Industriarbetarnas tidning

Ledarsidan i Dagens Arbete bildar opinion utifrån arbetarrörelsens värderingar.

Stärk skydds­ombudens roll

6 april, 2016

Skrivet av

Helle Klein, chefredaktör.
Helle Klein, chefredaktör.

Ledare Föreskriften om den psykosociala arbetsmiljön gäller nu. Arbetsmiljöarbetet måste handla om makt och inflytande, inte terapi.

Årets avtalsrörelse handlar inte bara om lön utan också om makten över arbetstiden och om arbetsmiljön.
Det moderna arbetslivet har på många sätt inneburit en bättre arbetsmiljö med maskiner som utför de farligaste jobben och hjälper till med tunga lyft. Antalet dödsolyckor har lyckligtvis minskat inom industrin. Här har fackets envetna kamp betytt mycket.

Arbetet med att förbättra den fysiska arbetsmiljön har pågått länge. Parterna på arbetsmarknaden och staten i form av Arbetsmiljöverket har utarbetade rutiner för detta. Arbetsmiljöverket har dessutom nu fått ökade resurser.

Däremot har skyddet för själen varit satt på undantag. Dagens arbetsliv innebär tyvärr slimmade arbetsorganisationer där stressen och pressen ökar. Belastningsskador och stressjukdomar står för de ökade sjukskrivningstalen. Därför är det hög tid för Arbetsmiljöverkets föreskrift som började gälla 31 mars – föreskriften om den psykosociala arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör skrev storstilat i Dagens Nyheter om den nya föreskriften. Ledorden är dialog och kommunikation. Man måste ”våga prata” om stress, mobbning, utbrändhet osv.

Det är nödvändigt att uppvärdera själens väl och ve och inte bara se till kroppens. Men det är inte bara prat som måste till utan förändringar i arbetsorganisation, tydliga rutiner och skyddsronder. Intressant nog nämner generaldirektören och även föreskriften bara i förbigående skyddsombuden. Det är tidstypiskt.

Arbetsmiljöforskare har pekat på att skyddsombudens roll och inflytande har minskat trots tydliga lagar och regler. Många mindre arbetsplatser har över huvud taget inga skyddsombud. Det hör samman med fackets försvagning. Den förra regeringens politik med ändringar av a-kassereglerna och uppluckringen av anställningsförhållanden ledde till att alltfler, framförallt unga människor, valde att stå utanför facket.

Dessutom finns en ”individualiseringstrend” där alltmer läggs på individen att klara upp. När Arbetsmiljöverkets generaldirektör skriver om vikten av att ”prata om frågorna” kan det tolkas som att det handlar om att man ska prata om ens egen ohälsa, inte om arbetets innehåll och organisering.

När nu arbetet med den psykosociala arbetsmiljön sätts i fokus är det oerhört angeläget att skyddsombudens roll stärks och att regelrätta arbetsmiljöverktyg utarbetas för fack och arbetsgivare.

Det som behövs är inte terapi utan förändringar av arbetsplatserna.

2 kommentarer till “Stärk skydds­ombudens roll

 • Som mångårig (under 30 år) förtroendevald inom bl.a. Metall med gedigen erfarenhet som klubbordförande, huvudskyddsombud, försäkringsanvarig mm kan jag inte förstå varför det nu plötsligt pratas och skrivs så mycket om den psykosociala arbetsmiljön. Regelverket för denna ack så viktiga fråga fanns redan i AFS 1980:14 3 från 19 augusti 1980 som nu är upphävd i och med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter som gäller från 2016 03 31.
  I AFS 1980:14 3 finns tydliga regelverk även för den psykosociala arbetsmiljön, vilket vi förtroendevalda fick lära oss under de Svenska Metallindustriarbetareförbundets så viktiga utbildnings- och metallträffar på 1980 och 1990-talen.
  Med stöd från den tidens Metallavdelningar och -förbund blev vi fristående och ansvarstagande förtroendevalda som visste hur vi skulle hantera arbetsgivarna även med hjälp av MBL, LAS osv. Med stöd av ovan lagar och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter gjorde jag i första halvan av 1990-talet i egenskap av klubbordförande en enkätundersökning bland företagets ca 200 anställda med ingående frågor om vår psykiska och fysiska arbetsmiljö, utan att blanda in ”facket”, men med Företagshälsovården som ”bollplank”.
  Efter sammanställning av denna enkät så var det enkelt att som förtroendevald påtala och förhandla med företaget om de för företaget besvärande och ömma punkter som framkom vid min undersökning. Det gällde såväl den fysiska- som den psykiska arbetsmiljön där all medicinering av bl.a. psykofarmaka visade på ohälsan vid företaget.
  Med dessa så tydliga fakta påbörjade fackklubben tillsammans med företaget, arbetsgivarorganisation och företagshälsovård en större förändring för företagets 200 anställda. Med gott resultat! Tyvärr så avstod den fackliga organisationen att bistå fackklubben och mig som var facklig förtroendevald.
  Att de tidigare tillräckliga regelverken inte fungerar har att göra med den brist på kontakt som det tyvärr finns mellan den fackliga organisationen där förbund och avdelningar inte är ute på fältet och lyssnar av klubbarnas- och huvudskyddsombudens problem och åsikter. Samt fackets brist på vettiga utbildningar i hur klubbar ska arbeta självgående med även frågor som solidaritet och sunt-förnuft-tänkande.
  Verktygen finns! Använd dom!

