Industriarbetarnas tidning

Vi publicerar ett urval av artiklar från Dagens Arbetsmiljö, ett magasin som riktar sig till skyddsombud och förtroendevalda inom LO, men även andra som jobbar med arbetsmiljö.

Så ser partierna på dagens regionala skyddsombud

2 september, 2022

Skrivet av

Enkät Tidningen Dagens Arbetsmiljö har gått på djupet i RSO-frågan. Så här svarade de olika partierna om dagens system med regionala skyddsombud när de fick frågan i våras.

Socialdemokraterna

Skyddsombudens befogenheter, riktig anställningstrygghet och kompetensutveckling inom sitt uppdrag ska stärkas. På arbetsplatser där det saknas en egen skyddsorganisation är de regionala skyddsombuden avgörande för att skapa en trygg arbetsmiljö. 

Socialdemokraterna anser att de regionala skyddsombuden bör få tillträdesrätt till alla arbetsplatser med kollektivavtal samt bättre utbildning och verktyg för att kunna genomföra sitt livsviktiga uppdrag.

Miljöpartiet

 De lokala skyddsombudens arbete är avgörande för att arbetsmiljöarbetet ska fungera fullt ut. De regionala skyddsombuden har en viktig roll att spela för att stödja de lokala skyddsombuden, men också i att aktivera arbetsmiljöarbetet och träda in i de fall där det inte varit möjligt att utse något lokalt skyddsombud. 

Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden leder till att de regionala skyddsombuden blir allt viktigare för att inte tappa mark i arbetsmiljöarbetet. Miljöpartiet vill utvidga tillträdesrätten för de regionala skyddsombuden för att stärka arbetsmiljöarbetet och göra det mer jämlikt. 

Vänsterpartiet

Enligt nuvarande bestämmelser krävs att en lokal arbetstagarorganisation har en medlem på ett visst arbetsställe för att ett regionalt skyddsombud ska kunna utses för arbetsstället. Medlemskravet medför problem för branscher med tillfälliga arbetsplatser och branscher med stor personalomsättning. Vänsterpartiet vill därför ändra arbetsmiljölagen så att regionala skyddsombud får rätt att verka på företag med kollektivavtal även om det tillfälligtvis inte finns någon medlem i den kollektiv-
avtalsbärande arbetstagarorganisationen.

Centerpartiet

Det är mycket viktigt att arbetsmiljöarbetet fungerar på alla arbetsplatser. Vi anser att dagens system med regionala skyddsombud behöver utvärderas. Vår utgångspunkt är att ansvaret för tillsynen av arbetsmiljön är och måste vara ett myndighets-
ansvar.

Liberalerna

Vi har varit skeptiska till uppbyggnaden av systemet med fackliga regionala ombud. Det viktiga för oss är att arbetstagarnas intressen tas tillvara på – inte fackets. 

Att det ska vara tryggt på jobbet är centralt för oss, och den myndighet som har ansvaret för det är Arbetsmiljöverket. Vi vill utreda frågan vidare, men vår utgångspunkt är att myndighetsutövningen ska skötas av Arbetsmiljöverket.

Moderaterna

Skyddsombuden fyller en viktig funktion på svenska arbetsplatser. Vi har inget emot att skyddsombud är fackligt anslutna, men det bör inte vara tvingande eller normerande. Om de anställda i stället väljer sitt eller sina skyddsombud, som i sitt uppdrag har reguljär kontakt med svenska myndigheter, renodlar vi skyddsombudens arbete till att fokusera på arbetsmiljöarbetet.

Vi ser även behov av en ordentlig utvärdering och utredning av den regionala skyddsombudsverksamheten och dess effekter på arbetsmiljöarbetet – med syftet att undersöka hur arbetsmiljöarbetet kan förbättras.

Kristdemokraterna

 Regionala skyddsombud är viktiga för det lokala arbetsmiljöarbetet. KD har i dagsläget inga förslag om att ändra dagens system med regionala skyddsombud.

Vi ser gärna att de regionala skyddsombudens roll utvärderas innan en eventuell utvidgning av deras befogenheter.

