Industriarbetarnas tidning

Reglering eller inte – så svarar partierna

5 september, 2014

Skrivet av Enkät: Hans Strandberg

PartienkätVad anser ni om inhyrning av personal?

Moderaterna

Vi står bakom den svenska modellen. Det innebär att frågan om anställningsformer och till exempel bemanningsföretag hanteras av arbetsmarknadens parter.


Kristdemokraterna

Bemanningsföretagen fyller en viktig funktion för en mer flexibel arbetsmarknad och sänker också trösklarna för inträde till arbets-marknaden genom att ge jobb till personer som har svårare att etablera sig. Det kan exempelvis gälla ungdomar som både får arbetslivserfarenheter och ofta också den trygghet som en fast anställning innebär. Dock är det viktigt att bemanningsföretag såväl som de arbetsgivare som hyr in personal följer gällande lagstiftning om likabehandling.


Folkpartiet

Bemanningsbranschen är en viktig del av arbetsmarknaden. De utgör i många branscher en viktig ingång på arbetsmarknaden för unga och nyanlända och bidrar till flexibiliteten för företag, samtidigt som de erbjuder trygg anställning för sin personal.


Centerpartiet

Bemanningsföretag har betydande fördelar för personer som annars skulle haft svårt att få en första kontakt med arbetsmarknaden, detta gäller i synnerhet utlandsfödda och unga, två grupper som är överrepresenterade i branschen. För dessa är arbete i bemanningsbranschen första steget till andra typer av anställningar. Centerpartiet vill att Arbetsförmedlingen ska konkurrensutsättas genom en så kallad jobbfixarpeng som följer den arbetssökande.


Sverigedemokraterna

Inhyrning av personal via bemanningsföretag är en viktig del av en levande arbets-marknad. Genom detta får svagare grupper, till exempel unga, funktions-nedsatta och invandrare en lite bättre chans att komma in på arbetsmarknaden. Med detta sagt så anser vi även att Las är en av grundpelarna för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi vill inte se en situation där bemanningsbranschen systematiskt utnyttjas för att komma runt denna. Därför vill vi gärna se en fortsättning med inhyrning av personal, men under kontroll.


Miljöpartiet

Bemanningsföretag kan öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och underlätta för grupper som har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Bemanningsföretagen har i hög grad anslutning till kollektivavtal, men om arbetsgivarna missbrukar möjligheten att använda sig av bemanningsföretag, kan vi dock tänka oss att överväga en reglering.


Socialdemokraterna

Bemanningsföretag har blivit en del av arbetsmarknaden som hjälper företag att få tag i personal vid till exempel arbetstoppar. Vi tycker inte att det ska vara möjligt att hyra in arbetstagare för att tillgodose ett stadigvarande arbetskraftsbehov. En annan viktig princip är att företagen inte ska kunna säga upp personal för att sedan hyra in från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter.


Vänsterpartiet

I grunden vill vi förbjuda bemanningsföretag helt, detta kräver dock EU-rättsliga förändringar. Lagstiftningen bör skärpas, bland annat så att inhyrning inte ska kunna ske vid permanent behov av arbetskraft och att bemanningsanställda inte ska kunna tas in när det finns tidigare anställda som har företrädesrätt till återanställning.

Det är arbetstagarna som med stress och otrygghet får betala för Sveriges oerhört arbetsgivarvänliga lagstiftning – inte bara de bemanningsanställda utan även den ordinarie personalen påverkas.

Du kanske också vill läsa…

Alla är missnöjda – snart kan Las ändras igen

Alla är missnöjda – snart kan Las ändras igen

Både arbetsgivare och fackförbund är missnöjda med Lagen om anställningsskydd (Las), trots att den har filats på i decennier. Nu kan det vara dags igen – och anställningstryggheten har blivit en valfråga. DA reder ut hur lagen fungerar.

Så vill partierna lösa energifrågan

1. Hur vill ert parti säkra industrins energibehov? 2. Ska kärnkraften vara kvar eller avvecklas?

”Det är S och deras allierade som hindrar krafttagen mot brott”

”Det är S och deras allierade som hindrar krafttagen mot brott”

LO försöker hitta syndabockar när partiet man pumpar in pengar i inte levererar, skriver Maria Malmer Stenergard och Mats Green (M).

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Nästa vecka kommer utredningens förslag på hur las ska ändras. Det finns en oro för att de fasta jobben ska bli mindre trygga. Men i coronakrisens spår är det som vanligt. De med osäkra anställningar blir av med jobbet först.

När började du jobba?

När började du jobba?