 • Eftersom arbetsmiljöarbetet tidigare inte fungerat helt som det ska så har jag samlat några förslag till hur man kan ha ett helt fungerande arbetsmiljöarbete.

  Grundläggande: Arbetsmiljö går före arbete.
  Alla har ansvar för sin egen arbetsmiljö plus den gemensamma arbetsmiljön.
  För att kunna ta det ansvaret ska man ha tillräcklig information och tillräckliga befogenheter att prioritera arbetsmiljön före arbetet. Detta ska man ha enligt arbetsmiljölagen. Det gäller bara att känna till det och sen följa lagen.

  Här är tre paragrafer som är svårare att följa utan mina förslag plus att man kan säga att de stödjer mina förslag:

  Arbetsmiljölagen

  ”1 kapitlet 1 §: Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.”

  ”3 Kapitlet 1a §:Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.”

  ”3 Kapitlet 3 §: Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska för­vissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

  Arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande ska beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.”

  Argumentation:
  Gällande prioriteringen att arbetsmiljö går före arbete. Arbetsmiljölagen både tillåter det och påbjuder det ( t ex arbetsmiljölagen 1 kapitlet 1 § ) . Prioriteringen kräver ansvar och kunskap. En förklaring till att man slarvat med arbetsmiljön är att de flesta arbeten eller yrken startat innan nuvarande arbetsmiljölag. Det är därför man behöver ta ett nytag så att alla arbeten startar rätt.
  Gällande ansvar att alla har ansvar för sin egen arbetsmiljö och den gemensamma arbetsmiljön.

  Arbetsmiljölagen både tillåter det och påbjuder det ( t ex arbetsmiljölagen 3 Kapitlet 1a § ) . Ju fler man är som tar ansvar desto fler som kan upptäcka, fundera på, och lösa arbetsmiljöproblem. Att fler som gör lagom istället för få som gör för mycket. När någon glömmer en säkerhetsaspekt så kan kollegan påtala det. Att man är många som vet rättigheter kan vara tyngre än att en ensam person med skyddsombudstitel ska strida med många gånger starka arbetsgivare när arbetslösheten kan avskräcka.

  Gällande att ha tillräcklig kunskap angående arbetsmiljö så både tillåter och påbjuder arbetsmiljölagen även det ( t ex arbetsmiljölagen 3 kapitlet 3 § ) . Jag kan som exempel nämna att bland de arbetsplatser som jag jobbat på ( cirka 25 arbetsplatser ) så minns jag inte att jag fått någon arbetsmiljöinformation.

  ALLMÄN HANDLINGSPLAN TILL ALLA ARBETSPLATSER
  Personlig arbetsmiljö: Personligt ansvar för sig själv och andra vilket är en självklarhet kan ge ett positivt tryck så att man känner att det är naturligt. Att jag som privatperson kan bygga en kunskapsbas. Ett ökat kunnande som man efter hand skapar sig med en timmes arbetsmiljöstudier per vecka.

  Laglig och central kunskap
  Alla samla all information som finns som ger kunskap som är vettig till sammanhanget. Även kunna fråga arbetsmiljöverket. Även att arbetsplatsen är med i ett nationellt informationsprojekt så att arbetsplatser kan ge råd som ett stort nätverk. Ett ökat informationsutbyte arbetsplatser och arbetsmiljöverket emellan cirka en timme per vecka.

  Arbetsplatsen
  Att ha en skiss till hela arbetskedjan. Även veta vad de andra gör. Enligt kunskap träning arbete. Även att man kan arbetsmiljögången som gör alla ansvariga, både personligt och gemensamt. Sakta återuppta arbetet när det är säkert. Sen att starta med en timmes information varje måndag plus en kvart varje tisdag onsdag torsdag och fredag för de som har vanligt vardagsarbete. De som har annat arbete får ha informationstid i början på sitt arbetspass.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du kanske också vill läsa…

”Det krävs friska arbetsplatser för att nya jobb ska skapas”

Våra arbetsplatser måste ”stress-saneras” för att nya jobb ska kunna skapas. Och arbetsmiljöverkets föreskrift kan bli ett viktigt hjälpmedel i detta arbete. Det skriver elva forskare i ett debattinlägg.

