Industriarbetarnas tidning

Reglering eller inte – så svarar partierna

5 september, 2014

Skrivet av Enkät: Hans Strandberg

PartienkätVad anser ni om inhyrning av personal?

Moderaterna

Vi står bakom den svenska modellen. Det innebär att frågan om anställningsformer och till exempel bemanningsföretag hanteras av arbetsmarknadens parter.


Kristdemokraterna

Bemanningsföretagen fyller en viktig funktion för en mer flexibel arbetsmarknad och sänker också trösklarna för inträde till arbets-marknaden genom att ge jobb till personer som har svårare att etablera sig. Det kan exempelvis gälla ungdomar som både får arbetslivserfarenheter och ofta också den trygghet som en fast anställning innebär. Dock är det viktigt att bemanningsföretag såväl som de arbetsgivare som hyr in personal följer gällande lagstiftning om likabehandling.


Folkpartiet

Bemanningsbranschen är en viktig del av arbetsmarknaden. De utgör i många branscher en viktig ingång på arbetsmarknaden för unga och nyanlända och bidrar till flexibiliteten för företag, samtidigt som de erbjuder trygg anställning för sin personal.


Centerpartiet

Bemanningsföretag har betydande fördelar för personer som annars skulle haft svårt att få en första kontakt med arbetsmarknaden, detta gäller i synnerhet utlandsfödda och unga, två grupper som är överrepresenterade i branschen. För dessa är arbete i bemanningsbranschen första steget till andra typer av anställningar. Centerpartiet vill att Arbetsförmedlingen ska konkurrensutsättas genom en så kallad jobbfixarpeng som följer den arbetssökande.


Sverigedemokraterna

Inhyrning av personal via bemanningsföretag är en viktig del av en levande arbets-marknad. Genom detta får svagare grupper, till exempel unga, funktions-nedsatta och invandrare en lite bättre chans att komma in på arbetsmarknaden. Med detta sagt så anser vi även att Las är en av grundpelarna för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi vill inte se en situation där bemanningsbranschen systematiskt utnyttjas för att komma runt denna. Därför vill vi gärna se en fortsättning med inhyrning av personal, men under kontroll.


Miljöpartiet

Bemanningsföretag kan öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och underlätta för grupper som har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Bemanningsföretagen har i hög grad anslutning till kollektivavtal, men om arbetsgivarna missbrukar möjligheten att använda sig av bemanningsföretag, kan vi dock tänka oss att överväga en reglering.


Socialdemokraterna

Bemanningsföretag har blivit en del av arbetsmarknaden som hjälper företag att få tag i personal vid till exempel arbetstoppar. Vi tycker inte att det ska vara möjligt att hyra in arbetstagare för att tillgodose ett stadigvarande arbetskraftsbehov. En annan viktig princip är att företagen inte ska kunna säga upp personal för att sedan hyra in från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter.


Vänsterpartiet

I grunden vill vi förbjuda bemanningsföretag helt, detta kräver dock EU-rättsliga förändringar. Lagstiftningen bör skärpas, bland annat så att inhyrning inte ska kunna ske vid permanent behov av arbetskraft och att bemanningsanställda inte ska kunna tas in när det finns tidigare anställda som har företrädesrätt till återanställning.

Det är arbetstagarna som med stress och otrygghet får betala för Sveriges oerhört arbetsgivarvänliga lagstiftning – inte bara de bemanningsanställda utan även den ordinarie personalen påverkas.

Du kanske också vill läsa…

Alla är missnöjda – snart kan Las ändras igen

Alla är missnöjda – snart kan Las ändras igen

Både arbetsgivare och fackförbund är missnöjda med Lagen om anställningsskydd (Las), trots att den har filats på i decennier. Nu kan det vara dags igen – och anställningstryggheten har blivit en valfråga. DA reder ut hur lagen fungerar.

Så vill partierna lösa energifrågan

1. Hur vill ert parti säkra industrins energibehov? 2. Ska kärnkraften vara kvar eller avvecklas?

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Nästa vecka kommer utredningens förslag på hur las ska ändras. Det finns en oro för att de fasta jobben ska bli mindre trygga. Men i coronakrisens spår är det som vanligt. De med osäkra anställningar blir av med jobbet först.

När började du jobba?

När började du jobba?

