Industriarbetarnas tidning

Frågor och svar om Scaniaavtalet

2 april, 2014

Skrivet av

Avtalet mellan facken och Volkswagen är unikt. Dagens Arbete förklarar varför.

Scanias koncernfack är överens med Volkswagen om vad som ska gälla om den tyska biltillverkaren tar över hela Scania.

Avtalet gäller alltså inte om Volkswagen inte blir ensam ägare till Scania?

Nej.

Varför är avtalet så ovanligt?

Därför att facket ges långtgående inflytande. I praktiken har facket skaffat sig vetorätt mot nedläggningar och flytt av jobb från Sverige. Och att Scania ska förbli ett svenskt företag med säte i Södertälje.

Hur kan man säga att Scania förblir ett svenskt företag om tyska Volkswagen äger Scania?

Därför att det mesta av verksamheten, produktion och utveckling sker i Sverige och att de dagliga besluten fattas nära verksamheten i Sverige. Det är så facken ser det.

Vad innebär det fackliga vetot?

Att företaget måste ha fackets tillåtelse att exempelvis flytta produktion eller forskning och utveckling till andra bolag inom koncernen. Är inte facket med på noterna så blir det inget. Det svenska facket kommer att vara representerat i de organ där Scanias framtid diskuteras.

Vad innebär det?

Sannolikt mera insyn, större tillgång till viktig information och ökad möjlighet att agera.

Facket stärker alltså sin ställning?

Det borde de kunna göra. Allt är upplagt för det.

Med inflytandet följer ökat ansvar. Riskerar facket nu att få vara med och fatta smärtsamma beslut?

Säkert. Man blir ju delaktig i besluten på ett helt annat sätt än tidigare genom att man bereds plats i verkställande organ.  I den mån facket ställer upp på smärtsamma beslut måste de ju motivera det inför medlemmarna med att beslutet är nödvändigt för helheten och för den långsiktiga verksamheten. ”En utmaning”, säger facket självt.

Scania har idag många inhyrda, runt 30 procent inom produktionen är inhyrd personal. Tyskaföretag brukar ha betydligt mindre andel bemanningsanställda. Hur blir det?

Svårt att säga idag, men inom Volkswagen finns det ett internt mål att runt 5 procent av personalen ska vara inhyrd. Det ska bli intressant att se det målet infrias i Södertälje.

Något annat nytt?

Att facket får rätt att förhandla om bonus. Hittills har de anställda kunnat få en extraslant om produktionen löper på så som arbetsgivaren vill.  Men erbjudandet har gjorts ensidigt av arbetsgivaren utan att facket tillåtits att förhandla.  Nu utlovas facket rätt till att förhandla om extrapengar i form av bonus.

Fackligt veto, rätt till inflytande, förhandlingar om bonus – hur kan man förklara att ett av världens största bilföretag ger facket så mycket?

Facket har en mycket stark ställning inom Volkswagen, vilket har historiska rötter efter andra världskriget då VW skulle byggas upp igen. Delstaten Niedersachsen och facket fick från början en stark ställning i det återuppbyggda företaget. Och på den vägen är det. VW står exempelvis utanför arbetsgivarorganisationen Gesamtmetall i Tyskland (motsvarigheten till Teknikföretagen).

Om nu avtalet är så bra – varför ger inte facket sitt stöd till att VW tar över hela Scania?

Därför att det inte är fackets bord. Facket är ingen aktieägare. För facket är det viktigast att ägaren är långsiktig och seriös. 

 

Läs mer:

DA Analys: Ett avtal starkare än tyska jobbgarantier

 

Sjuka Samhall

Samhall får i år 6,6 miljarder kronor från staten för att utveckla människor med funktionsnedsättningar. De väljer medarbetare som klarar det hårda arbetet ute hos kunderna. Andra sorteras bort. Unga funktionshindrade hamnar utanför arbetslivet.

Unga slås ut – platsar inte på Samhall

Statskontoret slog larm för flera år sedan – fel personer slussas till Samhall. Men ingenting har hänt. Unga med funktionsnedsättning hamnar utanför arbetslivet.
De sociala företagen som tar emot människor med svåra funktionshinder har svårt att klara konkurrensen med statliga Samhall.

”Jag dög inte åt Samhall”

Hos Anna Ytell i Hudiksvall jobbar människor som sorterats bort. Ingen av dem har ens fått frågan om att få komma till Samhall.

Arbetsförmedlare: Samhall ska i princip ha friska människor

Arbetsförmedlare vittnar om att Samhall styr, mer än vad det statliga bolaget självt hävdar.
”Många inskrivna är överhuvudtaget inte aktuella för Samhall, för Samhall tar inte emot dem”, säger en arbetsförmedlare.

Underbemanning tär på Samhalls personal

Samhall i Karlstad har varit framgångsrikt att vinna kunder. Men personalen räcker inte till. Varje morgon träffas driftledarna för att få ihop folk till alla uppdragen. ”Vi bara kör”, säger Robert Hallstensson.

Dagens Arbete granskar Samhall

Statsägda Samhall får miljarder varje år för att utveckla människor med funktionshinder. Men idag styr affärerna.
Kunden är i fokus och medarbetarnas hälsa sätts på spel, särskilt under pandemin. Många är rädda. Men flera väljer nu att vittna.

Dags att agera, närings­ministern

Helle Klein: ”Det sociala företaget blev ett vinstjagande bemanningsbolag som förstör både människor och marknad.”

Samhall struntar i smittan

Människor i riskgrupp städar ­äldreboenden, mat­affärer och gym. Utan skydd. De trängs på bussar och i små fikarum. Samhalls städare glömdes bort under pandemin.

HR styr allt men slipper ta ansvaret

Dagens Arbetes Elinor Torp om en yrkesgrupp som bestämmer allt mer, utan att behöva stå till svars. Det visar sig inte minst i granskningen av Samhall.