Industriarbetarnas tidning

Bransch i kris tror på fortsatt liv

24 februari, 2016

Skrivet av

Vikande kurvor och undergångsstämning – pressen är hård i den grafiska branschen. Men Dagens Arbete hittar också framtidshopp när tekniken skapar nya produkter och behov. Och i Skåne blev konkursen en nystart.

Tryckerimomshärvan i korthet

1. Efter en dom i EU-domstolen 2010 konstaterar Skatteverket att momsen på tryck av till exempel
tidningar borde vara 6 procent i stället för 25 procent.

2. Många tryckerier lämnar in rättelser av momsen för åren 2004–2007 och begär tillbaka mellanskillnaden från Skatteverket.

3. Skatteverket betalar ut 3,35 miljarder kronor till
tryckerierna.

4. Skatteverket menar att tryckerierna ska betala momsen
vidare till sina kunder, som ska betala in den till Skatteverket igen – och kräver kunderna på totalt 1,9 miljarder kronor.

5. Vissa tryckerier behåller ändå pengarna och hänvisar till en lucka i lagstiftningen. Skatteverket får rätt i Högsta förvaltningsdomstolen 2014.

6. Kunder som inte får momsen från sina tryckerier
tvingas att stämma dem. Olika tingsrätter kommer fram till olika domslut.

7. Högsta domstolen fattar beslut i december 2015
– tryckeriet i målet är skyldigt att betala momsen till kunden.

Helsingborg, den 20 januari 2016. Det är räddningen som snurrar i tryckpressen på Landskronavägen. Under två veckors tid kommer 2,1 miljoner exemplar av tidningen Villaliv att tryckas i över 20 editioner.

– Vi sticker emellan med annat också. När en edition är färdig för häftning kan vi köra något annat i pressen, förklarar Printagons vd Bassam Mahmoud.

I dag är Villaliv en av flera stora kunder, men för två år sedan kom magasinet som en räddare för det nystartade tryckeriet.

De 36 delägarna var inga nybörjare, de visste efter många år i branschen precis hur tuff den är. Trots det hade de valt att satsa egna pengar när deras arbetsgivare JMS gick i konkurs. De köpte verksamheten, övertygade om att de kunde driva den vidare.

Det var nära att bli en väldigt kort historia.

– Jag märkte det direkt. Kunderna försvann med konkursen, och det var svårt att få marknaden att lita på oss. Vi startade i november 2013 och hade inte ett enda jobb. Vi hade kanske två månader på oss – sedan skulle pengarna vara slut, minns
Bassam Mahmoud.

Men de lyckades. Tidningen Villaliv, som då trycktes i Litauen, valde att gå till Printagon i stället. Den 3 januari 2014 kördes de första arken genom tryckpressen i Helsingborg.

– Att vi inte skulle klara det … nej jag har aldrig funderat i de banorna, säger Stefan Johansson, en av tryckarna på JMS som var med och startade Printagon.

De visste själva att de hade kunskapen, utrustningen och erfarenheten som krävdes för att driva tryckeriet.

– Men det var starkt av Villaliv att lita på oss då, säger Bassam Mahmoud.

vikande-upplagorTvå år senare har de mycket att göra. En efter en har nya kunder tillkommit, bland andra Sekotidningen och Fastighetsfolket och reklam och resebroschyrer. Från och med i år har de ännu en riktigt stor kund

– Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra som trycks i drygt en halv miljon exemplar och i mer än 30 editioner.

Konkurrensen från utlandet är påtaglig i branschen, men Printagon har snarare tagit hem kunder till Sverige igen.

– 80 procent av våra uppdrag trycktes på utländska tryckerier innan vi tog över. Danmark, Finland, Litauen. Vi har mycket från Norge också, men det beror på vår ägare.

