Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Bygg fler energisnåla trähus”

1 september, 2014

Skrivet av Leif Gustavsson

DA DebattI Sverige diskuteras hur vi använder det som skördas i skogen i form av timmer, klenved, grenar och toppar – med ett ord skogsbiomassa.

Om skribenten:

  • Leif Gustavsson är professor i byggteknik på Linnéuniversitet i Växjö där han leder Forsgruppen för hållbar miljö. Han forskar om energieffektiva byggnader och kopplingen mellan byggmaterial, energianvändning och klimatpåverkan.
Läs GS rapport här

Är klimatfrågan en facklig fråga? – Ett seminarium om framtidens gröna sysselsättning.

Den vikande marknaden för tidningspapper och det ökande intresset för biodrivmedel bidrar till diskussionen. En bred diskussion behövs om vilka fördelar användningen av skogsbiomassa medför jämfört med andra alternativ. En diskussion som omfattar att bygga i trä och biobaserad el och värme.

Skogsbiomassans användningsområden är många, och förändras över tid. Bioenergi-, massa- och pappersindustrierna konsumerar idag stora mängder skogsbiomassa. Det gör även byggsektorn, vilken globalt konsumerar ungefär 25 % av allt trämaterial. Samtidigt står bostäder och lokaler för cirka 35 % av all primärenergianvändning. Vi är också globalt till mer än 80 % beroende av fossil energi och användningen av sådan energi förväntas öka.  Med det ökar utsläppen av växthusgaser, vilket leder till ökade klimatförändringar.

Skogsbiomassa består till ungefär 50 % av kol. Nettoutsläppen av biogen koldioxid från användningen av skogsbiomassan beror av hur mycket biomassa som skördas i förhållande till skogens tillväxt. Avverkningen av skog bör inte leda till att mängden kol i skog och mark minskar. Det förutsätter ett hållbart skogsbruk som medför att minst samma mängd koldioxid som avgår från skog och mark genom avverkning binds in i ny skogsbiomassa. Vid ökad skogstillväxt kan mer skogsbiomassa tas ut. Det med bibehållen mängd kol i skog och mark. Brukandet av skogen behöver också ske inom ramen för ekologiska förutsättningar och med hänsyn tagen till olika intressenter och värden.

Ett användningsområde för skogsbiomassan med högt förädlingsvärde är att bygga i trä. Merparten av förädlingsvärdet per hektar skogsmark genereras från timmer. Detta oavsett om biomassan används till mer avancerade produkter med ett högt förädlingsvärde eller till enklare produkter med ett lägre förädlingsvärde.  Att bygga hus med trästomme ger också en avsevärd reduktion av koldioxidutsläpp per hektar skogsmark jämfört med att bygga med andra stomalternativ.

Trämaterial lagrar koldioxid och när trämaterialet nått slutet på sin livslängd kan det användas för energiändamål. Enbart 20-25 % av den skogsbiomassa som kan skördas vid avverkningen byggs in i själva träbyggnaden. Det beror på att det blir stora mängder biprodukter i skogsbruket och vid bearbetningen av skogsbiomassan. Dessa biprodukter kan också användas för energiändamål. Dessutom kräver produktionen av trähus mindre mängd energi än exempelvis produktion av hus med betongstomme.

Det finns behov av forskning och kunskapsutveckling som förbättrar vår förståelse för hur byggnader och deras energiförsörjning kan optimeras över hela byggnadernas livscykel, inklusive produktion och rivning med omhändertagande av restprodukter. Det med hänsyn tagen till ekonomi, klimat och naturresursanvändning.

Men, inom den byggda miljön finns stora möjligheter att utveckla mer resurssnåla och effektiva system baserat på förnybara resurser som skogsbiomassa. Med dagens kunskap förefaller en klok strategi vara att bygga mycket energisnåla hus, gärna med trästomme. Hus som är mycket täta och välisolerade, med väsentligt bättre energiprestanda än vad som krävs i dagens svenska byggnorm. Och att välja förnybara energiförsörjningssystem som innebär liten förbrukning av naturresurser, som biomassabaserad fjärrvärme med samproduktion av el. Sådan energiförsörjning kombinerat med mycket energisnåla hus med trästomme innebär en låg primärenergianvändning över husets livscykel och låg klimatpåverkan.

Potentialen att öka byggandet av mycket energisnåla hus och användningen av trä i flervåningshus är stor. Men idag byggs förhållandevis få sådana hus. Samhällsinsatser som ger bättre socio-ekonomiska förutsättningar att utveckla en mer hållbar byggd miljö behövs.

Det är ofta svårt att etablera nya tekniker och idéer i byggsektorn. Det anses bero på starka strukturer och invanda mönster, vilka utvecklats kring redan etablerad teknik och praktik.  Både mycket energisnåla hus och flervåningshus i trä är relativt nya företeelser såväl för dem som beställer hus som för de producerande aktörerna i byggbranschen. Deras uppfattning och kunskap om olika material och byggsystem går långt tillbaka i tiden och är inbundna i rådande innovationssystem. Här behövs fler starka aktörer med vilja, kunskap och uthållighet att utveckla träbaserade byggsystem och byggnader med mycket bra energiprestanda över hela livscykeln. Byggsystem och byggnader som vinner förtroende och ses som fördelaktiga av aktörerna i byggsektorn.

Håller du med? Diskutera artikeln här.

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Mer åsiktsmaterial

”Inte konstigt att vi är rädda – vi är ju människor”

”Inte konstigt att vi är rädda – vi är ju människor”

Kanske kan våra inre känslostormar peka oss i en ny riktning, skriver Daniel Mathisen.

