”Jag läser på om dinosaurierna igen. Hur blev det så fel?”

Sågverksarbetaren och musikern Stefan Eriksson om hur blixtsnabbt vi människor lyckats förstöra så mycket omkring oss.

”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

Så svarar politikerna om industriarbetarnas arbetsmiljö

VAL 2014Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är fundamentalt och vi vill att arbetsgivarna ska ta ett större ansvar och göra det till en naturlig del i den vardagliga verksamheten på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön men vi anser också att facket har en viktig roll i att över-vaka så att säkerhetsfrågorna är i fokus på arbetsplatsen.

Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • För att orka jobba längre måste jobben bli bättre och säkrare. Centerpartiet har varit pådrivande för ett nationellt centrum för arbetsmiljöforskning som nu börjar ta form. Denna funktion ska bidra till att arbetslivsforskningen förmedlas ut i samhället och kommer till nytta vid beslutsfattande och praktiskt arbetsmiljöarbete.


Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Arbetsgivarna har det yttersta ansvaret. De behöver själva se till att ha kunskapen och inte bara förlita sig på skyddsombuden. Från politiskt håll är det viktigt att vi skapar incitament att förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar och att vi bidrar till att ansvaret för rehabilitering av anställda blir tydligare.

Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • Det behövs aktivt förebyggande arbete mot förslitningsskador. Äldre anställda ska slippa tunga och monotona arbetsuppgifter. Men det är inte alltid möjligt. Därför är det viktigt att man ska kunna och våga byta jobb. Många avstår av rädsla att bli sist anställd och därmed vara den som först riskerar att förlora jobbet. Därför vill vi ändra lagen om anställningsskydd (Las) så att den utgår från kompetens i stället för anställningstid.


Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Ökningen av belastningsskador har pågått i 20 år och trenden behöver vändas. Det talas just om en generationsväxling bland skyddsombuden på arbetsplatserna och att det behövs nya personer som tar sig an de här uppgifterna. Det kommer då också finnas ett utbildningsbehov. Arbetsmiljöverket specialgranskar just nu 1 000 arbetsplatser i landet som präglas av tunga lyft och ensidiga handrörelser.

Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • Erfarenheterna från den växande branschen pensionärsbemanning är att många vill jobba längre men sällan heltid. Nyckeln för ett längre arbetsliv är därför att se till den erfarna arbetskraftens efterfrågan på flexibilitet kring omfattningen av arbetet.


Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Det viktigaste är ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna. Regeringen har satsat på att utvidga Arbetsmiljöverkets arbete med informations- och kunskapsspridning. Arbetsmiljöverket genomför just nu en särskild tillsynsinsats för att minska olycksfall. 


Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • En bättre arbetsmiljö är viktigt för att fler ska orka jobba längre. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar. I takt med att vi jobbar längre kan det också bli nödvändigt att byta jobb mitt i livet för att orka. Exempel på insatser för omställning är satsningar på utbildning och en höjd åldersgräns för studiemedel som införs i sommar.


Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Vi har en omfattande satsning på arbetstidsförkortning, ökad bemanning och kompetensutveckling i framför allt kvinnodominerade branscher. Företagshälsovården måste återfå sina resurser och arbeta mer förebyggande. Arbetsmiljöverket ska få ökade resurser för förebyggande insatser mot ohälsa och arbetsskador och ett mer aktivt tillsynsarbete.

Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • Miljöpartiet vill ha en mer flexibel pensionsålder, så att den som kan och vill jobba längre eller kortare ska kunna göra det. Det är också viktigt att skapa ett hållbart arbetsliv där ingen slits ut i förtid.


Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Vi vill att de regionala skyddsombuden ska kunna hjälpa till på arbetsplatser där det finns kollektivavtal men där det saknas fackliga medlemmar. Med vårt budgetförslag får Arbetsmiljöverket 100 miljoner extra i anslag. Efter nedläggningen av Arbetslivsinstitutet finns inget samlat grepp om arbetslivsforskningen. Vi anser att Sverige behöver ett sammanhållande organ för arbetslivets forskning.

Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • Med en bättre arbetsmiljö blir de långa sjukskrivningarna färre. Ett huvudproblem i dag är att allt för få i tunga verkstadsyrken eller inom vården fysiskt klarar av att arbeta till 65. Sjukpensioneringar vid eller strax efter 60 är vanliga. De reella pensionsåldrarna skulle i dessa fall kunna höjas rejält med hjälp av ordentliga arbetsmiljöinsatser.


Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Kort efter att nuvarande regering tillträdde 2006 drogs stora delar av Arbetsmiljöverkets anslag ner med följden att arbetsplatsinspektionerna minskat kraftigt. Vi vill återställa det igen och också återinföra det statliga stödet till fortbildning av skyddsombud. Vi vill också inrätta ett nationellt kunskapscenter för arbetsmiljö.

Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • För att fler ska orka arbeta längre krävs en fungerande företagshälsovård och fungerande arbetsplatsinspektioner så att skadliga arbetsmiljöer kan upptäckas och åtgärdas. Det behövs också fortsatt forskning och teknikutveckling.


Vad vill ni göra för att komma tillrätta med belastningsskadorna?

 • Kvinnor drabbas av belastningsskador i högre utsträckning än män. Arbetets organisering ska i första hand lösas lokalt. Det kräver att skyddsombuden och facket får bra möjligheter till sina jobb. Arbetsmiljöverket måste också ha tillräckligt med resurser för att kunna gå in vid allvarliga 
missförhållanden. En stärkt och samlad arbetslivsforskning är viktig för att öka kunskaperna om 
belastningsskador.

Hur ska industriarbetare orka jobba längre?

 • Tillräcklig bemanning är avgörande. Arbetsmiljön måste prioriteras upp som politisk fråga. Det krävs stärkt arbetsmiljölagstiftning, större resurser för Arbetsmiljöverket, 
utökade möjligheter för regionala skyddsombud, en stärkt arbetslivsforskning och företagshälsovård för alla som jobbar. Vi vill också minska användningen av bemanningsföretag.

Läs mer: Val 2014

Malin Timan

Läs mer från Dagens Arbete:

Pappers: Nyval är den bästa vägen

RegeringskrisenPappers stöder tanken på nyval.– Vi tycker det är den bästa vägen framåt, säger förbundets ordförande Matts Jutterström.

Ferbe självkritisk efter valutgången

De politiska partierna måste möta människorna oro och minska otryggheten. Bara så kan Sverigedemokraterna bekämpas, enligt Anders Ferbe IF Metalls förbundsordförande som är självkritisk till hur facket misslyckats med att mobilisera mot de växande klassklyftorna.

Jutterström: Välfärdsfrågorna är viktigast

– Det viktigaste för en ny regering är att höja nivåerna i a-kassan. Det handlar om våra medlemmars vardag, säger Matts Jutterström, ordförande för Pappers.Han är glad att det ser ut som att Stefan Löfven blir statsminster, men bekymras över Sverigedemokraternas framgångar. 

Reglering eller inte – så svarar partierna

PartienkätVad anser ni om inhyrning av personal?

Höger, vänster eller mittemellan? Vår genomgång visar att blockpolitiken inte alltid är så tydlig när riksdagen röstar om frågor som rör arbetet. Foto: TT

Så röstade partierna om arbetslivet

Val 2014Politiker pratar gärna om allt fint de tänker göra. Men vad har de uträttat hittills? Vi kollade hur partierna röstat om frågor som rör ditt arbetsliv.

Så vill partierna lösa energifrågan

1. Hur vill ert parti säkra industrins energibehov? 2. Ska kärnkraften vara kvar eller avvecklas?

Emilia vill ha feminism och förändring

möte medNär Emilia Töyrä tog ordet på kongressen blev det blixt tyst. Det viskades i leden. Vem var den tuffa tjejen från Kiruna som talade om feminism? Dagens Arbete ringde upp och frågade vad som driver henne.