Norska tryckeriet Ålgård Offset gick in som huvudägare för ett år sedan. Det var avgörande för att på riktigt få marknadens förtroende, tror Bassam Mahmoud.
Dessutom känns det som att branschen vände lite uppåt under sista delen av 2015.

– Jag tror att många som har lämnat den tryckta reklamen och satsat på digital
reklam har märkt att den inte fungerar lika bra. Nu kommer de tillbaka.

Det är ändå en utsatt bransch de jobbar i. Över tid pekar alla kurvor nedåt. Antalet tryckerier minskar, omsättningen sjunker och jobben blir färre. Den snabba tekniska utvecklingen är en förklaring. Gång på gång har tryckerinäringen omvandlats de senaste decennierna och många yrken har försvunnit: sättare, perforatris, originalmontör, rippare, klichémakare, limställare …

Förändringen har varit snabb och dramatisk, men kanske har utvecklingen bara dröjt lite längre inom den grafiska industrin jämfört med andra.

– Säger man industri så tänker man på automatiserade processer. Men den grafiska industrin har snarare varit ett hantverk väldigt länge, med massor av delprocesser, säger Ravindra Parasnis, vd på bransch-organisationen Grafiska Företagen.

I dag har branschen kommit i fatt och det har blivit mer av en industriprocess även på tryckerierna, fortsätter han.

–  Det som verkligen krävs av medarbetarna är multikunskap och flexibilitet. Det finns väldigt lite utrymme för personal att bara kunna en sak.

När typografer, litografer och bokbindare gick samman i Grafiska fackförbundet 1973 var de drygt 38 000 medlemmar. I dag har fackförbundet GS knappt 8 500 medlemmar som jobbar på företag med grafiska kollektivavtal.

– Det är tufft. Men jag har varit i den grafiska branschen i 30 år och man har alltid sagt att nu är det tuffare än förr, säger Kaj Flick, ansvarig för branschföreningarna på Grafiska Företagen.

Om den tekniska utvecklingen fram till mitten av 1990-talet främst förändrade arbetet inne på tryckerierna – produktionen automatiserades, kapaciteten ökade och grafiker blev arbetslösa – så har utvecklingen som skett därefter påverkat oss alla. Vårt behov av trycksaker har förändrats: telefonkatalogen, blanketter, kontoutdrag, informationsblad och resebyråns hotell-katalog – allt finns på nätet i dag.

Tidningstryckerierna som trycker dagstidningar har fått se en tredjedel av upplagorna försvinna sedan millennieskiftet. Efter surfplattans genomslag runt 2011 har utvecklingen accelererat.

Framtiden för branschen finns ändå, men i andra nischer, enligt Kaj Flick.

– Vi ser att exponeringstrycket ökar. Många köpbeslut sker väldigt sent, ända ute i butikerna. Storformat, utomhusreklam och butiksreklam – sånt växer.
Ett annat segment är det industriella trycket, till exempel etiketter för maskiners id-nummer, bilars chassinummer och så vidare. Den typen av tryck stiger i takt med BNP, berättar Kaj Flick.

Ravindra Parasnis, vd på Grafiska Företagen. Foto: Sara Kroon.
Ravindra Parasnis, vd på Grafiska Företagen. Foto: Sara Kroon.

Ravindra Parasnis kommer från Stora Enso och är väl insatt i förpackningsbranschen. Även om den också är hårt konkurrensutsatt så finns där en tillväxt.

– Den växande e-handeln gör att behovet av förpackningar ökar. Intresset från handeln har ökat enormt. Mest spännande är att det nu kommer intelligenta förpackningar.

En sådan kan till exempel ha ett elektroniskt tryck som visar om en kylvara har hållits i rätt temperatur under hela resan från tillverkaren till butikskylen. Tryckt elektronik ses som en framtidsbransch och forskning och utveckling finns i till exempel Norrköping. Tryckta fuktsensorer, batterier, solceller och minnen kan bli framtidens produkter. Trots optimismen kan de nya marknaderna ändå inte ersätta nedgången av det traditionella trycket, det är både Kaj Flick och Ravindra Parasnis tydliga med.

