Industriarbetarnas tidning

Ny metod att spåra isocyanater

24 maj, 2007

En ny metod att analysera luftkvalitet har utvecklats vid Arbetsmiljökemi i Hässleholm.

– Det går nu lättare att studera de isocyanater och små partiklar som kan komma allra längst ned i lungorna, säger forskaren Jakob Dahlin.

Han redovisar den nya analysmetoden i sin doktorsavhandling som läggs fram på fredag i Hässleholm. Den praktiska betydelsen framgår om man exempelvis ser på arbetet i en bilverkstad.

– Vi kan nu se vid vilka arbetsmoment som det produceras mest isocyanater i olika partikelstorlekar. Och då är ju de allra minsta partiklarna särskilt intressanta, eftersom de når allra längst ner i lungorna och kan komma ut i blodet den vägen, säger Jakob Dahlin.

– En billackerare som sprejar färg gör inte det utan andningsskydd. Där ser man med blotta ögat att det virvlar runt i luften. Men vid svetsning och slipning syns inte att värmen frigör isocyanater i olika former. Färg som slipmassa innehåller ju polyuretan och när den värms upp frigörs isocyanater.

– Det kan vara så att man vid mätningar av isocyanater på en arbetsplats ligger under gränsvärdena. Men om det farliga ämnet består av så små partiklar att de når ända längst ned i lungorna så fångas inte detta av gränsvärdet.

Professor Gunnar Skarping på Arbetsmiljökemi i Hässleholm säger att den nya mätmetoden visar hur viktigt det är att skydda sig i allt arbete med isocyanater:

– Gränsvärden är viktiga, men ett otillräckligt mått. Det handlar inte bara om mängderna utan om hur långt ner i kroppen isocyanater och andra ämnen kan komma.

Han berättar att LO krävde att hänsyn skulle tas till partiklarnas betydelse när de nuvarande gränsvärdena för isocyanater fastställdes. Men förslaget avslogs.

Sjuka Samhall

Statsägda Samhall får miljarder varje år för att utveckla människor med funktionshinder. Men idag styr affärerna. Kunden är i fokus och medarbetarnas hälsa sätts på spel, särskilt under pandemin. Många är rädda. Men flera väljer nu att vittna.

Dagens Arbete granskar Samhall

Statsägda Samhall får miljarder varje år för att utveckla människor med funktionshinder. Men idag styr affärerna.
Kunden är i fokus och medarbetarnas hälsa sätts på spel, särskilt under pandemin. Många är rädda. Men flera väljer nu att vittna.

Otryggt att jobba helg med hjärtfel

Per har ett medfött hjärtfel. I åtta år har han försökt få Samhall att satsa på att utbilda de anställda i hjärt- och lungräddning.

Samhall struntar i smittan

Människor i riskgrupp städar ­äldreboenden, mat­affärer och gym. Utan skydd. De trängs på bussar och i små fikarum. Samhalls städare glömdes bort under pandemin.

Larmade om brister – ärendet lades ner

Richard Fredriksson slog slår larm om arbetsmiljön på Samhall redan i april 2020. Åtta månader senare lades ärendet ner.

Nu agerar Arbetsmiljöverket mot Samhall

Först la Arbetsmiljöverket ner skyddsombudets anmälan. Sen ändrar sig myndigheten. Nu tvingas Samhall i Eskilstuna att svara.

Samhalls vittnen – fler röster från hela landet

”Det finns inget människovärde kvar överhuvudtaget.” Det skriver en av alla anställda på Samhall. Medarbetare och chefer från norr till söder hör av sig för att berätta om situationen på det statligt ägda företaget.

Hon städar äldreboenden utan skydd

Lulu städar flera olika äldreboenden. Utan skydd. Hon är orolig både för den egna hälsan och för att smitta de gamla.

Samhall i Umeå: Vi följer Folkhälso­myndighetens riktlinjer

Andreas Zittra, områdeschef och affärschef på Samhall i Umeå, svarar på kritiken om bristande skyddsutrustning och utbildning för de anställda.