Industriarbetarnas tidning

Halverat anslag till isocyanat­forskningen

19 december, 2006

Den borgerliga regeringen skär ned statens anslag till arbetsmiljöforskningen i Hässleholm med hälften.
– Vi förstår inte varför, säger professor Gunnar Skarping på Arbetsmiljökemi i Hässleholm.

I år, 2006, får isocyanatforskningen i Hässleholm 6,7 miljoner kronor i direkt anslag från staten. Bakom beslutet stod en enhällig riksdag, lika enhällig som när riksdagen våren 2004 uttalade att den då hotade forskningen skulle fortsätta.

Men för 2007 vill alltså den borgerliga regeringen skära ned anslaget till 3,35 miljoner. Forskarna i Hässleholm har frågat varför, men inte fått något svar.

– Man har ju tidigare enhälligt beslutat om detta. Det har aldrig varit politisk oenighet om vår forskning. Att det skulle ha ändrats nu förstår jag inte, säger Gunnar Skarping.

För att få klarhet frågade riksdagsledamoten Anders Karlsson (s) i en interpellation utbildningsminister Lars Leijonborg varför regeringen ”… har bestämt sig för att skära ned anslaget som de facto en enig riksdag har beslutat om?”

Anders Karlsson såg nedskärningen som ett led i regeringens nedskärningar på arbetsmiljöområdet, med nedläggningen av Arbetslivsinstitutet och budgetminskningen för Arbetsmiljöverket som de största exemplen.

Lars Leijonborg hänvisade till att miljarder tillförs forskningen på universiteten genom regeringens politik. Men han ansåg inte att det funnits något löfte om att de 6,7 miljonerna till Hässleholm skulle vara permanenta, utan att det var en tillfällig höjning för 2006.

Beslutet om anslaget till Hässleholm togs i budgetförhandlingarna mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet på hösten 2005. Vänsterpartiets dåvarande budgetförhandlare Lars Bäckström understryker att avsikten var ett permanent anslag.

– Så kom vi överens, det har varit meningen hela tiden att denna forskning skulle få 6,7 miljoner per år.

Dagens Arbete har dessutom tagit del av samarbetspartiernas interna överenskommelse, och i den står under rubriken isocyanater:

”Isocyanatforskningen vid Arbetsmiljökemi i Hässleholm kommer även fortsättningsvis att finansieras med 6,7 mnkr per år via regleringsbrevet för Stockholms Universitet.”

Nyckelorden här är ”per år.”

Den borgerliga regeringen är naturligtvis inte bunden av dessa överenskommelser, men som framgår ovan ger man en annan bild av vad som varit överenskommet.

För Hässleholms kommun är frågan mycket viktig. Även där resulterade valet i en ny, borgerlig majoritet. Men den slår vakt om forskningen och har i brev till regeringen protesterat mot nedskärningen. Utan att få gehör.

Nytillträdda kommunalrådet Lars Olsson (c) tänker driva frågan vidare och ta kontakt med näringsminister Maud Olofsson (c).

Under tiden funderar forskarna på framtiden. Gunnar Skarping vill inte spekulera i eventuella nedskärningar utan pekar på sakfrågan, den forskning som pågår:

– Förekomsten av partiklar blir alltmer aktuellt med tanke på de strängare krav som ställs på utemiljön, inte minst effekterna av trafiken. Men partiklar förekommer i väl så stora mängder på arbetsplatserna, särskilt industrin. Inte lika omskrivet när det gäller arbetsmiljön, men väl så stort problem.

Sjuka Samhall

Statsägda Samhall får miljarder varje år för att utveckla människor med funktionshinder. Men idag styr affärerna. Kunden är i fokus och medarbetarnas hälsa sätts på spel, särskilt under pandemin. Många är rädda. Men flera väljer nu att vittna.

Dagens Arbete granskar Samhall

Statsägda Samhall får miljarder varje år för att utveckla människor med funktionshinder. Men idag styr affärerna.
Kunden är i fokus och medarbetarnas hälsa sätts på spel, särskilt under pandemin. Många är rädda. Men flera väljer nu att vittna.

Otryggt att jobba helg med hjärtfel

Per har ett medfött hjärtfel. I åtta år har han försökt få Samhall att satsa på att utbilda de anställda i hjärt- och lungräddning.

Samhall struntar i smittan

Människor i riskgrupp städar ­äldreboenden, mat­affärer och gym. Utan skydd. De trängs på bussar och i små fikarum. Samhalls städare glömdes bort under pandemin.

Nu agerar Arbetsmiljöverket mot Samhall

Först la Arbetsmiljöverket ner skyddsombudets anmälan. Sen ändrar sig myndigheten. Nu tvingas Samhall i Eskilstuna att svara.

Larmade om brister – ärendet lades ner

Richard Fredriksson slog slår larm om arbetsmiljön på Samhall redan i april 2020. Åtta månader senare lades ärendet ner.

Samhalls vittnen – fler röster från hela landet

”Det finns inget människovärde kvar överhuvudtaget.” Det skriver en av alla anställda på Samhall. Medarbetare och chefer från norr till söder hör av sig för att berätta om situationen på det statligt ägda företaget.

Nettan: Vi väntar fortfarande på riktiga masker

Nettan städar i polishuset, men får bara ett visir som skydd. ”Vi städar ju med vatten. Det stänker”, säger hon. Som skyddsombud känner hon sig motarbetad av företaget när hon påpekar brister.

Hon vill skydda de oskyddade

Maj-Len är allas Maj-Len, den Samhall­städarna vänder sig till när de inte orkar mer. Men ibland säger även hennes kropp ifrån.