Industriarbetarnas tidning

Så svarar politikerna om industriarbetarnas arbetsmiljö

15 april, 2014

Skrivet av Malin Timan

VAL 2014Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är fundamentalt och vi vill att arbetsgivarna ska ta ett större ansvar och göra det till en naturlig del i den vardagliga verksamheten på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön men vi anser också att facket har en viktig roll i att över-vaka så att säkerhetsfrågorna är i fokus på arbetsplatsen.

Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • För att orka jobba längre måste jobben bli bättre och säkrare. Centerpartiet har varit pådrivande för ett nationellt centrum för arbetsmiljöforskning som nu börjar ta form. Denna funktion ska bidra till att arbetslivsforskningen förmedlas ut i samhället och kommer till nytta vid beslutsfattande och praktiskt arbetsmiljöarbete.


Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Arbetsgivarna har det yttersta ansvaret. De behöver själva se till att ha kunskapen och inte bara förlita sig på skyddsombuden. Från politiskt håll är det viktigt att vi skapar incitament att förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar och att vi bidrar till att ansvaret för rehabilitering av anställda blir tydligare.

Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • Det behövs aktivt förebyggande arbete mot förslitningsskador. Äldre anställda ska slippa tunga och monotona arbetsuppgifter. Men det är inte alltid möjligt. Därför är det viktigt att man ska kunna och våga byta jobb. Många avstår av rädsla att bli sist anställd och därmed vara den som först riskerar att förlora jobbet. Därför vill vi ändra lagen om anställningsskydd (Las) så att den utgår från kompetens i stället för anställningstid.


Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Ökningen av belastningsskador har pågått i 20 år och trenden behöver vändas. Det talas just om en generationsväxling bland skyddsombuden på arbetsplatserna och att det behövs nya personer som tar sig an de här uppgifterna. Det kommer då också finnas ett utbildningsbehov. Arbetsmiljöverket specialgranskar just nu 1 000 arbetsplatser i landet som präglas av tunga lyft och ensidiga handrörelser.

Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • Erfarenheterna från den växande branschen pensionärsbemanning är att många vill jobba längre men sällan heltid. Nyckeln för ett längre arbetsliv är därför att se till den erfarna arbetskraftens efterfrågan på flexibilitet kring omfattningen av arbetet.


Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Det viktigaste är ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna. Regeringen har satsat på att utvidga Arbetsmiljöverkets arbete med informations- och kunskapsspridning. Arbetsmiljöverket genomför just nu en särskild tillsynsinsats för att minska olycksfall. 


Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • En bättre arbetsmiljö är viktigt för att fler ska orka jobba längre. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar. I takt med att vi jobbar längre kan det också bli nödvändigt att byta jobb mitt i livet för att orka. Exempel på insatser för omställning är satsningar på utbildning och en höjd åldersgräns för studiemedel som införs i sommar.


Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Vi har en omfattande satsning på arbetstidsförkortning, ökad bemanning och kompetensutveckling i framför allt kvinnodominerade branscher. Företagshälsovården måste återfå sina resurser och arbeta mer förebyggande. Arbetsmiljöverket ska få ökade resurser för förebyggande insatser mot ohälsa och arbetsskador och ett mer aktivt tillsynsarbete.

Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • Miljöpartiet vill ha en mer flexibel pensionsålder, så att den som kan och vill jobba längre eller kortare ska kunna göra det. Det är också viktigt att skapa ett hållbart arbetsliv där ingen slits ut i förtid.


Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Vi vill att de regionala skyddsombuden ska kunna hjälpa till på arbetsplatser där det finns kollektivavtal men där det saknas fackliga medlemmar. Med vårt budgetförslag får Arbetsmiljöverket 100 miljoner extra i anslag. Efter nedläggningen av Arbetslivsinstitutet finns inget samlat grepp om arbetslivsforskningen. Vi anser att Sverige behöver ett sammanhållande organ för arbetslivets forskning.

Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • Med en bättre arbetsmiljö blir de långa sjukskrivningarna färre. Ett huvudproblem i dag är att allt för få i tunga verkstadsyrken eller inom vården fysiskt klarar av att arbeta till 65. Sjukpensioneringar vid eller strax efter 60 är vanliga. De reella pensionsåldrarna skulle i dessa fall kunna höjas rejält med hjälp av ordentliga arbetsmiljöinsatser.


Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Kort efter att nuvarande regering tillträdde 2006 drogs stora delar av Arbetsmiljöverkets anslag ner med följden att arbetsplatsinspektionerna minskat kraftigt. Vi vill återställa det igen och också återinföra det statliga stödet till fortbildning av skyddsombud. Vi vill också inrätta ett nationellt kunskapscenter för arbetsmiljö.

Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • För att fler ska orka arbeta längre krävs en fungerande företagshälsovård och fungerande arbetsplatsinspektioner så att skadliga arbetsmiljöer kan upptäckas och åtgärdas. Det behövs också fortsatt forskning och teknikutveckling.


Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Kvinnor drabbas av belastningsskador i högre utsträckning än män. Arbetets organisering ska i första hand lösas lokalt. Det kräver att skyddsombuden och facket får bra möjligheter till sina jobb. Arbetsmiljöverket måste också ha tillräckligt med resurser för att kunna gå in vid allvarliga 
missförhållanden. En stärkt och samlad arbetslivsforskning är viktig för att öka kunskaperna om 
belastningsskador.

Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • Tillräcklig bemanning är avgörande. Arbetsmiljön måste prioriteras upp som politisk fråga. Det krävs stärkt arbetsmiljölagstiftning, större resurser för Arbetsmiljöverket, 
utökade möjligheter för regionala skyddsombud, en stärkt arbetslivsforskning och företagshälsovård för alla som jobbar. Vi vill också minska användningen av bemanningsföretag.

Du kanske också vill läsa…

Reglering eller inte – så svarar partierna

Vad anser ni om inhyrning av personal?

Så vill partierna lösa energifrågan

1. Hur vill ert parti säkra industrins energibehov? 2. Ska kärnkraften vara kvar eller avvecklas?

”Las-utredningen lever inte upp till kravet på balans”

”Las-utredningen lever inte upp till kravet på balans”

Utredningens förslag, så som det är formulerat nu, kan aldrig bli ett skarpt lagförslag så länge Socialdemokraterna har makten, skriver S-gruppen i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

”Skamligt L och C – förslaget är allt annat än liberalt”

”Skamligt L och C – förslaget är allt annat än liberalt”

Att ta bort anställningstryggheten och med den yttrandefriheten, är den raka motsatsen till liberal politik, skriver sex företrädare för GS-facket.

”Inte ens i Grönköping skulle arbetsrätten behandlas så här”

”Inte ens i Grönköping skulle arbetsrätten behandlas så här”

I överenskommelsen med MP, C och L heter det att ”Arbetsrätten moderniseras.” Fel! Det är tvärtom – en föråldring till när demokratin motarbetades, skriver journalisten Jan Scherman.

”Därför borde Liberalerna kämpa för las”

”Därför borde Liberalerna kämpa för las”

Med tanke på Liberalernas las-historia borde de ha intresse av att – oavsett vissa reformer – bevara en stark arbetstrygghet, skriver L-profilen Olle Wästberg.

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Nästa vecka kommer utredningens förslag på hur las ska ändras. Det finns en oro för att de fasta jobben ska bli mindre trygga. Men i coronakrisens spår är det som vanligt. De med osäkra anställningar blir av med jobbet först.

Ingen utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Ingen utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Regeringens förslag om att ge regionala skyddsombud rätt att komma in på arbetsplatser där facket inte har några medlemmar kommer att röstas ner. Flera partier går i dag samman för att stoppa förslaget.

”RSO-frågan visar januariavtalets högerkantring”

”RSO-frågan visar januariavtalets högerkantring”

Det är positivt på att regeringen till slut föreslår att de regionala skyddsombuden måste få utökad tillträdesrätt. Samtidigt är reaktionerna från borgerligt håll ett kvitto på den undermåliga förhandlingen vid januariavtalets tillkomst, skriver Ali Esbati och Ciczie Weidby (V).

Samordnade myndigheter tandlösa utan överrock

Samordnade myndigheter tandlösa utan överrock

Laglösheten är på allas läppar, men stuprören mellan myndigheter och problem med samordning försvårar arbetet mot arbetslivskriminaliteten, skriver DA:s Elinor Torp inför ett riksdagsseminarium på torsdagen.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Lönen är alltid i fokus i en avtalsrörelse, men det är mycket mer än så uppe på förhandlingsbordet. Frågor om makt och trygghet.

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

På Skärblacka förväntar man sig att lönepåslagen ska gälla från den 1 april, då avtalet egentligen gick ut.

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Facken inom industrin säger nej till första lönebudet för anställda inom industrin. De anser att opo:s förslag är ”oacceptabelt lågt”. Den första hemställan från opo, opartiska ordföranden, nådde fack och arbetsgivare igår. I den föreslogs ett så kallat ”avtalsvärde” på 4,5 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Samtliga fackförbund inom industrin säger nej till […]

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Den bräckliga världsekonomin har legat som en våt filt över årets avtalsrörelse. Men i förra veckan hände det något.

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Tuff väg till ett rättvist avtal

Tuff väg till ett rättvist avtal

Arbetsmarknaden har drabbats på olika sätt av pandemin. Det blir svårt att hitta en lönenivå som fungerar för alla, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Industrin svarar på första avtalsskissen

De opartiska ordförandena föreslår ett 29 månader långt riksavtal för industrin. För att gå med på det kräver facken inom industrin en rad förbättringar.

Arbetsmiljöveckan

Tre ombudsmän om Skydds­ombudens dag

Tre ombudsmän om Skydds­ombudens dag

21 oktober är det Skyddsombudens dag. DA frågade tre ombudsmän från tre fackförbund hur de tänker uppmärksamma dagen.

”Skydds­ombuden kan vara avgörande i mitt arbete”

”Skydds­ombuden kan vara avgörande i mitt arbete”

I över 15 år har Lotten Loberg varit den enda åklagaren i landet som arbetat heltid med arbetsmiljöbrott.
Nu när hon gått i pension tar ingen över hennes arbete på heltid.

Han har gått 75 fackliga utbildningar

Han har gått 75 fackliga utbildningar

Skyddsombudet Momodou Lamin Sanneh har 75 fackliga utbildningar i bagaget. Men han är fortfarande hungrig på kunskap.

Dagarna då livet förändrades

Dagarna då livet förändrades

”Jag upprepar allt ännu en gång i huvudet. Har vi missat något?” Regionala skyddsombudet Linda Forså skriver om när uppdraget att arbeta med vår säkerhet tog en ny vändning, och om att äntligen få fika i samma rum som andra människor.

Slitigt men meningsfullt – så mår skyddsombud i industrin

Slitigt men meningsfullt – så mår skyddsombud i industrin

Tre av tio skyddsombud har funderat på att avsäga sig sitt uppdrag på grund av svårigheter med att utföra det. Det visar en undersökning som Dagens Arbetsmiljö har gjort bland skyddsombud i industrin.

Psykosociala arbetsmiljöproblem bakom mer än var tredje 6:6a-anmälan

Psykosociala arbetsmiljöproblem bakom mer än var tredje 6:6a-anmälan

Fyra år efter att lagen skärptes – nu handlar mer än var tredje larm från skyddsombud om den psykosociala arbetsmiljön, visar en unik kartläggning från Dagens Arbetsmiljö.

Sätter stopp för smittan

Sätter stopp för smittan

Tredje året som skyddsombud ställs Jesper Johansson inför en oväntad fråga: Vad kan han göra för att hjälpa arbetskamraterna under en pågående pandemi?

Arbetsrätt Striden om las

Kommer regeringen att lyssna på LO:s nej?

Kommer regeringen att lyssna på LO:s nej?

Fredagens besked från Svenskt näringsliv och PTK ställer frågan: Kan regeringen driva igenom en ny arbetsrätt trots att LO har sagt nej till förslaget? skriver DA:s reporter Rasmus Lygner.

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

En enig LO-styrelse säger nej till las-förslaget. ”Det gav allt för mycket makt åt arbetsgivarna”, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Dra tillbaka utredningsförslaget och låt parterna förhandla igen efter avtalsrörelsen utan politiska hot, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

Industriarbetare styr ju inte marknaden, dollarkursen eller virusspridningen, skriver Håkan Wågvi.

Las-förhandlingarna återupptas

Las-förhandlingarna återupptas

För två veckor sedan kraschade las-förhandlingarna – nu återupptas de. Tidigast på fredag ska fack och arbetsgivare lämna besked.

Släpp laghotet – förhandla vidare om las

Helle Klein: ”Både fack och arbetsgivare har varit tydliga med att det inte är mer tid de behöver utan mindre av politiskt tvång.”

”Är inte politisk strejk en aktuell kampmetod?”

”Är inte politisk strejk en aktuell kampmetod?”

Utredningsförslaget kan inte tillåtas bli lag. I den kampen måste hela arbetarrörelsen ställa sig på rätt sida, skriver IF Metall-klubbens styrelse på AB Volvo i Umeå.

Wennemo: Det blir en komplicerad avtalsrörelse

Wennemo: Det blir en komplicerad avtalsrörelse

Risk att en redan krånglig avtalsrörelse blir nu ännu krångligare, tror Medlingsinstitutets Irene Wennemo.