”Vilka ges en röst och på vilkas bekostnad?”

Även om ryktet om demokratins död är kraftigt överdrivet är hoten i högsta grad hotfulla, skriver Alexandra Pascalidou.

”Värna asylrätten. Jobbinvand­ringen måste stramas åt.”

Helle Klein om hur generösa regler för arbetskraftsinvandring utnyttjas av kriminella.

Här sitter metallarna med makt

Den nya riksdagen har mer makt än på länge. Och två av de tyngsta uppdragen där innehas av metallare: Tomas Eneroth är ordförande för Socialdemokraternas riksdagsgrupp, Raimo Pärssinen är ordförande för arbetsmarknadsutskottet.

Nej, vi har inte glömt statsminister Stefan Löfven. Men de förslag hans regering lägger ska antas av en riksdag där Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans bara har 138 av 349 mandat.

Det ställer stora krav på förmågan att få stöd i riksdagen. Och där är utskotten avgörande: Alla regeringens förslag och alla motioner måste beredas i något av riksdagens femton utskott innan beslut. I praktiken avgörs de flesta frågor därför i utskottsförhandlingar mellan ledamöterna. De diskussionerna är inte offentliga, det är bara resultatet som är offentligt: Utskottets förslag, och eventuella reservationer och särskilda yttranden.

Det är detta som sedan – offentligt – debatteras och röstas om i kammaren.

Sexton ledamöter sitter i riksdagen från IF Metall, GS-Facket och Pappers. Utöver Tomas Eneroth och Raimo Pärssinen fördelas de övriga på olika utskott, utom Jonas Sjöstedt (v) – som partiledare har man inte tid med sådant.

I Arbetsmarknadsutskottet sitter utöver Raimo Pärssinen också Patrik Björk. Där bereds frågor om arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetsmiljö, integration och diskriminering.

Flest ordinarie ledamöter sitter i Miljö- och jordbruksutskottet: Monica Haider, Isak From och Jan-Olof Larsson.  Utöver miljöfrågor och jordbruk sysslar utskotet med reglerna för jakt, fiske, livsmedel och djurskydd samt utsläppsrätter och biologisk mångfald.

Flera ledamöter från industriförbunden sitter i även Näringsutskottet: Utöver ordinarie ledamöterna Birger Lathti (v) och Mattias Jonsson är Isak From suppleant. Utskottet sysslar med näringspolitik, industri, handel och energipolitik. Samt frågor om statliga företag, till exempel LKAB, Sveaskog och Vattenfall.

Peter Persson och Patrik Lundqvist sitter i Skatteutskottet som bereder frågor om vilka skatter och avdrag som ska finnas och hur stora de ska var. Dessutom är skatteavtal med andra länder, bekämpning av skattefusk och resurserna till Skatteverket, Tullen och Kronofogden utskottets ansvar.

Patrik Engström, Johanna Haraldsson och Patrik Björck är suppleanter i Socialförsäkringsutskottet. Där bereds frågor om sjukförsäkring, allmän pension, ekonomisk familjepolitik, asyl- och migrationspolitik samt integrationspolitik.

Johanna Haraldsson sitter i Civilutskottet. Där behandlas frågor som vilka regler som gäller vid äktenskap, konsumenträttigheter, regler för byggande och bostäder, bestämmelser om föräldrars skyldigheter, om skadestånd och olika företagsformer.

Peter Persson, är suppleant i Finansutskottet, som har det övergripande ansvaret för riksdagens arbete med statens budget. Utskotet bereder frågor som hur mycket pengar ska staten lägga på olika områden. Vilken ekonomisk-politisk inriktning ska det vara på samhällsekonomin? Och frågor om statsskulden, valutamarknaden och penningpolitiken.

I Justitieutskottet är Mattias Jonsson suppleant. Där bereds frågor om domstolarna, polisen och fängelserna. Stödet till brottsoffer är också en fråga för justitieutskottet.

Emilia Työrä sitter i konstitutionsutskottet. Det granskar frågor som berör konstitutionen, grundlagarna och riksdagsordningen, samt frågor om förvaltningsrätt och lagstiftning om TV, radio och film samt press- och partistöd.

I kultursutskottet sitter Peter Johnsson och Monika Haider är suppleant. Där bereds hur statens stöd till kulturen och idrottsrörelsen ska se ut samt frågor om radio och tv i allmänhetens tjänst, folkbildning, ungdomspolitik, friluftsliv och trossamfund.

Hans Hoff är ledamot i Socialutskottet. Där bereds frågorna om hälso- och sjukvård. Och omsorgen om barn, ungdomar, funktionshindrade, äldre och vård av sjuka. Samt patientsäkerhet, drogbekämpning och handel med läkemedel.

