”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

”Pizzor – men inga krispaket till vårdens hjältar”

Eftersom syrrorna ofta förblir namnlösa tänkte jag lyfta fram en av dem, vardagshjältarna, skriver Alexandra Pascalidou.

”Vårt uppdrag bygger på att vi hittar vägen mot ett nytt arbete”

Vi ville gärna intervjua Lernias vd Helena Skåntorp om rundgången av arbetskraft mellan koncernens bemannings- och omställningsföretag, så kallad koncernintern omställning. Helena Skåntorp har varit väldigt upptagen de senaste dagarna, men kommenterar till slut våra frågor per e-post.

Vad är din syn på koncernintern omställning?

Valet av omställningsföretag sker alltid efter lokal förhandling mellan fack och arbetsgivare. Valet baserar sig på de båda parternas bedömning om vilket omställningsföretag som bäst svarar mot de behov individen har. Det är alltså inte möjligt för arbetsgivaren att ensidigt bestämma detta. Min uppfattning är att detta system säkerställer att valet av omställningsföretag alltid sker utifrån individens bästa.

Lernia har högst andel koncernintern omställning av de stora omställnings/bemanningskoncernerna. Varför är det så?

Den koncerninterna omställningen är endast en liten del av Lernias omställningsverksamhet över tid. Som tidigare nämnts sker en lokal förhandling mellan fack och företag inför valet av omställningsleverantör. Koncernintern omställning inom Lernia speglar framför allt förändringstakten och de stora svängningarna inom svensk industri under de senaste åren.

Det är vanligt att den koncerninterna omställningen slutar med att man går tillbaka till ett jobb på bemanningsföretaget. Hur ser du på det?

Beroende på den ovan beskrivna situationen med snabba och kraftiga svängningar i industrins behov av arbetskraft, så kan detta uppstå. Vårt uppdrag som omställningsleverantör innebär att med olika insatser matcha individen till ett nytt jobb och ibland är en väg tillbaka i arbete en återanställning hos tidigare arbetsgivare som ibland är ett bemanningsföretag. Det vanligaste är dock att Lernias koncerninterna omställning resulterar i ett jobb hos en ny arbetsgivare, snarare än att individen erbjuds en återanställning på bemanningsföretaget. Då individen väljer att gå tillbaka till ett jobb på bemanningsföretaget kan ett nytt behov ha uppstått på samma företag som tidigare, eller uppkommit på ett nytt företag som matchar individens kompetens, vilja och yrkesmål.

Lernias bemanningsverksamhet verkar framför allt inom den svenska exportindustrin, med en tyngdpunkt inom fordonsindustrin. Våra kunder har under ett antal år haft en ovanligt kort framförhållning i fråga om att planera behov av personalresurser och produktionsresurser. Vi har exempel på hur våra kunders behov varierat mellan 400 till noll, tillbaka till 400 för att sedan minska med 300 – allt under loppet av 1,5 år. Detta är branscher som fluktuerat starkt under den ekonomiska situation vi haft under de senaste åren, med många uppsägningar inom just de branscher där Lernia verkar.

Koncernintern omställning innebär att koncernen tjänar pengar på att bemanningsföretaget säger upp. Hur ser du på det?

Kostnaderna i samband med en uppsägning och uteblivna intäkter från uthyrningsverksamheten är betydligt högre än ersättningen för en omställning. Ur ett koncernperspektiv stämmer det inte att man på något sätt skulle tjäna på en uppsägning.

Koncernintern omställning som leder till återanställning innebär att bemanningsföretaget hjälper omställningsföretaget att förbättra statistiken för deltagare som omställts till nytt jobb, hur ser du på det?

Vårt uppdrag bygger på att vi hittar vägen mot ett nytt arbete för varje individ vi möter i omställning. Ett bemanningsföretags verksamhet bygger på förmågan att hela tiden vara exakt både i tid och i kompetensprofil i matchningen, och anställningar som bara sker för att förbättra statistiken i en omställningsverksamhet skulle vara ekonomiskt omöjliga.

Kritiker menar att koncernintern omställning leder till ett system som inte är anpassat efter individen, utan efter bemanningsföretagens behov. Vad tänker du om det?

Omställningsprogrammet är en individuellt utformad aktivitet och vårt uppdrag är att få människor i arbete. Det innebär att coachen och individen gemensamt kommer fram till den bästa vägen till ett nytt jobb. Ibland innebär det en återanställning hos samma arbetsgivare, ibland en ny arbetsgivare. Oavsett återanställning eller nyanställning så finns det bland dessa även bemanningsföretag, både Lernia och andra. Det är alltid individen som väljer sin arbetsgivare. Lernia erbjuder dessutom ett unikt trygghetsavtal där individen under en tid efter ny anställning, alltid kan komma tillbaka till Lernias omställningsverksamhet för ett kompletterande stöd om man skulle bli uppsagd av den nya arbetsgivaren. Allt detta är som sagt individuellt utformade lösningar med målet att få människor i arbete. Den höga andelen individer som Lernia hjälper till jobb visar också att vi är framgångsrika i vårt omställningsarbete.

Kritiker uttrycker också att bland andra Lernia som bemanningsföretag, använder omställningsförsäkringen till sin egen verksamhet. Kommentar?

Frågan är inte tydlig. Ett svar kan vara att det för Lernia är viktigt att våra bemanningsanställda har en hög grad av trygghet, och därför är det naturligtvis positivt att våra tillsvidareanställda medarbetare omfattas av TSL.

Ett annat svar är att målet för omställningsförsäkringen är att få människor i arbete, och framför allt inom branscher med snabb förändringstakt är bemanningsföretagen en både stor och viktig arbetsgivare, och av den anledningen en naturlig potentiell arbetsgivare i ett omställningsarbete.

Läs mer:


at@da.se

Läs mer från Dagens Arbete:

Han fixade 13 miljoner till arbetskamraterna

PENSIONStålbolaget Ovako missade pensionsinbetalningar under flera år. Efter försäkringsexperten ”Lärs” detektivarbete sattes 13 miljoner kronor in på de anställdas pensionskonton.

Hur hittar vi en säker byggfirma?

Fråga DA | HusrenoveringVi vill göra vårt fritidshus till en permanent bostad. Vilka rättigheter har vi om hantverkarna inte sköter sig?

Detta gäller vid korttidsarbete

SVAR PÅ LÄSARNAS FRÅGORVad gäller vid utbildning, får man jobba mer än vad avtalet säger och hur snabbt kan korttidsarbetet blåsas av? DA har fått många frågor från er läsare – här är svaren.

Vem ska jobba i skogen?

Skilda världarNär gränserna stängdes för många utländska plantörer menade branschen att hela säsongen var hotad. Facket viftade bort det som ett politiskt utspel. Så vad har egentligen hänt?

Tips för en fin hemester

HEMESTERNej, sommaren 2020 lär inte bli de spännande resornas sommar. Det går att göra nåt bra av den ändå. Här är DA-redaktionens bästa tips för dig som semestrar hemma.

Vilken blir din snabba kaffefavorit?

DA testarDet dyraste snabbkaffet är sämst. Det tycker tre skogsarbetare som provsmakat sju olika sorter i en liten koja i Hälsingland.

Gasolyckan på Aspa bruk

Han räddade sin arbetskamrat undan gasen

Thomas Sedig satt i kontrollrummet när larmen gick. I höga halter dödar svavelväte direkt. ”Men ligger någon där, då tvekar man inte. Då gör man allt för att rädda människans liv.”

”Vi måste samarbeta bättre”

RÄDDNINGSPLAN Aspa bruk vill knyta räddningstjänsten närmare, och utbilda anställda som kan lotsa dem inne på bruket om en olycka inträffar igen.

Textilia

Tvingades köpa visstidskontrakt

En mellanchef på tvätteriet Textilia tvingade Fardin att betala 10 000 kronor för ett halvårskontrakt. När utpressaren sedan ville ha mer pengar gick Fardin till företagsledningen. Då blev han av med jobbet.

2

Kom två minuter för sent – fick inte jobba kvar

Nebije kom några minuter för sent vid två tillfällen. Det räckte för att inte få ett nytt kontrakt på Textilia i Rimbo. Där är en tredjedel av arbetsstyrkan visstidsanställd – en otrygghet som tär.

2

Dagens Arbete nr 6 ute nu!

Dagens Arbete finns som gratis e-tidning. Här finns också ett sökbart arkiv två år bakåt, du når lätt våra inlästa reportage och kan länka till spännande vidareläsning. Här kan du ladda ner appen.

A-kassan då, nu och kanske i framtiden

DA REDER UTDen statliga utredningen föreslår stora ändringar av a-kassan. DA reder ut turerna i en a-kassa som redan har förändrats under coronakrisen.

