Industriarbetarnas tidning

Stendammet skördar nya offer

2 december, 2015

Skrivet av

KOL

KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM.Börjar oftast som kronisk bronkit med slemhosta. Först när lungblåsorna förstörs blir sjukdomen farlig. 

En av tolv vuxna svenskar beräknas ha KOL. De flesta har en lindrig form av sjukdomen, och bara var femte är diagnostiserad. KOL är en inflammatorisk sjukdom i luftvägar och lungor. 

Omkring 2 800 svenskar dör varje år i lungsjukdomen, som har ett långsamt förlopp.

75 000–105 000 svenskar drabbas av KOL till följd av jobbet.

 

Astma

är en sjukdom i luftvägarna. Orsaken är en inflammation i luftrören. Slemhinnorna blir förtjockade och överkänsliga för olika retningar som rök och stark doft.

En av fem vuxna svenskar med astma har fått sjukdomen från jobbet. Orsaken är ofta damm, mögel, lösningsmedel och andra ämnen i luften på arbetsplatsen.

Kopplingen mellan astma och arbetsmiljö var länge okänd. Men forskning har under senare år visat på tydliga samband.

Symtomen är andnöd, hosta och pip. Omkring hälften av dem som fått astma av jobbet blir aldrig av med besvären.

Läs mer: 


lungor-rebeccaHostade grönt slem i ett år

Rebecka fick hosta, feber och frossa. "Segdragen förkylning" sa läkarna. Först efter ett år fick hon hjälp genom företagshälsovården.

Stendammslunga

Silikos. Kvarts kan tränga ner i lungblåsorna och kapslas in. De minsta partiklarna är så små att de inte syns med blotta ögat. De är farligast. Kroppen kan inte göra sig av med dem. På sikt minskar lungornas volym och man får svårare att andas. Belastningen på hjärtat ökar också.

Mer än 6 000 gruvarbetare i Kina dör av stendamm och koldamm
i lungorna varje år. Vid massiv exponering kan människor så unga som tjugo år dö i sjukdomen.

I Sverige har de flesta sjuka jobbat med bearbetning av berg, i stenindustrin eller i gruvor, en del på gjuterier. Silikos får man efter att ha andats in kvarts. De flesta som avlider i Sverige är över 70 år.

Läs mer:

Stendammet skördar nya offerlungor-silikos-Sven

Läkartidningen: Allvarlig silikos finns ännu i Sverige

 

Lungsäckscancer

Mesoteliom. Hundra människor dör varje år i Sverige av mesoteliom som växer utanpå lungan, i lungsäcken. DA:s mätningar visar att det finns asbest i svenska gruvor. Byggarbetare kan få i sig asbestdamm vid renoveringar.

Trots att asbest är totalförbjudet sedan 1982 minskar inte cancerfallen, visar en granskning Dagens Arbete gjorde i somras.

 

Sågverkssjuka

Allergisk alveolit.
Sjukdomen har många namn:
Sågverkssjuka, fliseldarsjuka, justerverkssjuka, tröskdammslunga.

Det är svårt att ställa diagnos. Akut feber fyra till åtta timmar efter jobbet, trötthet, andnöd, hosta och frossa är symtomen. Vid upprepade attacker kan allergisk alveolit ge bestående lungfibros.

Allergisk alveolit orsakas av biologiskt damm, såsom mögelsporer. De små partiklarna tränger in i lungblåsorna (alveolerna) och där uppstår en allergisk reaktion.

lungor-sagverk3Läs mer: 

Trämöglet som förgiftar

Lungcancer

Den vanligaste arbetsrelaterade cancertypen. Lågt räknat dör 200 svenska män per år i lungcancer till följd av jobbet. Men flera forskare hävdar att det kan röra sig om 500 dödsfall bland män per år.

Mellan 30 och 80 kvinnor dör av arbetsorsakad lungcancer varje år.

Silikos. Kunskapen föll i glömska. Därför kom en av våra äldsta yrkessjukdomar tillbaka.

Läs mer om yrkesrelaterade lungsjukdomar i vår klickbara bild ovan. Observera att sjukdomarna är mer diffust placerade i lungorna. De röda bollarna markerar bara på ett ungefär var skadorna uppstår.

