Industriarbetarnas tidning

Transport kritiserar las-uppgörelsen i annons i Dagens Arbete och KA

26 januari, 2021 - 08:33

Skrivet av

Las-uppgörelsen Flera Transport-avdelningar riktar skarp kritik mot las-uppgörelsen på annonsplats i Dagens Arbete och Kommunalarbetaren. ”Antingen har de inte förstått, eller så sprider de fake news”, kommenterar IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Ett antal avdelningar inom Transport har köpt annonsplats i Dagens Arbete och Kommunalarbetaren för att kritisera IF Metalls och Kommunals agerande i lasuppgörelsen. IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä är starkt kritisk mot agerandet. Foto: Faksimil samt TT Nyhetsbyrån

I de kommande numren av Dagens Arbete och Kommunalarbetaren finns helsidesannonser med skarp kritik mot las-uppgörelsen signerat fackförbundet Transports hamnavdelningar och avdelningar i södra Sverige. Uppgörelsen, som tecknats mellan IF Metall, Kommunal, PTK och Svenskt Näringsliv, beskrivs som ”ett svek” mot solidariteten inom arbetarrörelsen.

– Poängen är att nå ut till medlemmarna i de två förbund som vi anser gick bakom ryggen på LO:s styrelse och hakade på uppgörelsen utan att inhämta LO:s medgivande, säger Kenneth Pettersson, ordförande i Transports avdelning 12 i Malmö, som tog initiativ till annonskuppen.

Syftet är att väcka opinion mot en uppgörelse som Kenneth Pettersson menar kommer att minska anställningstryggheten på arbetsmarknaden.

I annonsen kritiserar Transport-avdelningarna fler undantag i turordningsreglerna och menar att det kommer att bli lättare att säga upp personal av personliga skäl samt att man institutionaliserar hyvling av arbetstiden. Dessa försämringar menar man inte kan legitimeras med kompetensutveckling – som de kallar ”friår light” – och att allmän visstid ersätts av särskild visstid.

”Var inte naiva utan se att en gris är en gris även om den är sminkad”, skriver man som en blinkning till Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog som under hösten sa att arbetsgivarna i sitt dåvarande bud bara ”sminkat grisen”.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä menar att innehållet i texten är helt felaktigt och att det inte får stå oemotsagt.

– Antingen har de inte förstått, eller så sprider de fake news, och det sistnämnda vill jag inte tro, säger han.

I annonstexten hävdas det att IF Metall och Kommunal skrev under uppgörelsen utan att vare sig informera eller förankra det hos övriga LO-förbund. Det tycker Veli-Pekka Säikkälä är en oärlig beskrivning. Enligt honom har IF Metall under resans gång varit väldigt tydliga med att förbundet, efter LO-styrelsens nej, fortsatt att förhandla på egen hand. Det har kommunicerats både till LO-styrelsen och i media.

– Sen har vi fått kritik för att vi inte informerade LO-styrelsen tillräckligt långt i förväg att vi skulle anta uppgörelsen. Vi gjorde det på morgonen, och några timmar senare antog vi avtalet. Vi borde ha gjort det dagen innan, säger han.

När det gäller sakfrågorna som tas upp i annonsen tycker Veli-Pekka Säikkälä att tolkningarna är direkt felaktiga.

– Den här texten är en vantolkning av uppgörelsen och det är viktigt att det här inte får stå oemotsagt i vår tidning, säger han.

I annonsen påstås det till exempel att uppgörelsen institutionaliserar hyvling – när företag skär ned arbetstid och lön för anställda utan hänsyn till turordning och utan att betala uppsägningslön. Linda Svensson, som är ombudsman på Transports avdelning 12 i Malmö och huvudförfattare till annonstexten, tycker att uppgörelsen innebär att man erkänner att hyvling är något som får förekomma på arbetsmarknaden.

– Tvärtom borde man ändra lagstiftningen, istället för att slå fast att hyvling är något som finns och ska finnas, vilket man gör i och med den här uppgörelsen, säger hon.

Veli-Pekka Säikkälä tycker tvärtom att man nu reglerar upp något som redan är verklighet på arbetsmarknaden.

– Hyvling hade arbetsdomstolen redan för flera år sedan godkänt i den så kallade Coop-domen. Vad vi gör nu är att vi faktiskt reglerar upp det så att arbetsgivaren inte godtyckligt kan hyvla hur som helst, säger han.