Finns det någon framtid för de som trycker tidskrifter?

– Naturligtvis kommer det finnas tryckt media även i framtiden. Upplagorna minskar, men inte i samma takt som dagspress har gjort, säger Kaj Flick.

En grafiker i SvD:s sätteri 1979. Foto: TT
En grafiker i SvD:s sätteri 1979. Foto: TT

Företag kommer att slås ut. Marknaden krymper och det finns för många tryckerier som slåss om jobben. De som i slutändan blir kvar har en sak gemensamt, enligt Ravindra Parasnis:

– Många av våra medlemsföretag lever och har hälsan för att de är oerhört kundnära och snabba på att tillfredsställa kundens behov.

Det gäller att nischa sig, vara bäst på det man gör och hålla vad man lovar.
Eller att förlänga sin värdekedja och erbjuda tjänster i anslutning till själva trycket, till
exempel i den kreativa processen eller genom logistiklösningar.

Några grafiska yrken som har gått i graven

Handsättare
Korrekturavdragare
Formatpåläggare
Inskrivare
Originalmontör
Rippare
Kopistmontör
Repromontör
Reprofotograf
Klichémakare
Scanneroperatör
Tryckeribiträde
Högtryckare
Handbokbindare
Falsare
Bigare
Limställare
Stansare

38 000

medlemmar hade Grafiska Fackförbundet när det bildades 1973. 2015 hade GS-facket 8 500 medlemmar som arbetade inom den grafiska branschen.

Källa: GS-facket och ”Stolta starka stridbara, grafiska fackförbundet 1973–2009” av Lisbeth Ulfstedt.

Katrineholm, den 5 januari 2016. Det var inte särskilt oväntat. Nej, tvärtom faktiskt. Ändå kom det som en chock. Natten till den 5 januari hade Niklas Mokvist jobbat på binderiet och sedan åkt hem för att sova. Han väcktes av en telefonsignal och hörde tryckeriets operative chef i luren: ”Sörmlands Grafiska har gått i konkurs.”

– Jag minns inte vad jag tänkte, det var så många tankar som snurrade.

När Dagens Arbete besöker tryckeriet i Katrineholm har det gått tio dagar sedan konkursbeskedet. Klubbordförande Camilla Lundh sätter sig en stund i en
fåtölj och konstaterar:

– Vi har haft konkurshotet hängande över oss i tio år. Men det är synd att det händer nu. Vi har haft en bra orderingång. Det såg bra ut. Den så kallade tryckerimomsen (läs vår bevakning av tryckerimomshärvan här) är en anledning till konkursen. I december meddelade Högsta domstolen att de tryckerier som har fått tillbaka moms från Skatteverket är skyldiga att betala pengarna vidare till sina kunder.

”Det vore synd om det blir momsen som fäller oss nu.”

Sörmlands Grafiska är ett av tryckerierna som har valt att behålla pengarna. Efter Högsta domstolens beslut skriver företaget i sin konkursansökan att de inte kan betala sina skulder.

Det är fler än Sörmlands Grafiska som måste betala nu. Tryckerimomsen har varit en infekterad fråga i branschen under många år. Kaj Flick på Grafiska Företagen menar att konkurrensen har störts, att vissa tryckerier som borde ha slagits ut har klarat av att bedriva en verksamhet som egentligen inte bar sig.

Sörmlands Grafiska har varit ekonomiskt pressat i många år. Under de senaste åtta åren har bara två bokslut visat ett plus på sista raden. Utan den återbetalda tryckerimomsen hade resultatet krupit under nollan varje år.

– Vi finns i en hårt utsatt bransch, men jag kände att vi var på rätt väg nu. Senaste varslet i december kändes som en anpassning av kostymen. Det är alltid smärtsamt att behöva varsla, men man måste rätta sig efter orderingången. Det vore synd om det blir momsen som fäller oss nu, säger Camilla Lundh.

