Industriarbetarnas tidning

Gravid kan kräva giftfritt på jobbet

18 september, 2013

Skrivet av AGNETA PERSSON

DA REDER UTGravid? Grattis! Nu måste arbetsgivaren gå igenom arbetsmiljön så att den inte skadar dig eller ditt barn. Buller, vibrationer, kemikalier och tung belastning är exempel på sådant som kan vara farligt. Den arbetsgivare som slarvar med detta kan bötfällas.

Rätt till föräldrapenning sju veckor före förlossningen

  • Arbetsmiljöverkets hemsida hittar du vilka regler som gäller för gravida och ammande (AFS 2007:05). Reglerna gäller alla, inklusive inhyrd personal.
  • Företagshälsovården eller en yrkes- och miljömedicinsk klinik kan hjälpa till att gå igenom arbetsmiljön på ett proffsigt sätt.
  • Blir det tungt mot slutet? Du har rätt att gå på föräldraledighet minst sju veckor före beräknad förlossning.
  • Arbetsgivaren är skyldig att göra det möjligt för den som är gravid att ligga och vila på jobbet.
  • www.do.se finns information om diskriminering i arbetslivet.

• Vi fördjupar vi oss i ämnen som rör ditt arbete. Vad vill du läsa mer om? • Mejla red@da.se eller ställ din fråga på www.da.se/artikel/fraga

Mejla red@da.se eller ställ din fråga här

  • Så fort arbetsgivaren fått veta att du är gravid är han eller hon skyldig att undersöka så att arbetsmiljön inte har någon skadlig inverkan på dig eller barnet i magen. Uppfyller inte arbetsmiljön gravidkraven, har du rätt att bli tillfälligt omplacerad – om den möjligheten finns. Går inte det får du inte jobba eftersom att arbeta i en miljö som kan vara skadlig för dig eller bebisen i magen är förbjudet. Du får då ersättning från Försäkringskassan.
  • Riskfaktorer som arbetsgivaren måste gå igenom är till exempel vibrationer som inte bara kan innebära en ökad belastning på leder, muskelfästen och ryggkotor, utan också öka risken för missfall. För högt buller kan göra dig trött och höja blodtrycket och dessutom skada ditt barns hörsel. Fler exempel på riskfaktorer som måste kartläggas är fysisk belastning, joniserande- och ickejoniserande strålning, extrema temperaturförhållanden och kemiska ämnen. Även den psykosociala arbetsmiljön måste ses över.
  • Om du har ett fysiskt påfrestande arbete och din arbetsförmåga på grund av graviditeten är nedsatt med minst en fjärdedel (eller om du blivit förbjuden att arbeta på grund av farlig arbetsmiljö), kan du få graviditetspenning från Försäkringskassan. Det är inte samma sak som att Försäkringskassan tycker att de besvär som ofta uppstår mot slutet av en graviditet kvalificerar för sjukskrivning. Försäkringskassan har vid flera tillfällen ansett att även långtgående graviditetsbesvär ska ses som naturliga och inte som en sjukdom. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har flera gånger anmält Försäkringskassan för könsdiskriminering. Hösten 2009 vann DO i Regeringsrätten ett fall där en gravid kvinna hade sådana besvär att hon stundtals behövde använda kryckor för att ta sig fram.
  • När du är gravid skyddas du av både jämställdhetslagen och föräldraledighetslagen. Det är till exempel ett brott mot jämställdhetslagen att säga upp någon, omplacera eller avbryta en provanställning eller vikariat med anledning av en graviditet.

 

”Många vänder sig till facket”

Hur vanligt är det att gravida diskrimineras i arbetslivet?

– Om man slår ihop diskriminering vad det gäller gravida och missgynnande enligt föräldraledighetslagen, så är det ungefär 14 procent av våra anmälningar perioden 2009–2012 som gällde de två sakerna. Vi är medvetna om att det finns ett stort mörkertal. Vi får ju in ett begränsat antal hit, de som är med i facket vänder sig ofta direkt dit, vilket de också ska. Sedan finns det vissa som inte anmäler över huvud taget, som finner sig i situationen. Vi har rådgivning också, både skriftlig och på telefon, och det är ganska många som vänder sig dit för att bolla frågorna.

  Vad är det för slags diskriminering det handlar om?

–  Att en anställning på något sätt avbryts. Och så rekrytering. Det som är speciellt med lagstiftningen är att det inte behöver vara på grund av graviditet eller föräldraledighet. Det räcker med att det finns ett samband.

Ställ frågor till DA:s experter!
Det kan handla om arbetsrätt, privatekonomi, försäkringar, hälsa eller psykologi.

