”Jag läser på om dinosaurierna igen. Hur blev det så fel?”

Sågverksarbetaren och musikern Stefan Eriksson om hur blixtsnabbt vi människor lyckats förstöra så mycket omkring oss.

”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

”Vi måste tänka bortanför individen”

Irene Jensen, professor i företagshälsa vid Karolinska institutet

Irene Jensen, professor i företagshälsa vid Karolinska institutet

Professor Irene Jensen lägger ett stort ansvar på arbetsgivarna för att stoppa den växande psykiska ohälsan: börja jobba förebyggande på arbetsplatsen i stället för att bara skuldbelägga enskilda individer.

Så kan arbetsgivare förebygga psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och står för omkring 40 procent av alla sjukfall. I dag finns forskning som visar vilka metoder som ger bäst resultat för att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Forskningsresultaten har nu sammanställts till riktlinjer för företagshälsan. Riktlinjerna hittar du här.

Vid Karolinska institutet har forskare med Irene Jensen i spetsen sammanställt det svenska och internationella kunskapsläget kring psykisk ohälsa och psykosocial arbetsmiljö.

– Vi måste jobba betydligt mer med arbetsplatsnära insatser visar forskningen. Det går att förebygga ohälsa med en bra struktur i det systematiska arbetsmiljöarbetet där man inkluderar psykosocial arbetsmiljö på ett mycket bättre sätt än vad vi gör i dag. Där har cheferna en nyckelroll, säger Irene Jensen, forskningsledare vid KI:s avdelning för interventions- och implementeringsforskning.
Precis som chefer behöver en grundläggande kunskap i ergonomiska risker på arbetsplatserna, att man inte kan lyfta tungt hela dagarna eller ha för konstiga arbetsställningar, så måste cheferna känna till riskerna för att utveckla psykisk ohälsa på grund av arbetsfaktorer.

– Det är inte meningen att cheferna ska bli psykologer eller terapeuter, men de måste veta vilka riskerna i arbetsmiljön är och hur man kan förebygga dem. Organisationen som man verkar inom måste också ge stöd för detta arbete, säger Irene Jensen som för fem år sedan blev Sveriges första professor i företagshälsovård.
Utifrån det aktuella forskningsläget står det också klart att cheferna själva ligger i riskzonen.

– Om man har en tuff arbetssituation med mycket stress och inte får möjlighet att genomföra förbättringar hur ska man då kunna stötta medarbetarna och få till en bra arbetsmiljö?
Irene Jensens team har utifrån forskningsläget format en riktlinje som ska underlätta arbetet:

– Vi har gjort enkla tabeller som man kan använda som checklistor. Vilka brister i arbetsmiljön som finns belagda i forskningen. Då kan man ha det som underlag, dels för utbildning av cheferna, dels för att komplettera den checklista som redan finns i skyddsronderna om fysisk arbetsmiljö. Psykosociala faktorer kommer då med på ett bra sätt.
Du pratar om paradigmskifte. Hur menar du?
– Vi måste börja titta bortanför individen. I dag är det ett väldigt fokus på individen. När man rasar ihop så får man insatser och det spekuleras i vems fel det är. Många gånger lägger man det på individen. Hon eller han orkade inte med. Det blev för mycket med både hem och jobb. Och det kan ju stämma. Men paradigmskiftet består i att vi måste börja tänka mer förebyggande.
Även om belastningar i privatlivet bidrar till att en människa rasar ihop betyder ju inte det att man inte ska förebygga genom att minska riskerna i arbetet, resonerar Irene Jensen.

– Det är paradigmskiftet. Vi kan inte bara hålla på och behandla när man väl ramlat ihop utan också ganska så omgående ta tag i och göra en ordentlig utredning kring arbetsförhållandena och då inte bara ihop med den drabbade utan också tillsammans med närmsta chef.

Hur ska ni sprida forskningsresultatet så att kunskapen kommer till användning ute på arbetsplatserna?
– Vi jobbar ganska intensivt med det. Redan när vi definierar problemen och genomför våra studier gör vi det i nära samverkan med dem som berörs. Arbetsgivare, arbetstagarparten och företagshälsovården är med från början. På det viset får vi också god hjälp med spridningen. Och i arbetet med riktlinjerna har vi använt praktiker på företagshälsovården som dagligdags möter anställda med olika typer av problem, säger Irene Jensen.

