”Jag läser på om dinosaurierna igen. Hur blev det så fel?”

Sågverksarbetaren och musikern Stefan Eriksson om hur blixtsnabbt vi människor lyckats förstöra så mycket omkring oss.

”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

Här sitter metallarna med makt

Den nya riksdagen har mer makt än på länge. Och två av de tyngsta uppdragen där innehas av metallare: Tomas Eneroth är ordförande för Socialdemokraternas riksdagsgrupp, Raimo Pärssinen är ordförande för arbetsmarknadsutskottet.

Nej, vi har inte glömt statsminister Stefan Löfven. Men de förslag hans regering lägger ska antas av en riksdag där Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans bara har 138 av 349 mandat.

Det ställer stora krav på förmågan att få stöd i riksdagen. Och där är utskotten avgörande: Alla regeringens förslag och alla motioner måste beredas i något av riksdagens femton utskott innan beslut. I praktiken avgörs de flesta frågor därför i utskottsförhandlingar mellan ledamöterna. De diskussionerna är inte offentliga, det är bara resultatet som är offentligt: Utskottets förslag, och eventuella reservationer och särskilda yttranden.

Det är detta som sedan – offentligt – debatteras och röstas om i kammaren.

Sexton ledamöter sitter i riksdagen från IF Metall, GS-Facket och Pappers. Utöver Tomas Eneroth och Raimo Pärssinen fördelas de övriga på olika utskott, utom Jonas Sjöstedt (v) – som partiledare har man inte tid med sådant.

I Arbetsmarknadsutskottet sitter utöver Raimo Pärssinen också Patrik Björk. Där bereds frågor om arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetsmiljö, integration och diskriminering.

Flest ordinarie ledamöter sitter i Miljö- och jordbruksutskottet: Monica Haider, Isak From och Jan-Olof Larsson.  Utöver miljöfrågor och jordbruk sysslar utskotet med reglerna för jakt, fiske, livsmedel och djurskydd samt utsläppsrätter och biologisk mångfald.

Flera ledamöter från industriförbunden sitter i även Näringsutskottet: Utöver ordinarie ledamöterna Birger Lathti (v) och Mattias Jonsson är Isak From suppleant. Utskottet sysslar med näringspolitik, industri, handel och energipolitik. Samt frågor om statliga företag, till exempel LKAB, Sveaskog och Vattenfall.

Peter Persson och Patrik Lundqvist sitter i Skatteutskottet som bereder frågor om vilka skatter och avdrag som ska finnas och hur stora de ska var. Dessutom är skatteavtal med andra länder, bekämpning av skattefusk och resurserna till Skatteverket, Tullen och Kronofogden utskottets ansvar.

Patrik Engström, Johanna Haraldsson och Patrik Björck är suppleanter i Socialförsäkringsutskottet. Där bereds frågor om sjukförsäkring, allmän pension, ekonomisk familjepolitik, asyl- och migrationspolitik samt integrationspolitik.

Johanna Haraldsson sitter i Civilutskottet. Där behandlas frågor som vilka regler som gäller vid äktenskap, konsumenträttigheter, regler för byggande och bostäder, bestämmelser om föräldrars skyldigheter, om skadestånd och olika företagsformer.

Peter Persson, är suppleant i Finansutskottet, som har det övergripande ansvaret för riksdagens arbete med statens budget. Utskotet bereder frågor som hur mycket pengar ska staten lägga på olika områden. Vilken ekonomisk-politisk inriktning ska det vara på samhällsekonomin? Och frågor om statsskulden, valutamarknaden och penningpolitiken.

I Justitieutskottet är Mattias Jonsson suppleant. Där bereds frågor om domstolarna, polisen och fängelserna. Stödet till brottsoffer är också en fråga för justitieutskottet.

Emilia Työrä sitter i konstitutionsutskottet. Det granskar frågor som berör konstitutionen, grundlagarna och riksdagsordningen, samt frågor om förvaltningsrätt och lagstiftning om TV, radio och film samt press- och partistöd.

I kultursutskottet sitter Peter Johnsson och Monika Haider är suppleant. Där bereds hur statens stöd till kulturen och idrottsrörelsen ska se ut samt frågor om radio och tv i allmänhetens tjänst, folkbildning, ungdomspolitik, friluftsliv och trossamfund.