Själen måste också skyddas

Själen måste också skyddas

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om den psykosociala arbetsmiljön är ett steg i rätt riktning. Sjuktalen som har med stress, press och mobbing att göra har ökat markant på senare år. Dags att skapa hållbara arbeten för både kropp och själ.

Psykosociala arbetsmiljöproblem bakom mer än var tredje 6:6a-anmälan

Psykosociala arbetsmiljöproblem bakom mer än var tredje 6:6a-anmälan

Fyra år efter att lagen skärptes – nu handlar mer än var tredje larm från skyddsombud om den psykosociala arbetsmiljön, visar en unik kartläggning från Dagens Arbetsmiljö.

”Försäkringen har blivit en återvändsgränd”

”Det som skapades för att underlätta möjligheten att få ersättning har nu blivit en försäkring där ansvaret trollas bort”, skriver författaren Börje Eriksson och forskaren Töres Theorell i ett debattinlägg.

Nu får själen sin egen skyddsrond

Nu får själen sin egen skyddsrond

På SSAB i Borlänge klarar man sedan tidigare av buller och ryggont – nu ska man ta sig an stressen och mobbingen på allvar.

Äntligen är arbetsmiljön i fokus

Äntligen satsas det på arbetsmiljön. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har presenterat en ny arbetsmiljöstrategi som tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter. Den verkar lovande. Men det finns mer att göra.

”Döds­olyckorna är en katastrof”

Regeringen slår fast en ny strategi med nollvision för dödsolyckor och fokus på psykosociala frågor. Man ger också pengar till en ökad tillsyn.

Facket måste vara en fredad zon

Chefer som hotar eller trakasserar fackligt aktiva är oacceptabelt. Men också facket måste göra upp med sexismen.

När hatet blir för mycket

När hatet blir för mycket

Återigen brinner flyktingförläggningar, två människor huggs ihjäl på en skola. Ett krig långt borta påverkar alla svenskar. Dagens Arbete fick ett brev från en verkstadsarbetare: vad gör man när rasisthatet tar över på jobbet?

”Stoppa i tid!”

”Stoppa i tid!”

Du är skyddsombud men vad kan du göra när arbetsplatsen skadar en anställds själshälsa? Facket får helt enkelt börja testa sig fram, skriver DA:s Elinor Torp.

Försäkring & pension

”Jag hade ingen aning om att de tog 25 procent”

”Jag hade ingen aning om att de tog 25 procent”

Två år efter olyckan skulle Jimmy Hildingsson söka försäkringspengar för ärr och invaliditet. Men en knapptryckning på nätet var nära att kosta honom 25 000 kronor.

Skiftarbetets fram- och baksidor

Het näthandel ger helgskift

Het näthandel ger helgskift

Näthandelns uppsving under 2020 ledde till många timmar övertid på DS Smith i Värnamo. Nu har de infört ett nytt helgskift för att hinna med – och över 200 sökte jobben.

”Mycket man måste ha koll på”

”Mycket man måste ha koll på”

August Wieser gick i första kullen på pappersarbetarutbildningen på Polhemsskolan i Gävle. Nu har han fått jobb, och behovet av kompetent arbetskraft inom pappersindustrin är fortsatt stort. Men nu tar utbildningen paus – på grund av för få sökande.

Det är något med natten i gruvan

Det är något med natten i gruvan

När kroppen ska sova som djupast dricker vi kaffe och hjälps åt, skriver DA:s nya krönikör, musikern och gruvarbetaren Johan Airijoki.

Lämnade skiftarbetet – efter två missfall

Lämnade skiftarbetet – efter två missfall

Skiftarbetet gjorde att Nadine Dabo mådde dåligt.
Efter två missfall jobbar hon nu dag och väntar barn.

Så kan nattjobbet bli mer hälsosamt

Så kan nattjobbet bli mer hälsosamt

Att arbeta flera nätter i rad tär på kroppen. Forskare i Norden har nu vägt samman sina studier. Skiftarbete är ännu sämre för hälsan än vad man tidigare trott.

Måste jag jobba på julen i år igen?

Måste jag jobba på julen i år igen?

Kan samma skiftlag jobba under julen flera år i rad? Juristen Henric Ask svarar.

Julkort från fabriken

Julkort från fabriken

Hur är det att arbeta på julen när alla andra är lediga? DA besökte Rottneros bruk och pratade julskift och traditioner.

Högtryck på Getinge – nu jobbar de tvåskift

Högtryck på Getinge – nu jobbar de tvåskift

Vissa permitteras, andra sägs upp. Men på medicinteknikbolaget Getinge i Solna kan de anställda lugnt räkna med att de får behålla jobben.