Nu måste vi skapa ett hållbart Sverige

”Just in time”-filosofin har gällt såväl inom sjukvård och omsorg som i industrin. Det har gjort oss onödigt sårbara, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

”Digitalisering för framtiden är viktigt, men det är inte allt”

Peter Larsson om att grundläggande kunskaper kommer att behövas även i framtiden.

DA granskar vården av lungsjuka

”Vi är några få kvar i landet som har kunskapen”

KOL

KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM.Börjar oftast som kronisk bronkit med slemhosta. Först när lungblåsorna förstörs blir sjukdomen farlig. 

En av tolv vuxna svenskar beräknas ha KOL. De flesta har en lindrig form av sjukdomen, och bara var femte är diagnostiserad. KOL är en inflammatorisk sjukdom i luftvägar och lungor. 

Omkring 2 800 svenskar dör varje år i lungsjukdomen, som har ett långsamt förlopp.

75 000–105 000 svenskar drabbas av KOL till följd av jobbet.

 

Astma

är en sjukdom i luftvägarna. Orsaken är en inflammation i luftrören. Slemhinnorna blir förtjockade och överkänsliga för olika retningar som rök och stark doft.

En av fem vuxna svenskar med astma har fått sjukdomen från jobbet. Orsaken är ofta damm, mögel, lösningsmedel och andra ämnen i luften på arbetsplatsen.

Kopplingen mellan astma och arbetsmiljö var länge okänd. Men forskning har under senare år visat på tydliga samband.

Symtomen är andnöd, hosta och pip. Omkring hälften av dem som fått astma av jobbet blir aldrig av med besvären.

Läs mer: 


lungor-rebeccaHostade grönt slem i ett år

Rebecka fick hosta, feber och frossa. "Segdragen förkylning" sa läkarna. Först efter ett år fick hon hjälp genom företagshälsovården.

Stendammslunga

Silikos. Kvarts kan tränga ner i lungblåsorna och kapslas in. De minsta partiklarna är så små att de inte syns med blotta ögat. De är farligast. Kroppen kan inte göra sig av med dem. På sikt minskar lungornas volym och man får svårare att andas. Belastningen på hjärtat ökar också.

Mer än 6 000 gruvarbetare i Kina dör av stendamm och koldamm
i lungorna varje år. Vid massiv exponering kan människor så unga som tjugo år dö i sjukdomen.

I Sverige har de flesta sjuka jobbat med bearbetning av berg, i stenindustrin eller i gruvor, en del på gjuterier. Silikos får man efter att ha andats in kvarts. De flesta som avlider i Sverige är över 70 år.

Läs mer:

Stendammet skördar nya offerlungor-silikos-Sven

Läkartidningen: Allvarlig silikos finns ännu i Sverige

 

Lungsäckscancer

Mesoteliom. Hundra människor dör varje år i Sverige av mesoteliom som växer utanpå lungan, i lungsäcken. DA:s mätningar visar att det finns asbest i svenska gruvor. Byggarbetare kan få i sig asbestdamm vid renoveringar.

Trots att asbest är totalförbjudet sedan 1982 minskar inte cancerfallen, visar en granskning Dagens Arbete gjorde i somras.

 

Sågverkssjuka

Allergisk alveolit.
Sjukdomen har många namn:
Sågverkssjuka, fliseldarsjuka, justerverkssjuka, tröskdammslunga.

Det är svårt att ställa diagnos. Akut feber fyra till åtta timmar efter jobbet, trötthet, andnöd, hosta och frossa är symtomen. Vid upprepade attacker kan allergisk alveolit ge bestående lungfibros.

Allergisk alveolit orsakas av biologiskt damm, såsom mögelsporer. De små partiklarna tränger in i lungblåsorna (alveolerna) och där uppstår en allergisk reaktion.

lungor-sagverk3Läs mer: 

Trämöglet som förgiftar

Lungcancer

Den vanligaste arbetsrelaterade cancertypen. Lågt räknat dör 200 svenska män per år i lungcancer till följd av jobbet. Men flera forskare hävdar att det kan röra sig om 500 dödsfall bland män per år.

Mellan 30 och 80 kvinnor dör av arbetsorsakad lungcancer varje år.

Karin, 40 år, drabbades av justerverkssjukan.
– Det fanns ingen företagshälsovård. Jag fick gå till läkaren på byn.

GS-fackets Peter Lindström har mött många sågverksarbetare som valsat runt i sjukvården i åratal för att kunskapen om trämögel gått förlorad.