 

Läs mer:


et@da.se

8Kommentarer

Mats Jonsson:

I diskussionen om mobbning förekommer meningar som är grundade i olika ideologier. Om man tänker i vänsterkategorier utgår man ifrån att mobbning uppstår till följd av dålig arbetsmiljö, som i sin tur orsakas av dålig organisation. Om man tänker i liberala kategorier tänker man sig att mobbning är ett uttryck för enskilda personers maktspel och att detta i sin tur åstadkommer dålig arbetsmiljö. När vetenskap styrs av ideologi utan att detta redovisas uppstår förvirring. Därför händer heller inget väsentligt i arbetet mot mobbning.

Bernhsvege:

Mats Jonsson. Det finns ingen motsättning mellan de beskrivningar som du menar är ideologier. I stället är det så att allt hänger ihop. Dåliga organisationer skapas av maktfullkomliga enskilda personer som på grund av sin ställning tar och får all makt och därmed skapat en korrupt elit som mobbar ut alla som hotar denna elits ställning i organisationen. Den som inte ser eller undersöker helheten kan lätt skapa den ena eller andra teorin om hur utslagningen uppstår. Om teorierna är vänster eller höger är jag osäker på. Tror det beror på vilka erfarenheter och vilka förkunskaper om beteendevetenskap den har som undersöker. Kan också bero på vad man vill se. Organisationer skapas alltid av styrande individer.

Magnus Svensson:

Ända sen det vart populärt med HR-avdelning istället för Personalavd så har de psykosociala problemen bara ökat i kvadrat! De jobbar inte FÖR personalen.

per johansson:

Mobbning som innebär att du gång efter annan får ytterligare tunga arbetsuppgifter trots att både din fysiska och psykiska kropp skriker efter avlastning och återhämtning. När du dessutom ser hur ”arbetskamrater” far runt i verkstaden med oro i kroppen och du är övertygad att det du ser kommer att visa sig när du efter avslutat projekt går ut och ska hämta nytt jobb, att dina ”kamrater” får lättare arbetsuppgifter och när du kommer ut i tältet så finns det bara de tyngsta och otympligaste jobben att göra. Uppgifterna som dina arbetskamrater var rädd för att dom skulle vara tvungna att arbeta med trots kraven på rotation av tunga arbetsuppgifter. Så återigen får du prata med den VD som ska åtgärda problematiken, men på grund av dessa rädda själar så får du återigen göra det tunga arbetet. Återigen, återigen, återigen och återigen, och både du och din kropp skriker efter avlastning och kommer inte att hålla för belastningen och som de övriga anställda slits du ner. Inget händer trots världens bästa arbetsmiljölagstiftning och människor som har till arbetsuppgift att tillse att saker blir gjorda.

Mats Jonsson:

Bernhsvege. Mitt inlägg handlar om tolkningen av mobbning och om hur denna omedvetet styrs av tolkarens ideologiska förförståelse.

Bernhsvege:

Ja Mats Jonsson. Jag förstår vad du menar men jag tror att det inte är så enkelt. Vi har alla olika utbildningar och olika erfarenheter av mobbningsprocesser och tolkar även efter detta. Har sett alltför många ledare som är så små och osäkra och inte klarar att kvinnor eller underställda har egna åsikter. De ser till att på ett utstuderat sätt bli av med alla som hotar deras suveräna överhöghet. På samma sätt som sektledare gör utesluter de dem som tänker annorlunda eller vågar opponera. Denna sortens ledare är en stor fara för demokratin och yttrandefriheten. Dessutom skapar de dålig stämning och stryper all framtida utveckling i den organisation de verkar. Lars- Olof Thunbrås bok ”Psykopatiska chefer charmiga men farliga beskriver dessa ledare på ett utmärkt sätt.”

Kristina Andersson:

Psykiska påfrestningar som mobbning och kränkningar uppkommer uteslutande i psykosocialt dåliga arbetsmiljöer där ledarskapet inte lyckas förmedla det grundläggande för demokratin ….VAD ska vi göra? HUR gör vi? och VEM gör vad?…tre frågor som bra ledare ställer till medarbetarna och med det klargör och fokuserar på själva jobbet som ska utföras. Sen är det ju självklart i ett gott arbetsklimat att ha högt i tak och reda ut ev. problem som uppstår och naturligtvis ha en värdegrund som innebär 0-tolerans till mobbning och kränkningar. Det är ju löjligt att tala om psykosociala brister på arbetsplatsen som vänster eller höger… när det beror helt och hållet på ledningens kompetens, engagemang och ambitioner om medarbetare känner tillit, är delaktiga och blir rättvist behandlade i det dagliga arbetet.