Sverigedemokraterna

Det är i dag ett stort problem att facken inte sällan utesluter engagerade medlemmar och förtroendevalda som sympatiserar med andra partier än Socialdemokraterna, vilket är direkt odemokratiskt. Vi anser inte att arbetsmiljöarbetet enbart ska vara förbehållet personer som röstar på ”rätt” parti. 

Vår uppfattning är i övrigt att de regionala skyddsombuden behöver utökade befogenheter och uppdrag, vilket bromsas med dagens system. Vi ser därför positivt på den pågående utredningen och avser invänta dess slutförande tills vidare.

Fakta: Regionala skyddsombud

1949 

infördes möjligheten att utse regionala skyddsombud i arbetarskyddslagen. Genom ändringar i arbetarskyddslagen 1974 utvidgades möjligheten till alla branscher. Bland annat angavs att det inom en liten krets anställda är svårt att få fram lämpliga och villiga skyddsombud. Men även att arbetstagare vid mindre arbetsställen kan känna sig så bundna till arbetsgivaren att det är svårt  att med kraft verka för förbättringar i arbetsmiljön.

SÅ SÄGER LAGEN

”För ett arbetsställe där skyddskommitté inte har tillsatts får en lokal avdelning inom ett förbund eller en med sådan avdelning jämförlig sammanslutning av arbetstagare utse ett skyddsombud utanför kretsen av arbetstagarna på arbetsstället (regionalt skyddsombud). Rätten att utse ett regionalt skyddsombud gäller endast om avdelningen eller sammanslutningen har någon medlem på arbetsstället.”

1654 RSO finns det totalt.

År 2017 var det 1 676.

280 är den sammanlagda årsarbetskraften. 2017 var det 311.

45 304 besök gjordes pandemiåret 2020. Under 2017 gjordes 56 495 besök.

110,5 miljoner kronor

betalar staten årligen ut i bidrag för RSO-verksamheten. 

Så här fördelas pengarna:

  • LO 84 miljoner 
  • TCO 20 miljoner
  • SACO 6 miljoner
  • SHF 0,1 miljoner

Även den syndikalistiska organisationen SAC utser regionala skyddsombud, men uppbär inget statligt stöd för detta arbete.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Val 2022 Eftersnack om valresultatet

”Vi måste hitta det vi tror på”

”Vi måste hitta det vi tror på”

Vi har fått ett valresultat där många arbetare röstat emot sina egna intressen. I dagens känslodebatt saknar jag den ideologiska grunden, skriver Dan Strängby.

Utan kamp förtvinar våra solidariska rötter

Utan kamp förtvinar våra solidariska rötter

När få , om ens någon, upplevt fackliga kraftmätningar lockar låtsaslösningar – som fantasier om ett svenskare Sverige, skriver Volvoarbetaren Lars Henriksson.

Förloraren blir vinnare

Förloraren blir vinnare

Helle Klein: Ulf Kristerssons M förlorade stort men de ler för att regeringstaburetterna hägrar. Och nu har Sverige ett av västvärldens största högerextrema partier i regeringsmakten.

Kan valresultatet vara en välsignelse?

Kan valresultatet vara en välsignelse?

Kanske är det det som krävs, att Socialdemokraterna inte sitter vid makten utan får knyta näven i fickan och komma tillbaka starkare, skriver industriarbetaren Marcus Raihle.

Den anständiga högerns haveri

Den anständiga högerns haveri

Det blev som väntat en valrysare och valvakan pågår än. När detta skrivs har 1500 valdistrikts röster räknats och det är ännu mycket jämnt. Den rödgröna sidan leder och skulle detta resultat stå sig när alla röster är räknade blir Magdalena Andersson ny statsminister. Det skulle då stämma överens med både TV4:s och SVTs vallokalsundersökningar. […]

”Vi vill skapa jobb genom att leda klimatomställningen”

”Vi vill skapa jobb genom att leda klimatomställningen”

Regeringens mål är tydligt: de nya jobben som klimatomställningen skapar ska hamna i Sverige, skriver utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) och IF Metalls ordförande Marie Nilsson.