Industriarbetarnas tidning

Svensk träindustri het i Colombia

8 april, 2015

Skrivet av

Höghus av trä från Sverige kan användas när colombianska kåkstäder rustas upp. Ett pilotprojekt är tänkt att bli starten på ett samarbete mellan länderna.

Ett sexvåningshus byggt av fabrikstillverkad trästomme, ritat av svenska arkitekter, byggt med hjälp av svenska byggherren Folkhem. Så ser planerna ut för ett pilotprojekt i Colombias näst största stad Medellín.

Tanken är att huset med 30 lägenheter till att börja med ska användas som evakueringsbostäder medan staden rustar upp kåkstäderna. Miljötänket finns med hela vägen från husets byggmaterial till hur el framställs och sopor tas om hand: Solceller på taket, solvärmt varmvatten, sopsortering, köksträdgårdar och miljövänliga toaletter.

Allt började under FN-mässan ”World Urban Forum” i Colombia 2014. Medellins borgmästare fastnade i den svenska paviljongen som lyfte fram svensk träbyggnadsteknik och hållbarhet. Det ledde vidare till att samarbetet kring pilotprojektet Sol del Oriente drog igång.

– Intresset i Colombia är väldigt stort. Vi har introducerat en möjlighet att bygga höga trähus i urbana miljöer. Det var helt okänt i Colombia och det har väckt en sensation, säger Lars Johansson på AIX arkitekter som har ritat huset.

Han upplever däremot att intresset från den svenska träindustrin har varit ganska svalt. Det är i stället en österrikisk aktör som är intresserad av att leverera massiva träelement till huset.

– Att exportera till Latinamerika är inte prioriterat bland svensk träindustri har jag förstått. Men det är bland annat där som den stora urbaniseringen pågår nu. Vi behöver bygga lika många bostäder de närmsta 40 åren som vi har byggt hittills i mänsklighetens historia och det är inte i Sverige eller Europa det kommer att ske, säger Lars Johansson.

Under ett seminarium som hölls i Stockholm i februari berättade Sveriges ambassadör i Colombia, Marie Andersson de Frutos, om möjligheterna till utveckling i Colombia.

– Där finns 69 miljoner hektar snabbväxande skog, men landet saknar skogsplan och träindustrin är outvecklad. Det är en outnyttjad resurs. I Sverige finns kunskapen att utveckla både skogsbruk och träindustri.

Landets omvalde president Juan Manuel Santos har inlett ett reformarbete för att öka sysselsättningen, förbättra infrastrukturen och bekämpa korruptionen. Samtidigt finns hopp om att fredsförhandlingar med Farc-gerillan ska leda till en lösning på den väpnade konflikt som pågått i decennier.

– Colombia står inför ett stort välfärdsbygge, säger Marie Andersson de Frutos.

Här finns möjligheter för svenska företag att etablera sig, göra bra affärer och samtidigt vara med och stödja landets väg mot fred, menar ambassadören.

– Kan vi utveckla skogs- och träindustrin bidrar det till fredsprocessen i landet genom att vi skapar arbetstillfällen på landsbygden. Det finns en stor kunskap i Sverige. Vi söker företag som vill etablera sig eller investera i Colombia.

När pilotprojektet kan byggas är inte klart, en fråga som inte är löst är finansieringen. Den svenska ambassaden ansöker tillsammans med Colombia om bidrag från Världsbanken för utvecklingen av den colombianska skogsnäringen och träindustrin.

Svenska GS-facket engagerar sig också i planerna. De driver sedan tidigare flera projekt i Latinamerika inom trä- och skogsnäringen och den grafiska industrin. Sverige borde kunna exportera höghus av trä, lika gärna som vi exporterar småhus, menar GS-fackets Yngve Daoson.

– Det kan skapa jobb i våra branscher. Vi behöver uppvisningshus i olika länder för att visa att det fungerar – höghus i trä är inte science fiction, men det tillhör framtiden.

GS-facket nöjer sig inte där. De vill exportera ännu mer av Sverige.

– Klimattänkande, den svenska modellen på arbetsmarknaden, en social dialog, bra bostäder till alla. Medellín vill bygga en hållbar stad, de vill bygga i trä och utveckla sin träindustri och ett hållbart skogsbruk. Det skapar jobb i glesbygd. Där jobben skapas kan facket värva medlemmar och utbilda i fackliga rättigheter och arbetsmiljö, säger Yngve Daoson.

Han hoppas att den svenska regeringen tar med trähusindustrin i arbetet med den kommande exportstrategin.

Du kanske också vill läsa…

Trähus på löpande band

Trähus på löpande band

När städerna växer och bostadsbristen ökar krävs nya lösningar. Att bygga husen i fabrik kan vara ett sätt att snabba på byggandet.

Japan och Sverige bäst i världen

Att bygga hus i fabrik är Japan och Sverige bra på. Förklaringen finns i ländernas traditioner och industrier, berättar Jerker Lessing, doktorand i konstruktionsteknik vid Lunds tekniska högskola. – Sverige har en lång historia av industriell tillverkning av småhus. Över 80 procent av småhusen är förtillverkade i fabrik. Det kan finnas ett samband med att husföretagen traditionellt […]

Därför räknas dagens trähus som säkra

Därför räknas dagens trähus som säkra

Trä är ett brännbart material som förbjöds i höga byggnader just på grund av brandrisken. Så hur kommer det sig att det är tillåtet i dag?

Glesbygden bygger för framtiden

Glesbygden bygger för framtiden

I bostadsbristens Sverige har fabriksbyggda höghus av trä blivit en del av lösningen. Dagens Arbete har tagit tempen på en glesbygdsindustri med framtidstro.

Här finns de nya jobben

Här finns de nya jobben

1. Lindbäcks, Piteå Volym: 1 000 lägenheter per år. Ökar med 10 procent per år till 1 300 lägenheter i nuvarande fabrik. Produkt: Volymelement. Anställda: 240 personer. Historik: Byggde ett flervåningshus i trä redan 1994, samma år som förbudet mot trä togs bort. Aktuellt: Bygger ny fabrik i Piteå med kapacitet för 1 500 lägenheter per […]

Bygg i trä för klimatets skull

Bygg i trä för klimatets skull

Bostadskrisen och klimatkrisen kan bekämpas samtidigt. Låt skogs- och träindustrin bli motorn i den gröna omställningen.

Vi ska äga välfärden tillsammans

Vi ska äga välfärden tillsammans

Nej, industriarbetarna har aldrig varit ”basically gone”. I och med den gröna omställningen är vi viktigare än någonsin för klimatet – och vår välfärd, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

Grön politik ger motståndskraft

Grön politik ger motståndskraft

Om vi ska slippa slungas från den ena krisen till den andra behövs ett stabilt samhälle, skriver Kajsa Borgnäs.

Kriget kräver omprövning

Kriget kräver omprövning

Solidariteten måste ersätta de stängda gränsernas politik, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

”Vi måste både återvinna mer – och öppna nya gruvor”

”Vi måste både återvinna mer – och öppna nya gruvor”

Vi behöver både återvinna metaller och utvinna allt som går ur gruvavfall. Men det räcker ändå inte för den gröna omställningen som nu krävs, skriver LKAB:s presschef Anders Lindberg.

Val 2022 Eftersnack om valresultatet

Industrifacken byter inte fot om SD

Industrifacken byter inte fot om SD

Man kan inte vara förtroendevald i fackförbunden IF Metall, Pappers eller GS om man samtidigt är aktiv i Sverigedemokraterna (SD). Det är inte heller aktuellt för förbunden att ompröva sin hållning.

”Vi måste hitta det vi tror på”

”Vi måste hitta det vi tror på”

Vi har fått ett valresultat där många arbetare röstat emot sina egna intressen. I dagens känslodebatt saknar jag den ideologiska grunden, skriver Dan Strängby.

Utan kamp förtvinar våra solidariska rötter

Utan kamp förtvinar våra solidariska rötter

När få , om ens någon, upplevt fackliga kraftmätningar lockar låtsaslösningar – som fantasier om ett svenskare Sverige, skriver Volvoarbetaren Lars Henriksson.

Förloraren blir vinnare

Förloraren blir vinnare

Helle Klein: Ulf Kristerssons M förlorade stort men de ler för att regeringstaburetterna hägrar. Och nu har Sverige ett av västvärldens största högerextrema partier i regeringsmakten.

Kan valresultatet vara en välsignelse?

Kan valresultatet vara en välsignelse?

Kanske är det det som krävs, att Socialdemokraterna inte sitter vid makten utan får knyta näven i fickan och komma tillbaka starkare, skriver industriarbetaren Marcus Raihle.

Den anständiga högerns haveri

Den anständiga högerns haveri

Det blev som väntat en valrysare och valvakan pågår än. När detta skrivs har 1500 valdistrikts röster räknats och det är ännu mycket jämnt. Den rödgröna sidan leder och skulle detta resultat stå sig när alla röster är räknade blir Magdalena Andersson ny statsminister. Det skulle då stämma överens med både TV4:s och SVTs vallokalsundersökningar. […]

”Vi vill skapa jobb genom att leda klimatomställningen”

”Vi vill skapa jobb genom att leda klimatomställningen”

Regeringens mål är tydligt: de nya jobben som klimatomställningen skapar ska hamna i Sverige, skriver utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) och IF Metalls ordförande Marie Nilsson.