Hans Hoff är ledamot i Socialutskottet. Där bereds frågorna om hälso- och sjukvård. Och omsorgen om barn, ungdomar, funktionshindrade, äldre och vård av sjuka. Samt patientsäkerhet, drogbekämpning och handel med läkemedel.

Mattias Jonsson och Birger Lahti (v) är suppleanter i Trafikutskottet som bereder frågorna om kommunikationer: Vägtrafik, järnvägar, flygplatser, sjöfart, post och IT.

Patrik Lundqvist är suppleant i Utbildningsutskottet, som sysslar med all utbildning från förskola till högre utbildning vid universitet och högskolor. Utskottet behandlar också frågor om forskning och studiestöd.

Emilia Töyrä är suppleant i Utrikesutskottet, som behandlar Sveriges samarbete och relationer med andra länder. Även frågor om EU, bistånd och mänskliga rättigheter handläggs av utskottet.

Jan-Olof Larsson sitter i EU-nämnden. Regeringen ska samråda med riksdagen i EU-frågor. Det innebär att regeringen diskuterar med utskotten hur den ska agera i EU men även med detta särskilda organ för samråd, EU-nämnden. Till skillnad från utskotten förbereder inte EU-nämnden riksdagsbeslut.

Läs mer: 

16 industriarbetare till riksdagen
Här är Löfvens nya lag

 

Läs mer:

Läs mer från Dagens Arbete:

Det skulle va husvagn …

ArkivbildenÅret är 1956. Man hade tre veckors betald semester och den kunde gärna tillbringas på en gräsplätt under skinande sol med gasoltub, parasoll, husgeråd.

Inte nere för räkning

Sveriges mest kända skjutjärnsjournalist Janne Josefsson har provocerat och avslöjat i över 30 år. Nu berättar han om hoten, rädslan för att bli kär och hur han sagt nej till 750 000 kronor.

Han fixade 13 miljoner till arbetskamraterna

PENSIONStålbolaget Ovako missade pensionsinbetalningar under flera år. Efter försäkringsexperten ”Lärs” detektivarbete sattes 13 miljoner kronor in på de anställdas pensionskonton.

Detta gäller vid korttidsarbete

SVAR PÅ LÄSARNAS FRÅGORVad gäller vid utbildning, får man jobba mer än vad avtalet säger och hur snabbt kan korttidsarbetet blåsas av? DA har fått många frågor från er läsare – här är svaren.

Gasolyckan på Aspa bruk

Han räddade sin arbetskamrat undan gasen

Thomas Sedig satt i kontrollrummet när larmen gick. I höga halter dödar svavelväte direkt. ”Men ligger någon där, då tvekar man inte. Då gör man allt för att rädda människans liv.”

1

”Vi måste samarbeta bättre”

RÄDDNINGSPLAN Aspa bruk vill knyta räddningstjänsten närmare, och utbilda anställda som kan lotsa dem inne på bruket om en olycka inträffar igen.

Textilia

Tvingades betala 10 000 för visstidskontrakt

En mellanchef på tvätteriet Textilia tvingade Fardin att betala 10 000 kronor för ett halvårskontrakt. När utpressaren sedan ville ha mer pengar gick Fardin till företagsledningen. Då blev han av med jobbet.

2

Kom två minuter för sent – fick inte jobba kvar på Textilia

Nebije kom några minuter för sent vid två tillfällen. Det räckte för att inte få ett nytt kontrakt på Textilia i Rimbo. Där är en tredjedel av arbetsstyrkan visstidsanställd – en otrygghet som tär.

2

Ladda ner senaste e-DA här!

Dagens Arbete finns som gratis e-tidning. Här finns också ett sökbart arkiv två år bakåt, du når lätt våra inlästa reportage och kan länka till spännande vidareläsning. Här kan du ladda ner appen.

”Nu måste vi se till att kompetensutveckling också sker”

DEBATTTrots att korttidsarbete används i stor omfattning sker nästan inga kompetensutvecklande insatser. Vi parter är överens om att det är viktigt – nu måste vi också se till att det blir verklighet, skriver avtalssekreterarna för Pappers, GS och IF Metall tillsammans med Industriarbetsgivarna.

1

”Jag vill att det ska gå fortare”

CoronasmittanCovid-drabbade Fredrik, som DA tidigare har berättat om, är nu ute från sjukhuset. Han blir starkare för var dag, men det är lång tid kvar innan han är återställd.

”Sjukförsäkringen måste bli tryggare – nu!”

KRÖNIKAAlltför ofta möter jag medlemmar i IF Metall som är för sjuka för att kunna jobba. Ändå anser Försäkringskassan att de är för friska för att få sjukpenning. Så kan vi inte ha det, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

4

Ordföranden som aldrig hann tillträda

HISTORIAGunnar Andersson skulle bara göra ännu en utlandsresa innan han tog sig an arbetar­rörelsens finaste uppdrag: LO-ordförande.

Arbetsrätten

Så här vill utredaren ändra las

På måndagen presenterades utredningen i riksdagen. Parterna har redan tidigare uttalat sitt missnöje. Nu säger också arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att hon inte är nöjd – och hoppas att fack och arbetsgivare kan hitta en bättre lösning.

4

”Småföretagen kan inte vänta till 2022”

DEBATTFör att få fart på svensk ekonomi efter coronakrisen måste småföretagens kostnader för att säga upp personal minska redan före 2022, skriver Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

2

”Skamligt L och C – förslaget är allt annat än liberalt”

DEBATTAtt ta bort anställningstryggheten och med den yttrandefriheten, är den raka motsatsen till liberal politik, skriver sex företrädare för GS-facket.

Så kan las ändras – detta säger parterna

Nästa måndag presenterar regeringens utredare sina förslag på hur las kan förändras. SVT har tagit del av dem redan nu – och varken fack eller arbetsgivare är nöjda

2

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Nästa vecka kommer utredningens förslag på hur las ska ändras. Det finns en oro för att de fasta jobben ska bli mindre trygga. Men i coronakrisens spår är det som vanligt. De med osäkra anställningar blir av med jobbet först.

Kan krisen bli ett lyft för facket?

CoronaeffektenI flera år har fackförbunden brottats med sjunkande organisationsgrad. Så kom en annan kris. Nu rapporterar flera förbund om medlemmar som strömmar till.

Så fungerar de nya reglerna

DA guidarUnder coronakrisen har regeringen både lättat på reglerna för att få ersättning och höjt beloppen för den som uppfyller villkoren från a-kassan. Följ DA:s guide för att ta reda på vilken ersättning du har rätt till.

Joachim Dagerud på Mälarplast. Foto: Lina Larsson

"Jag trivs just här"

ÖGONBLICKETKlockan är 16.08 på Mälarplast AB i Eskilstuna.

Illustration: Josephine Skapare

Får chefen neka min semester?

Fråga om jobbet | LedighetHar arbetsgivaren skyldighet att ge en orsak till varför en semesteransökan avslås, eller räcker det att bara säga nej?

Krisstöd

”Klokt och moget av Volvo”

AB Volvo drar tillbaka aktieutdelningen. Ett moget och klokt beslut av ägarna, tycker facket.

7

SKF-facket befarar varsel

SKF delar hellre ut pengar till aktieägarna än att söka statligt stöd till permitteringar. Nu väntar varsel om uppsägningar, befarar facket.

2

Stora aktieutdelningar ger indraget krisstöd

Inget statligt krisstöd till företag som gör stora aktieutdelningar. Det beskedet från Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf kom på torsdagen.

1

Regionala skyddsombud

”Skyddsombud behövs i kris”

KRÖNIKADet är minst sagt upp­rörande att de, mitt under pågående coronakris, meddelar att de tänker rösta nej till förslaget att låta de regionala skydds­ombuden komma in på fler arbetsplatser, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

1

”Jag har fått lära mig att ha tålamod”

Martin Gunnarsson är smålänningen som vill pröva nya sätt att värva medlemmar till IF Metall, och som med åren lärt sig att lugna ner sig lite.

”Bra Karl-Petter, men ta ett steg till”

DebattJag saknar fortfarande en tydlighet från LO:s styrelse om turordningsreglerna i las, skriver Jan-Olov Carlsson, IF Metallklubben på Volvo Lastvagnar Umeå.

Nödår, strejker, slit – och äventyr

ArbetarhistoriaHur var det att vara arbetare för hundra år sedan? Med usel lön, eländiga villkor och en polis som sköt skarpt. DA:s Pontus Ohlin hittar ett gammal­t brev och söker svar.

1

Efter coronan

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall. Foto: Ylva Bergman

”Staten bör ta en del av kostnaden för kompetens­utveckling”

DEBATTStaten bör kunna subventionera kompetenshöjande insatser i samband med korttidsarbete, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.