Industriarbetarnas tidning

Riksdagsledamöter pratade arbetsmiljö på BT

27 februari, 2012

Skrivet av

Jasmin Cosic gick en facklig politisk utbildning och fick i uppdrag att bjuda in traktens riksdagsledamöter till sin arbetsplats. Men han nådde längre än så. I dag var han med och vallade runt hela arbetsmarknadsutskottet på BT i Mjölby.

Jasmin Cosic jobbar på Toyotaägda trucktillverkaren BT Products i Mjölby. Företaget har 1 800 anställda och jobbar mycket aktivt med den fysiska arbetsmiljön. Bland annat var företaget nominerat i Dagens Arbetes arbetsmiljötävling Årets industriföretag 2011.

– Det är bra att visa andra företag hur man kan jobba med den fysiska arbetsmiljön och vara en inspirationskälla. Men jag vill också föra fram det som inte är lika bra på BT; den psykososciala arbetsmiljön. Att jobbet är bundet. Vi är bundna av takttiderna, det monotona, och sekunderna som hela tiden jagar oss. Att jobba mot sekunder hela tiden, det är extremt pressande. Det är politikerna som skapar och fattar beslut om lagar, och det är svårt att sätta åt arbetsgivaren när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön. Vi vill ha inflytande över att jobbet ska vara flexibelt, att det ska vara självklart med rotation, men det är svårt att driva.

Jasmin fick också chans att lägga fram sin bild för utskottets ordförande Tomas Tobé (M) under rundvandringen i fabriken.

– Är det här något ni klarar av att lösa själva mellan fack och företag? En lagstiftning kan ju slå fel eftersom det fungerar så olika på olika företag, frågade Tomas Tobé.

– Jag säger inte att det finns en perfekt lösning för hur lagen skulle se ut, men det är viktigt att titta på det här, viktigt att ge oss verktyg för att driva frågan, framhöll Jasmin Cosic.

I övrigt underströk Tomas Tobé liksom flera andra ledamöter att de var imponerade av vad de fått se. Ledamöterna giuidades bland annat igenom BT:s ”safety-dojo” en ambitiös utbildningsplats för arbetsmiljö och säkerhet belägen på ett avdelat område inne i produktionen.

– Det här företaget är verkligen en förebild när det gäller arbetsmiljöarbetet. Vi har en diskussion i Sverige om att vi behöver jobba allt längre, och då är det viktigt med fokus på arbetsmiljöfrågorna.

Josefin Brink (V) var mer kluven:

– Det är som vanligt; det finns lite olika bilder av hur företaget fungerar.Ledningen målar upp en bild där allt är perfekt, bland arbetstagarna får man delvis en annan bild. Sen tycker jag som alla andra, att det är intressant att se hur man jobbar med den fysiska arbetsmiljön, jag har inte sett något liknande någonstans tror jag. Den här ”safety-dojon” var verkligen imponerande. Samtidigt känns den här tayloristiska produktionslinan lite som en tillbakagång till ett mer ensidigt och monotont arbete. Så mitt intryck är både och, både bra och dåligt.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen