Industriarbetarnas tidning

Regeringen frågas ut om skogs­industrin

1 oktober, 2013

Skrivet av

Tidningspapperets krisVad gör näringsministern åt krisen inom skogsindustrin? Den frågan ställer riksdagsman Peter Persson (S) i en interpellation i riksdagen till den ansvarige ministern Annie Lööf (c).

Peter Persson konstaterar att svensk skogsindustri befinner sig i djup kris – särskilt på sågverkssidan. Där är problemen de ”värsta på fyrtio år”.

Konkursvågen bland sågverken inleddes 2011 och på andra håll inom skogsindustrin dras exempelvis pappersindustrin med stora problem.

Här handlar det främst om tidningspapperstillverkningen, som drabbats hårt av strukturella problem och ändrade läsvanor.

Nu menar riksdagsman Persson att näringsminister Lööfs passivitet måste upp till diskussion.

”Ny och mer innovativ energi förefaller behövas inom näringspolitiken från politiskt håll”, skriver Peter Persson och menar att det just är den svaga näringspolitiken som är huvudsaken till den höga arbetslösheten.

I sin interpellation ställer han därför två frågor till Annie Lööf.

Dels vill han veta hur krisen inom skogsindustrin ska mötas och vilka framtida produkter och marknader som ministern ser för den svenska skogsråvaran.

Sista datum för Annie Lööf att svara är den 21 oktober och planerad dag för debatt i frågan är utsatt till den 12 november.

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.