”Jag läser på om dinosaurierna igen. Hur blev det så fel?”

Sågverksarbetaren och musikern Stefan Eriksson om hur blixtsnabbt vi människor lyckats förstöra så mycket omkring oss.

”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

Energiförbrukningen i industrin

Så mycket el slukar bruken

SCA Ortviken, Stora Enso Kvarnsveden, Holmen 
Braviken och Holmen Hallstavik står för nästan 
hälften av all energi som köps in i pappers- och massabranschen. Det visar unik statistik som Dagens Arbete tagit fram.

Sveriges totala elproduktion 2012

 • Vattenkraft: 77,7 TWh
 • Kärnkraft: 61,2 TWh
 • Vindkraft: 7,1 TWh
 • Kraftvärme (ind): 6,2 TWh
 • Kraftvärme (övr): 8,9 TWh
 • Kondenskraft: 0,4 Twh

(Total produktion (ca) 161,5 TWh)

Sveriges totala elanvändning 2012

 • Bostäder, service: 72,7 TWh
 • Industrin: 51,5 TWh
 • Transporter: 3,0 TWH
 • Fjärrvärme m m: 3,5 TWh
 • Distributionsförluster: 11,3 TWh

 (Total användning (ca) 142 TWh)

Källa: Ekonomifakta

Tera-, giga-, mega-, kilo- …

 • TWh, terawattimme = 1 000 GWh
 • GWh, gigawattimme = 1 000 MWh
 • MWh, megawattimme = 1 000 kWh.
 • kWh, kilowattimme = 1 000 watttimmar.

1 GWh motsvarar 50 normalstora villors elanvändning under ett år.

 

Skogsindustrin använder 14 procent av all el

 • 2012 använde skogsindustrin 20,6 TWh. Det motsvarar 14 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Inga nettoutsläpp av koldioxid.

Källa: Skogsindustrierna

Producerar 65 TWh

 • De tre kärnkraftverken i Oskarshamn (15,7 TWh), Forsmark (22,3 TWh) och Ringhals (27,4 TWh) producerar tillsammans drygt 65 TWh per år.
 • Sveriges elproduktion har på femtio år ökat från 59 TWh 1970 till 145 TWh 2010.

Källa: Energimyndigheten

 

Den svenska pappers- och massaindustrin är en stor energislukare. Dagens Arbete kan för första gången någonsin visa siffror på hur mycket arbetsplatserna inom branschen gör av med.

Och det handlar om gigantiska tal.

Totalt gör industrin av med cirka 20 TWh (terawattimmar). Ungefär 15 TWh el köps in, vilket är lika mycket som Oskarshamns kärnkraftverk med sina tre reaktorer producerar per år.

Resten, cirka 5 TWh, producerar industrin själv – i första hand inom massaproduktionen.  Ett exempel på det är koncernen Södra Cell. Som visserligen köper in en del el, men som säljer betydligt mer.

De tre bruken i Mönsterås, Mörrum och Värö är därför självförsörjande och nettosäljare av el.

Dagens Arbete har här nedan listat de enskilda brukens årliga elinköp. Det är första gången en sådan lista sammanställs. Men den listar alltså bara brukens inköpta el.

Vilka mängder el det handlar om kan exemplifieras med att Kvarnsvedens elbehov är lika stort som Malmö stad – inklusive industrier – per år.

Av den svenska industrins samlade energianvändning står pappers- och massaindustrin för 45 procent och stålindustrin för 18 procent.

Läs också: Nu ska Hallsta tjäna flis

Så mycket förbrukar pappersbruken – hela listan

Uppgifterna är hämtade från Pappers respektive avdelningsordförande.  I uppställningen saknas arbetsplatserna Alstermo bruk, Ahlstrom Munktell, Filter Grycksbo och Absorbest i Kisa. Cascades Djupafors har lagts ner. Vill du läsa listan som PDF eller skriva ut den hittar du den här.

1. SCA Ortviken 

 • Kapacitet: 890 000 årston.
 • Produkter: Tidningspapper, förbättrat tidningspapper, LVC-papper.
 • Inköpt el: 2 TWh. Säljer spillvärme till fjärrvärmenät.
 • Sparåtgärder: Ny biobränslepanna och pelletsanläggning.
 • Anställda: 750.

2. Stora Enso Kvarnsveden 

 • Kapacitet: 700 000 årston.
 • Produkt: Tryckpapper.
 • Inköpt el: 1,6 TWh (1,4 procent av Sveriges totala elanvändning. Distribuerar 220 GWh fjärrvärme till Borlänge, halva stadens årsförbrukning.)
 • Sparåtgärder: Trycksättning av raffinörer, ökad värmeväxling av matarvatten till massafabriken. En besparing på 200 GWh/år
 • Anställda: 600.