Mats Jonsson:

Bernsveghe. Du har alltså anslutit dig till den andra av de båda tolkningsmodellerna som jag beskrev.

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer från Dagens Arbete:

Så hittar du ditt inre lugn

FRÅGA OM JOBBET | ÅTERHÄMTNINGAtt alltid känna sig stressad och inte gå ner i varv är farligt för hälsan. DA:s expert, psykologen Jonas Mosskin, ger sina bästa tips för att inte stressen ska ta överhand.

Skyddsombuden sågar arbetet mot stress

För mer än hälften av IF Metalls skyddsombud är viktigaste frågan att motverka stress och för hög arbetsbelastning. Men många av dem säger att den psykosociala arbetsmiljön på jobbet fortfarande är dålig.

Illustration: JENS MAGNUSSON

Får chefen vägra visa anställningsbevis?

Fråga DAFackklubben på vår kollektivanslutna arbetsplats får inte tillgång till de anställdas anställningsbevis. Klubben hävdar MBL, arbetsgivaren hänvisar till PUL. Vad kan vi göra?

Det nya Samhall

Minister mötte LO-fack om Samhall

Facken framförde hård kritik mot Samhall när näringsminister Mikael Damberg på torsdagen tog emot sex LO-förbund för att informera sig i frågan, efter Dagens Arbetes granskning i december.

2

Bosse sa nej till stressen

DA GRANSKAR.Samhall ska öka de anställdas effektivitet, färre ska göra samma jobb. Samtidigt ökar sjukskrivningarna bland arbetarna. Bosse blev ett offer för det uppdrivna tempot och stressen. Ekonomin rasade när han felaktigt skickades hem utan lön.

7

Samhall vill ha effektivare medarbetare

Nästan en person mindre på varje uppdrag, i snitt. Så ska Samhall komma tillrätta med den pressade ekonomiska situationen.

11

Arbetsmiljöveckan

De lyfter frågan om stress och mobbing

Gilla jobbetI dag anordnar organisationen Gilla jobbet en heldag i Stockholm på temat "Den hållbara arbetsplatsen". Bland ämnena finns mobbing, stress och konflikter på jobbet.

1

Nobelpriset förklarar faran med skiftarbete

Tre amerikanska forskare delar årets Nobelpris i medicin, för att det har förklarat vad som styr våra inre biologiska klockor. ”Äntligen” kommenterar professor Torbjörn Åkerstedtt, en ledande expert när det gäller hur skiftarbete påverkar hälsan.

1

Stress växande orsak till arbetsskador

ArbetsmiljöAllt fler GS-medlemmar skadas på grund av stress och bristande ledarskap och bara hälften tror att de klarar att jobba till pension, enligt GS nya arbetsmiljörapport.

Fick arbetsskada godkänd efter 40 år

Mannen utsattes för höga halter lösningsmedel i jobbet på 70-talet. Försäkringskassan ville inte godkänna hans besvär som en arbetsskada, men kammarrätten ger mannen rätt.

3

Ökat tryck på själslig skyddsrond

ArbetsmiljöDen psykosociala arbetsmiljön har inte prioriterats på Bonniers stora tryckeri i Akalla. Men nu ska själen få sin egen skyddsrond.

Slutspurt i avtalsrörelsen

”Långa ledigheter anses väldigt värdefullt”

Enligt Torbjörn Åkerstedt, som länge forskat kring orsaker till stress och störd sömn, finns det bara skiftscheman som är mer eller mindre dåliga.

2

Föreskriften om psykosocial arbetsmiljö

"Det krävs friska arbetsplatser för att nya jobb ska skapas"

DebattVåra arbetsplatser måste ”stress-saneras” för att nya jobb ska kunna skapas. Och arbetsmiljöverkets föreskrift kan bli ett viktigt hjälpmedel i detta arbete. Det skriver elva forskare i ett debattinlägg.

5
"Man ser inte människan utan fokuserar på vinst." Citatet kommer från DA:s enkät om psykosocial arbetsmiljö till huvudskyddsombud på 50 av Sveriges största industrier. Fler citat följer i texten nedan. llustration: Graham Samuels

Nu ska arbetsgivaren ha koll på jobbstressen

För första gången måste arbetsgivarna ha koll på hela arbetsmiljön. Nu har LO tagit fram en vägledning för hur skyddsombud ska jobba enligt föreskrifterna.