Om silikos

*111 personer dog med diagnosen silikos, stendammslunga 1997–2013.

TIDSLINJE
Redan på 1700-talet skriver Carl von Linné om stendammslunga (silikos) efter att ha besökt gruvor i Dalarna.
Carl von Linné .

Redan på 1700-talet skriver Carl von Linné om stendammslunga (silikos) efter att ha besökt gruvor i Dalarna.

1931 Patienter med silikos får rätt till ersättning.

1939-45 Under krigsåren blev tusentals stockholmare förgiftade av gengas. Så uppstod Sveriges yrkesmedicinska kliniker.

1953 Silikosregistret grundas.

1965 Gruvarbetare i Sydafrika som andats in asbest dör i lungsäckscancer. Läkarna får upp ögonen för riskerna.

1975 Asbest-larm.

lomma
Eternitfabriken i Lomma.

1977 Största arbetsmiljöskandalen i svensk historia. Eternitfabriken i Lomma stänger efter 70 år. Hundratals arbetare har blivit sjuka av asbest.

1982 Asbest totalförbjuds i Sverige.

1988 Silikosregistret upphör.

2006 Arbetsmiljöverkets anslag minskas med närmare 160 miljoner kronor de närmaste tre åren.

2007 Arbetslivsinstitutet läggs ner.

Stenhuggaren Sven Johansson levde med silikos i mer än tjugo år. Sjukvården missade förändringarna på lungorna trots att han röntgades var femte år. Så han fortsatte i den dammiga arbetsmiljön och blev gradvis sämre.
Till slut förstod läkarna att något var fel och opererade bort en bit av hans lunga i tron att det var cancer.

Sven Johansson stod på sig och hävdade att det måste vara stendammslunga. Syreupptagningsförmågan var då nere i 52,5 procent.

Sven Johansson skickades vidare till arbets- och miljömedicin i Lund där experten Maria Albin, forskare vid kliniken, lät landets enda röntgenläkare med kunskap om yrkessjukdomen granska plåtarna.

Hon ställde diagnosen silikos. Stendammslunga.

Sven Johanssons fall blev en väckarklocka. Arbetsmiljöverket satte i gång att inspektera stenindustrin i södra Sverige. Fler silikosfall hittades efter slarv med skydd och mätningar. Länge hade man trott att sjukdomen var utrotad. Kunskapen inom både industrin och sjukvården var därför försvunnen. Den sista röntgenläkaren som kunde känna igen silikos höll precis på att gå i pension.

Läs mer:

Det är arbetsgivarens skyldighet att mätahakan-av-lungor

Arbetsmiljöverket svarar på kritiken.

svartengrenOrsakerna till astma lämnas därhän”

Läkare har en bild av att astmamediciner i dag är så effektiva att man inte behöver bry sig om exponeringen, menar läkaren och professorn Magnus Svartengren.

Dammet förstörde deras lungorDammet-forstorde-deras-lungor

– reportage om silikosdrabbade Sven Johansson och Tommy Schölin från 2007. (PDF)

 

Den pyttelilla dödenden-pyttelilla-doden

Guldspadenominerad granskning från 2007 om de livsfarliga partiklarna i arbetsmiljön (PDF)

 

Skarmavbild-lakartidnLäkartidningen: Allvarlig silikos finns ännu i Sverige

Läkartidningen presenterar ny forskning om Silikos.

 

 

lungor-sagverk2Allergisk Alveolit

Sågverksarbetare valsar runt i sjukvården i åratal innan de får rätt hjälp.

 

 

Skriv till oss!

Har du själv drabbats av farlig arbetsmiljö? Vi vill höra din berättelse, hör gärna av dig till oss.

Red-HansHans Strandberg (webbchef)
Tel: 08-786 03 22
hs@da.se

 

Elinor Torp (reporter)
Tel: 08-786 03 05
et@da.se

Janna Ayres (debattredaktör)
Tel: 08-786 03 16
ja@da.se

Om du lämnar uppgifter till oss får vi enligt lagen inte berätta för någon vem du är.
Läs mer om att lämna känslig information här.

Kommentera artikeln här

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.