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Dra tillbaka utredningsförslaget och låt parterna förhandla igen efter avtalsrörelsen utan politiska hot, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

Industriarbetare styr ju inte marknaden, dollarkursen eller virusspridningen, skriver Håkan Wågvi.

Sverige är på rätt väg ur krisen

Sverige är på rätt väg ur krisen

Att förstärkningen av a-kassan blir kvar är en seger för tryggheten, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

”Ljugande politiker är ett hot mot demokratin”

”Ljugande politiker är ett hot mot demokratin”

Jan Scherman: När Ebba Busch ljuger om sitt festande mitt i en coronakris använder hon sig av samma metod som Donald Trump

”Vi måste aktivt skydda demokratin”

”Vi måste aktivt skydda demokratin”

Även vi bör återuppta diskussionen om att förbjuda militanta nazistorganisationer som NMR, skriver journalisten Lisa Bjurwald

Självklart väljer vi medlemmarnas sida

Självklart väljer vi medlemmarnas sida

När vi tar strid för varandra visar vi att vi är en kamporganisation, skriver Pontus Georgsson.

Livets gång syns bara från sidan

Livets gång syns bara från sidan

Det är hjärtat som visar oss vägen. Och hundar, skriver Carl-Einar Häckner.

Fortsätt förhandla

Fortsätt förhandla

Ingen vill att politiken ska rubba maktbalansen på svensk arbetsmarknad, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Första hundra åren i framtidens tjänst

Första hundra åren i framtidens tjänst

Vi har valt att visa människorna på bruken under de senaste decennierna, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Du kanske också vill läsa…

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Dra tillbaka utredningsförslaget och låt parterna förhandla igen efter avtalsrörelsen utan politiska hot, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

Industriarbetare styr ju inte marknaden, dollarkursen eller virusspridningen, skriver Håkan Wågvi.

”Ljugande politiker är ett hot mot demokratin”

Jan Scherman: När Ebba Busch ljuger om sitt festande mitt i en coronakris använder hon sig av samma metod som Donald Trump

”Inte konstigt att vi är rädda – vi är ju människor”

Kanske kan våra inre känslostormar peka oss i en ny riktning, skriver Daniel Mathisen.

”Vi måste aktivt skydda demokratin”

Även vi bör återuppta diskussionen om att förbjuda militanta nazistorganisationer som NMR, skriver journalisten Lisa Bjurwald

Sverige är på rätt väg ur krisen

Att förstärkningen av a-kassan blir kvar är en seger för tryggheten, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Fortsätt förhandla

Ingen vill att politiken ska rubba maktbalansen på svensk arbetsmarknad, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Självklart väljer vi medlemmarnas sida

När vi tar strid för varandra visar vi att vi är en kamporganisation, skriver Pontus Georgsson.

Pappers är kollektivet som skapar vinnare

Pappers är kollektivet som skapar vinnare

Tillsammans och med nytänkande tar vi oss an de utmaningar vi står inför, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

Första hundra åren i framtidens tjänst

Vi har valt att visa människorna på bruken under de senaste decennierna, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Arbetsrätt Striden om las

IF Metall: Vad finns det för alternativ?

IF Metall: Vad finns det för alternativ?

Det går inte att tro att det inte ska bli någon förändring av arbetsrätten, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Bra att regeringen lyssnar på parterna

Bra att regeringen lyssnar på parterna

Regeringen har nu visat att den vill värna den svenska modellen och låta parterna ha huvudinflytandet, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

Blandade känslor för regeringens las-besked

Blandade känslor för regeringens las-besked

”Ett beslut i rätt riktning”, enligt GS ordförande Per-Olof Sjöö. Pappers ordförande Pontus Georgsson är däremot starkt kritisk.

Kommer regeringen att lyssna på LO:s nej?

Kommer regeringen att lyssna på LO:s nej?

Fredagens besked från Svenskt näringsliv och PTK ställer frågan: Kan regeringen driva igenom en ny arbetsrätt trots att LO har sagt nej till förslaget? skriver DA:s reporter Rasmus Lygner.

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

En enig LO-styrelse säger nej till las-förslaget. ”Det gav allt för mycket makt åt arbetsgivarna”, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Dra tillbaka utredningsförslaget och låt parterna förhandla igen efter avtalsrörelsen utan politiska hot, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

Industriarbetare styr ju inte marknaden, dollarkursen eller virusspridningen, skriver Håkan Wågvi.

Las-förhandlingarna återupptas

Las-förhandlingarna återupptas

För två veckor sedan kraschade las-förhandlingarna – nu återupptas de. Tidigast på fredag ska fack och arbetsgivare lämna besked.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Industrifacken skickar hem sina delegationer

Industrifacken skickar hem sina delegationer

Fack och arbetsgivare kan fortfarande inte enas om storleken på löneökningarna. Nu skickar industrifacken hem sina delegationer.

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Lönen är alltid i fokus i en avtalsrörelse, men det är mycket mer än så uppe på förhandlingsbordet. Frågor om makt och trygghet.

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

På Skärblacka förväntar man sig att lönepåslagen ska gälla från den 1 april, då avtalet egentligen gick ut.

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Facken inom industrin säger nej till första lönebudet för anställda inom industrin. De anser att opo:s förslag är ”oacceptabelt lågt”. Den första hemställan från opo, opartiska ordföranden, nådde fack och arbetsgivare igår. I den föreslogs ett så kallat ”avtalsvärde” på 4,5 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Samtliga fackförbund inom industrin säger nej till […]

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Den bräckliga världsekonomin har legat som en våt filt över årets avtalsrörelse. Men i förra veckan hände det något.

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Tuff väg till ett rättvist avtal

Tuff väg till ett rättvist avtal

Arbetsmarknaden har drabbats på olika sätt av pandemin. Det blir svårt att hitta en lönenivå som fungerar för alla, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.