Industriarbetarnas tidning

Så säger partierna om Fas 3

5 augusti, 2014

Skrivet av Josef Molin

Avskaffa, förändra, behålla. Läs vad de olika riksdagspartierna vill göra med Fas 3.

Moderaterna
Sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin fyller en viktig funktion. Den riktar sig till personer som varit arbetslösa under lång tid. Syftet är att individen ska få något meningsfullt att göra samtidigt som man får erfarenheter och referenser. Detta parallellt med att jobbsökandet fortsätter. Det värsta som kan hända en långtidsarbetslös är att hamna i passivitet, det vill vi undvika eftersom det minskar chanserna att komma tillbaka. Målsättningen är givetvis att fler ska kunna gå vidare och arbetet med detta vill vi fortsätta.

Centerpartiet
Sysselsättningsfasen har haft vissa fördelar i och med att den har hållit människor som har befunnit sig i långtidsarbetslöshet aktiva. Det finns dock ett behov av att utveckla den för att ge människor större jobbchanser.

Folkpartiet
I Fas 3 har var femte varit arbetslös i mer än 10 år. Som minst har man 450 ersättningsdagar. Trots det lämnade 12 000 arbetslösa Fas 3 under förra året. Det är långt bättre än Socialdemokraternas Plus-jobb. Men vi har högre ambitioner. Vi vill se tydligare kvalitetskrav på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och vi vill reformera stödet för arbetslösa med funktionsnedsättning, en grupp som är överrepresenterad i sysselsättningsfasen.

Kristdemokraterna
Målsättningen med Fas 3, är att alla ska få jobba 100 procent av sin förmåga. I dag utvärderas reformen löpande och ska självklart förändras om man finner några förbättringsbehov. Vår målsättning om att alla ska få jobba 100 procent av sin förmåga ska vara vägledande för alla förändringar av Fas 3.

Socialdemokraterna
Vi föreslår att Fas 3 ska avskaffas. Människor ska ha riktiga jobb med egen försörjning – eller utbilda sig för att kunna hitta det. Därför föreslår vi, utöver investeringen i extratjänster, fler studieplatser inom den gymnasiala vuxenutbildningen, fler högskoleplatser, samt intensifierad arbetsförmedling med mer resurser för att ge deltagare i Fas 3 möjlighet att komma vidare på arbetsmarknaden.
De Fas 3-deltagare som bedöms kunna komma vidare genom eftergymnasiala studier ges möjlighet att studera med bibehållen ersättning.

Vänsterpartiet
Vi vill omedelbart stoppa nya anvisningar till Fas 3 och påbörja en avveckling. Deltagarna ska erbjudas individuellt anpassade åtgärder som ger den kompetens och erfarenhet som efterfrågas av arbetsgivare. För vissa kan det handla om att först få en fullständig gymnasieutbildning, för andra att få en yrkesutbildning (gärna inom ett bristyrke). Vi vill också inrätta vad vi kallar övergångsjobb, en subventionerad anställning med lön enligt kollektivavtal. Personer med funktions­­nedsättning som i dag ingår i Fas 3 kan även få förbättrade möjligheter att få subventionerade jobb.

Miljöpartiet
Vi vill avskaffa Fas 3 och anser att det i stället behövs en mångfald av åtgärder. Arbetsförmedlingen måste bli mycket bättre på att se varje individ och matcha arbetsgivare och arbetssökande redan i Fas 1 och 2. Eftersom en stor andel av de i Fas 3 har funktionshinder vill vi prova ett system med flexjobb som finns i Danmark. Då betalar arbetsgivaren lön för de dagar som arbetstagaren klarar av att arbeta, och staten täcker resten. Vi vill också ha fler välfärdsjobb, det vill säga enkla arbetsuppgifter med avtalsenlig lön som görs i offentlig sektor till exempel ett samtal eller en promenad med en boende på äldreboendet.

Sverigedemokraterna
Vi vill avskaffa Fas 3. Som vi ser det fungerar Fas 3 på
ungefär samma sätt som tidigare misslyckade social­demokratiska arbetsmarknadsåtgärder för långtidsarbetslösa. Man gömmer undan människor i program som inte skapar riktiga jobb. Sverigedemokraterna har i riks­dagen verkat för att anvisningarna till Fas 3 ska upphöra. Vi vill i stället satsa på jobbskapande åtgärder så som utbildningssatsningar kombinerat med lönebidragsanställningar för de som fastnat i långtidsarbetslöshet.

Du kanske också vill läsa…

”Det är S och deras allierade som hindrar krafttagen mot brott”

”Det är S och deras allierade som hindrar krafttagen mot brott”

LO försöker hitta syndabockar när partiet man pumpar in pengar i inte levererar, skriver Maria Malmer Stenergard och Mats Green (M).

Alla är missnöjda – snart kan Las ändras igen

Alla är missnöjda – snart kan Las ändras igen

Både arbetsgivare och fackförbund är missnöjda med Lagen om anställningsskydd (Las), trots att den har filats på i decennier. Nu kan det vara dags igen – och anställningstryggheten har blivit en valfråga. DA reder ut hur lagen fungerar.

När började du jobba?

När började du jobba?

Pensions­åldern ska höjas, lika mycket för alla. Men få ställer frågan när du började att jobba. Många industriarbetare har gått direkt från grundskolan ut i arbetslivet – upp till tio år tidigare än tjänstemännen.

Sveriges unika lönesättning

Sveriges unika lönesättning

Hur låg får en lön vara? Faktiskt hur låg som helst. Sverige har ingen lag som bestämmer en miniminivå. Det är vi nästan ensamma om i Europa.

Striden om a-kassan

Striden om a-kassan

Sänkt tak, höjt tak, tuffare krav, lättnader för deltidsarbetslösa. A-kassans regler svänger fram och åter. Så vad gäller om du blir arbetslös? Och vad vill partierna förändra efter valet i höst?

TCO vill reparera a-kassan

De senaste tio åren har den svenska a-kassan försämrats mer än i jämförbara länder. I TCO:s förslag till en reformerad a-kassa blir ersättningen högre, avgiften lägre och trösklarna för kvalificering lägre.

Reglering eller inte – så svarar partierna

Vad anser ni om inhyrning av personal?

Så vill partierna lösa energifrågan

1. Hur vill ert parti säkra industrins energibehov? 2. Ska kärnkraften vara kvar eller avvecklas?

Den hårda blicken skrämmer skiten ur mig

Arbogamötet år 1435. Adel, präster, borgare och bönder. Riksdagen som ett lydigt redskap i kungens händer. Hattar och mössor. Tvåkammarsystemet. Allmän rösträtt för män 1909, tolv år senare även för kvinnor. Och slutligen 1945, gamla, sjuka, handikappade, som försörjs av fattigvården, får också rösträtt.

Politikerna svarar: ska straffet för arbetsmiljöbrott skärpas?

Val 2014   Johan Linander, Centerpartiet: – Generellt är det ett problem att domstolarna dömer i den nedre delen av straffskalan. Vi vill också se att polisen blir bättre på att utreda de här brotten. När det kommer till företagsbot vill vi att den ska baseras på företagens ekonomi – den ska vara lika kännbar […]