Industriarbetarnas tidning

42 jobb bort när Akzo Nobel lägger ner

20 september, 2012

Skrivet av

AkzoNobel drar ner i Trollhättan och Borås och 41 personer blir utan jobb. Orsaken är minskad efterfrågan på papperskemikalier i Europa.

I Trollhättan drabbas 32 personer av nedläggningen och i Borås 9 personer.

AkzoNobel Pulp and Permance Chemicals (Eka Chemicals) har produktion även i Bohus, Alby, Vetlanda, Nacka, Sundsvall och Ljungaverk.

De orterna påverkas inte av beslutet.

AkzoNobel är en av världens ledande producenter av specialkemikalier och har runt 55 000 anställda i 80-talet länder.

I Sverige har koncernen 3 500 anställda på tjugotalet orter i Sverige.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen