Industriarbetarnas tidning

Krönikor är personligt hållna texter. Åsikterna är skribenternas egna.

Arbetsmiljöfrågorna måste lyftas upp

17 april, 2014

Skrivet av Anders Ferbe

De senaste åren har det funnits många indikationer på att det är mycket som inte står rätt till när det gäller arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Därför lät vi i höstas SCB genomföra en omfattande undersökning om hur IF Metalls medlemmar upplever sin arbetsmiljö.
Undersökningen visar att en stor andel av medlemmarna upplever att de har arbeten som ofta är påfrestande och fysiskt tunga och att de utsätts för flera arbetsmiljöproblem varje dag, så som buller, vibrationer och värme/kyla/drag.

En hög andel av medlemmarna uppger också att de drabbats av skador, besvär eller sjukdomar på grund av sitt arbete. Mest utbredda tycks belastningssjukdomarna vara, följt av hörsel- respektive kläm- och skärskador och de vanligaste bakomliggande orsakerna till detta är påfrestande arbetsställningar, tung manuell hantering och stress i arbetet.
Här närmar vi oss förklaringen till varför så få industriarbetare i dag orkar arbeta ända fram till pension: det handlar om slitsamma arbeten i kombination med allt mer slimmade organisationer. Företagen låter helt enkelt kortsiktiga ekonomiska intressen gå före omsorgen om företagens viktigaste resurs, nämligen människorna.

Men undersökningen pekar också på det faktum att arbetsmiljön inte bara är en klassfråga, utan också en jämställdhetsfråga. De monotona, enformiga och dessutom ofta lågt betalda arbetena – som inte sällan leder till livslånga sjukdomar och besvär – finns i allra högsta grad kvar på våra arbetsplatser. Och det är vanligtvis kvinnor som utför dessa arbeten, kvinnor som dessutom ofta får sämre möjlighet till kompetensutveckling än män och därför tenderar att bli fast i de skadliga jobben.
När jag nyligen besökte ett tvätteri i södra Sverige såg jag förvisso att flera av de tyngsta och mest monotona arbetsmomenten hade automatiserats, att de anställda får rotera och att de fått flera hjälpmedel. Men trots dessa framsteg så sker ändå en stor del av arbetsuppgifterna med lyfta och utsträckta armar i ensidiga rörelser – och det är klart att det sliter på kroppen och ger skador på sikt.

Ansvaret för arbetsmiljön ligger alltid på arbetsgivarna. Vi i IF Metall ska fortsätta att jaga dem med blåslampa och vi ska även intensifiera vårt arbete med att utbilda medlemmar och förtroendevalda. Vi ska dessutom göra särskilda riktade insatser för att förbättra situationen för medlemmarna inom tvättindustrin.
För att verkligen nå resultat behöver vi dock ha politikerna med oss. Därför är det glädjande att riksdagen nyligen, efter en lång tid av påtryckning från IF Metall och andra, både beslutade att regeringen ska utarbeta en strategi för en nollvision för dödsolyckor på arbetsplatserna och att en utredning ska tillsättas för hur forskningen om arbetslivet återigen ska bli bättre.

Nu måste arbetsmiljön upp på dagordningen hos såväl arbetsgivare som politiker. Och det är inte bara IF Metalls medlemmars villkor det handlar om, det är också avgörande för svensk industris framtida konkurrenskraft. Hållbara arbeten i en hållbar produktion borde vara en angelägenhet för alla – inte enbart för dem som sliter hårt i industrin.

Du kanske också vill läsa…

Nu håller vi ihop – det provocerar

Nu håller vi ihop – det provocerar

Genom samordningen tar vi ansvar för en stabil löneökningstakt på hela den svenska arbetsmarknaden.

Vi driver på för en bra arbetsmiljö

Sanna drivkrafter kommer inifrån. IF Metalls arbete för att skapa goda arbetsmiljöer är ett bra exempel på det. Den starka motorn som driver på utvecklingen är målet om medlemmarnas bästa.

Nya utmaningar finns alltid kvar

Det fackliga arbetet måste alltid fortsätta. Efter en strid kommer nästa och nästa – allt för att ge bättre villkor i en ständigt ny tid.

Arbetsgivarnas återvändsgränd

Nästan alla arbetsgivare visade en glupande aptit
på mer makt över arbetstiden (läs gratisarbete)
i årets avtalsförhandlingar.

Engagemanget börjar i det lilla

Orättvisorna på jobbet finns kvar. Fler behöver kliva fram och aktivera sig.

Vi har avtal som ger unik styrka

Tack vare kollektivavtalen har Sverige under många år utvecklat unik styrka inom både arbetsliv och industri. Det ska vi fortsätta med.

Kompetens har bäst-före-datum

Med allt snabbare teknisk utveckling blir bäst-före-datum för kunskaper kortare och kortare. Därför behöver vi alla lära nytt hela tiden.

Vi är framtidens industri­arbetare

Den tekniska utvecklingen kräver yrkesskickliga industriarbetare. Alla industrier som vill hänga med i utvecklingen behöver praktiska teoretiker och teoretiska praktiker.

Nu går Sverige framåt igen

Efter åtta år med borgerligt styre går nu mycket åt rätt håll i politiken. Vi fortsätter att driva på – för industrijobben och för välfärden.

Värna arbetsmiljön – och affärerna

Hur reagerar chefen om jag som visstidsanställd eller inhyrd ställer kritiska frågor om säkerheten? Får jag komma tillbaka till jobbet då?

Sjuka Samhall

Statsägda Samhall får miljarder varje år för att utveckla människor med funktionshinder. Men idag styr affärerna. Kunden är i fokus och medarbetarnas hälsa sätts på spel, särskilt under pandemin. Många är rädda. Men flera väljer nu att vittna.

Dagens Arbete granskar Samhall

Statsägda Samhall får miljarder varje år för att utveckla människor med funktionshinder. Men idag styr affärerna.
Kunden är i fokus och medarbetarnas hälsa sätts på spel, särskilt under pandemin. Många är rädda. Men flera väljer nu att vittna.

Otryggt att jobba helg med hjärtfel

Per har ett medfött hjärtfel. I åtta år har han försökt få Samhall att satsa på att utbilda de anställda i hjärt- och lungräddning.

Samhall struntar i smittan

Människor i riskgrupp städar ­äldreboenden, mat­affärer och gym. Utan skydd. De trängs på bussar och i små fikarum. Samhalls städare glömdes bort under pandemin.

Larmade om brister – ärendet lades ner

Richard Fredriksson slog slår larm om arbetsmiljön på Samhall redan i april 2020. Åtta månader senare lades ärendet ner.

Nu agerar Arbetsmiljöverket mot Samhall

Först la Arbetsmiljöverket ner skyddsombudets anmälan. Sen ändrar sig myndigheten. Nu tvingas Samhall i Eskilstuna att svara.

Samhalls vittnen – fler röster från hela landet

”Det finns inget människovärde kvar överhuvudtaget.” Det skriver en av alla anställda på Samhall. Medarbetare och chefer från norr till söder hör av sig för att berätta om situationen på det statligt ägda företaget.

Hon städar äldreboenden utan skydd

Lulu städar flera olika äldreboenden. Utan skydd. Hon är orolig både för den egna hälsan och för att smitta de gamla.

Samhall i Umeå: Vi följer Folkhälso­myndighetens riktlinjer

Andreas Zittra, områdeschef och affärschef på Samhall i Umeå, svarar på kritiken om bristande skyddsutrustning och utbildning för de anställda.