Pensions­åldern ska höjas, lika mycket för alla. Men få ställer frågan när du började att jobba. Många industriarbetare har gått direkt från grundskolan ut i arbetslivet – upp till tio år tidigare än tjänstemännen.

Sveriges unika lönesättning

Sveriges unika lönesättning

Hur låg får en lön vara? Faktiskt hur låg som helst. Sverige har ingen lag som bestämmer en miniminivå. Det är vi nästan ensamma om i Europa.

Striden om a-kassan

Striden om a-kassan

Sänkt tak, höjt tak, tuffare krav, lättnader för deltidsarbetslösa. A-kassans regler svänger fram och åter. Så vad gäller om du blir arbetslös? Och vad vill partierna förändra efter valet i höst?

TCO vill reparera a-kassan

De senaste tio åren har den svenska a-kassan försämrats mer än i jämförbara länder. I TCO:s förslag till en reformerad a-kassa blir ersättningen högre, avgiften lägre och trösklarna för kvalificering lägre.

Så säger partierna om Fas 3

Avskaffa, förändra, behålla. Läs vad de olika riksdagspartierna vill göra med Fas 3.

Den hårda blicken skrämmer skiten ur mig

Arbogamötet år 1435. Adel, präster, borgare och bönder. Riksdagen som ett lydigt redskap i kungens händer. Hattar och mössor. Tvåkammarsystemet. Allmän rösträtt för män 1909, tolv år senare även för kvinnor. Och slutligen 1945, gamla, sjuka, handikappade, som försörjs av fattigvården, får också rösträtt.

Politikerna svarar: ska straffet för arbetsmiljöbrott skärpas?

Val 2014 Johan Linander, Centerpartiet: – Generellt är det ett problem att domstolarna dömer i den nedre delen av straffskalan. Vi vill också se att polisen blir bättre på att utreda de här brotten. När det kommer till företagsbot vill vi att den ska baseras på företagens ekonomi – den ska vara lika kännbar för […]

Sjuka Samhall

Samhall får i år 6,6 miljarder kronor från staten för att utveckla människor med funktionsnedsättningar. De väljer medarbetare som klarar det hårda arbetet ute hos kunderna. Andra sorteras bort. Unga funktionshindrade hamnar utanför arbetslivet.

Unga slås ut – platsar inte på Samhall

Statskontoret slog larm för flera år sedan – fel personer slussas till Samhall. Men ingenting har hänt. Unga med funktionsnedsättning hamnar utanför arbetslivet.
De sociala företagen som tar emot människor med svåra funktionshinder har svårt att klara konkurrensen med statliga Samhall.

”Jag dög inte åt Samhall”

Hos Anna Ytell i Hudiksvall jobbar människor som sorterats bort. Ingen av dem har ens fått frågan om att få komma till Samhall.

Arbetsförmedlare: Samhall ska i princip ha friska människor

Arbetsförmedlare vittnar om att Samhall styr, mer än vad det statliga bolaget självt hävdar.
”Många inskrivna är överhuvudtaget inte aktuella för Samhall, för Samhall tar inte emot dem”, säger en arbetsförmedlare.

Dagens Arbete granskar Samhall

Statsägda Samhall får miljarder varje år för att utveckla människor med funktionshinder. Men idag styr affärerna.
Kunden är i fokus och medarbetarnas hälsa sätts på spel, särskilt under pandemin. Många är rädda. Men flera väljer nu att vittna.

Underbemanning tär på Samhalls personal

Samhall i Karlstad har varit framgångsrikt att vinna kunder. Men personalen räcker inte till. Varje morgon träffas driftledarna för att få ihop folk till alla uppdragen. ”Vi bara kör”, säger Robert Hallstensson.

Samhall struntar i smittan

Människor i riskgrupp städar ­äldreboenden, mat­affärer och gym. Utan skydd. De trängs på bussar och i små fikarum. Samhalls städare glömdes bort under pandemin.

Dags att agera, närings­ministern

Helle Klein: ”Det sociala företaget blev ett vinstjagande bemanningsbolag som förstör både människor och marknad.”

HR styr allt men slipper ta ansvaret

Dagens Arbetes Elinor Torp om en yrkesgrupp som bestämmer allt mer, utan att behöva stå till svars. Det visar sig inte minst i granskningen av Samhall.