Mattias Jonsson och Birger Lahti (v) är suppleanter i Trafikutskottet som bereder frågorna om kommunikationer: Vägtrafik, järnvägar, flygplatser, sjöfart, post och IT.

Patrik Lundqvist är suppleant i Utbildningsutskottet, som sysslar med all utbildning från förskola till högre utbildning vid universitet och högskolor. Utskottet behandlar också frågor om forskning och studiestöd.

Emilia Töyrä är suppleant i Utrikesutskottet, som behandlar Sveriges samarbete och relationer med andra länder. Även frågor om EU, bistånd och mänskliga rättigheter handläggs av utskottet.

Jan-Olof Larsson sitter i EU-nämnden. Regeringen ska samråda med riksdagen i EU-frågor. Det innebär att regeringen diskuterar med utskotten hur den ska agera i EU men även med detta särskilda organ för samråd, EU-nämnden. Till skillnad från utskotten förbereder inte EU-nämnden riksdagsbeslut.

Läs mer: 

16 industriarbetare till riksdagen
Här är Löfvens nya lag

 

Läs mer från Dagens Arbete:

Industrin och klimatet

Drönarbild över marken som förbereds för bygget av Northvoltfabriken

Vägen till en ny bilindustri

OmvandlingenI elbilssamhället är det de nya företagen som driver utvecklingen. Men vad händer med de tusentals anställda som är beroende av den gamla förbränningsmotorn?

”Vi män måste helt enkelt rycka upp oss”

GÄSTKRÖNIKASe lite djupare på klimatfrågorna än skattesatsen på bränsle och plastkassar, skriver industriarbetaren Kennet Bergqvist från Umeå.

Ingen klaustrofobi. Varvs­arbetaren Johan Forsander är svetsare och perfektionist. Den här dagen jobbar han djupt inne i ångfartyget Bohusläns trånga ångpanna. Foto: Sören Håkanlind

Sista varvet

BildreportagetFotografen Sören Håkanlind skildrar verksamheten på Gotenius Varv. I dag är det enda varvet som finns kvar den gamla varvsstaden Göteborg.

1

Avtal 2020

Nu avgörs om LO får driva sina krav på bättre försäkringar

AvtalsförsäkringarDet låter som en byråkratisk detalj – men det kan vara avgörande för vad du får i pension eller ersättning om du blir sjuk av jobbet. Nu avgörs striden om förhandlingsordningen.

1
Ordföranden för Facken inom industrin

Industrifacken kräver 3,0 procent

Det finns ingen anledning att växla ned löneökningstakten. Det anser Facken inom industrin som kräver 3,0 procent på ett år.

Det är vi som får Sverige att funka

KRÖNIKADet råder ingen tvekan. Vi är redo för en kraftmätning med arbetsgivarna inför ett nytt avtal 2020, skriver Marie Nilsson, ordförande för IF Metall.

Från filmen om märket.

Striden om märket

VIDEO: MÄRKETIndustrins modell för lönesättning är under press. Dagens Arbete förklarar varför, och visar i en film vad märket är.

1

Här är kraven LO vill få igenom i avtalsrörelsen

Avtal 2020Låglönesatsning, slopad vållandeprövning för arbetssjukdomar och inbetalning av avtalspension från första arbetsdagen. Det är några av LO-kraven i avtalsförhandlingarna.

GS-facket: Väl värt att samordna sig kring

GS-fackets medlemmar berörs endast marginellt av låglönesatsningen, men den är oerhört viktig av solidariska skäl, tycker avtalssekreterare Madelene Engman.

Pontus Georgsson

Pappers lämnar LO-samordningen

I likhet med Kommunal väljer även Pappers att lämna LO-samordningen. ”Det finns ingen samordning att ställa sig bakom”, sa förbundsordförande Pontus Georgsson till DA på onsdagen.

IF Metall: Kommunal hade kunnat använda låglönesatsningen

LO-samordningenNär andra begär extra, begär Kommunal extra extra, tycker IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä. Därför kunde de inte ställa upp på kraven på extra satsningar till exempelvis barnskötare och undersköterskor.

1

Kommunal lämnar LO-samordningen

Kommunal väljer att dra sig ur LO-samordningen efter att inte fått igenom sina krav. Pappers: Det är djupt olyckligt.

Vad är viktigast i avtalsrörelsen?

DA frågarVilka frågor är viktigast att ditt fackförbund driver i avtalsförhandlingarna? Vi frågade några industriarbetare vad de tycker. Nu vill vi även höra DIN åsikt!

2

DA GRANSKAR SKUGGSAMHÄLLET

Människoexploatering prövas i rätten för första gången

PerspektivDen nya lagen om människoexploatering sätts på prov i ett aktuellt rättsfall. En fällande dom kan bli vägledande, skriver DA:s Elinor Torp, som bevakar den utbredda arbetslivskriminaliteten i Sverige.

Politikernas svar om skuggsamhället

SkuggsamhälletDA ställde samma frågor till ledamöter från S, M och C i arbetsmarknadsutskottet. Läs deras reaktioner på avslöjandena om den utbredda arbetslivskriminaliteten och vad de vill se för åtgärder.

Arbetsgivaren som ville vara laglig

ArbetslivskriminalitetAnto försökte göra rätt. Men konkurrerades ut av kriminella. Bolaget som anlitat hans firma var skyldigt honom miljoner. Svensk domstol lyfte inte ett finger, vittnar han om. Skulderna växte. Än i dag har Anto svårt att höra ljudet av kuvert som öppnas.

2

Bortstädad: Mannen som försvann

BortstädadHan kom från Mongoliet, skadades allvarligt. Och försvann från landet. Han är bara en av många som mist eller nästan mist sitt liv i Sveriges nya laglösa arbetsliv.

Med satiren som livsstil

EWK-vinnareKarin Sunvisson är grundli­g i sitt arbete. I Stockholm kan hon inte bo. Det är för dyrt. Hon har valt en livsstil som ger henne frihete­n att låta bilderna ta den tid de behöver.

Illustration, person som källsorterar

Vad gör jag med korken till mjölken?

PlaståtervinningHur plast ska återvinnas är inte alltid lätt att veta. Och hur mycket av den svenska plasten återvinns faktiskt? DA reder ut ett par oklarheter.

Debatt arbetsmiljö

Dödsolyckorna skulle bli fler med Svenskt Näringslivs förslag

DEBATT | ARBETSMILJÖVad händer om arbetsmiljöombudet utsätts för trakasserier, eller inte kan begära skyddsstopp eller arbetsmiljöåtgärder? Det frågar Stefan Lindahl, regionalt skyddsombud på IF Metall, efter Svenskt Näringslivs förslag med arbetsmiljöombud istället för fackligt tillsatta regionala skyddsombud.

1

Ladda ner senaste e-DA här!

Dagens Arbete finns som gratis e-tidning. Här finns också ett sökbart arkiv två år bakåt, du når lätt våra inlästa reportage och kan länka till spännande vidareläsning. Här kan du ladda ner appen.

3

Slitigt men meningsfullt – så mår skyddsombud i industrin

Tre av tio skyddsombud har funderat på att avsäga sig sitt uppdrag på grund av svårigheter med att utföra det. Det visar en undersökning som Dagens Arbetsmiljö har gjort bland skyddsombud i industrin.

Varannan ung tycker att jobbet är tungt

ArbetsmiljöUnga industriarbetare har svårare än äldre att säga i från, visar IF Metalls arbetsmiljöundersökning. De tycker att arbetet är tyngre, mer enformigt och känner mer olust inför jobbet än sina äldre jobbarkompisar.

Gruvarbetare kommer upp ur gruvan

Kolarbetarna slipper ta smällen i Spanien

Nedlagda gruvorVem ska betala notan när industrin måste bli renare? Inte arbetarna, tycker spanska regeringen, som storsatsar på dem som förlorar jobben.

1

”Det är ungefär som att fiska”

PROFILENMikael Rönnvall hade aldrig kört motorsåg tidigare. Men för tre år sedan bestämde han sig för att testa motorsågskonst.

Ring of fire

ÖGONBLICKET  Klockan är 16.48 i den brandskadade skogen i Kårböle i Hälsingland.

Drogerna ska bort – inte människorna

KRÖNIKAVi måste hjälpas åt att få bort alkohol och droger från våra arbetsplatser – och se till att de som fastnat i missbruk får hjälp, skriver Marie Nilsson är förbundsordförande för IF Metall.

”Metoo-rörelsen gav skjuts åt föreskriften”

DA MÖTERUnder sina fem år på Arbetsmiljöverkets har Erna Zelmin-Ekenhem sett hur de psykosociala arbetsmiljöproblemen uppmärksammats allt mer.

Delpension

Arbetsgivare missar betala in pensionspengar

Har du koll på att du får pengar till den nya delpensionen? Anställda kan förlora tusenlappar när arbetsgivare missar att betala in premien. Vi visar hur du kollar ditt pensionsbesked.

”Det är skönt att komma ifrån jobbet”

Sugen på att jobba mindre när du blir äldre? Möjligheten finns, men det är svårt för de flesta att få det att gå runt ekonomiskt. I stålindustrin, däremot, har man sparat extra till pensionen länge.

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.