Industriarbetarnas tidning

Pappers avtal klart

11 april, 2013

Skrivet av

Pappers nya avtal är klart. Det blev ett rent löneavtal med 6,8 procents lönelyft över tre år. – Det är i lägsta laget, men vi får inse att det ekonomiska läget inte är det bästa, säger Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg.

Årets avtalsrörelse har varit en seg historia för Pappers. När parterna en dryg vecka efter uppgörelserna på de övriga industriförbundens områden tog varandra i hand är det över ett treårsavtal som inte går till historien som ett av förbundets bästa.

– Vi hade knappast hoppats på lika mycket som treårsavtalet 2007, som tecknades under brinnande högkonjunktur, säger Jan-Henrik Sandberg.

Löneökningarna fördelar sig över de tre avtalsåren enligt följande.

1 april 2013: 506 kronor (2,0 procent)

1 april 2014: 568 kronor (2,2 procent)

1 april 2015: 687 kronor (2,6 procent)

Den totala löneökningen uppgår alltså till 1761 kronor, varav alla är garanterade minst 880 kronor i löneökning under perioden. Sedan handlar det om vad utfallet bli i de lokala förhandlingarna som ska fördela de andra 881 kronorna i potter uppdelade på de tre åren.

Här finns en så kallad stupstock som innebär att om parterna inte kommer överens fördelas den lokala potten 90-10 i facklig favör generellt för alla.

Pappers hade inför årets avtalsrörelse krävt 706 kronor mer i månaden och nio timmar påfyllnad på arbetstidskontot (ATK).

Det blev 1761 kronor på tre år och ingenting därutöver, bortsett från en månads längre utfyllnad i föräldraförsäkringen än den man har i dag.

Det fick å andra sidan alla LO-förbund, eftersom detta förhandlades fram mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen