat problem för många långtidssjuka, bland annat för sjuka i postcovid.

Det händer efter 180 dagar

När du har varit sjukskriven längre än 180 dagar bedöms du mot hela arbetsmarknaden och ett ”normalt förekommande arbete”. Bedömningen har länge varit kontroversiell och uppmärksammats på nytt i samband med att många fått långvariga besvär efter covid-19. Men sedan den 15 mars är det lättare att skjuta upp prövningen.

Tidigare kunde prövningen mot hela arbetsmarknaden skjutas upp om det fanns ”särskilda skäl”, numera gäller i stället formuleringen ”övervägande skäl”. I praktiken betyder det att man kan skjuta på prövningen om det finns en realistisk chans att du kan vara tillbaka på jobbet inom ett år, alltså innan dag 365.

Förändringen gäller alla långtidssjukskrivna, inte bara dem som har drabbats av postcovid.

14 av 21

regioner har eller planerar att inrätta en specialistmottagning för postcovid, enligt en enkätundersökning av TT. Sex regioner planerar ingen sådan, och en svarade inte på enkäten.

Källa: Försäkringskassan.

Ställ frågor till DA:s experter!
Det kan handla om arbetsrätt, privatekonomi, försäkringar, hälsa eller psykologi.

Lennart Stéen svarar på frågor om försäkringar, juristen Henric Ask svarar på frågor om arbetsrätt, läkaren Ulf Nordlund svarar på frågor om hälsa, ekonomen Annika Creutzer svarar på frågor om privatekonomi och psykologen Jonas Mosskin svarar på frågor om psykologi.

Du kanske också vill läsa…

”Bristerna i sjuk­försäkringen måste åtgärdas – nu”

”Bristerna i sjuk­försäkringen måste åtgärdas – nu”

Vi kräver nu att regeringen går vidare med de utredningsförslag som tagits fram – annars riskerar ännu fler löntagare att kastas ut i fattigdom, skriver Mattias Vepsä, riksdagsledamot (S) och Mirja Räihä, ordförande LO-distriktet i Stockholms län.

Ing-Britt Vikström får rätt till sjukpenning

Ing-Britt Vikström får rätt till sjukpenning

I dag kom domen som kan avgöra vem som får sjukpenning och inte. Ing-Britt Vikström fick rätt mot Försäkringskassan. ”Det är ofattbart nästan”, säger hon.

”Stupstocken är ett oärligt sätt att få ner siffrorna”

”Att återinföra den bortre tidsgränsen som Moderaterna vill göra är inget annat än ett bedrövligt sätt att behandla sjuka och ett oärligt sätt att få ner siffrorna”, skriver Lisbeth Forsberg, från föreningen Solrosuppropet.

”Försäkringskassan följer inte domen”

”Försäkringskassan följer inte domen”

”I februari 2016 togs den omstridda tidsgränsen för sjukskrivningar bort. Då känns det märkligt att Försäkringskassan i praktiken återinfört en ny bortre parantes”, skriver Hans Hoff, riksdagsledamot för S.

Försäkringskassan: ”Vår tillämpning följer lagtexten”

Försäkringskassan: ”Vår tillämpning följer lagtexten”

Försäkringskassan håller inte med om kritiken mot myndigheten när det gäller att dra in sjukpenningen: Myndigheten säger sig följa den lagstiftning som finns och bedömer visst arbetsförmågan mot riktiga arbeten.

Lagen ger sjuka rätt till a-kassa

Lagen ger sjuka rätt till a-kassa

Har du fått sjukpenningen indragen eftersom Försäkringskassan anser att du är frisk nog att ta ett annat arbete? Be om tjänstledigt. Då kan du ha rätt till a-kassa trots att du redan har ett jobb.

”Försäkringskassan måste utgå från verkligheten”

”Försäkringskassan måste utgå ifrån en faktisk arbetsmarknad för att ge den försäkrade de verktyg som krävs. I denna fråga borde det inte finnas några politiska motsättningar. Dagens regler drabbar såväl rik som fattig”, skriver Robert Sjunnebo på LO-TCO Rättsskydd. 

”Reglerna för sjukskrivning är samma – det är attityden som ändrats”

”Reglerna för sjukskrivning är samma – det är attityden som ändrats”

Det finns ingenting i lagen som förhindrar handläggare ifrån att fatta beslut till sökandes fördel, det är en attitydförändring som har skett stegvis. Men förhoppningsvis kommer regeländringarna som S fått igenom att förbättra för de sjukskrivna, skriver John Nyberg, förtroendevald i GS.

Så mycket kan du få i ersättning

Så mycket kan du få i ersättning

Regeringen har lovat en tryggare sjukförsäkring. Högre ersättning och mer flexibilitet är några av nyheterna som infördes i början av året.

Sluta utförsäkra covidsjuka

Sluta utförsäkra covidsjuka

Att komma till rätta med bristerna i sjukförsäkringen borde ligga högt på varje politikers prioriteringslista. Här är fem konkreta krav från IF Metall.

Kris i byggbranschen

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Osäkerheten på marknaden gör att återstarten för K2A Trähus skjuts på framtiden.