Industriarbetarnas tidning

Full ersättning till de strejkande

27 april, 2010

Skrivet av

Alla strejkande under Pappers konflikt med arbetsgivarna kommer att få full kompensation.
– Ingen som strejkade ska förlora pengar. Vi har råd att hålla alla skadeslösa, säger Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg.

Ytterst är det Pappers förbundsstyrelse som tar beslutet, men det finns inget som tyder på att de har en annan mening.

Därför kan exempelvis de skiftarbetare som förlorat mest pengar på konflikten känna sig lite mer ekonomiskt trygga.

Det har gått ett knappt dygn efter avtalets undertecknande. En tröttkörd ordförande förklarar, tillsammans med avtalsansvarige Matts Jutterström, avtalets innehåll för brukens ordföranden per telefon.

Jan-Henrik Sandberg är efter omständigheterna nöjd med det avtal som blev.

– Det blev något bättre än vad andra fått ut. Mer pengar ut i början av avtalsperioden och lite högre procentuell lönenivå.

I pengar ger avtalet 266 kronor i månaden åt alla från den 1 maj i år. Därtill får de som tjänar under 21 300 kronor ett extra låglönepåslag på 50 kronor.

Första april nästa år får alla 398 kronor mer i månaden plus att det tillkommer en lokal pott på 103 kronor.

Det gör att alla medlemmar garanteras minst 664 kronor mer i månaden under avtalsperioden, som sträcker sig fram till den 31 januari 2012 (22 månader).

Sedan kan det bli mer beroende på hur pottpengarna fördelas.

För de som tjänar under 21 300 kronor i månaden i dag är avtalet under hela perioden värt drygt 3,5 procent.

Alla andra har fått 3,2 procent. Pappers en tiondel mer. Vad döljer sig i den tiondelen?

– Det är låglönesatsningen i år som ger utslag. Plus den utökade föräldraersättningen med ytterligare en månad och den kompletterande sjuklönen vid arbetsolycksfall.

Var strejken värd det ni fick ut extra?

– Ja, det måste jag säga. Vi spräckte Svenskt Näringslivs tak på 3,2 procent. Vi fick bättre lön, en låglönesatsning, en bättre pensionsavräkning och en bättre skrivning runt förtursrätten vid inhyrning än vad vi fått utan konflikt.

Vad hände med avräkningen för pensionerna?

– Vi har skjutit på avräkningen i två år. Det blir alltså inga avdrag för pensionspremierna den här avtalsperioden.

– Sedan ska vi diskutera frågan igen, men det är inte samma sak som att det då sker en fortsatt avräkning.

Nöjd med låglönesatsningen på 50 kronor första året?

– Det kunde varit mera, men det var så högt vi kunde komma. Men vi får inte glömma att hela löneökningen första året läggs ut lika för alla och åttio procent under det andra året.

– Det gör att avtalet har en tydlig låglöneprofil.

Bemanningsfrågan – bästa avtalet hittills eller?

– Vi hade krävt en ännu skarpare skrivning. Arbetsgivarens kan hyra in, men felaktig inhyrning som kränker företrädesrätten kan bestraffas.

– Med en del andra skrivningar kan nog det här anses vara det bästa så här långt.

Vad fick arbetsgivarna med sig?

– De fick en skrivning om reglerna i arbetstidskontot, att förläggningen av ledig tid kan fastställas genom lokala överenskommelser.

– Sen måste väl nivåerna på löneökningarna anses måttliga och det är något arbetsgivarna borde känna sig nöjda med – även om det kostat Skogsindustrierna något mer än på andra avtalsområden.

Relationen till Skogsindustrierna efter den här konflikten?

– Nu är det mycket heta känslor. Men det finns inget annat val än att komma tillbaka till normala relationer. Allt annat är en förlust både för branschen, våra medlemmar och arbetsgivarna.

Du kanske också vill läsa…

Strejkar vi svenskar för lite?

