Industriarbetarnas tidning

Fråga om jobbet

Här besvarar Dagens Arbetes experter frågor om ditt arbetsliv.   Läs fler frågor om:

Får vi köra lastbilarna utan körkort?

11 september, 2023

Behörighet Är det tillåtet att framföra en lastbil med eller utan släp på ett verkstadsområde utan körkortsbehörighet? Vi kör in i verkstaden för reparation och kör sedan ut igen, vi tar även en liten sväng på området i varierande hastighet. Området är inte helt inhägnat och har öppna grindar.

Svar.
Körkortskravet är inte begränsat till färd på väg. Körkorts-lagen gäller även vid framförande av motorfordon på privat mark. Det krävs alltså rätt behörighet (körkort) för att få köra ett fordon oavsett om det är privat mark eller eget område.

Men det finns undantag. Kravet på körkort gäller inte, enligt 2 kap. 10 § körkortslagen, vid färd med fordon inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område. De områden som avses är sådana där faran för övriga trafikanter är ringa genom att det inte förekommer någon allmän trafik.

Några föreskrifter om vad som menas med ”inhägnat område” finns inte utan det får avgöras från fall till fall. Ett exempel på område som inte räknas som inhägnat kan vara ett grustag som till viss del är inhägnat, men där man inte gjort något för att hindra trafikanter från att använda två vägar som leder till grustaget från allmän väg. Det bedöms inte uppfylla kravet för att vara ett inhägnat område.

Ett flottiljområde som är inhägnat med in- och utpassering endast genom en bevakad grind, men med omfattande trafik, anses inte heller vara ett inhägnat område.

Henric Ask, jurist

Ställ din fråga här
Välkommen med en fråga till våra experter! Tyvärr kan vi inte svara via mejl. Eftersom vi är industriarbetarnas tidning svarar vi inte heller på frågor som specifikt rör andra avtal.

Lennart Stéen svarar på frågor om försäkringar, juristen Henric Ask svarar på frågor om arbetsrätt, läkaren Ulf Nordlund svarar på frågor om hälsa, ekonomen Annika Creutzer svarar på frågor om privatekonomi och psykologen Jonas Mosskin svarar på frågor om psykologi.

Kris i byggbranschen

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Osäkerheten på marknaden gör att återstarten för K2A Trähus skjuts på framtiden.