Hoppet lever än. Verksamheten drivs vidare av konkursförvaltaren och fyra intresserade köpare har varit där, hälsat på de anställda och presenterat sig. Några av dem lämnade sedan in anbud till konkursförvaltaren.

– Det ger en viss trygghet, men man törs inte slappna av ändå, säger Camilla Lundh.

Nu hoppas de för det första att det verkligen ska bli en affär, och för det andra att köparen ska vara intresserad av att driva verksamheten vidare i Katrineholm.

– Men några såna garantier kan vi inte få. Det finns inga 10-årsplaner längre. Inga 5-årsplaner heller.

När det här numret av Dagens Arbete skickas till tryck är konkursförvaltaren i slutförhandlingar med en av aktörerna. Det är en påfrestande väntan som gör det svårt att somna på kvällen och som väcker i ottan. Även om folk håller samman och är vid gott mod börjar sömnbristen att märkas, tycker Camilla.

– Varje dag är som en månad att vänta.

Tillbaka på Printagon i Helsingborg. När Bassam Mahmoud fick höra att konkurrenten Sörmlands Grafiska gått i konkurs kom minnena tillbaka till honom.

– Jag tänkte på när vi gick i konkurs. Som anställd tror man in i det sista att det inte kommer att hända. Jag tänker på de anställda. Ovissheten, väntan.

Men klart är att andra tankar också dyker upp. Det handlar om att överleva. Kan det här betyda mer jobb till Printagon? Stefan Johansson märker också att kunderna har koll på momsfrågan:

– Det första de frågar när vi har kontakt är om vi är indragna i momshärvan. Det är skönt att kunna svara nej på det.

I dag är de 26 anställda i Helsingborg. Några av de 34 delägarna har jobb på andra företag. Tillsammans är de inne på sitt tredje år som tryckeriägare. De är övertygade om att tryckerier kommer att behövas länge än, trots den tekniska utvecklingen. Tidskrifter och reklam gör sig bättre på papper än på skärm, menar de. Lika övertygade är de om att fler tryckerier kommer att slås ut av den hårda konkurrensen.

Vad krävs för att höra till de tryckerier som klarar sig?

– Man måste hitta de jobb som passar till produktionen. Man kan inte bara vara ute och prisa på alla jobb man kan få, säger delägaren Lasse Lundberg.

– Service är jätteviktigt. Att hålla vad vi lovar och leverera i tid, fyller Bassam Mahmoud i.

I tryckpressen snurrar Villaliv för fullt och de sista reklambladen från en möbelkedja körs genom häftmaskinen. I år har tryckeriet äntligen kunnat investera i en modern plåtsättare och de har köpt in ytterligare en häftmaskin. De kör fyrskift, men kan gå upp till femskift och öka produktionen lite till.

Plötsligt är det som att Stefan Johansson inser vad det är de har åstadkommit.

– Vi har startat ett tryckeri faktiskt.
– Ja, det får man vara stolt över, säger Bassam Mahmoud.

Tycker du turerna i tryckerimomshärvan är krångliga. Här finns hjälp!

 

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också vill läsa…

De kan ta över Sörmlands Grafiska

Svenska V-Tab, danska Stibo Graphic och norska Ålgård Offset är intresserade av Sörmlands Grafiska, erfar Dagens Arbete. I morgon går anbudstiden ut.

”På en dag hinner jag köra 100–120 plåtar”

”På en dag hinner jag köra 100–120 plåtar”

Olof Andersson är prepressoperatör på Printagon i Helsingborg.

Villaliv ger framtidstro i Helsingborg

Villaliv ger framtidstro i Helsingborg

När JMS i Helsingborg begärdes i konkurs gick 36 anställda ihop för att rädda jobben. Nu har de kommit en bit på väg. Med magasinet Villaliv får det nya bolaget Printagon Graphics sin första riktigt stora kund.

