Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Statens stöd måste fördelas på annat sätt”

5 maj, 2021

Debatt Granskningarna av Samhall visar att det krävs fler aktörer som hjälper funktionshindrade att komma in på arbetsmarknaden. Och då måste stöden fördelas så att det når dem som verkligen behöver det, skriver tre verksamhetsledare inom rekrytering och utbildning.

Om skribenterna

Jonas Jegers
Ansvarig för samhällskontakter på utbildningsanordnaren Irisgruppen.

Fredrik Hillelson är vd och grundare av Novare Human Capital, en företagsgrupp som bland annat erbjuder specialistkompetens inom rekrytering.

Delal Apak är vd för Novare Peritos, ett konsultföretag som riktar sig till unga människor med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD, autismliknande tillstånd och inlärningssvårigheter.

Det finns flera aktörer på den svenska arbetsmarknaden som anställer personer med funktionsvariationer, eller som på andra sätt hjälper personer som har svårt att komma in i samhället och i arbetslivet.

Men Samhall har en särställning på marknaden. Med de sex miljarder kronor i statligt stöd som bolaget mottar varje år har Samhall flera fördelar ur konkurrenssynpunkt, bland annat har de möjlighet att sätta löner som andra aktörer på marknaden inte kan matcha.

Med en sådan särställning följer också ett stort ansvar. Huvuduppdraget är att erbjuda jobb som är anpassade, till personer med funktionsvariationer som inte har möjlighet att få något annat arbete. Samtidigt vittnar tidigare chefer i SVT:s Uppdrag granskning om att det är affärerna som avgör vilka som får jobb via Samhall, snarare än vilka arbetssökande som har störst behov.

Den bilden bekräftas i Dagens Arbetes aktuella artikelserie. Där vittnar tidigare anställda om hur personer med funktionsvariationer valts bort då det inte har funnits arbetsplatser som varit tillräckligt anpassade – och om hur personer med fysiska hinder inte fått arbete via Samhall då tempot på arbetsplatserna varit för högt. Även tidigare arbetssökande berättar för Dagens Arbete om hur de fått kalla handen av Samhall då de inte har ansetts uppfylla kraven.

Ett bolag i Samhalls position har dessutom ett stort ansvar för de anställdas arbetssituation. Även här finns stora brister. Samhallanställda vittnar om orimliga arbetsvillkor och om långa städpass som sliter på kroppen. De tuffa arbetsvillkoren är även något som bekräftas av personer som intervjuas i Uppdrag granskning.

Det är hög tid att fler aktörer, utöver Samhall, får en större roll på arbetsmarknaden. För att det ska vara möjligt krävs att stöden fördelas på ett annat sätt än de görs idag, så att inte ett och samma bolag får en så stor del av marknaden att det skapar orättvisa konkurrensfördelar.

Dessutom ska företagen som arbetar med målgruppen verka för att göra en verklig, långvarig, skillnad för personerna de hjälper ut på arbetsmarknaden. Fastnar personerna i stället i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder så har resurserna använts på fel sätt.

Vi vill att beslutet om var en person ska placeras ska utgå från vad personen kan, inte utifrån vilka hinder den har.

Framöver måste det vara de personer med funktionsvariationer som har störst behov av att komma in på arbetsmarknaden som får jobben. Det är det stödpengarna, det vill säga skattebetalarnas pengar, är tänkta att gå till.

Det finns flera konkreta åtgärder att vidta för att åstadkomma detta:

1. Låt fler bolag och organisationer än Samhall ta plats på arbetsmarknaden, genom att fördela de statliga stödpengarna till fler aktörer.

2. Låt stöden följa individen som har rätt till dem, i stället för att ges som klumpsummor till exempelvis Samhall. På det viset blir det dessutom möjligt att utvärdera vad som fungerar eller inte.

3. Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen utgår i dag från vilka hinder en person har. Vi vill se ett skifte, så att bedömningen snarare utgår från förmågor. Vi vill att beslutet om var en person ska placeras ska utgå från vad personen kan, inte utifrån vilka hinder den har.

4. Anpassade kollektivavtal ger Samhall en stor konkurrensfördel. Vi vill att möjligheten till anpassade kollektivavtal, för fler än bara Samhall, ska ses över.

5. Vi kräver att Arbetsförmedlingen likställer arbetet med Samhall med andra seriösa aktörer på marknaden som arbetar för att få ut personer med funktionsvariationer på arbetsmarknaden.

Delal Apak
vd Novare Peritos

Fredrik Hillelson
VD och grundare Novare Human Capital, VD Novare Executive Search

Jonas Jegers
Ansvarig samhällskontakter/Head of PA, Irisgruppen

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.