Industriarbetarnas tidning

”Positiv särbehandling bör tillåtas”

24 februari, 2006

Skrivet av

Särskilda lagar för diskriminering i arbetslivet, ska inte finnas. Positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet, tillåtas. Det är två av alla de förslag till ny lagstiftning som lämnas till regeringen i dag. Men utredningen är oenig och får kritik, bland annat från LO.

Den statliga diskrimineringskommittén har haft i uppdrag att utreda hur svensk diskrimineringslagstiftning ska se ut. I dag överlämnades slutbetänkandet till regeringen. Kommittén lägger fram en mängd förslag. Bland annat ska:

• En Ombudsman mot diskriminering ersätta Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO) och Handikappombudsmannen (HO).

• Två nya diskrimineringsgrunder införas: Ålder och könsidentitet. Transpersoner ska omfattas av det nya skyddet.

• Positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet vara tillåtet i arbetslivet. Arbetsgivaren ska kunna favorisera en person med till exempel utländsk bakgrund, vid lika eller nästan lika meriter. Möjligheten ska finnas vid anställningar, befordran eller utbildningar.

• Arbetsgivare varje år upprätta en så kallad likabehandlingsplan för alla de diskrimineringsgrunder som omfattas av lagen. Krav på liknande planer för diskrimineringsgrunden kön finns redan, så kallade jämställdhetsplaner.

• Arbetsrättsliga diskrimineringsmål även i fortsättningen avgöras i AD, Arbetsdomstolen. Men domstolen bör ha ”särskild expertis” vid rättegångarna.

• Alla diskrimineringsgrunder och samhällsområden rymmas under samma lag. Någon särskild lag för diskriminering i arbetslivet, ska inte finnas.

LO, TCO och SACO kritiserar i ett särskilt yttrande flera förslag. Organisationerna vill bland annat bevara den arbetsrättsliga diskrimineringslagstiftningen. Allt annat skulle i praktiken försvaga fackets roll i diskrimineringsarbetet på arbetsplatserna, enligt organisationerna.

– Meningen med utredningen var att lagstiftningen skulle förenklas, säger Maud Jansson, ombudsman på LO.

– Vi tycker egentligen inte att det blir någon förenkling, snarare tvärtom.

Svenskt Näringsliv är också kritiska till flera förslag, bland annat likabehandlingsplanerna

– SCB har i en stor undersökning visat att det mångåriga kravet på jämställdhetsplaner inte haft avsedda effekter. Så kommer det med säkerhet att bli också med skyldigheter av det slaget, säger Lars Gellner, arbetsrättsexpert, i ett pressmeddelande.

Många av kommitténs ledamöter har dessutom reserverat sig mot flera förslag.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Lönen är alltid i fokus i en avtalsrörelse, men det är mycket mer än så uppe på förhandlingsbordet. Frågor om makt och trygghet.

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

På Skärblacka förväntar man sig att lönepåslagen ska gälla från den 1 april, då avtalet egentligen gick ut.

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Facken inom industrin säger nej till första lönebudet för anställda inom industrin. De anser att opo:s förslag är ”oacceptabelt lågt”. Den första hemställan från opo, opartiska ordföranden, nådde fack och arbetsgivare igår. I den föreslogs ett så kallat ”avtalsvärde” på 4,5 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Samtliga fackförbund inom industrin säger nej till […]

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Den bräckliga världsekonomin har legat som en våt filt över årets avtalsrörelse. Men i förra veckan hände det något.

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Tuff väg till ett rättvist avtal

Tuff väg till ett rättvist avtal

Arbetsmarknaden har drabbats på olika sätt av pandemin. Det blir svårt att hitta en lönenivå som fungerar för alla, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Industrin svarar på första avtalsskissen

De opartiska ordförandena föreslår ett 29 månader långt riksavtal för industrin. För att gå med på det kräver facken inom industrin en rad förbättringar.