Industriarbetarnas tidning

93 miljarder i överskott från a-kassan

15 maj, 2014

Skrivet av

a-kassaArbetslöshetsförsäkringen har gett statskassan ett överskott på 93 miljarder kronor sedan 2007. Det visar uträkningar som TCO har gjort. Samtidigt får 6 av 10 arbetslösa ingen ersättning alls från a-kassan och var tionde arbetslös får ut mindre än 80 procent av sin heltidslön.

Överskott/underskott miljarder kronor

2007 28,0
2008 14,2
2009 -0,2
2010 22,9
2011 8,9
2012 9,2
2013 10,3

Enligt budgetpropositionen för 2014 kommer överskottet att uppgå till 8,5 miljarder kronor.

Källa: TCO

Ersättningen från a-kassan har inte höjts sedan 2002. 2007 tog regeringen bort den extra dagersättningen som gällde under de första 100 dagarnas arbetslöshet samtidigt som de höjde avgiften till a-kassan med upp till 300 kronor per månad.

Från och med i år är den så kallade arbetslöshetsavgiften borttagen och medlemmar betalar enbart en medlemsavgift på runt 100 kronor, beroende på a-kassa. Ersättningen ligger fortfarande kvar på 2002 års nivå – som högst 14 960 kronor per månad före skatt.

Genom att gå igenom statens årsredovisningar samt uppgifter från ekonomistyrningsverket har TCO räknat ut att statskassan har fått in 93 miljarder kronor mer än vad arbetslöshetsförsäkringen har kostat sedan 2007.

Arbetslöshetsförsäkringen finansieras dels genom arbetsmarknadsavgiften som ingår i den arbetsgivaravgift som utgår på företagens lönesumma varje månad. Dels genom ett finansieringsbidrag från a-kassorna som kommer från medlemsavgifter. De utgifter som ska täckas av finansieringen är arbetslöshetsersättning (a-kassa), aktivitetsstöd för de som är i åtgärder och garantier, ersättning från den statliga lönegarantin som utgår vid konkurs samt avsättning till statlig pension för dessa tre ersättningar.

Enligt en rapport som Akademikerförbundet SSR släppte i april i år får endast 4 av 10 öppet arbetslösa ersättning från arbetslöshetsförsäkringen mot 8 av 10 år 2006. Bland de tidigare heltidsanställda som får a-kassa får 87procent ut mindre än 80 procent av sin tidigare inkomst.

I samma rapport uppges att endast var sjunde person som får försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) får det av rätt skäl. 28 procent (70 000 personer) av de som fick försörjningsstöd 2012 var arbetslösa och saknade ersättning från a-kassan. 16 procent (39 000 personer) var arbetslösa med otillräcklig ersättning.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen