”Jag läser på om dinosaurierna igen. Hur blev det så fel?”

Sågverksarbetaren och musikern Stefan Eriksson om hur blixtsnabbt vi människor lyckats förstöra så mycket omkring oss.

”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

Övertid het fråga när kraven växlas

IF MetallAvtalsrörelsen 2013 är inledd. Under onsdagen växlande IF Metall och Teknikföretagen krav. Facket lyfter fram arbetstidsförkortning och övertiden som viktiga frågor vid sidan om reallöneökningar. Arbetsgivarna vill ha ett treårsavtal med så låga löneökningar som möjligt.

Ett långsiktigt mål från fackets sida är att förkorta arbetstiden med 100 timmar per år.

– En oerhört viktig fråga för oss, säger Anders Ferbe, IF Metalls ordförande.

IF Metall lyfter fram att en fortsatt utbyggnad av arbetstidsförkortningen behövs för att möta utmaningar med generationsväxlingen i industrin, skapa trivsel och flexibilitet på arbetsplatserna och göra det möjligt för industriarbetare att jobba fram till pensionen.

Medlemmar i tillverkningsindustrin har krävt att IF Metall måste göra något åt övertidsfrågan. Nu kräver facket att avtalets skrivningar om övertid ska kompletteras med följande skrivning:

”När övertid beordras ska arbetsgivaren så långt som möjligt ta hänsyn till arbetarens behov av rekreation och familjeliv. Övertid får inte användas i sådan utsträckning att arbetaren överansträngs.”

Tror du att skrivningen kan lösa de problem med övertid som medlemmarna upplever?

– Nej, vi kan inte lösa hela övertidsproblematiken i en avtalsrörelse. Men vi tror att det kan underlätta för människor när de ställs inför krav på övertid. De ska känna att de inte belastas så hårt att de riskerna ohälsa. Företagen har oerhört kort planering, det kan förbättras. Den enskilde måste kunna förena familjeliv med arbete. Vi måste bli bättre på att diskutera frågor om livspusslet, säger Anders Ferbe.

När facket och arbetsgivarna beskriver det ekonomiska utrymmet de närmaste åren så skiljer beskrivningarna väsentligt. Varför?

– Arbetsgivarna tar avstamp i det rådande konjunkturläget. Vi försöker se på längre sikt. Det är en den viktigaste skillnaden. Men i år tycker jag inte bedömningarna skiljer sig så mycket. Varken vi eller motparten tror att vi är på väg in i en kris som 2008-2009. Det är en efterfrågekris som kommer att plana ut. Sen är det så att arbetsgivarna vill spegla utvecklingen utifrån sina intressen, då blir det lite svartare.

Kravet när det gäller längden på avtalet är satt till ett år. Men i vanlig ordning öppnar facket upp för en längre avtalsperiod om att det går att komma överens om andra viktiga frågor.

Lönekravet är, som det meddelades för en månad sedan, satt till 2,8 procent. Avtalens lägsta löner ska ökas med 700 kronor per månad och alla anställda ska ha rätt till minst 430 kronor i individgaranti, om det inte finns ett lönesystem på arbetsplatsen ska garantin vara 600 kronor.

– Vi ser att där det inte finns lokala lönesystem stannar löneutvecklingen av, säger Anders Ferbe.

– Det här är en signal om att lönesystem måste utvecklas på arbetsplatserna.

När det gäller kravet på 2,8 procent anser Anders Ferbe att det är en nedtrappning jämfört med tidigare avtalsrörelser.

– Centralt för oss är att vi får reallöneökningar, säger han.

Teknikarbetsgivarna vill ha så låga centrala löneökningar som möjlig och beskriver den ekonomiska utvecklingen som dyster.

–  Ingen vet hur lång lågkonjunkturen blir. Vi har en besvärlig tid framför oss. Företagen har det tufft, säger Åke Svensson, vd på Teknikföretagen.

Som i tidigare avtalsrörelser vill arbetsgivarna decentralisera lönebildningen med argumentet att verkligheten är olika för olika företag.

– Parterna på arbetsplatserna måste ges utrymme att komma överens om löner och villkor som är anpassade till verksamheten, säger Åke Svensson.

Teknikföretagen vill inte heller ha några individgarantier eftersom det hämmar produktiviteten.

– Med individgarantier blir det mindre över till dem som verkligen presterar bra, säger Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

Ytterligare ett krav från arbetsgivarna är att taket för övertid höjs från 150 timmar till 250 timmar under ett år.

Ett annat krav är att arbetsgivaren ska få möjlighet att variera arbetstiden med fem timmar per vecka uppåt eller nedåt måndag – fredag samt lördagar mellan 07.00 – 16.00.
Företagen kan då få ut mer när det behövs och även kunna dra ner, säger Anders Weihe.

Läs mer:


md@da.se

Läs mer från Dagens Arbete:

Han fixade 13 miljoner till arbetskamraterna

PENSIONStålbolaget Ovako missade pensionsinbetalningar under flera år. Efter försäkringsexperten ”Lärs” detektivarbete sattes 13 miljoner kronor in på de anställdas pensionskonton.

”Nu måste vi se till att kompetensutveckling också sker”

DEBATTTrots att korttidsarbete används i stor omfattning sker nästan inga kompetensutvecklande insatser. Vi parter är överens om att det är viktigt – nu måste vi också se till att det blir verklighet, skriver avtalssekreterarna för Pappers, GS och IF Metall tillsammans med Industriarbetsgivarna.

1

Vägrade betala skadestånd – stäms i AD

ArbetsdomstolenEtt Skåneföretag vägrade betala skadestånd till IF Metall för avtalsbrott. Nu stämmer facket bolaget inför arbetsdomstolen, AD och kräver 200 000 kronor i skadestånd.

1

Arbetsrätten

Så kan las ändras – detta säger parterna

Nästa måndag presenterar regeringens utredare sina förslag på hur las kan förändras. SVT har tagit del av dem redan nu – och varken fack eller arbetsgivare är nöjda

2

”Vi borde vara mer öppet kritiska till S”

REPLIK | LASDet handlar inte så mycket om intern information som att förbundet behöver visa sin ståndpunkt i den offentliga debatten när självklara fackliga frågor får stryka på foten, skriver Jan-Inge Ogenfalk i ett svar till IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

1

”Vi gör allt för att nå ut i de kanaler vi förfogar över”

REPLIK | LASVi delar inte bilden av att förbundet varit tyst i  debatten om januariavtalet och Las, och om informationen har drunknat i mediebruset är det beklagligt. Det skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson om kritiken.

”Er tystnad slår oss med häpnad”

DEBATT | LASDet hörs inte ett knyst från IF Metalls ledning, varken om att S genom januariavtalet säljer ut politiken, eller nu senast om turerna i förhandlingarna om las. Vi frågar oss varför, skriver flera tidigare förtroendevalda från IF Metall i Linköping.

1

Kan krisen bli ett lyft för facket?

CoronaeffektenI flera år har fackförbunden brottats med sjunkande organisationsgrad. Så kom en annan kris. Nu rapporterar flera förbund om medlemmar som strömmar till.

”Vi arbetare vill inte få det som vi konstnärer har det”

DEBATTKan du uppge ett enda rimligt skäl att som anställd arbetare lämna din enda möjlighet att påverka ditt arbete, skriver ventilationsmontören och konstnären Jörgen Karlsson.

Så fungerar de nya reglerna

DA guidarUnder coronakrisen har regeringen både lättat på reglerna för att få ersättning och höjt beloppen för den som uppfyller villkoren från a-kassan. Följ DA:s guide för att ta reda på vilken ersättning du har rätt till.

Regionala skyddsombud

”Skyddsombud behövs i kris”

KRÖNIKADet är minst sagt upp­rörande att de, mitt under pågående coronakris, meddelar att de tänker rösta nej till förslaget att låta de regionala skydds­ombuden komma in på fler arbetsplatser, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

1

”Det är de små arbetsplatserna som behöver oss”

Regionala skyddsombud är oroliga över utvecklingen. Vad blir steg två, frågar de sig. Och kommer Arbetsmiljösverige monteras ner ytterligare?

