Industriarbetarnas tidning

TCO vill reparera a-kassan

10 oktober, 2012

Skrivet av

De senaste tio åren har den svenska a-kassan försämrats mer än i jämförbara länder. I TCO:s förslag till en reformerad a-kassa blir ersättningen högre, avgiften lägre och trösklarna för kvalificering lägre.

Taket i den svenska a-kassan har inte höjts sedan 2002. Endast var tionde arbetssökande med inkomstrelaterad ersättning från a-kassan får ut 80 procent av sin tidigare inkomst. Samtidigt har avgiften till de flesta a-kassor höjts och kvalificeringskraven skärpts. Två av tre arbetssökande har inte rätt till a-kassa.

Den fackliga centralorganisationen TCO presenterade i dag ett förslag på hur de vill reparera a-kassan.

  • Inkomsttaket höjs från 18 700 till 26 750 kronor per månad. Den högsta ersättningen blir då 21 400 kronor per månad istället för dagens 14 960 kronor innan skatt.
  • Inkomsttaket ska indexeras så att det höjs varje år i takt med inkomstbasbeloppet.
  • Avgiften ska vara samma till alla a-kassor och högst 150 kronor i månaden. Avgiften ska återigen bli avdragsgill.
  • För att fler ska omfattas av a-kassan vill TCO sänka kvalificeringskraven. För att få grundersättning (320 kr/dag) ska det räcka med tre månaders arbete under de senaste sex månaderna, alternativt en total inkomst på minst 8 000 kronor under de senaste sex månaderna.
  • En högre grundersättning på 400 kronor per dag ska gälla om den arbetssökande haft en inkomst på minst 9 000 kronor per månad under tre månader de senaste sex månaderna.
  • För att få inkomstrelaterad ersättning krävs liksom tidigare medlemskap i en a-kassa i minst 12 månader. Men arbetsvillkoret sänks från 80 till 70 timmar per månad i minst 6 av de senaste 12 månaderna.

Även LO kräver sedan tidigare en sänkning av avgiften till cirka 100 kronor per månad. De vill också se en höjning av taket så att de flesta arbetssökande med inkomstrelaterad ersättning får ut 80 procent av sin tidigare lön. I dag får ungefär var tionde person med inkomstrelaterad ersättning ut 80 procent av lönen.

LO vill dessutom sänka medlemsavgiften till cirka 100 kronor per månad samt göra den avdragsgill. De vill också sänka kvalifikationskraven så att det blir lättare att få ersättning.

Moderaterna säger nej till ett höjt tak i a-kassan. Finansminister Anders Borg har sagt att en höjning skulle kosta uppemot 30 000 jobb, med hänvisning till att generösa socialförsäkringar gör att drivkraften till att söka nytt jobb minskar.

Folkpartiet har också föreslagit höjt tak i a-kassan, men vill samtidigt se en uppluckring av lagen om anställningsskydd (Las).

Även Centerpartiet vill höja ersättningen under de första tre månadernas arbetslöshet.

Kristdemokraterna vill se en indexerad årlig höjning av taket.

Socialdemokraterna föreslog i sin skuggbudget i början av oktober att a-kassans dagpenning ska höjas från 680 dagens till 910 kronor per dag. Efter 100 dagars arbetslöshet ska den sänkas till 760 kronor.

Miljöpartiet vill höja dagpenningen från dagens 680 till 830 kronor nästa år och året därpå till 880 kronor.

Vänsterpartiet vill höja dagpenningen till 960 kronor per dag.

Du kanske också vill läsa…

”Det är S och deras allierade som hindrar krafttagen mot brott”

”Det är S och deras allierade som hindrar krafttagen mot brott”

LO försöker hitta syndabockar när partiet man pumpar in pengar i inte levererar, skriver Maria Malmer Stenergard och Mats Green (M).

Alla är missnöjda – snart kan Las ändras igen

Alla är missnöjda – snart kan Las ändras igen

Både arbetsgivare och fackförbund är missnöjda med Lagen om anställningsskydd (Las), trots att den har filats på i decennier. Nu kan det vara dags igen – och anställningstryggheten har blivit en valfråga. DA reder ut hur lagen fungerar.

När började du jobba?

När började du jobba?

Pensions­åldern ska höjas, lika mycket för alla. Men få ställer frågan när du började att jobba. Många industriarbetare har gått direkt från grundskolan ut i arbetslivet – upp till tio år tidigare än tjänstemännen.

Sveriges unika lönesättning

Sveriges unika lönesättning

Hur låg får en lön vara? Faktiskt hur låg som helst. Sverige har ingen lag som bestämmer en miniminivå. Det är vi nästan ensamma om i Europa.

Striden om a-kassan

Striden om a-kassan

Sänkt tak, höjt tak, tuffare krav, lättnader för deltidsarbetslösa. A-kassans regler svänger fram och åter. Så vad gäller om du blir arbetslös? Och vad vill partierna förändra efter valet i höst?

Reglering eller inte – så svarar partierna

Vad anser ni om inhyrning av personal?

Så vill partierna lösa energifrågan

1. Hur vill ert parti säkra industrins energibehov? 2. Ska kärnkraften vara kvar eller avvecklas?

Så säger partierna om Fas 3

Avskaffa, förändra, behålla. Läs vad de olika riksdagspartierna vill göra med Fas 3.

Den hårda blicken skrämmer skiten ur mig

Arbogamötet år 1435. Adel, präster, borgare och bönder. Riksdagen som ett lydigt redskap i kungens händer. Hattar och mössor. Tvåkammarsystemet. Allmän rösträtt för män 1909, tolv år senare även för kvinnor. Och slutligen 1945, gamla, sjuka, handikappade, som försörjs av fattigvården, får också rösträtt.

Politikerna svarar: ska straffet för arbetsmiljöbrott skärpas?

Val 2014   Johan Linander, Centerpartiet: – Generellt är det ett problem att domstolarna dömer i den nedre delen av straffskalan. Vi vill också se att polisen blir bättre på att utreda de här brotten. När det kommer till företagsbot vill vi att den ska baseras på företagens ekonomi – den ska vara lika kännbar […]