Industriarbetarnas tidning

Vollsjö döms för arbetsmiljöbrott

26 augusti, 2011

Vollsjö Industri AB ska betala 25 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott. Vollsjö dömdes av Blekinge tingsrätt för att de anställda inte genomgått de läkarundersökningar som krävs vid arbete med isocyanater.

I juni 2010 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på Vollsjö efter att anmälan från en företagsläkare om befarad ohälsa, beroende på företagets arbetsmiljö. Inspektionen utmynnade i en lång rad krav på förbättrad ventilation, skyddskläder med mera.

Dessutom konstaterades att de anställda inte läkarundersökts innan de började arbeta med polyuretan. Detta krävs i Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbete med härdplaster, läkarundersökningen ska utmynna i ett tjänstbarhetsintyg som visar att man inte har astma eller andra andningsbesvär. Men detta saknades alltså och Arbetsmiljöverket gjorde en skarpt formulerad åtalsanmälan:

– Det är ytterst oansvarigt av arbetsgivaren att låta arbetstagare arbeta med härdplaster utan att dessa genomgått föreskrivna läkarundersökningar.

Arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg åtalade Vollsjö. Under förundersökningen bestred Vollsjö att man begått något brott och hävdade istället att företagshälsovården inte fullgjort sina uppgifter.

Tingsrätten i Karlshamn höll som bäst på att fastställa tid och boka lokal för rättegång när Vollsjö inkom med ett nytt besked:
”Härmed framställer vi ett medgivande och begär att målet ska avgöras på handlingarna.”

Med hänvisning till detta och åklagarens förundersökning dömde tingsrätten Vollsjö till den företagsbot åklagaren yrkat.

– Har man befunnits begå ett brott mot arbetsmiljölagen får man står för det, säger plastchefen Roland Jönsson.

Han syftar då på frånvaron av läkarundersökningar och tjänstbarhetsintyg. Övrig kritik mot arbetsmiljön avvisar han bestämt.

– Ingen har blivit skadad av att arbeta med isocyanater på vårt företag.

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion läkarundersöktes de anställda, hos 21 av dem – alla som arbetade i produktionen – fanns spår av isocyanater i blod och urin.

– Svidande, kliande eller irriterade ögon var de vanligaste symptomen, konstaterade överläkare Margareta Littorin på Arbets- och Miljömedicin i Lund.

Dessutom hade flera problem med nysningar, rinnande näsa och näsblod. Det fanns fall med astma, många hostade, andra led av andnöd.

Två anställda var så sjuka att de fick sluta. En av dem har fått sina skador godkända av AFA Trygghetsförsäkring och får nu ersättning för inkomstbortfall.

Men Roland Jönsson anser inte att detta bevisar något om arbetsmiljön på Vollsjö.

– Spår av isocyanater i blod och urin kan man få av många andra saker, det finns inga gränsvärden för blod och urin i Sverige.

Han pekar på andra mätningar och värden.

– Ingen gång har man i de många olika undersökningar som gjorts av luften vid olika tidpunkter och vid olika maskiner kunnat se att vi överskrider de gränsvärden som finns. Tvärtom har vi legat långt under gränsvärdena, i alla undersökningar.

Sjuka Samhall

Samhall får i år 6,6 miljarder kronor från staten för att utveckla människor med funktionsnedsättningar. De väljer medarbetare som klarar det hårda arbetet ute hos kunderna. Andra sorteras bort. Unga funktionshindrade hamnar utanför arbetslivet.

Så gick det till när Samhall satte vinsten före människorna

Under våren granskade Dagens Arbete bristerna i arbetsmiljön på Samhall. Men hur blev det som det blev? För tio år sedan skedde något avgörande. För Kenneth Harnesk, då första linjens chef, gick det inte längre att vara kvar.

Samhalls vd: Kritiken mot oss är allvarlig

Sara Revell Ford svarar på kritiken mot Samhall och ger sin syn på det som kommit fram i Dagens Arbetes granskning.

”Det fanns de som inte ville leva”

Två år efter Richard Fredrikssons första begäran om ingripande agerar Arbetsmiljöverket. Samhall får bakläxa.

Riksdagen vill ha en oberoende utredning av Samhall

Samhall måste utredas, av någon utifrån. Det anser en samlad opposition som via riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta en extern utredning.

Ministrarna: Våra bolag ska vara föredömen

De ansvariga ministrarna är djupt bekymrade över att unga med funktionsnedsättningar inte platsar på Samhall. Regeringen har nu gett ett tydligt besked om vilka grupper som ska slussas till företaget.

Samhall­anställda känner sig svikna av facket

År efter år betalar medlemmarna in pengar till facket. Men när jobbet gör dem sjuka finns ingen där. Samhalls vittnen berättar hur fackförbunden slutat agera i arbetsmiljöfrågor.

”Jag är så arg på att facket inte agerar”

Magnus hade det så stressigt på jobbet att han inte orkade längre. Då blev sambon Catharina svårt sjuk i Covid. Nu kämpar de för att komma vidare.

De utsatta på Samhall behöver fackets stöd

Anställda på Samhall vittnar om att fackförbunden gör för lite för att hjälpa dem. Som en röd tråd i berättelserna från Samhallgolvet kommer facket in, fackets svek, skriver DA:s Elinor Torp.