Industriarbetarnas tidning

Aktivitetsstöd

Här listar vi alla artiklar, poddavsnitt, videoklipp och annat material som taggats med Aktivitetsstöd.

Pengarna till aktivitets­stöd räcker inte

Arbetsförmedlingens hårdbantning har lett till att aktivitetsstödet på vissa orter bara räcker till dem som står allra längst från arbetsmarknaden. En som drabbas är Anders, som plötsligt gick miste om sin arbetsträning.

JO-kritik mot Arbetsförmedlingen

Trots att han gjort allt rätt fick en arbetssökande flera gånger veta att han riskerade sanktioner. JO kritiserar Arbetsförmedlingen och anser att de måste se över sina rutiner.

Varför drogs mitt aktivitets­stöd in?

Jag går på aktivitet sedan två år tillbaka, men i somras drog Försäkringskassan in mitt aktivitetsstöd. Varför ska jag gå på en aktivitet när jag inte får någon ersättning?

Ändra lagen, Ylva Johansson

Avskaffa aktivitetsrapporterna och se till att bidragsbrottslagen också omfattar företag.

”Systemet tar ingen hänsyn”

Sven fick plötslig sitt aktivitetsstöd indraget på fem dagar, totalt 2 000 kronor. Trots att Arbetsförmedlingen visste att hans funktionshinder gör att han inte förstår skriven text och därför missat att aktivitetsrapportera.

Allt hårdare kontroll av arbetslösa

Dagens Arbetes granskning visar hur M- och S-ledda regeringar systematiskt stramat åt reglerna för arbetslösa. Samtidigt som fuskande företag kommer undan.

Regeringen vill mildra regler för arbetslösa

Arbetslösa straffas med indragen ersättning om de inte skickar in sina aktivitetsrapporter. Nu öppnar regeringen för en regeländring.

Foto: TT NYHETSBYRÅN

25 000 kan ha fått fel ersättning

Arbetsförmedlingen har haft en felaktig rutin som gjort att upp emot 25 000 arbetslösa de senaste två åren inte haft möjlighet att söka aktivitetsstöd från Försäkringskassan. I stället har de drabbade haft försörjningsstöd eller sjukersättning. Anledningen är en felaktig rutin hos Arbetsförmedlingen.

Aktivitets­stöd och a-kassa slås ihop

Från och med i dag ska dagar med aktivitetsstöd räknas ihop med ersättningsdagarna från a-kassan. För arbetssökande innebär det i praktiken att ersättningsperioden blir kortare. Från och med den första oktober räknas dagar med aktivitetsstöd in i den 300 dagar långa ersättningsperioden för a-kassan. Fram till nu har arbetssökande som fått aktivitetsstöd när de har […]