Industriarbetarnas tidning

Gävle

Här listar vi alla artiklar, poddavsnitt, videoklipp och annat material som taggats med Gävle.

”Mycket man måste ha koll på”

August Wieser gick i första kullen på pappersarbetarutbildningen på Polhemsskolan i Gävle. Nu har han fått jobb, och behovet av kompetent arbetskraft inom pappersindustrin är fortsatt stort. Men nu tar utbildningen paus – på grund av för få sökande.

Redo för framtiden

August Wieser, som DA mötte 2017, har tagit studenten. Dessutom har han fått jobb på Billerud Korsnäs i Gävle. Men om han är pappersarbetare om tio år låter han vara osagt.

Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

Regeringen föreslår en ny myndighet som ska samla kunskap om arbetsmiljö och utvärdera politiken. Om budgeten går igenom kommer centret att dra igång i Gävle nästa sommar.

Ögonblick från arbetslivet, Duro, Gävle. Foto: Sanna Källdén

08.27: Duro, Gävle

08.27 Duro, Gävle

Nit- eller vinstlott vid uppsägning? Det hänger till stor del på vilket företag som säger upp. Lars-Inge Björlin, Vovlo Bussar, och Eva Svedjerot, före detta Ericssonanställd. Foto: ØYVIND LUND och GUN WIGH

Uppsagda till olika pris

Lars-Inge sägs upp från Volvo Bussar i Säffle. Där får de anställda i snitt 10 000 i extra omställningsstöd. Eva förlorade jobbet när Ericsson stängde Gävlefabriken. Där fick arbetarna i snitt 300 000 kronor var i avgångsvederlag. Inget tvingar företag som lägger ned att betala sina anställda en enda krona extra. Facken kan bara vädja.

Erik Kernehed, Thomas Pettersson och Peter Nordqvist stod alla strejkvakt. Även avdelningsordförande Bo Myrberg, längst till vänster, drog på sig banderollen ett tag. ”Ja, en kort stund när pressen var här så stod du också”, säger Erik Kernehed. Foto: LARS HALVARSSON

Strejkfrågorna som medierna glömde

Skorstenarna hade slutat ryka på Korsnäs pappersbruk utanför Gävle och konflikten mellan Pappers och Skogsindustrierna var ett faktum. Under tio dagar riktade journalisterna sitt intresse mot deras arbetsplats. Ändå kände de inte riktigt igen sig i mediernas bild av strejken. Ett år har gått sedan pappersarbetarna Thomas Pettersson, Erik Kernehed och Peter Nordqvist stod strejkvakt […]

Dödsolyckan i Gävle blir fullmäktigefråga

Nu tas den tragiska dödsolyckan i Gävle, som Dagens Arbete avslöjade för en dryg månad sedan, upp i kommunfullmäktige. –En praktikant ska inte få arbeta ensam med trädfällning, säger Kenneth Bognesand (M). Han har själv råkat ut för en liknande olycka för många år sedan. Han var inte praktikant, utan jobbade för en förening med […]

Ericsson-anställda får 50 procent i lönepåslag

Med höjd lön ska de varslade jobba bättre. Lönen höjs med 50 procent för de varslade på Ericsson nedläggningshotade fabrik i Gävle. Tidigare har de anställda fått en löneförhöjning med 40 procent för att klara produktionsmålen. – Men våra medlemmar mår inte bra och behöver allt tänkbart stöd och uppmuntran, säger Ann Hillin, IF metallklubbens […]

Högre lön ska motivera Ericsson­anställda

Med en utlovad löneförhöjning på 40 procent under december och januari ska arbetarna vid Ericssons nedläggningshotade fabrik i Gävle förmås att arbeta hårdare. Avvecklingen av fabriken beräknas ta hela 2010. Ericssons fabrik i Gävle, som tillverkar radiobasstationer, ska läggas ner nästa år. Det har ledningen beslutat. Tillverkningen av en ny generation radiobasstationer ska tillverkas i […]

Därför lägger Ericsson ner i Gävle

DA-ANALYS: Nedläggningen av Ericssons Gävle-fabrik kom oväntat. Teknikskifte och tillgången på en lågkostnadsfabrik i Estland är förklaringen. Därmed återupptar Ericsson två omstridda vanor: att flytta produktion till låglöneländer och varsla före jul eller semester. Ericssons avindustrialisering i Sverige fortsätter. Utan att koncernen är särskilt plågad ekonomiskt. Det här är ett företag som dragit in 140 […]