Lennart Stéen svarar på frågor om försäkringar, juristen Henric Ask svarar på frågor om arbetsrätt, läkaren Ulf Nordlund svarar på frågor om hälsa, ekonomen Annika Creutzer svarar på frågor om privatekonomi och psykologen Jonas Mosskin svarar på frågor om psykologi.

Du kanske också vill läsa…

”Vi måste samarbeta bättre”

Aspa bruk vill knyta räddningstjänsten närmare, och utbilda anställda som kan lotsa dem inne på bruket om en olycka inträffar igen.

Psykosociala arbetsmiljöproblem bakom mer än var tredje 6:6a-anmälan

Fyra år efter att lagen skärptes – nu handlar mer än var tredje larm från skyddsombud om den psykosociala arbetsmiljön, visar en unik kartläggning från Dagens Arbetsmiljö.

Gravid? Risk att du förlorar pengar

Väntar du barn och har ett riskfyllt jobb? Då kan du bli förbjuden att jobba – och förlora inkomst. Det hände Sandra Ekholm i Oxelösund.

Splittrad insats mot kriminella företagare

Kriminella har infiltrerat arbetsmarknaden. Pengar tvättas, seriösa företagare slås ut och människor utnyttjas. Två olika satsningar ska bekämpa brottsligheten. Men de samarbetar inte och sekretessregler försvårar arbetet.

Stora arbetsmiljörisker på tunga industrier

Nio av tio tunga industrier har brister i arbetsmiljön. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter inspektioner av 480 kemi- och processintensiva företag.

Han ser varför döds­olyckorna sker

Michael Nilsson ser mönstret. Varför döds­olyckor sker. Han är inspektör på Arbetsmiljöverket och har i mer än tjugo år utrett vad som leder fram till tragedin i just industrin.

”Metoo-rörelsen gav skjuts åt föreskriften”

Under sina fem år på Arbetsmiljöverkets har Erna Zelmin-Ekenhem sett hur de psykosociala arbetsmiljöproblemen uppmärksammats allt mer.

1,4 miljoner mår dåligt av jobbet

De som är mellan 30 och 49 år drabbas hårdast av jobbstress. Det visar Arbetsmiljöverkets stora undersökning av besvär till följd av arbetet.

”Ett liv bakom varje knastertorr mening”

Varje vecka omkommer någon i olyckor på svenska arbetsplatser. DA:s arbetsmiljöreporter Elinor Torp skriver om lidandet hos de anhöriga, om döden som inte fastnar i statistiken och den långa väntan på ett avslut.

Arbetsmiljöverket viker inte om nya regler

Arbetsmiljöverket driver igenom sin hårt kritiserade bantning av antalet föreskrifter, enligt ett beslut av generaldirektör Erna Zelmin-Ekenheim. De nya säkerhetsreglerna kan dock inte träda ikraft förrän om tre år

Arbetsrätt Striden om las

”Använd strejken mot försämringarna som föreslås”

Det finns ingen anledning att sätta sig vid ett förhandlingsbord där försämringar kommer att bli vägledande, skriver sex tidigare förtroendevalda inom IF Metall.

”Vi förhandlar för att stärka tryggheten”

En stark industri kräver yrkesskickliga industriarbetare med uppdaterade kunskaper och trygga jobb, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

”Facklig självmordsstategi att förhandla las under fredsplikt”

Om vi inte åtminstone försöker använda fackets enda motmakt när grundläggande intressen hotas så kommer allt fler att ställa sig frågan varför de alls ska vara organiserade, skriver Volvoarbetaren och skribenten Lars Henriksson.

LO-förbunden eniga: Las-förhandlingarna återupptas

På ett extrainsatt representantskap på fredagen beslutades att förhandlingarna om las, lagen om anställningsskydd, ska fortsätta.

Pontus Georgsson

Pappers vill ha en ”tredje väg” i las-förhandlingarna

Pappers planerar att säga nej till fortsatta förhandlingar om anställningstryggheten. I stället föreslår förbundet en ”tredje väg” – att föra in frågan i avtalsrörelsen.

Industriarbetsgivarna: Vi ska inte förhandla utifrån politikernas förslag

Mer fokus på kompetens än turordning. Det hoppas Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf blir resultatet när parterna de närmaste månaderna ska förhandla om anställningsskyddet.

Öppnare förhandlingar ska lösa vårens LO-kaos

En rejäl omstart, mer insyn och inflytande och några röda linjer som inte får korsas – så hoppas LO läka ihop sprickan som uppstått under diskussionerna om arbetsrätten.

Kom två minuter för sent – fick inte jobba kvar på Textilia

Nebije kom några minuter för sent vid två tillfällen. Det räckte för att inte få ett nytt kontrakt på Textilia i Rimbo. Där är en tredjedel av arbetsstyrkan visstidsanställd – en otrygghet som tär.