1

"Det lönar sig att göra något åt problemen"

Forskaren Malin Lohela Karlsson arbetar med att få arbetsgivarna att inse att stress och mobbning jobbet också kostar pengar för företagen.

Workers Memorial Day

Global manifestation mot död och stress på jobbet

I går kväll klämdes en arbetare på SSAB ihjäl av en travers. I dag, på Workers Memorial Day, hålls en tyst minut för honom och miljoner andra som årligen dör av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdom. Men i dag är också världsdagen för förebyggande arbetsmiljöarbete. Årets tema: stress.

1

DA granskar Afa Försäkring

”Försäkringen har blivit en återvändsgränd”

Debatt"Det som skapades för att underlätta möjligheten att få ersättning har nu blivit en försäkring där ansvaret trollas bort", skriver författaren Börje Eriksson och forskaren Töres Theorell i ett debattinlägg.

4

"Låt den inte ligga och samla damm"

DebattFöreskriften mot psykisk ohälsa hade kanske inte behövts om arbetsgivarna redan idag arbetat enligt Arbetsmiljölagen. Nu uppmanar jag fack och anställda att arbeta enligt den – för hälsans skull, skriver konsulten Lennart Steen.

1

Nu får själen sin egen skyddsrond

ArbetsmiljöPå SSAB i Borlänge klarar man sedan tidigare av buller och ryggont - nu ska man ta sig an stressen och mobbingen på allvar.

När jobbet skadar själen

Lasse orkade inte mer

När jobbet skadar själenLasse blev sjuk av jobbet - men han dog hemma i sin egen garderob. Dagens Arbete och Atlas förlag ger ut en bok om ett självmord som skakat om svenskt arbetsliv. Läs eller lyssna till ett utdrag ur boken.

11

”Vi latar oss för lite”

KrönikaHjärnforskaren Agneta Sandström om att att utbrändheten ökar i vårt supereffektiva samhälle: "Schemalägg inaktivitet i ditt liv!"

89

När hjärnan tar stryk

”Förr eller senare brister det”

Sjuk av stressenDagens Arbetes granskning visar att stressen sprider sig på de svenska industrigolven, många klagar på en alltmer slimmad organisation. Samtidigt fokuserar allt fler företag på den psykosociala arbetsmiljön.

9

Ta tempen på ditt jobb

BildspelVi har listat faktorer som avgör om jobbet ska fungera för alla - och gjort ett bildspel om stress och mobbning.

 20 år av tystnad – lång väg till skydd för själen

TidslinjeSå har de psykosociala arbetsmiljöfrågorna hanterats sedan 1994, då Sverige som första land i Europa införde regler på området.

Så gör Norge – steg för steg

UtblickI motsats till Sverige har Norge tydliga gränser för vad man får stå ut med och inte på en arbetsplats.

2

När olyckan dröjer sig kvar

DilemmatSaad Fares lurade döden på jobbet - men han fick ärr i själen, fick utbrott och hade svårt att sova. Doktorn sade post-traumatiskt stress (PTSD), men inte försäkringsbolaget. DA:s experter berättar vad PTSD är och hur man kan bota den.

Har du slangrat på sistone?

DA-läsarnas egna ordHjärnforskaren Agneta Sandströms uppmaning om att ”lappstirra” tog minst sagt skruv. Läsarna svarade med en hel ordlista.

2

Läsarnas egna berättelser

Bilder av stress, oro och mobbning på arbetsplatsern.

”Jag blev den tysta musen”

Sofias berättelseSofia blev mobbad och utfryst, Clas blev utbränd, Christer sätter ned foten efter flera larm. Efter reportaget ”Förr eller senare brister det” samlar vi nu läsarnas berättelser om när den psykosociala arbetsmiljön fördärvar.  Vill du också berätta? Hör av dig till oss. 

1

”Jag vill göra någonting bra av det hemska”

Minnas egen historia handlar om sexuella trakasserier, hot och utfrysning. Nu vill hon omvandla såren till kraft. Läs Minnas och andras berättelser här.

"De kränkta måste kunna få skadestånd"

DebattArbetsgivare måste kunna krävas på skadestånd om de inte följer reglerna för att förebygga mobbning på arbetsplatsen. Dessutom måste facket kunna driva ärendet centralt om det lokala facket inte gör något. Det skriver Maria Steinberg på Örebro universitet.

12
Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.