”Jag har fått lära mig att ha tålamod”

Martin Gunnarsson är smålänningen som vill pröva nya sätt att värva medlemmar till IF Metall, och som med åren lärt sig att lugna ner sig lite.

Efter coronan

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall. Foto: Ylva Bergman

”Staten bör ta en del av kostnaden för kompetens­utveckling”

DEBATTStaten bör kunna subventionera kompetenshöjande insatser i samband med korttidsarbete, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Gravid? Risk att du förlorar pengar

Väntar du barn och har ett riskfyllt jobb? Då kan du bli förbjuden att jobba – och förlora inkomst. Det hände Sandra Ekholm i Oxelösund.

Coronakrisen

Repstopp i gruvan mitt under coronakrisen

ArbetsmiljöBajamajor till entreprenörerna. Dygnet-runt-arbete för att minska smittan. Zinkgruvan har reparationsstopp – mitt i coronatider. Hundra man extra befinner sig innanför grindarna.

IF Metall tecknar flera avtal om korttidsarbete

IF Metall har anpassat flera avtal för att regeringens nya förslag om korttidsarbete ska kunna tecknas. Och fler branscher ges nu möjlighet till korttidsarbete.

IF Metall-kongressen kan bli digital

Det blir ingen IF Metall-kongress i maj – i alla fall inte i vanlig form. Exakt hur man ska göra ska förbundsstyrelsen besluta i veckan.

IF Metall håller kongress i Västerås

300 kongressombud får förbereda sig för att åka till Västerås i höst. Nu är det klart att IF Metalls kongress blir på Aros Congress Center den 23–27 november i år.

Vi ska klara krisen – tillsammans

KRÖNIKANu kraftsamlar vi alla våra resurser och gör allt vi kan för att minska oron och öka tryggheten. Just nu gäller det att rädda jobb och se till att industriarbetare som trots allt blir arbetslösa kan försörja sig, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson

Rusning till att gå med i IF Metall

De två första dagarna i april fick IF Metall fler ansökningar om medlemskap än under hela januari.

Krisstöd

Staten ger företag bidrag även vid uppsägningar

Företag som säger upp personal har rätt att få statligt stöd enligt reglerna om korttidspermittering. Något som upprör IF Metall. ”Själva poängen är att företagen inte ska behöva säga upp”, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

1

IF Metalls kongress skjuts fram

IF Metall skjuter upp sin kongress till sent i höst, beslutade förbundsstyrelsen på onsdagen.

”Obegripligt och felaktigt om skyddsombuden, Moderaterna”

Moderaternas vilja att skrota ett fungerande system för arbetsmiljöarbete är obegripligt – om inte anledningen helt enkelt är att inskränka fackets makt, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Avtal 2020

De vill ha kvar taket på 150 övertidstimmar

ArbetstidArbetsgivarna på teknikavtalet vill utöka möjligheten att beordra övertid. Från dagens 150 timmar per år till 200. På IF Metalls avdelning i Sörmland avfärdas kravet.

1
Ordföranden för Facken inom industrin

Industrifacken kräver 3,0 procent

Det finns ingen anledning att växla ned löneökningstakten. Det anser Facken inom industrin som kräver 3,0 procent på ett år.

1

IF Metall släpper bok om industrins framtid

De vill sätta industrin i centrum av samhällsdebatten – samt inspirera och provocera.

Vägen från hatet

Den avhoppade nazisten

Sven-Erik Källman trodde han lämnat hatet bakom sig. I stället kom samtalet som fick honom att förstå: han kunde inte längre fly. I dag är han fackligt förtroendevald och S-politiker. Men får man en andra chans och kan man förlåta sig själv?

”Som träslöjd i skolan – fast med metall”

PENSIONSAVGÅNGAREtt samarbetsprojekt i Värmland har gett över åttio arbetslösa ungdomar jobb i industrin. En av dem är William Sjöström på RZ Zampart i Karlstad.

Tvist om helglön – nu stäms bemanningsföretag

ARBETSDOMSTOLENAnställda på bemanningsföretaget Adecco har gått miste om helgersättning, enligt IF Metall. Nu stämmer fackförbundet Adecco inför Arbetsdomstolen, AD. ”Ett pilotfall”, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.