Industriarbetarnas tidning

Avdelningarna har förtroende för Ferbe

27 januari, 2012

Skrivet av

Om avdelningarna får välja leder Anders Ferbe IF Metall fram till kongressen 2014.

IF Metalls vice ordförande Anders Ferbe har rollen som förbundets tillförordnade ordförande fram till på onsdag nästa vecka. Då beslutar IF Metalls förbundsstyrelse om de själva ska utse en förbundsordförande eller om en extra kongress ska hållas.

Ute i avdelningarna finns inget större sug efter en extra kongress och många ger sitt stöd till Anders Ferbe. Det visar Dagens Arbetes rundringning till 20 avdelningsordförande.

Lennart Thörnlund, avdelning 2, Norrbotten,

– Anders Ferbe är en fullgod kandidat. Det är alltid bra med kongressbeslut så en extrakongress vore bra. Om förutsättningarna finns.

Ingrid Hanke avdelning 3, Norra Västerbotten

– Monika Theodorsson. Det vore väl trevligt med en tjej på den posten. Jag röstar för en extrakongress.

Carola Andersson, avdelning 4, Södra Västerbotten

– Vi har en vice ordförande, Anders Ferbe. Nåt annat namn känner inte jag till nu. Jag kan inte avgöra om förbundsstyrelsen själv bör fatta beslut om ny ordförande eller kalla till extrakongress. Men jag har förtroende för det beslut som förbundsstyrelsen tar. Det viktigaste nu är att vi hjälps åt och gör det här så bra och så smidigt som möjligt.

Anders Ovemar, avdelning 5, Höga Kusten

– Jag tycker vice ordförande, Anders Ferbe, ska gå in och sitta kongressperioden ut. Sen ska ju förbundet utse en ny vice ordförande, men där har jag inte tagit ställning.

Hans Svedberg, avdelning 7, Hälsingland

– Anders Ferbe är självskriven just nu, men han kommer att bli en kortvarig ordförande eftersom han inte har långt kvar till pension. Viktigaste posten är vice ordförande, där har jag inget bra tips i dag.

Roger Lamell, avdelning 12, Uppland

– Anders Ferbe är som klippt och skuren. Absolut. Det behövs ingen extra kongress. Vi har ju valt en vice ordförande.

Sune Anderssson, avdelning 13, Bergslagen

– Vi pratade om det där på ett avdelningsmöte igår och vi ser ingen given kronprins eller kronprinsessa. Jag tycker det är helt riktigt att Anders Ferbe får fortsätta fram till nästa kongress. Han har den pondus som krävs för uppdraget, det har han visat. Någon extrakongress behövs inte.

Janne Nilson, avdelning 15, Stockholm:

– Anders Ferbe tar över enligt stadgarna. För att ge honom ett riktigt mandat tycker jag att man ska utlysa en extra kongress.

Ulf Carlson, avdelning 18, Örebro län

–  Ferbe kan fortsätta. Han är bra. Han fungerade alldeles utmärkt tillsammans med Löfven. Nej det behövs ingen extrakongress.

Bjarne Rasmussen, avdelning 19 Östra Värmland

–  Jag har fullt förtroende för Anders Ferbe. I övrigt ska vi ha ett resonemang om det här på förbundsstyrelsen på onsdag.

Göran Persson, avdelning 14, Västra Värmland

–  Anders Ferbe är perfekt skickad, en fullgod kandidat som efterträdare. Därför behövs inte någon extrakongress. Men vi måste samtidigt börja kolla efter arvtagare och där har jag inget namn.

Bert Thulin, avdelning 16, Mälardalen

–  Jag har all tilltro till Anders Ferbe. Han kommer att fungera alldeles utmärkt. Men det innebär ju samtidigt att det blir andra rockader i förbundsledningen. Någon måste i så fall ta över hans jobb. Sedan får vi fundera över en lösning som kan gälla efter nästa kongress.

Stefan Leiding, avdelning 21, Södertälje

– Det har vi inte tagit ställning till. Anders Ferbe kommer säkert att göra ett ypperligt jobb fram tills dess att vi eventuellt väljer någon annan.

– Jag tycker att IF Metall ska köra en extrakongress. Det är bara bra att vi får en demokratisk process och dessutom är det långt till nästa ordinarie kongress.

Dan Söderqvist, avdelning 24, Sörmland

– Efterträdare? Alla jag träffat i IF Metalls ledning är duktiga allihopa. Det är svårt att peka ut någon så här direkt. Anders Ferbe kan leda förbundet till nästa kongress. Under den tiden kan man jobba på att få fram någon yngre – då behöver man inte förhasta sig.

– Något krav på extrakongress har jag inte. Anders Ferbe finns som sagt.

Kenneth Eriksson, avdelning 27, Östra Skaraborg

– Jag har inte funderat så mycket på efterträdarfrågan. Det finns ingen självklar kandidat i dag, men det dyker säkert upp något bra namn.

– Hur processen att utse en ny ordförande har jag ingen åsikt om. Jag vet inte vad som står i stadgarna. Det är lätt och säga att vi ska ha en extrakongress, men det är också väldigt kostsamt.

Tonnie Andersson, avdelning 29, Norra Älvsborg

– Den naturliga efterträdaren är Anders Ferbe, men han fyller väl snart 60 och faller för åldersstrecket. Oavsett måste vi sikta framåt och det vore intressant med en kvinna på positionen.

– Jag vill absolut ha en extrakongress i efterträdarfrågan. Demokrati måste få kosta.

Marie Nilsson, avdelning 30, Bohuslän-Dal

– Anders Ferbe är det naturliga valet till efterträdare. Men han går snart i pension. Jag ser ingen självklar kandidat i dagsläget.

– Jag är tveksam till extrakongress. Vi ska ha ett möte på onsdag i VU och jag tycker nog att vi kan jobba med efterträdarfrågan fram till nästa kongress 2014. Då får vi också tid att skola in någon ny.

Tommy Stensson, avdelning 40, Västbo.

– Nu får Anders Ferbe gå upp. Sen får det hanteras på nästa kongress. En kongress är inte helt gratis att dra ihop. Ferbe kommer att klara av att hålla ihop det till 2014, då vi har nästa ordinarie kongress.

Morgan Fagerström, avdelning 44, Halland.

– Har inte funderat på vår nästa ordförande. Men det lär bli lättare än att hitta partiordförande. Jag har inget namn men ser helst att det blir en kongress med nomineringsförfarande.

Mikael Rosén, avdelning 47, Östra Skåne.

– Den som är närmast till hands är Anders Ferbe. Jag vet inte riktigt om vi ska ha en extra kongress men det är mest demokratiskt. Samtidigt kanske det är bra att det fattas ett snabbare beslut. Jag är osäker, måste fundera på det.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen