Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Samhall måste återgå till sitt kärnuppdrag”

22 mars, 2021

Skrivet av Saila Quicklund

Debatt Samhall snedvrider konkurrensen samtidigt som många vittnar om allvarliga brister i arbetsmiljön, skriver Saila Quicklund (M).

OM SKRIBENTEN

Saila Quicklund sitter i Arbetsmarknadsutskottet för Moderaterna.

För oss moderater är det en självklarhet att alla människor ska ha möjlighet att utvecklas och stärkas i arbetslivet. Det är, inte minst, viktigt för den enskilde att ha ett jobb och känna delaktighet i hela samhällslivet. Möjligheterna på arbetsmarknaden begränsas dock ofta för människor med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

För att motverka de hinder som personer med funktionsnedsättning möter finns olika former av lönebidrag som är tillgängliga för såväl privata som offentliga arbetsgivare. Arbetsintegrerade sociala företag använder ofta sådana typer av stöd i sin verksamhet, som är viktiga genom att de skapar arbeten till personer som annars har svårt att delta på arbetsmarknaden. Utöver lönebidragen finns även Samhall AB som har ett viktigt uppdrag att erbjuda sysselsättning åt de personer som på grund av funktionsnedsättning har allra svårast att få arbete.

Tyvärr har flera granskningar av Samhalls verksamhet visat på en oroande försämring gällande hur de utför sitt uppdrag. Samhalls målgrupp har förändrats från de personer med funktionsnedsättningar som står allra längst från arbetsmarknaden till allt fler utrikes födda som inte behärskar det svenska språket.

Flera privata aktörer har larmat om att de har svårt att konkurrera med Samhall, som bedriver verksamheten med betydande statliga subventioner. Lägg därtill alla de vittnesmål om arbetsmiljöbrister, inte minst allvarliga sådana under rådande pandemi, som Dagens Arbete förtjänstfullt lyfter fram.

Regeringen prioriterade inför 2021 att ge Samhall ytterligare 400 miljoner kronor som kompensation för löneökningar, pengar som frigjordes genom att minska resurserna till de lönebidrag som andra arbetsgivare kan använda med motsvarande belopp. Vi kan nu se att antalet lönebidrag minskar.

Den totala så kallade merkostnadsersättningen till Samhall uppgår i år till 6,6 miljarder kronor. För dessa medel har Samhall i uppdrag att tillhandahålla 36,8 miljoner lönetimmar. En viktig skillnad mot de lönebidrag andra arbetsgivare kan använda är att bidraget till Samhall är oberoende av i vilken mån funktionsnedsättningen reducerar arbetsförmågan. Det innebär att de priser Samhall kan ta för sina tjänster blir lägre i takt med att arbetsförmågan ökar bland de anställda samtidigt som företaget klarar de avkastningskrav som regeringen anger.

För över ett år sedan krävde Riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen att Samhall ska återgå till sitt kärnuppdrag. Regeringen har ännu inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta ska bli möjligt.

Moderaterna menar att regeringen måste agera genom att skyndsamt se över och genomlysa Samhalls verksamhet. Det är viktigt att de skattemedel som varje år avsätts för verksamheten används till det de är avsedda för – att skapa arbetstillfällen för de personer med funktionsnedsättning som annars inte kommer in på arbetsmarknaden. Verksamheten måste också vara säker och utvecklande för de anställda samtidigt som den inte snedvrider konkurrensen på arbetsmarknaden

Samtidigt som regeringen är passiv saknar många personer med funktionsnedsättning den hjälp de behöver för att komma in på arbetsmarknaden. För varje vecka som går ökar långtidsarbetslösheten och många personer med funktionsnedsättningar hamnar allt längre från arbetsmarknaden. De personer som drabbas förtjänar bättre. Regeringen måste agera nu.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.