Industriarbetarnas tidning

AI bygger framtidens stålverk: ”Det kan bli hur bra som helst”

13 juni, 2023

Skrivet av

AI i Luleå Om sju år ska det nya stålverket stå klart. Farliga jobb byggs bort och liv kan räddas.
Men med AI följer andra risker – om inte människorna på golvet får vara med och påverka.

”Koks” står det med stora bokstäver på den bruna smutsiga byggnaden innanför grindarna. Snart är anläggningen jämnad med marken. Hela SSAB, såsom Luleåborna lärt känna industrin, blir ett minne blott. Närmare hamnen ska det byggas ett helt nytt stålverk där artificiell intelligens kommer att genomsyra alla delar.

Arbetsinnehållet för operatörerna förändras och de som väljer att stanna kvar får finna sig i att sätta sig i skol­bänken igen.

SSAB Academy heter skolan som skapats för att utbilda personalen in i det nya. Operatörerna längtar efter en renare miljö. Men lyfter också en oro de känner inför teknikomställningen. Kommer jobb att försvinna? Kommer ledningen lyssna in vår kunskap? Kommer ledningen övervaka hur länge vi sitter på toa? För något som kan bli verklighet inom snar framtid är sensorer som mäter och kontrollerar arbetskraften.

Fördelen är att operatörerna kan hitta sina arbetskamrater i tid om de ligger skadade någonstans i fabriken. Nack­delen är känslan av att bli övervakad hela tiden.

vad är ai?

Artificiell intelligens (AI) är en ­maskins förmåga att efterlikna människan i resonemang, planering, kreativitet och inlärning. AI-teknik i någon form har funnits i över 50 år. Men det är först med dagens nivå av kraftfulla datorer, insamlade data och nya algoritmer som det verkliga genombrottet sker.
Inom EU är AI hög­prioriterat som en central del i samhällets digitala omställning.

VINSTER MED AI I INDUSTRIN

  • Belastnings- och förslitningsskador byggs bort.
  • Luften och miljön blir renare.
  • Färre farliga moment.
  • Mindre monotont.
  • Liv kan räddas – i tid, med hjälp av sensorer.

Risker med AI i industrin

  • Övervakning.
  • Kontroll.
  • Stress.
  • Minskat engagemang och ­minskad känsla av mening.

Huvudskyddsombudet Erland Engberg fäller ner glasögonen som är inbyggda i hjälmen och lotsar runt i den gigantiska fabriken. Den består egentligen av fem olika anläggningar som behövs för att tillverka svenskt stål. Här och var stannar han och berättar om olyckor som krävt människoliv. Alltför många har skadats allvarligt här inne.

När den nya fabriken står på plats 2030 hoppas Erland Engberg att de mest riskfyllda arbetsuppgifterna försvunnit. Aktuell forskning tyder på det. Forskare vid Luleå tekniska universitet har bedrivit arbetsplatsnära forskning på just SSAB och tagit in operatörerna i studien.

– Det som är lite originellt är att vi har facket med oss. SSAB verkar ha den insikten att med de stora förändringar som Industri 4.0 innebär så måste medarbetare, fackliga och skyddsombud få vara med, säger professor Jan Johansson.

Fokus i forskningen har inte legat på den nya tekniken utan på människan. Hur kommer AI att vara för människan? Hur kommer arbetet påverkas? Kommer operatörerna vilja jobba i en arbetsmiljö som styrs av robotar? Och vad kommer man att få göra i den miljön? Hur kan den nya tekniken missbrukas av före­tagen?

– Automatiseringen kan ju leda till stora vinstökningar, och effektivisering. Men om man inte är försiktig med hur man implementerar den kan människans roll i produktionen förminskas eller elimineras helt, säger Erik Sundström som gjort den arbetsplatsnära forskningen.

Mycket blir uppenbart bättre. Som den fysiska miljön när industrin robotiseras. Belastningsskador försvinner. Bullret. Vibrationerna. De kemiska exponeringarna.

– Men man måste tänka efter. Det krävs vanligt hederligt arbetsmiljöarbete. Riskanalyser. Det är farligt om man tror att det sker av sig självt, säger professor Jan Johansson.

Jan Johansson, professor. Foto: Pressbild

Man måste tänka efter. Det krävs vanligt hederligt arbetsmiljöarbete. Riskanalyser. Det är farligt om man tror att det sker av sig självt.

Jan Johansson, professor.

Med den nya tekniken är det lätt att mäta och kontrollera varje steg i arbetet. Sensorer säger inte bara var männi­skor befinner sig utan även hur de mår. Hälso­värden som hjärtrytm, blodtryck och andning kan byggas in i arbetskläderna.

industri 4.0

Forskningsprojektet Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0 är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, SSAB och IF Metall. Slutrapporten släpptes nyligen. Arbetsplatsnära forskning om framtidens kontrollrum.

I händelse av en katastrof kan sensorerna hjälpa räddningspersonalen att prioritera vilka som är i mest akut behov av vård och vilka som kan vänta några minuter.

Men tekniken ger också stora möjligheter till missbruk.

fyra industriella revolutioner

Industriella revolutionen – ­Industri 1.0: Mekanisering av produktionen börjar redan på 1700-­talet och leder fram till den första industriella revolutionen.

Andra industriella revolutionen – Industri 2.0: Elektricitet och möjligheten att montera längs lina effektiviserar produktionen på ett banbrytande sätt under 1800-­talet.

Tredje industriella revolutionen – Industri 3.0: På 1970-talet automatiseras produktionen och flera moment utförs nu utan den mänskliga handen. Processer sköts av datorer och de första robotarna letar sig in i industrin.

Fjärde industriella revolutionen – Industri 4.0: Smarta fabriker med en produktion som är nästintill självstyrande är snart verklighet. Till exempel kommer maskiner kunna förutsäga fel och underhålla sig själva.

– Det blir den här storebror ser dig-känslan. Oj, nu kontrollerar arbetsgivaren hur andfådd jag är, hur snabbt jag rör mig, hur jag stannar upp för att ta en paus, om jag arbetar för långsamt eller sitter på toa för länge, ­säger Erik Sundström.

Den sociala aspekten av jobbet lyfter operatörerna också fram i studien. Det kommer inte att behövas så många anställda. Du kan få sitta själv och sköta hela produktionen. Det blir ensamt.

– Arbetsmiljön förlorar sin vikt. Det blir inte lika viktigt och lönsamt att spendera pengar på arbetsmiljöförbättringar, kan företagen argumentera. Om du någon gång måste gå ut till en farlig plats lassar vi på dig varningsutrustning och sensorer, säger Jan Johansson som ett exempel.

Förståelsen för processen kan också gå förlorad, befarar operatörerna som forskarna intervjuat. Liksom möjligheterna till kreativt tänkande och problemlösning. Å andra sidan kan den nya tekniken berika arbetet så att det blir mer meningsfullt. Om tekniken införs på ett sätt som gynnar människan så elimineras monotona och tunga arbetsuppgifter och operatörerna får tid till att utföra mer kreativt och varierat jobb såsom tester, utvärdering och utveckling. Det kan i sin tur i stället öka engagemanget på jobbet och operatörerna kan se en ökad mening med det de gör.

– Det är väl ett övergripande mål. Att skapa en industri på människans villkor, säger professor Jan Johansson.

Huvudskyddsombudet Erland Engberg håller med. Han har några år kvar till pension och kommer om han får chansen att sätta sig i ­skolbänken för att lära om. Foto: Daniel Larsson

Huvudskyddsombudet Erland Engberg håller med. Han har några år kvar till pension och kommer om han får chansen att sätta sig i ­skolbänken för att lära om. Flertalet operatörer och skyddsombud ute i fabriken säger samma sak. Att de vill vara med på resan. Om företaget lyssnar in dem, och utformar tekniken så att människan mår bra på jobbet.

Här skiljer sig Sverige från flera andra länder. Medan Sverige och Tyskland välkomnar AI-omställningen slår fackliga i södra Europa bakut.

– Länder som Spanien och Bulgarien upplever problem. De säger: Om ni har ­lite svårt att komma in i matchen och få inflytande så är vi inte inne på arenan ens. De kommer ingen vart i de här frågorna. De får inget inflytande, berättar Daniel Hellkvist, ombudsman på IF Metall.

Han har representerat Sverige när fackliga från EU-länder mötts i frågor kring AI.

– Jag tycker att våra klubbar och våra fackliga företrädare ska ta chansen och påverka när fönstret öppnar sig. Alternativet är att vi säger nej och inte får påverka någonting.

– Med några få år kvar till pension kanske du inte är jättesugen på att göra stora förändringar. Men vi kan inte stå kvar med hammare och mejsel i händerna och tro att det är jobbet vi gör. Har man ett antal år kvar måste man nog ändå vara intresserad av att ställa om när chansen kommer, säger Daniel Hellkvist.

Daniel Hellkvist. Foto: Adam Daver

Har man ett antal år kvar måste man nog ändå vara intresserad av att ställa om när chansen kommer.