Läs mer om yrkesrelaterade lungsjukdomar i vår klickbara bild ovan. Observera att sjukdomarna är mer diffust placerade i lungorna. De röda bollarna markerar bara på ett ungefär var skadorna uppstår.

Allergisk alveolit

Sjukdomen har många namn: Sågverkssjuka, fliseldarsjuka, justerverkssjuka, tröskdammslunga.

Det är svårt att ställa diagnos. Akut feber fyra till åtta timmar efter jobbet, trötthet, andnöd, hosta och frossa är symtomen. Vid upprepade attacker kan allergisk alveolit ge bestående lungfibros.

Allergisk alveolit orsakas av biologiskt damm, såsom mögelsporer. De små partiklarna tränger in i lungblåsorna (alveolerna) och där uppstår en allergisk reaktion.

TIDSLINJE

Redan på 1700-talet skriver Carl von Linné om stendammslunga (silikos) efter att ha besökt gruvor i Dalarna.Redan på 1700-talet skriver Carl von Linné (bilden t.h) om stendammslunga (silikos) efter att ha besökt gruvor i Dalarna.

1931 Patienter med silikos får rätt till ersättning.

1939-45 Under krigsåren blev tusentals stockholmare förgiftade av gengas. Så uppstod Sveriges yrkesmedicinska kliniker.

1953 Silikosregistret grundas.

1965 Gruvarbetare i Sydafrika som andats in asbest dör i lungsäckscancer. Läkarna får upp ögonen för riskerna.

1975 Asbest-larm.

lomma

Eternitfabriken i Lomma

1977 Största arbetsmiljöskandalen i svensk historia. Eternitfabriken i Lomma stänger efter 70 år. Hundratals arbetare har blivit sjuka av asbest.

1982 Asbest totalförbjuds i Sverige.

1988 Silikosregistret upphör.

2006 Arbetsmiljöverkets anslag minskas med närmare 160 miljoner kronor de närmaste tre åren.

2007 Arbetslivsinstitutet läggs ner.

Sjukdomen har många namn: Justerverkssjukan, sågverkssjukan, fliseldarsjukan … Men egentligen heter mögelsjukdomen allergisk alveolit.

– Och den kommer inte över en natt, den byggs upp hos människor, tills man nått en kritisk nivå då kroppen fått i sig för mycket skadliga ämnen och man blir sjuk, säger Peter Lindström, arbetsmiljöansvarig på GS avdelning 15 Norr.

En arbetssjukdom är något som går att förutse, och förebygga, understryker han. Vid Umeå universitet fanns tidigare en filial till Arbetslivsinstitutet som utbildade läkare om biologiska risker, mögel och damm.

– Kunskapen har försämrats explosionsartat. Ingen informerar längre vårdpersonal om hur mögelsporerna påverkar människokroppen, berättar en frustrerad Peter Lindström som själv åker runt i landet för att prata med så många han hinner.

Karin var 40 år när hon blev så sjuk att hon inte kunde gå till jobbet. Hon hade tränat i hela sitt liv och var i god form.

– Nu kunde jag inte gå 200 meter. Det var som att livet rann ur mig.

Hon fick åka in på sjukhuset akut.

– Det kändes som att jag inte kunde andas.

Sedan dröjde det två år innan hon fick komma till en lungläkare. Sågverket där hon jobbade saknade företagshälsovård. I stället blev det Karin själv och hennes man som fick ringa och tjata sig till en tid hos specialisten. Länge hade hon haft en rethosta som inte ville ge med sig.

Omväxlande drabbades hon av feberfrossa, muskelvärk och en trötthet som gjorde henne totalt utslagen. Karin tappade i vikt och hon fick astmatiska besvär med andnöd. En vältränad kvinna med utmärkt fysik hade förvandlats till en person som inte längre kunde arbeta.

Karins liv förändrades. Hon hade fyra barn att försörja och försökte gå tillbaka till jobbet på sågverket, men det gick inte.

– Man är en skadad person. Begränsad. I dag har jag ett anpassat arbete på deltid. Jag äter astmamediciner och kortison. Men min gamla energi är borta.

Peter Lindström förklarar:
– Mögel innehåller skadliga sporer som lagras i kroppen. Det är en förgiftning helt enkelt. En del av gifterna är direkt cancerframkallande.

Han konstaterar krasst:
– Vi är några få kvar i landet som har kunskapen. Resten har försvunnit ut ur branschen.

Även Arbetsmiljöverkets mögelföreskrift försvann. År 2007, samma år som Arbetslivsinstitutet lades ner, beslutade man att ta bort de regler som fanns om trämögel.