.

Så svarar politikerna på dina EU-frågor

Val 2014På söndag är det dags att välja. Vilka insatser är viktigast för att unga ska få jobb? Har löntagarnas ställning i Europa försvagats? Måste EU bestämma allt i detalj? Kandidaterna från de partier som sitter i EU-parlamentet svarar på frågorna som rör arbetslivet.

"Sverige har inte råd att gå före"

Pappers säger nej till straffskatten på lastbilstransporter och vill ha en blocköverskridande energiuppgörelse. Det är några åsikter förbundet har inför det kommande riksdagsvalet och som Pappers förbundsårsmöte står eniga bakom.

Pappers tror på Löfven

Val 2014Pappers ställer sig bakom Stefan Löfven förslag om att alla förslag inom EU ska bedömas utifrån om de ger några jobb eller inte. – Det är ett uttalande vi från Pappers hälsar med tillfredställelse, meddelar förbundets ledning och avdelningsordföranden.

Foto: SOFIA ERNEROT och MAJA BRAND

Samma problem – olika lösningar

Val 2014Båda vet hur det är att gå arbetslös. De avskyr pratet om arbetslinjen. Är skeptiska mot bemanningsföretag och vinster i välfärd. Trots att de tillhör olika generationer är de lika i väldigt mycket, Gustaf och Johnny. Men på en punkt skiljer de sig åt: Synen på Sverigedemokraterna.

"Vi måste ligga i för att fler ska rösta"

EU-valetKnappt var tredje LO-medlem kommer ”absolut” att rösta i valet till EU-parlamentet, enligt en opinionsmätning från Novus.

Mikael Sällström, bilden tv, och Robert Fredriksson, biden th. BJÖRN LARSSON ROSVALL och ALEXANDER DONKA

”SD har inte här att göra”

De sitter i riksdagen. De är demokratiskt valda. Men egentligen har de inte här att göra. Det är en vanlig uppfattning bland industrins fackklubbar som får besök av SD på sina arbetsplatser.

Grafik: JOSEF MOLIN

Få full koll på jobbsiffrorna

VAL 2014 Oppositionen talar om den höga arbetslösheten. Regeringen svarar att det faktiskt tillkommit många nya jobb. Lögn eller sanning? Allt handlar om vilka siffror man väljer att prata om.

"Stödet för SD sjunker"

– Stödet för Sverigedemokraterna bland våra medlemmar sjunker. Men det är ändå bekymmersamt högt, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.

Så svarar Reinfeldt och Löfven

Val 2014Vad händer med Las-reglerna, bemanningen och de arbetarrörelsens historia? Fler DA-läsare ställer sina frågor till partiledarna Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt.

Finska fack tar nytt EU-grepp

Fackföreningsrörelsen i Finland startar en egen kampanj inför EU-valet i maj. De är missnöjda med hur arbetslivsfrågorna behandlades i valet 2009.

"Skattesänkningar sitter i Moderaternas ryggrad"

– Det är för jäkligt att utnyttja folk, som på mormors tid då folk fick stå med mössan i hand. Carina Bergman syftar på otrygga anställningar. Hon är en av industriarbetarna som är med i LO:s nya film Reinfeldts Sverige.

Hur löser ni våra viktigaste frågor?

Valet 2014Valåret är i full gång och frågorna till politikerna många. Vi har låtit unga DA-läsare ställa sina viktigaste frågor. Statsministerkandidaterna Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt har svaren.

Facket kritiska till SD-besök

Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson ger sig ut på turné för att värva Socialdemokrater. Först ut är Volvo CE i Eskilstuna. Men facket har inte blivit informerade och anser att företaget begått ett stort misstag.

"Kan innebära konflikter med S"

LO:s valplattformEuropa ska bli rödare och Sverige byta regering. Det är målen när LO för första gången går ut med egen valplattorm.

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.