Daniel Hellkvist, ombudsman IF Metall.

Tyskland har kommit ännu längre.

– Redan tidigt i den här omställningen började Tyskland prata om avtal kring AI. Om man använder artificiell intelligens för att fatta beslut ska det ändå vara en människa i slutänden som tar beslutet, säger man där. En jädra komplicerad fråga det där, tänker Daniel Hellkvist högt inne på IF Metalls huvudkontor i Stockholm.

Han utvecklar:

– Låt säga att du får ett förslag från en artificiell intelligens. Det här är rätt beslut att ta. Vem är du då att säga att den har fel? Det blir ju komplicerat när man tänker på det.

Svenska facket har inte diskuterat frågan.

– Men vi ser väl att det kanske är svårt med specifika avtal. Vi har ju en annan modell i Sverige med ramavtal och lokala överenskommelser ute på företagen allteftersom frågor dyker upp, fortsätter Daniel Hellkvist.

En digital handbok ska däremot vägleda facken i förvandlingen så att inte människan tappas bort i teknik­omställningen.

– Den är praktisk och finns på nätet för alla att läsa. Handboken pekar på exempel i olika länder, hur man har jobbat med arbetsmiljö och ny teknik. Som en digital vägledning. Tanken är nu att sprida informationen så att klubbarna där ute är på tårna, inte minst i arbetsmiljöfrågor.

Operatörerna på golvet lyfter fram både en oro och en förväntan.

– Tekniken kan ju plocka bort monotona jobb. Belastningsskadorna minskar och medarbetarna får möjligheter att utvecklas. Men vad händer med jobben? Ofta tänker man att trygghet är den arbetsplats man är på. Inte att man med sin kompetens kan bli anställningsbar och intressant även på andra delar av arbetsmarknaden. Vi behöver få i gång kompetensutvecklingen.

Daniel Hellkvist tror att liv kommer räddas. Att jobben blir säkrare.

– De farligaste jobben kan robotar göra. Men även med ny teknik så måste vi riskbedöma vad vi gör. Det är också viktigt att vi är överens om övervakande system. Vad är syftet? Vad ska arbets­givare använda informationen till?

”Cancerogena ämnen och livsfarliga gaser försvinner med AI. Bara vi får vara med och påverka så kan det bli hur bra som helst”, säger Mats Bäcklund som varit på verket i snart 50 år. Foto: Daniel Larsson

Huvudskyddsombudet Erland Engberg och fackets vice ordförande Mats Bäcklund fortsätter rundvandringen i verkets alla delar. Operatörerna sitter redan i dag vid datorer. Bara när det blir stopp i produktionen går man ut på golvet och fram till maskinerna. Medan Erland Engberg har jobbat här i över 40 år har Mats Bäcklund varit på verket i snart 50.

– När jag började 1976 fanns ingen automatik alls. Vi bände upp malmsliden från Gällivare och Kiruna för hand. Om vagnarna kom ner under vintern när det var 25 grader kallt hade vi tur om vi lyckades öppna en per natt.

Mats Bäcklund har varit med om alla teknikomställningar.

– Innan digitaliseringen tittade vi på färgen på stålet för att avgöra om vi behövde mer värme. För människan har det blivit bättre. Vi sliter inte ut våra kroppar på samma sätt. Och bara för att ge ett dåraktigt exempel, säger Mats Bäcklund och berättar hur de jobbade på masugnen förr i tiden:

Rännorna som järnet tappades i behövde lagas med jämna mellanrum. För att inte skorna skulle brinna upp så bytte mekanikerna av varandra.

– Vi hoppade ner och hoppade upp, bytte skor, kylde ner fötterna och hoppade ner igen.

Han har svårt att föreställa sig hur jobbet kommer att se ut i framtiden.

– Men cancerogena ämnen och livsfarliga gaser försvinner med AI. Bara vi får vara med och påverka så kan det bli hur bra som helst. 

Stålverket på 1950-talet. Foto: Tekniska museet

milstolpar på järnverket i luleå

1940. Norrbottens järnverk byggs. Mitt under andra världskriget, 11 september 1943, tappas det första järnet. Antalet anställda ökar från 236 personer 1944 till 795 personer 1949.

1950-talet. Verket är en enda stor byggarbetsplats. Personalstyrkan ökar till över 2 000 anställda. Verktyg som spett, spade, slägga och sopborste används.

1960-talet. Antalet anställda ökar till 3 000. Cirka 600 000 ton råstål produceras, en fördubbling från 50-talet.

1970-talet. Första kvinnan anställs i produktionen. Teknikutvecklingen går i en rasande takt mot Stålverk 80, en teknikomställning som Sverige aldrig varit med om. 500 anställs direkt. Men så kommer en ekonomisk kris och Stålverk 80 läggs på is. SSAB bildas 1978. Fortfarande är de främsta verktygen spätt, spade och slägga.

1980-talet. Personalstyrkan bantas. En del dödförklarar svensk basindustri. Antalet anställda minskas med 1 500 personer. Flera delar av verket läggs ned.

1990-talet. Produktionen struktureras om. Personalen konstruerar en lyft som används vid lagerbyten av tunga torpedovagnar där råjärn fraktas från masugn till stålverk. Den mekaniska verkstaden har fortfarande en nyckelroll i underhållsarbetet.

2000. En ny masugn byggs på rekord­tiden 80 dygn. Luleås råjärnskapacitet ökar. Nya kontrollrum byggs där operatörerna övervakar produktionen vid datorer.

2020-talet. Ett helt nytt stålverk byggs närmare hamnen. Vatten ersätter gas. Förutom att AI-teknik byggs in ska industrin bli fossilfri. SSAB Academy utbildar personalen.

2030. Nya stålverket ska stå på plats.

Skiss över nya stålverket. Foto: SSAB

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Du kanske också vill läsa…

Här är Sveriges farligaste industrier

Här är Sveriges farligaste industrier

Här är Sveriges farligaste stora industriarbetsplatser. I en unik kartläggning kan Dagens Arbete avslöj­a var det är störst risk att skada sig.

Nu får själen sin egen skyddsrond

Nu får själen sin egen skyddsrond

På SSAB i Borlänge klarar man sedan tidigare av buller och ryggont – nu ska man ta sig an stressen och mobbingen på allvar.

Nya arbetsmiljöregler klubbas – trots hård kritik

Nya arbetsmiljöregler klubbas – trots hård kritik

Både fack och arbetsgivare är kritiska. ”Vi är rädda att skyddsnivån minskar”, säger LO:s Carola Löfstrand.

Nu möts de för att prata om olyckan

Nu möts de för att prata om olyckan

Åren har gått. Marcus Bolin möter Thomas Sedig nära bruket där de jobbade. Kvar finns olyckorna. Och tystnaden. ” Vi pratade aldrig om vitluten. Efteråt. Att jag var så jävla klantig och drog på tryckluften i kalksläckaren.”

”Det var så jävla dumt”

”Det var så jävla dumt”

När stålarbetaren Dennis låg på sjukhuset kom tre läkare in med borstar i händerna. Den brännskadade huden behövde borstas rent från sand och stål.
”Det var den värsta smärtan. Då var jag beredd att amputera skiten”, säger han.

DA möter: Magnus Sverke om regionala skyddsombud

DA möter: Magnus Sverke om regionala skyddsombud

Systemet med regionala skyddsombud fungerar bra och bör utökas, har utredaren Magnus Sverke kommit fram till. Lyssna på intervjun och ett arbetsplatsbesök under en skyddsrond med ett regionalt skyddsombud i Västerås.

Tredje gången gillt för de regionala skydds­ombuden?

Tredje gången gillt för de regionala skydds­ombuden?

Regionala skyddsombud är en kostnadseffektiv verksamhet som ger stora vinster för samhället, säger utredaren Magnus Sverke som gästar podden DA möter.

”Skydds­ombudens framtid står på spel i valet”

”Skydds­ombudens framtid står på spel i valet”

Johan Danielsson (S): Både M och SD driver förslag som riskerar att vingklippa det lokala skyddsombudsarbetet.

Slitigt, tungt och stressigt – så är industriarbetarnas arbetsmiljö

Slitigt, tungt och stressigt – så är industriarbetarnas arbetsmiljö

Mer än hälften av industriarbetarna störs av dålig arbetsmiljö varje dag. Var tredje är rädd för att bli skadad eller sjuk. Det visar IF Metalls senaste arbetsmiljöundersökning.

Strid på järn­verket efter SD-petning

Strid på järn­verket efter SD-petning

När en avdelning på SSAB i Luleå valde en aktiv sverigedemokrat till gruppordförande sade IF Metall stopp. Nu står medlemmar mot varandra och fackordföranden Tomas Karlsson får möta både uppretade medlemmar och media.

Kris i byggbranschen

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Osäkerheten på marknaden gör att återstarten för K2A Trähus skjuts på framtiden.