Pensions­åldern ska höjas, lika mycket för alla. Men få ställer frågan när du började att jobba. Många industriarbetare har gått direkt från grundskolan ut i arbetslivet – upp till tio år tidigare än tjänstemännen.

Sveriges unika lönesättning

Sveriges unika lönesättning

Hur låg får en lön vara? Faktiskt hur låg som helst. Sverige har ingen lag som bestämmer en miniminivå. Det är vi nästan ensamma om i Europa.

Striden om a-kassan

Striden om a-kassan

Sänkt tak, höjt tak, tuffare krav, lättnader för deltidsarbetslösa. A-kassans regler svänger fram och åter. Så vad gäller om du blir arbetslös? Och vad vill partierna förändra efter valet i höst?

TCO vill reparera a-kassan

De senaste tio åren har den svenska a-kassan försämrats mer än i jämförbara länder. I TCO:s förslag till en reformerad a-kassa blir ersättningen högre, avgiften lägre och trösklarna för kvalificering lägre.

Så säger partierna om Fas 3

Avskaffa, förändra, behålla. Läs vad de olika riksdagspartierna vill göra med Fas 3.

Den hårda blicken skrämmer skiten ur mig

Arbogamötet år 1435. Adel, präster, borgare och bönder. Riksdagen som ett lydigt redskap i kungens händer. Hattar och mössor. Tvåkammarsystemet. Allmän rösträtt för män 1909, tolv år senare även för kvinnor. Och slutligen 1945, gamla, sjuka, handikappade, som försörjs av fattigvården, får också rösträtt.

DA granskar skuggsamhället i en smutsig bransch

Vi städar Sverige – utanför lagen

Vi städar Sverige – utanför lagen

Dagens Arbete fortsätter granskningen av Sveriges laglösa arbetsliv där kriminella bolag mjölkar staten på miljarder. Det är valår och vi lyfter människorna som städar vårt land, från verkstadsgolv till statsministerns villa.

Chilo städade hos stats­ministern fyra gånger

Chilo städade hos stats­ministern fyra gånger

Chilo blev rikskänd för att ha städat svart hos statsminister Magdalena Andersson. Här är hennes ord från tiden i Migrationsverkets förvar.

Smutsigt städjobb i maktens centrum

Smutsigt städjobb i maktens centrum

Bland underentreprenörerna i Projekt Rosenbad finns ett stort städbolag som bryter mot lag och avtal. Anställda vittnar om hemska arbetsförhållanden.

Skatte­verket: Vi sitter med munkavle

Skatte­verket: Vi sitter med munkavle

”När vi följer pengarna så ser vi att ersättning betalas ut, men sen går tillbaka igen. Arbetarna har alltså inte fått behålla pengarna”, säger Skatteverkets samordnare Nina Blomkvist.

De jobbade med syra utan skyddskläder

De jobbade med syra utan skyddskläder

Städarnas berättelser: Monika, Milan och Boris städar livsmedelsindustrin och vittnar om en vardag fylld av rädsla i arbetet hos kriminella bolag.

Shakhzoda bröt högerarmen, fick städa med vänster

Shakhzoda bröt högerarmen, fick städa med vänster

Städarnas berättelser: Shakhzoda, Uzbekistan. ”Arbetsgivaren tvingade mig att jobba trots att jag var sjukskriven. Jag fick städa med vänsterarmen.”

Aziza blev sjuk under pandemin – tvingades jobba ändå

Aziza blev sjuk under pandemin – tvingades jobba ändå

Städarnas berättelser: Aziza, Uzbekistan. ”Jag blev inte behandlad som en människa.”

Rebecca terroriserades av chefen

Rebecca terroriserades av chefen

Städarnas berättelser: Rebecca, Venezuela. ”’Jag sparkar skiten ur dig och skickar dig till helvetet’, sa min chef om vi protesterade.”

Städ­branschen Sverige: Vi uppskattar Magdalena Anderssons fadäs

Städ­branschen Sverige: Vi uppskattar Magdalena Anderssons fadäs

För att stoppa bolag som inte gör rätt för sig måste upphandlare bli bättre på att upptäcka fifflet, anser Städbranschen Sveriges ordförande Matthias Lindholm.

Tio råd till upphandlare för att ta ansvar

Tio råd till upphandlare för att ta ansvar

Svartarbete i offentlig verksamhet är vanligt. Med hjälp av den här checklistan kan upphandlare få bättre koll.

Så har skugg­samhället vuxit fram

Så har skugg­samhället vuxit fram

En rad politiska beslut har lett fram till ett laglöst arbetsliv där människor utnyttjas. Kontroller har slopats och det har lett till ökat fusk. Terrordådet på Drottninggatan blev en ögonöppnare.