Industriarbetarnas tidning

Mikael Sjöberg

Här listar vi alla artiklar, poddavsnitt, videoklipp och annat material som taggats med Mikael Sjöberg.

Utredning: Sekretess försvårar i myndigheters kamp mot kriminalitet i arbetslivet

Myndigheterna behöver betydligt större möjligheter att utbyta information för att sätta stopp för arbetslivskriminaliteten, konstaterar en utredning som nu överlämnats till regeringen.

Samarbete mot brott i arbetslivet utreds

Regeringen har nu tillsatt en utredning mot brott och fusk på arbetsmarknaden.

Återupprätta Arbetsförmedlingen

I förra veckan skrev DA om att antalet arbetslösa som når fas 3 fortsätter att öka. I mars väntas en toppnotering på nästan 36 000 personer. Detta trots att riksdagen har röstat för att stoppa inskrivningen till fas 3.

Kampanj ska säkra arbetsmiljön för alla

– De svenska arbetsmiljöreglerna gäller för dig också. Det är budskapet när Arbetsmiljöverket drar igång en stor annonskampanj i Stockholm, Göteborg och Malmö. På sex olika språk riktar sig verket direkt till utländska arbetare som jobbar i Sverige. – Det är en grupp som är extremt svår att nå, konstaterar generaldirektör Mikael Sjöberg. – Om […]

”Statistiken stämmer inte med verkligheten”

Arbetsskadorna fortsätter minska enligt ny statistik från Arbetsmiljöverket. Men siffrorna får facklig kritik: – Arbetssjukdomarna har halverats i statistiken men inte i verkligheten. Det säger Rosalie Andersson, arbetsmiljöombudsman på IF Metall. Hon är specialist på sjuk- och arbetsskadefrågor och pekar på en avgörande svaghet i Arbetsmiljöverkets statistik: – Den bygger på anmälda arbetsolyckor och –sjukdomar. […]

Dålig koll på arbetsmiljön i vartannat företag

– En alltför stor andel av arbetsplatserna saknar kunskaper om arbetsmiljöarbetet, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg. Av nyligen 1 600 inspekterade arbetsställen fick 700 anmärkningar. Kostnaderna för dålig arbetsmiljö finns ingen koll på. Det man vet är att dödsolyckorna kostar 1 miljard kronor årligen. Ett hållbart arbetsliv är temat för Arbetsmiljöverkets informations- och tillsynskampanj under […]