I uppgörelsen har man kommit överens om att hyvling ska ske enligt turordningslistan bland anställda med liknande arbetsuppgifter. Det införs också en omställningstid motsvarande uppsägningstiden då den anställde behåller sin tidigare lön.

I Transport-annonsen framförs påståendet att de nya las-bestämmelserna kommer göra det ”lättare att göra sig av med en anställd på grund av personliga skäl”.

– Skillnaden är att i dag löper anställningen på under en tvist. Som jag har förstått den nya uppgörelsen kommer anställningen upphöra under tvisten. Men de här frågorna kräver sin genomgång och analys, vi måste veta vad som kan bli lag och drabba oss alla, vad kan bli huvudavtal och drabba oss alla, vad kan vi justera i kollektivavtal? Det är mycket som vi inte vet, vilket kan hänga ihop med att de här förbunden inte har diskuterat det med andra innan man skrivit under, säger Linda Svensson.

Enligt Veli-Pekka Säikkälä är den föreställningen ”helt felaktig”.

– Den rättspraxis som gäller i dag ska även gälla fortsättningsvis, det är väldigt tydligt i regelverket. Man kommer alltså bedöma om det föreligger ett tillräckligt allvarligt brott mot anställningsavtalet för uppsägning på samma sätt som man har gjort innan, säger han.

Dessutom, påpekar Veli-Pekka Säikkälä, så höjs skadeståndet för en felaktig uppsägning med 50 procent. Men under tiden som tvisten pågår slipper arbetsgivaren att betala lön, istället får arbetstagaren ersättning motsvarande a-kassa samt eventuell tilläggsförsäkring.

– Det är två saker som händer här: Om det visar sig i domstol att det fanns giltiga skäl till uppsägning, då kommer det bli billigare för arbetsgivaren. Visar det sig att det var en felaktig uppsägning, då blir det dyrare eftersom arbetsgivaren både får betala lönen och 50 procents högre skadestånd. Det är en vantolkning att hävda att fackförbundens möjlighet att ogiltigförklara försvagas och att det kommer att bli enklare att säga upp av personliga skäl, säger han.

I annonsen beskriver Transport-avdelningarna överenskommelsen om kompetensutveckling som ett ”friår light”.

Enligt Linda Svensson är kritiken inte riktad mot kompetensutveckling i sig. Det handlar om vem som ska bekosta den och vem som ska ta ansvar för personalens fortbildning: arbetsgivarna eller staten.

– Redan i dag har arbetsgivaren ett ansvar att kompetensutveckla sin personal. Tanken med uppgörelsen är att det istället ska finansieras med skattepengar. Det är det vi menar med ”friår light”. Vi är inte emot fortbildning på något sätt, men frågan är vem som ska finansiera det, säger hon.

Veli-Pekka Säikkälä tycker uttrycket ”friår light” är en svartmålning.

– Det blir inget friår. Vi reglerar upp att vuxna som har en anställning kan få reala möjligheter att kunna studera upp till tre terminer på heltid. Det handlar om riktiga utbildningar som stärker individens möjligheter på svensk arbetsmarknad och hjälper till med arbetsgivarnas kompetensförsörjning, säger han.

När det gäller de utökade undantagen från turordningsreglerna i las – man går från att arbetsgivare får undanta två anställda på små företag till tre anställda oavsett storlek – anser annonsförfattarna att de undantag som redan finns i dag innebär stora problem. Linda Svensson menar att anställningstryggheten nu kommer raderas helt på många små arbetsplatser.

– Vi har många små arbetsplatser med fem eller kanske till och med tre anställda. Om man utökar undantagen, då finns det i praktiken ingen anställningstrygghet kvar där, säger hon.

Annonsförfattarna frågar sig hur facket i framtiden ska kunna värna anställningstryggheten även för ”äldre och slitna” och de som på andra sätt uppfattas som besvärliga av arbetsgivaren. Veli-Pekka Säikkälä vänder sig mot uppfattningen att uppgörelsen underlättar för arbetsgivaren att handplocka vilka som blir av med jobbet vid nedskärningar. Det stämmer inte, säger han.

– Den här regeln kommer inte att innebära att arbetsgivaren får peka ut att: de där tre vill jag bli av med. Det arbetsgivaren får göra är att bland de som ska sägas upp, välja ut max tre personer att behålla. Och då undantas de. Så med den här regeln kommer det inte vara möjligt att plocka ut människor som har jobbat länge, säger han.