– Ingen lagtext reglerar i dag mögel på arbetsplatserna. Det här är en folksjukdom som vi kommer att få se väldigt mycket av framöver, säger Peter Lindström.

Fotnot: Karin heter egentligen något annat.

Läs också

Helena Peltola fick aldrig svar på varför hon drabbats av asbestsjukdomen mesoteliom. Den 6 maj gav hennes kropp upp. Foto: ANDERS G WARNEAsbestcancern tog Helenas liv

Helena Peltola fick aldrig svar på varför hon drabbats av asbestsjukdomen mesoteliom. Den 6 maj gav hennes kropp upp.

 

Illustration: Jens MagnussonSjuk av jobbet? – så får du hjälp! 

Inte alla läkare känner till att jobbet kan vara orsaken till dina lungbesvär. Här är frågorna du ska se till att din läkare ställer till dig.

Har du drabbats av din arbetsmiljö? – skriv till oss!

Har du själv drabbats av farlig arbetsmiljö? Vi vill höra din berättelse, hör gärna av dig till oss.

Red-HansHans Strandberg (webbchef)
Tel: 08-786 03 22
hs@da.se

Elinor Torp (reporter)
Tel: 08-786 03 05
et@da.se

Janna Ayres (debattredaktör)
Tel: 08-786 03 16
ja@da.se

Om du lämnar uppgifter till oss får vi enligt lagen inte berätta för någon vem du är.
Läs mer om att lämna känslig information här.

Läs mer:


et@da.se

1Kommentarer

Tomas:

Är själv drabbad av allergisk alveolit nu och det märks att kunskapen saknas.
Har kämpat med det i +10 år men eftersom mest bara fritiden blev lidande och inte arbetet så brydde man sig inte så mycket om det.
Blev värre oc blev tvungen att söka hjälp till sist. Första undersökningen blev ett fiasko med vissa löften om att följa upp det. Åtslängd nån astma medicin och back to work. Inget mer hände.
Företagshälsovården nästa: samma sak där, vissa löften sen tyst.
Ca 2 år senare sökte jag hjälp igen och om det bara var tur eller inte så har jag i alla fall nu fått riktig medicin (hoppas jag) för det och blivit sjukskriven några månader.
Sen återstår att se hur det hjälper och hur försäkringar och dylikt klassar det hela

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer på samma tema:

Så skadas dina lungor av ditt arbete

Få läkare tänker på arbetsmiljön som hälsobov. Dagens Arbetes och Läkartidningens gemensamma granskning visar på stora kunskapsluckor.

Stendammet skördar nya offer

SilikosKunskapen föll i glömska. Därför kom en av våra äldsta yrkessjukdomar tillbaka.

Vad är en arbetare värd?

Debatt"Det läggs mer resurser på att kringgå ansvaret än att förebygga ohälsa i arbetslivet. Det är för enkelt, billigt, att byta ut arbetskraft eller avsluta verksamhet", skriver GS-ombudsmannen och regionala skyddsombudet Peter Lindström i ett debattinlägg.

1

Läkare missar att fråga om jobbet

Arbetsmiljön glöms bort. Skälen är flera: "Nedmonterad företagshälsovård. Inget Arbetslivsinstitut längre, och Arbetsmiljöverket som jag rent ut sagt tycker är kasst på såna här frågor", säger specialisten Jonas Brisman.

"Förkylningen" som aldrig gav med sig

ASTMARebecka bytte avdelning och hamnade i en dimma av skärvätska och polerolja. Hon fick hosta, feber och frossa, det blev tungt att andas. Läkaren sade förkylning, det var något helt annat.

Sjuk av jobbet? Så får du hjälp!

Koll påStå på dig! Inte alla läkare känner till att att jobbet kan vara orsak till dina lungbesvär. Här är frågorna din läkare ska ställa till dig.

1

"Orsakerna till astma lämnas därhän"

Många läkare behandlar astman, men bryr sig inte om ifall orsaken ligger i arbetsmiljön. Det kan ge kroniska skador, varnar professor Magnus Svartengren.

1

"Allt är inte rökningens fel"

LedareDe arbetsrelaterade lungsjukdomarna som var vanliga förr har kommit åter. Alltför få läkare känner igen symptomen och kan ställa rätt diagnos. Dagens Arbetes och Läkartidningens granskning är alarmerande. Nu måste läkarna börjar ställa frågor om arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket i kampanj mot lungsjukdomar

Arbetsmiljöverket startar en riksomfattande kampanj mot bland annat stendammslunga, en "gammal" sjukdom som gjort comeback. 500 företag ska granskas i år och nästa år.

Läs mer från Dagens Arbete:

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.