1

Efter coronan

”Dags för ett bättre normaltillstånd”

KrönikaNär vi söker oss ur krisen måste vi ta tillfället i akt att stärka välfärden. Det är rimligt att de företag som tagit emot stöd tar ett större ansvar framöver, skriver GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

”Tack alla kämpar – vi behöver er”

KrönikaKraften i vår organisation har stegrats, fler och fler har fått veta vad Pappers gör och vad vi står för. Engagemanget från UNG 2020 finns med oss till efter coronakrisen, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

”Dags för verkstad i industrin”

DEBATTTrots att korttidsarbete används i stor omfattning sker nästan inga kompetensutvecklande insatser. Vi parter är överens om att det är viktigt – nu måste vi också se till att det blir verklighet, skriver avtalssekreterarna för Pappers, GS och IF Metall tillsammans med Industriarbetsgivarna.

1

Så håller ni sams i sommar

DILEMMAT | KONFLIKTER Semester kan vara sol, bad – och familjegräl. DA frågade några som vet hur man kan undvika bråken. Och vad som är ledighetens största fiende.

En värld av barn

BildreportageFotografen Simon Johansson skildrar barnens värld, i gränslandet mellan fantasi och verklighet.

Arbetsrätten

”Lasutredningen lever inte upp till kravet på balans”

Utredningens förslag, så som det är formulerat nu, kan aldrig bli ett skarpt lagförslag så länge Socialdemokraterna har makten, skriver S-gruppen i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

2

Så här vill utredaren ändra las

På måndagen presenterades utredningen i riksdagen. Parterna har redan tidigare uttalat sitt missnöje. Nu säger också arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att hon inte är nöjd – och hoppas att fack och arbetsgivare kan hitta en bättre lösning.

4

”En modernisering – tillbaka till underkastelse”

DEBATTDärför blir förslaget en loska i ansiktet på föreningsrätten, skriver Gabriel Jöngren, ordförande i Pappers Avdelning 78.

1

”Jag vill att det ska gå fortare”

CoronasmittanCovid-drabbade Fredrik, som DA tidigare har berättat om, är nu ute från sjukhuset. Han blir starkare för var dag, men det är lång tid kvar innan han är återställd.

Regionala skyddsombud

”Alla vill inte vara med i facket”

Svenskt Näringsliv vill skrota dagens system med regionala skyddsombud och frikoppla lokala skyddsombud från facket. Enligt organisationens arbetsmiljöexpert Amelie Berg skulle det stärka det lokala skyddsarbetet.

5

”Gå ut och se verkligheten, Svenskt Näringsliv”

DEBATTFörra året dog nästa 50 arbetare på våra arbetsplatser och 130 000 anmälningar om skador lämnades in. Att då komma med förslag som sätter oss arbetare i en ännu sämre sits är förödande, skriver det regionala skyddsombudet Claes Thim.

2

Redo för framtiden

En ny generationAugust Wieser, som DA mötte 2017, har tagit studenten. Dessutom har han fått jobb på Billerud Korsnäs i Gävle. Men om han är pappersarbetare om tio år låter han vara osagt.

Vägrade betala skadestånd – stäms i AD

ArbetsdomstolenEtt Skåneföretag vägrade betala skadestånd till IF Metall för avtalsbrott. Nu stämmer facket bolaget inför arbetsdomstolen, AD och kräver 200 000 kronor i skadestånd.

1

”Sjukförsäkringen måste bli tryggare – nu!”

KRÖNIKAAlltför ofta möter jag medlemmar i IF Metall som är för sjuka för att kunna jobba. Ändå anser Försäkringskassan att de är för friska för att få sjukpenning. Så kan vi inte ha det, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

4

”Bristerna i sjukförsäkringen måste åtgärdas – nu”

DebattVi kräver nu att regeringen går vidare med de utredningsförslag som tagits fram – annars riskerar ännu fler löntagare att kastas ut i fattigdom, skriver Mattias Vepsä, riksdagsledamot (S) och Mirja Räihä, ordförande LO-distriktet i Stockholms län.

2

Gamla dängor ger oss trygghet

KRÖNIKAMat, sömn och vila. Men själen måste också hållas levande, skriver musikjournalisten Carl Linnaeus. 

Bygger ett tak i trä

ÖgonblicketFramför Jari Salmi och Juho Teppola ligger en sjättedel av det som ska bli taket till en grillstuga.

Ordföranden som inte blev

HISTORIAGunnar Andersson skulle bara göra ännu en utlandsresa innan han tog sig an arbetar­rörelsens finaste uppdrag: LO-ordförande.

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.