Industriarbetarnas tidning

Halvering av antalet sågverk

4 februari, 2013

Skrivet av

En svag marknad och euro i kombination med en stark krona har tvingat ett 20-tal större sågverk till nedläggning de senaste två åren. Det framkom vid en skogsägarträff i Örnsköldsvik nyligen.

Precis som i Finland genomgår nu de svenska sågverken en rejäl omdaning. Under en tjugoårsperiod har det i stort sett skett en halvering av antalet större sågverk, från 280 i början av 1990-talet till 130 i fjol.

– Och det kan bli ytterligare ett tiotal i år, säger Norra Skogsägarnas vd Pär Lärkeryd till tidningarna Lantbruk & Skogslands hemsida.

Störst förändring har det enligt Per Lärkeryd varit i norra Norrland där två av tre sågverk försvunnit under de gångna tjugo åren.

Samtidigt har dock medelproduktionen för de kvarvarande anläggningarna stigit från 45 000 kubikmeter per år till 120 000.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen