Industriarbetarnas tidning

Här sitter metallarna med makt

10 oktober, 2014

Den nya riksdagen har mer makt än på länge. Och två av de tyngsta uppdragen där innehas av metallare: Tomas Eneroth är ordförande för Socialdemokraternas riksdagsgrupp, Raimo Pärssinen är ordförande för arbetsmarknadsutskottet.

Nej, vi har inte glömt statsminister Stefan Löfven. Men de förslag hans regering lägger ska antas av en riksdag där Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans bara har 138 av 349 mandat.

Det ställer stora krav på förmågan att få stöd i riksdagen. Och där är utskotten avgörande: Alla regeringens förslag och alla motioner måste beredas i något av riksdagens femton utskott innan beslut. I praktiken avgörs de flesta frågor därför i utskottsförhandlingar mellan ledamöterna. De diskussionerna är inte offentliga, det är bara resultatet som är offentligt: Utskottets förslag, och eventuella reservationer och särskilda yttranden.

Det är detta som sedan – offentligt – debatteras och röstas om i kammaren.

Sexton ledamöter sitter i riksdagen från IF Metall, GS-Facket och Pappers. Utöver Tomas Eneroth och Raimo Pärssinen fördelas de övriga på olika utskott, utom Jonas Sjöstedt (v) – som partiledare har man inte tid med sådant.

I Arbetsmarknadsutskottet sitter utöver Raimo Pärssinen också Patrik Björk. Där bereds frågor om arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetsmiljö, integration och diskriminering.

Flest ordinarie ledamöter sitter i Miljö- och jordbruksutskottet: Monica Haider, Isak From och Jan-Olof Larsson.  Utöver miljöfrågor och jordbruk sysslar utskotet med reglerna för jakt, fiske, livsmedel och djurskydd samt utsläppsrätter och biologisk mångfald.

Flera ledamöter från industriförbunden sitter i även Näringsutskottet: Utöver ordinarie ledamöterna Birger Lathti (v) och Mattias Jonsson är Isak From suppleant. Utskottet sysslar med näringspolitik, industri, handel och energipolitik. Samt frågor om statliga företag, till exempel LKAB, Sveaskog och Vattenfall.

Peter Persson och Patrik Lundqvist sitter i Skatteutskottet som bereder frågor om vilka skatter och avdrag som ska finnas och hur stora de ska var. Dessutom är skatteavtal med andra länder, bekämpning av skattefusk och resurserna till Skatteverket, Tullen och Kronofogden utskottets ansvar.

Patrik Engström, Johanna Haraldsson och Patrik Björck är suppleanter i Socialförsäkringsutskottet. Där bereds frågor om sjukförsäkring, allmän pension, ekonomisk familjepolitik, asyl- och migrationspolitik samt integrationspolitik.

Johanna Haraldsson sitter i Civilutskottet. Där behandlas frågor som vilka regler som gäller vid äktenskap, konsumenträttigheter, regler för byggande och bostäder, bestämmelser om föräldrars skyldigheter, om skadestånd och olika företagsformer.

Peter Persson, är suppleant i Finansutskottet, som har det övergripande ansvaret för riksdagens arbete med statens budget. Utskotet bereder frågor som hur mycket pengar ska staten lägga på olika områden. Vilken ekonomisk-politisk inriktning ska det vara på samhällsekonomin? Och frågor om statsskulden, valutamarknaden och penningpolitiken.

I Justitieutskottet är Mattias Jonsson suppleant. Där bereds frågor om domstolarna, polisen och fängelserna. Stödet till brottsoffer är också en fråga för justitieutskottet.

Emilia Työrä sitter i konstitutionsutskottet. Det granskar frågor som berör konstitutionen, grundlagarna och riksdagsordningen, samt frågor om förvaltningsrätt och lagstiftning om TV, radio och film samt press- och partistöd.

I kultursutskottet sitter Peter Johnsson och Monika Haider är suppleant. Där bereds hur statens stöd till kulturen och idrottsrörelsen ska se ut samt frågor om radio och tv i allmänhetens tjänst, folkbildning, ungdomspolitik, friluftsliv och trossamfund.

Hans Hoff är ledamot i Socialutskottet. Där bereds frågorna om hälso- och sjukvård. Och omsorgen om barn, ungdomar, funktionshindrade, äldre och vård av sjuka. Samt patientsäkerhet, drogbekämpning och handel med läkemedel.