Splittrad insats mot kriminella företagare

Splittrad insats mot kriminella företagare

Kriminella har infiltrerat arbetsmarknaden. Pengar tvättas, seriösa företagare slås ut och människor utnyttjas. Två olika satsningar ska bekämpa brottsligheten. Men de samarbetar inte och sekretessregler försvårar arbetet.

”Dubbla myndigheternas resurser”

”Dubbla myndigheternas resurser”

Det krävs snabba skärpningar i lagar, regler och rutiner för att komma tillrätta med den organiserade arbetslivskriminaliteten, skriver LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström, och Tove Nandorf, arbetsmarknadsutredare på LO.

Arbetsgivaren som ville vara laglig

Arbetsgivaren som ville vara laglig

Anto försökte göra rätt. Men konkurrerades ut av kriminella. Bolaget som anlitat hans firma var skyldigt honom miljoner. Svensk domstol lyfte inte ett finger, vittnar han om. Skulderna växte. Än i dag har Anto svårt att höra ljudet av kuvert som öppnas.

Så har skugg­samhället vuxit fram

Så har skugg­samhället vuxit fram

En rad politiska beslut har lett fram till ett laglöst arbetsliv där människor utnyttjas. Kontroller har slopats och det har lett till ökat fusk. Terrordådet på Drottninggatan blev en ögonöppnare.

”Vi har tagit hem en massa jobb”

”Vi har tagit hem en massa jobb”

Tryckeriet JMS hade gått i konkurs. Tryckaren Micke Carlsson var en i ett gäng anställda som tömde sina sparkonton och startade om i slutet av 2013.

Räddad av konkursen

Räddad av konkursen

När tryckerimomsbubblan sprack gick Sörmlands Grafiska i konkurs. Men företaget räddades av en ovanlig köpare, som dessutom anser att den svenska branschen är lönsam. På tryckeriets golv känns framtiden ljusare än på länge.

Skattepolitiken – en julrysare

Skattepolitiken – en julrysare

En julsaga om Olika Regeringars Skattepolitik, mycket fritt efter Dickens. Alla likheter med nu levande Ebenezrar är bara önsketänkande, försäkrar krönikören och Volvoarbetaren Lars Henriksson.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Facken inom industrin säger nej till första lönebudet för anställda inom industrin. De anser att opo:s förslag är ”oacceptabelt lågt”. Den första hemställan från opo, opartiska ordföranden, nådde fack och arbetsgivare igår. I den föreslogs ett så kallat ”avtalsvärde” på 4,5 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Samtliga fackförbund inom industrin säger nej till […]

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Den bräckliga världsekonomin har legat som en våt filt över årets avtalsrörelse. Men i förra veckan hände det något.

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Tuff väg till ett rättvist avtal

Tuff väg till ett rättvist avtal

Arbetsmarknaden har drabbats på olika sätt av pandemin. Det blir svårt att hitta en lönenivå som fungerar för alla, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Industrin svarar på första avtalsskissen

De opartiska ordförandena föreslår ett 29 månader långt riksavtal för industrin. För att gå med på det kräver facken inom industrin en rad förbättringar.

Facket: Här förväntar sig folk löneökningar

Facket: Här förväntar sig folk löneökningar

På Skandinaviska byggelement går fabriken för högtryck, trots coronakris.

Wennemo: Det blir en komplicerad avtalsrörelse

Wennemo: Det blir en komplicerad avtalsrörelse

Risk att en redan krånglig avtalsrörelse blir nu ännu krångligare, tror Medlingsinstitutets Irene Wennemo.

Skyddsombudens dag DA uppmärksammar dem som värnar om din arbetsmiljö

Tre ombudsmän om Skydds­ombudens dag

Tre ombudsmän om Skydds­ombudens dag

21 oktober är det Skyddsombudens dag. DA frågade tre ombudsmän från tre fackförbund hur de tänker uppmärksamma dagen.

”Skydds­ombuden kan vara avgörande i mitt arbete”

”Skydds­ombuden kan vara avgörande i mitt arbete”

I över 15 år har Lotten Loberg varit den enda åklagaren i landet som arbetat heltid med arbetsmiljöbrott.
Nu när hon gått i pension tar ingen över hennes arbete på heltid.

Han har gått 75 fackliga utbildningar

Han har gått 75 fackliga utbildningar

Skyddsombudet Momodou Lamin Sanneh har 75 fackliga utbildningar i bagaget. Men han är fortfarande hungrig på kunskap.

Dagarna då livet förändrades

Dagarna då livet förändrades

”Jag upprepar allt ännu en gång i huvudet. Har vi missat något?” Regionala skyddsombudet Linda Forså skriver om när uppdraget att arbeta med vår säkerhet tog en ny vändning, och om att äntligen få fika i samma rum som andra människor.

Slitigt men meningsfullt – så mår skyddsombud i industrin

Slitigt men meningsfullt – så mår skyddsombud i industrin

Tre av tio skyddsombud har funderat på att avsäga sig sitt uppdrag på grund av svårigheter med att utföra det. Det visar en undersökning som Dagens Arbetsmiljö har gjort bland skyddsombud i industrin.

Psykosociala arbetsmiljöproblem bakom mer än var tredje 6:6a-anmälan

Psykosociala arbetsmiljöproblem bakom mer än var tredje 6:6a-anmälan

Fyra år efter att lagen skärptes – nu handlar mer än var tredje larm från skyddsombud om den psykosociala arbetsmiljön, visar en unik kartläggning från Dagens Arbetsmiljö.

Sätter stopp för smittan

Sätter stopp för smittan

Tredje året som skyddsombud ställs Jesper Johansson inför en oväntad fråga: Vad kan han göra för att hjälpa arbetskamraterna under en pågående pandemi?

Arbetsrätt Striden om las

Kommer regeringen att lyssna på LO:s nej?

Kommer regeringen att lyssna på LO:s nej?

Fredagens besked från Svenskt näringsliv och PTK ställer frågan: Kan regeringen driva igenom en ny arbetsrätt trots att LO har sagt nej till förslaget? skriver DA:s reporter Rasmus Lygner.

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

LO säger nej till förslaget om ny arbetsrätt

En enig LO-styrelse säger nej till las-förslaget. ”Det gav allt för mycket makt åt arbetsgivarna”, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Välj förnuftet framför fundamentalismen

Dra tillbaka utredningsförslaget och låt parterna förhandla igen efter avtalsrörelsen utan politiska hot, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

”Industri­arbetare behöver ett starkt anställningsskydd”

Industriarbetare styr ju inte marknaden, dollarkursen eller virusspridningen, skriver Håkan Wågvi.

Las-förhandlingarna återupptas

Las-förhandlingarna återupptas

För två veckor sedan kraschade las-förhandlingarna – nu återupptas de. Tidigast på fredag ska fack och arbetsgivare lämna besked.

Släpp laghotet – förhandla vidare om las

Helle Klein: ”Både fack och arbetsgivare har varit tydliga med att det inte är mer tid de behöver utan mindre av politiskt tvång.”

”Är inte politisk strejk en aktuell kampmetod?”

”Är inte politisk strejk en aktuell kampmetod?”

Utredningsförslaget kan inte tillåtas bli lag. I den kampen måste hela arbetarrörelsen ställa sig på rätt sida, skriver IF Metall-klubbens styrelse på AB Volvo i Umeå.

Wennemo: Det blir en komplicerad avtalsrörelse

Risk att en redan krånglig avtalsrörelse blir nu ännu krångligare, tror Medlingsinstitutets Irene Wennemo.