I helhet menar annonsförfattarna att anställningstryggheten urholkas i uppgörelsen. ”Att sälja ut allas vår anställningstrygghet är inget annat än ett svek”, skriver de.

– De framgångar som IF Metall och Kommunal pekar på förändrar inget i grunden. De är inte värda priset av ökad otrygghet för de som är tillsvidareanställda. Absolut inte, säger Linda Svensson.

Veli-Pekka Säikkälä framhåller att uppgörelsen även reglerar hur länge en person kan vara inhyrd innan det inhyrande företaget måste erbjuda en anställning, samt halverar tiden för hur länge en person kan vara visstidsanställd utan att bli anställd. Båda sakerna är stora framgångar, tycker han.

Generellt menar han att anställningstryggheten kommer att öka om den nya uppgörelsen blir verklighet.

– Det vi gör med det här avtalet och om det blir verklighet, det är att vi stärker anställningstryggheten på svensk arbetsmarknad. Och jag förstår inte hur man kan tro att vi skulle ha något annat intresse?

Transports förbundsordförande Tommy Wreeth vill inte lämna några kommentarer till annonsen. Faktum är att man på Transports kommunikationsavdelning på förbundskontoret inte känner till annonsen när Dagens Arbete ringer.

Men enligt Kenneth Pettersson, ordförande på Malmö-avdelningen, har förbundsordförande Tommy Wreeth blivit informerad.

– Tommy Wreeth känner till det. Kanske inte exakt vad som står, men han känner till upplägget.

Och han godkände det?

– Tja, han sa inte att det inte var en bra idé, då hade vi inte gått vidare med det, säger han.

Förutom Transports ordförande Tommy Wreeth har Dagens Arbete även sökt Kommunals ordförande Tobias Baudin och LO:s ordförande Susanna Gideonsson. Samtliga har avböjt att kommentera.

3 kommentarer till “Transport kritiserar las-uppgörelsen i annons i Dagens Arbete och KA

 • IF Metall har med sina förhandlingar på teknikavtalet kraftigt försämrat medlemmars rätt att styra sin fritid, med avtal som konjunkturanpassad övertid och arbetstidsskorridorer. Rätten till sin fritid är en av individens viktigaste!
  Nu anser man sig veta bättre än övriga förbund i las-frågan.
  Magstarkt kan tyckas!

 • Snacka om nyspråk!

  ”Generellt menar han [Veli-Pekka Säikkälä] att anställningstryggheten kommer att öka om den nya uppgörelsen blir verklighet.”

  Och Eva Nordmark kallar avtalet för ”riktigt fin, klassisk socialdemokratisk politik”.
  (https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/har-ar-de-tre-nya-lasutredningarna-7007902)

  Fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna har krigat mot försök till liknande inskränkningar av LAS ända sedan LAS instiftades på 70-talet. Men nu är det plötsligt något bra? Nu är det S varit motståndare till i 45+ år plötsligt ”riktigt fin, klassisk socialdemokratisk politik”.

  IF Metall talar om att deras medlemmar behöver möjligheten att utbilda sig till nya jobb, och det är inget fel i det. Men staten hade ju kunnat gå in med de här pengarna för vidareutbildning utan att kräva att fackförbunden i utbyte skulle avtala bort det grundläggande anställningsskyddet, eller hur? De här två sakerna hängde inte ihop. Det finns inget som hindrar staten att stimulera vidareutbildning UTAN att för den skull göra det möjligt för arbetsgivarna att godtyckligt säga upp anställda som de inte anser vara tillräckligt medgörliga, eller som blivit till åren komna och inte producerar som en 25-åring längre, eller som ställer krav på arbetsmiljön, eller som har förhöjd frånvaro pga utsliten kropp efter långt arbetsliv.

  Är fackets nya strategi mot dåliga arbetsförhållanden ”är du missnöjd med något hos din arbetsgivare så säg upp dig bara, och ”välj” ett nytt jobb – att kämpa för bättre villkor är passé”?
  En snabb övergång från att stödja sossarnas samarbete med Centerpartiet till att bli centerpartister själva. För det är precis den argumentationen jag brukar höra från liberaler och andra på högerkanten.

  Någon ska väl fortfarande utföra de här jobben, även om de mest drivna kanske utbildar sig och byter jobb? Vad händer med dem utan reellt anställningsskydd, när det blir allt mer hopplöst att driva på fackligt eller som skyddsombud för förändringar, utan att hotas av sparken?

  Och är Veli-Pekka Säikkälä helt omedveten om den omfattande åldersdiskrimineringen på svensk arbetsmarknad? Redan efter 40 kan det vara helt hopplöst att få ett nytt jobb, med eller utan 1 års utbildning.
  https://www.dagensarena.se/innehall/aldersdiskriminering-redan-vid-40-ar/

  Snömoset och nyspråket härskar. Svenskt Näringsliv har fått mer eller mindre fått fria händer att utforma ett avtal som passar dem – genom att facken pressats först med piska (risken att las-utredningens förslag skulle ligga till grund för lagstiftning) och sedan med morot (statliga pengar till kompetensutveckling MEN bara om facken gick med på att slå sönder anställningsskyddet i las).

  När fackförbund själva, och Socialdemokraterna, som i alla år varit emot liknande försämringar, nu inte bara säger ”vi var tvungna att acceptera detta, mot vår egentliga vilja” utan verkligen HYLLAR avtalet, då måste jag säga att det vänder sig i magen på mig!

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Du kanske också vill läsa…

IF Metall i las-uppgörelse med PTK och Svenskt Näringsliv

IF Metall i las-uppgörelse med PTK och Svenskt Näringsliv

IF Metall och Kommunal ansluter sig till överenskommelsen om anställningsskydd och kompetensutveckling som PTK och Svensk Näringsliv kom överens om tidigare i höstas.

Visst blir det historiskt – men på vilket sätt?

Visst blir det historiskt – men på vilket sätt?

Det var ett stort beslut när IF Metalls avtalsråd sa ja till ett nytt huvudavtal om trygghet och omställning. En lång och sårig process närmar sig mål. Ändå – det är nu det börjar på riktigt, skriver Anna Julius.

IF Metalls avtalsråd sa ja till nytt huvudavtal

IF Metalls avtalsråd sa ja till nytt huvudavtal

IF Metalls avtalsråd sa med en stor majoritet ja till ett nytt huvudavtal. En av de mest omvälvande förändringarna på arbetsmarknaden är ett steg närmare att bli verklighet.

IF Metall om las-uppgörelsens olika delar

IF Metall om las-uppgörelsens olika delar

Arbetsgivaren har fått fler undantag och tydligare regler om uppsägning. Facket har fått skärpta visstidsregler och stärkt heltidsbegrepp. Så här säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä om de olika ingredienserna i uppgörelsen.

”Nu är det slut med ping-pong-politiken”

”Nu är det slut med ping-pong-politiken”

När IF Metall gjorde upp med arbetsgivarna om anställningsskyddet var det inget svek, utan solidaritet med dem som har det sämst, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Så kan du påverkas av las-uppgörelsen

Så kan du påverkas av las-uppgörelsen

I höstas kom arbetsgivare och vissa fackförbund överens om vilka nya regler de vill ha för anställningstryggheten. DA reder ut vad förändringarna skulle innebära för dig.

Marie Nilsson: Vi bröt mot informationsplikten

Marie Nilsson: Vi bröt mot informationsplikten

IF Metall och Kommunal bröt mot stadgarna genom att inte informera övriga LO om att de gjorde upp om las.
– Att vi gjort som vi gjort beror på att vi inte känt tillit till varandra, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Strulet med omställningsstudie­stödet: ”Förtroendet för staten riskerar att skadas”

Strulet med omställningsstudie­stödet: ”Förtroendet för staten riskerar att skadas”

Det här måste lösas så fort som möjligt, säger Pappers ordförande Pontus Georgsson.

En magisk gräns spräcktes – men osäkerheten består

En magisk gräns spräcktes – men osäkerheten består

Vi kan komma överens – även när det blåser kallt. Kanske är det det viktigaste budskapet från både fack och arbetsgivare, skriver Dagens Arbetes reporter Anna Julius.

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen vill se en löneökning på 2,0 procent. De föreslår ett engångsbelopp enligt tysk modell om 3000 kronor. De vill även öka företagens makt över arbetstiden.

Kris i byggbranschen

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Så gick det för arbetarna som fick gå från husfabriken

Osäkerheten på marknaden gör att återstarten för K2A Trähus skjuts på framtiden.