Mattias Jonsson och Birger Lahti (v) är suppleanter i Trafikutskottet som bereder frågorna om kommunikationer: Vägtrafik, järnvägar, flygplatser, sjöfart, post och IT.

Patrik Lundqvist är suppleant i Utbildningsutskottet, som sysslar med all utbildning från förskola till högre utbildning vid universitet och högskolor. Utskottet behandlar också frågor om forskning och studiestöd.

Emilia Töyrä är suppleant i Utrikesutskottet, som behandlar Sveriges samarbete och relationer med andra länder. Även frågor om EU, bistånd och mänskliga rättigheter handläggs av utskottet.

Jan-Olof Larsson sitter i EU-nämnden. Regeringen ska samråda med riksdagen i EU-frågor. Det innebär att regeringen diskuterar med utskotten hur den ska agera i EU men även med detta särskilda organ för samråd, EU-nämnden. Till skillnad från utskotten förbereder inte EU-nämnden riksdagsbeslut.

Läs mer: 

16 industriarbetare till riksdagen
Här är Löfvens nya lag

 

Du kanske också vill läsa…

Därför är kyrkovalet ett fackligt val

Därför är kyrkovalet ett fackligt val

Svenska Kyrkan ska inte bidra till att arbetsvillkoren dumpas, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Tips till vår nästa stats­minister

Tips till vår nästa stats­minister

När Stefan Löfven nu avgår vill jag både tacka och se en efterträdare som kraftsamlar mot ojämlikheten, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

”Samhall ska inte vara ett låtsasjobb”

”Samhall ska inte vara ett låtsasjobb”

S: Samhall ska producera varor och tjänster som faktiskt efterfrågas – men vi måste utreda att det är rätt personer som anvisas dit.

Ingen utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Ingen utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Regeringens förslag om att ge regionala skyddsombud rätt att komma in på arbetsplatser där facket inte har några medlemmar kommer att röstas ner. Flera partier går i dag samman för att stoppa förslaget.

”RSO-frågan visar januariavtalets högerkantring”

”RSO-frågan visar januariavtalets högerkantring”

Det är positivt på att regeringen till slut föreslår att de regionala skyddsombuden måste få utökad tillträdesrätt. Samtidigt är reaktionerna från borgerligt håll ett kvitto på den undermåliga förhandlingen vid januariavtalets tillkomst, skriver Ali Esbati och Ciczie Weidby (V).

Politikernas svar om skugg­samhället

Politikernas svar om skugg­samhället

DA ställde samma frågor till ledamöter från S, M och C i arbetsmarknadsutskottet. Läs deras reaktioner på avslöjandena om den utbredda arbetslivskriminaliteten och vad de vill se för åtgärder.

”Det ska vara svårt, dyrt och krångligt att fuska”

Nu svarar politiker i arbetsmarknadsutskottet på frågor om arbetslivskriminalitet och skuggsamhället. Först ut är utskottets ordförande Anna Johansson (S).

Bra för Sverige

Den dramatiska regeringsbildningen är över. På fredag blir Stefan Löfven statsminister. En mittenregering där budgetunderlaget vilar på S+Mp+C och L kan nu tillträda. Vänsterpartiet kommer att släppa fram Löfven. Det är bra för Sverige. Alternativet hade varit att Ulf Kristersson blivit statsminister för en SD-stödd M+KD-regering och det hade varit mycket värre, resonerade Sjöstedt vid […]

Centerns dogmatism är skadlig

Centerns dogmatism är skadlig

”Hur Annie Lööf nu tänker sig fortsättningen är en gåta. Hon har målat in sig i alla hörn som går att måla in sig”, skriver Helle Klein i bloggen.

Fortsätt vara folkrörelse, facket!

Facken måste bli folkbildare och diskutera samhällsfrågor med medlemmarna. Inte bara vart fjärde år.

Industrin och klimatet

Från alger i barnpooler till rening av tungmetaller

Från alger i barnpooler till rening av tungmetaller

Algodlingen på bakgården vid Bäckhammars pappersbruk blev framgångsrik. Nu har algerna renat metaller på Boliden – och forskarna vill satsa i stor skala.