Industriarbetarnas tidning

Vollsjö döms för arbetsmiljöbrott

26 augusti, 2011

Vollsjö Industri AB ska betala 25 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott. Vollsjö dömdes av Blekinge tingsrätt för att de anställda inte genomgått de läkarundersökningar som krävs vid arbete med isocyanater.

I juni 2010 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på Vollsjö efter att anmälan från en företagsläkare om befarad ohälsa, beroende på företagets arbetsmiljö. Inspektionen utmynnade i en lång rad krav på förbättrad ventilation, skyddskläder med mera.

Dessutom konstaterades att de anställda inte läkarundersökts innan de började arbeta med polyuretan. Detta krävs i Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbete med härdplaster, läkarundersökningen ska utmynna i ett tjänstbarhetsintyg som visar att man inte har astma eller andra andningsbesvär. Men detta saknades alltså och Arbetsmiljöverket gjorde en skarpt formulerad åtalsanmälan:

– Det är ytterst oansvarigt av arbetsgivaren att låta arbetstagare arbeta med härdplaster utan att dessa genomgått föreskrivna läkarundersökningar.

Arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg åtalade Vollsjö. Under förundersökningen bestred Vollsjö att man begått något brott och hävdade istället att företagshälsovården inte fullgjort sina uppgifter.

Tingsrätten i Karlshamn höll som bäst på att fastställa tid och boka lokal för rättegång när Vollsjö inkom med ett nytt besked:
”Härmed framställer vi ett medgivande och begär att målet ska avgöras på handlingarna.”

Med hänvisning till detta och åklagarens förundersökning dömde tingsrätten Vollsjö till den företagsbot åklagaren yrkat.

– Har man befunnits begå ett brott mot arbetsmiljölagen får man står för det, säger plastchefen Roland Jönsson.

Han syftar då på frånvaron av läkarundersökningar och tjänstbarhetsintyg. Övrig kritik mot arbetsmiljön avvisar han bestämt.

– Ingen har blivit skadad av att arbeta med isocyanater på vårt företag.

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion läkarundersöktes de anställda, hos 21 av dem – alla som arbetade i produktionen – fanns spår av isocyanater i blod och urin.

– Svidande, kliande eller irriterade ögon var de vanligaste symptomen, konstaterade överläkare Margareta Littorin på Arbets- och Miljömedicin i Lund.

Dessutom hade flera problem med nysningar, rinnande näsa och näsblod. Det fanns fall med astma, många hostade, andra led av andnöd.

Två anställda var så sjuka att de fick sluta. En av dem har fått sina skador godkända av AFA Trygghetsförsäkring och får nu ersättning för inkomstbortfall.

Men Roland Jönsson anser inte att detta bevisar något om arbetsmiljön på Vollsjö.

– Spår av isocyanater i blod och urin kan man få av många andra saker, det finns inga gränsvärden för blod och urin i Sverige.

Han pekar på andra mätningar och värden.

– Ingen gång har man i de många olika undersökningar som gjorts av luften vid olika tidpunkter och vid olika maskiner kunnat se att vi överskrider de gränsvärden som finns. Tvärtom har vi legat långt under gränsvärdena, i alla undersökningar.

IF Metalls kongress

Tydligt att IF Metall vill ses som ett förbund i tiden

Tydligt att IF Metall vill ses som ett förbund i tiden

Grön omställning och kvinnors villkor är kärnfrågor som hade varit främmande på IF Metalls kongresser förr i tiden. DA:s Anna Julius ser tillbaka på fem dagars kongress – och 14 års bevakning av IF Metall.

Besluten att ha koll på från IF Metalls kongress

Besluten att ha koll på från IF Metalls kongress

Förbundsstyrelsen ska verka för högkostnadsskydd för tandvård, ett Samhall utan vinstintresse och stärkt avtalspension. Det var några av besluten på IF Metalls kongress.

”Många har fått föra fram sin talan”

”Många har fått föra fram sin talan”

Fem ombud sammanfattar sina intryck från IF Metalls kongress.

Bryter tabu kring förlossnings­skador – fick förbundsstyrelsen att ändra sig

Bryter tabu kring förlossnings­skador – fick förbundsstyrelsen att ändra sig

Tusentals kvinnor lider i tystnad av sina förlossningsskador på arbetsplatser runt om i Sverige. Susanna Svenssons starka berättelse fick förbundsstyrelsen att svänga. IF Metall tillsätter nu en arbetsgrupp för att belysa problematiken.

Vill få bort åldersgränser för avtalspension

Vill få bort åldersgränser för avtalspension

IF Metall ska jobba hårdare för att alla ska få avtalspension inbetald hela arbetslivet. ”Det är ruskigt viktigt”, säger Jonas Seppälä som var en av dem som gick upp och talade för motionerna.

Nya utmaningar för metall­facket i Kenya när industrin ställer om

Nya utmaningar för metall­facket i Kenya när industrin ställer om

Hallå där Rose Omamo, generalsekreterare för Amalgamated Union of Kenya Metal Workers (AUKMW), en av de internationella gästerna under IF Metalls kongress.

”Rå jargong sitter inte i väggarna, den sitter i människorna”

”Rå jargong sitter inte i väggarna, den sitter i människorna”

Pia Johansson från avdelning 13 Bergslagen fick hela kongressen att applådera när hon talade om sexism och trakasserier. Dessutom fick hon tillsammans med andra talare förbundsstyrelsen att ändra sig.

Attackerna på facken i Belarus fördöms av IF Metalls kongress

Attackerna på facken i Belarus fördöms av IF Metalls kongress

I skuggan av Rysslands anfallskrig mot Ukraina har förtrycket hårdnat i Belarus. IF Metalls kongress fördömer regimens attacker på oberoende fackförbund och arresteringar av fackliga ledare.

”Se er i spegeln – mångfalden saknas”

”Se er i spegeln – mångfalden saknas”

Ferenc Kovacs från valberedningen lämnade över en spegel till förbundsstyrelsen, och bad dem se om människor med utomeuropeisk bakgrund syntes i den.

”Vi måste skriva stadgar som håller över tid”

”Vi måste skriva stadgar som håller över tid”

Om man ska vara förtroendevald inom IF Metall måste man dela förbundets värderingar, beslutade kongressen. Men Hans Andersson, avdelning 4 Mitt i Norrland, var rädd att bestämmelsen kan utnyttjas på fel sätt.

”Vi är bara vanliga arbetare som vill ha högre lön”

”Vi är bara vanliga arbetare som vill ha högre lön”

På måndagsmorgonen reste IF Metall-medlemmen Andreas Köhler från Karlstad till Göteborg för att protestera mot industriavtalet och fackens lönebud.