Strejkar vi svenskar för lite?

Samförstånd före strejk har länge varit den svenska modellen i praktiken. Men är fackens hot om strejk en nödvändig muskelträning för att hålla sig i trim? Och vilka frågor är så viktiga att facket bör gå ut i strejk?

Den orädda strategen

Den orädda strategen

Jan-Henrik Sandberg var Pappers ordförande 2006-2014.

Pappers-attack mot moderaterna

Moderaternas förändrade politik är av kosmetisk art. Det menade Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg när han i dag öppnade Pappers 23:e kongress i Norrköping.– Att det är på låtsas skiner igenom när man ser försämringarna för de arbetare som råkat bli sjuka eller arbetslösa. Pappers kongressöppning präglades mycket av det stundande valet. Under kongressparollen ”Med dig, […]

Pappers avvisar nya budet

Pappers säger nej till medlarnas nya bud.– Budet var en rejäl besvikelse, säger Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg, som också kritiserar hur arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv styr och ställer i den pågående avtalsrörelsen. Redan i går avvisade Unionen och Sveriges ingenjörer det nya budet från medlarna, de opartiska ordförandena, opo. I dag, söndag, följer de fyra […]

LO stöder Pappers konflikt

LO ställer sig helt och fullt bakom Pappers lagda varsel.– Jättebra. Det känns skönt att ha LO-gemenskapen i ryggen, säger Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg. De senaste dagarna har Svenskt Näringsliv trappat upp propagandakriget mot Pappers och Elektrikerförbundet. I stort uppslagna annonser i morgon- och kvällspress anklagar Svenskt Näringsliv de båda förbunden för att vilja slå […]

”Skogs­industrierna ger fel bild”

Skogsindustrierna ger fel bild av förhandlingsläget, menar Jan-Henrik Sandberg. Han syftar på en formulering på organisationens hemsida som ger intrycket att medlarna, de opartiska ordförandena, lagt ett nytt bud. – Det är inte frågan om en hemställan (ett bud, red. kommentar). De opartiska ordförandena, opo, vill endast ha svar på några frågor inför de fortsatta […]

Rungande nej från Pappers

Pappers säger som väntat ett rungande nej till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan.– Det fanns alldeles för lite av våra hjärtefrågor i förslaget, konstaterar Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg. Redan i går lät motparten Skogsindustrierna meddela att de säger ja till medlarbudet, men Pappers avvisar i dag budet helt. – Vi hoppas nu att Skogsindustrierna verkligen […]

”Vi är överens om att det blir ett kort avtal”

Pappers och Skogsindustrierna har funnit varandra i en fråga i den pågående avtalsrörelsen.– Vi är överens om avtalstidens längd, att den blir kort, säger Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg. Annars händer det inte så mycket i löneförhandlingarna. Arbetet fortsätter i de arbetsgrupper som bildats. – Vi fortsätter prata om lägstalöner och ser över texterna i kollektivavtalet. […]

Pappers tvingas skjuta på varsel

De opartiska ordförandena, opo, tvingar Pappers att skjuta upp sin övertidsblockad med motiveringen att skapa mer förhandlingsutrymme.– Ett absurt påstående med tanke på att vi haft tre månader på oss, säger Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg. Pappers ordförande menar att både Svenskt Näringsliv och motparten Skogsindustrierna agerat helt i strid med industriavtalets anda i den här […]

Pappers träffar motparten i dag

Pappers och Skogsindustrierna gör nu ett nytt försök att på egen hand sy ihop ett nytt löneavtal. I dag klockan 10.00 träffas parterna på nytt – denna gång med Pappers som värd. De opartiska ordförandena, opo, gjorde ett snabbt inhopp i förhandlingarna under gårdagen. Under kvällen stod det dock klart att opo i nuläget inte […]

Kris i byggbranschen

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Osäkerheten på marknaden gör att återstarten för K2A Trähus skjuts på framtiden.