3. Holmen Hallstavik

 • Kapacitet: 550 000 årston.
 • Produkter: Bok- och magasinpapper.
 • Inköpt el: 1,6 TWh.
 • Sparåtgärder: Bruket är under omstrukturering. Från 1/6 körs fabriken utan fastbränslepannor. Pappersmaskinerna försörjs med återgenererad ånga från raffinörerna i TMP-fabriken. Till detta ytterligare investeringar i energieffektivisering och tillvaratagen spillenergi.
 • Anställda: 375.

4. Holmen Braviken 

 • Kapacitet: 600 000 årston.
 • Produkt: Tidningspapper.
 • Inköpt el: 1,45 TWh.
 • Sparåtgärder: Ny TMP-linje.
 • Anställda: Cirka 400.

5. Stora Enso Hyltebruk 

 • Kapacitet: 470  000 årston.
 • Produkt: Tidningspapper.
 • Inköpt el: 827 GWh.
 • Sparåtgärder: Löpande.
 • Anställda: 467.

6. Stora Enso Skoghall 

 • Kapacitet: 750 000 årston.
 • Produkter: Vätske- och förpackningskartong.
 • Inköpt el: 672 GWh (totalförbrukningen är 1 020 GWh varav 348 GWh är egenproducerad.Oljeberoendet minskat med 3/4. Levererar fjärrvärme (93 GWh till Karlstad och Hammarö kommuner, motsvarande 4 000 villor).
 • Sparåtgärder: Ny sodapanna, indunstning, CTMP-indunstning, ombyggnad av turbiner m.m för 1,9 miljarder kronor. Olika sparåtgärder i övrigt. Minskar elbehovet med ungefär 30 000 MWh/år.
 • Anställda: 680.

7. BillerudKorsnäs Karskär 

 • Kapacitet: 625 000 årston.
 • Produkter: Obestruken vätskekartong, white top liner.
 • Inköpt el: 500 GWh (förbrukar 900 GWh).
 • Sparåtgärder: Ny indunstning, ny biopanna tillsammans med Gävle kommun.
 • Anställda: 720.

8. Metsä Board Husum 

 • Kapacitet: 810  000 årston.
 • Produkter: Bestruket och obestruket papper, liner.
 • Inköpt el: 486 GWh.
 • Sparåtgärder: Ny turbin och avsaltningsanläggning.
 • Anställda: 800.

9. Stora Enso Fors 

 • Kapacitet: 400 000 årston.
 • Produkt: Kartong av CTMP-massa.
 • Inköpt el: 450 GWh.
 • Sparåtgärd: Nya pumpar.
 • Anställda: Cirka 500.

 10. SCA Munksund 

 • Kapacitet: 400 000 årston.
 • Produkt: Kraftliner.
 • Inköpt el: 340 GWh (varav 170  GWh självproduceras).
 • Sparåtgärder: Reducerat användande av tryckluft, effektivare pumpar har minimerat massamalningen.
 • Anställda: 310.

11. BillerudKorsnäs Gruvön 

 • Kapacitet: 685 000 årston.
 • Produkter: Förpackningspapper (kraft- och säckpapper) containerboard, fluting liner m.m.
 • Inköpt el: 335 GWh (totalt förbrukas 718 GWh).
 • Sparåtgärder: Uppdaterade turbiner, kont elprojekt.
 • Anställda: 873.

12. Arctic Paper Munkedal 

 • Kapacitet: 150 000 årston.
 • Produkt: Bokpapper.
 • Inköpt el: 322 GWh (7, 3 GWh självproducerat, vilket gör en total åtgång på 329 GWh).
 • Sparåtgärder: Bytt värmeåtervinningssystem, fixat anläggning för att byta olja mot gas.
 • Anställda: cirka 300.  

13. Stora Enso Nymölla 

 • Kapacitet: 475 000 årston.
 • Produkt: Finpapper.
 • Inköpt el: 270 GWh (tillverkar själva 230 GWh).
 • Sparåtgärder: Inga.
 • Anställda: 520.

14. Smurfit Kappa Piteå 

 • Kapacitet: 700 000 årston.
 • Produkt: Kraftliner.
 • Inköpt el: 267 GWh/år (producerar 333 GWh själva).
 • Sparåtgärder: Ombyggd sodapanna, ny förbränningspanna, ny turbin, levererar fjärrvärme till kommunen.
 • Anställda: 514. 

15. Rottneros 

 • Kapacitet: 150 000 årston.
 • Produkter: Slip- och CTMP-massa.
 • Inköpt el: 265 GWh/år (250 000 – 280 000 GWh/år)
 • Sparåtgärder: Uppgradering av biopanna, pumpar.
 • Anställda: 100.

16. BillerudKorsnäs Skärblacka 

 • Kapacitet: 400 000 årston.
 • Produkter: Brunt säckpapper, avsalumassa, fluting, kraftpapper.
 • Inköpt el: 245 GWh (477 GWh förbrukas totalt) 2012.
 • Sparåtgärder: Ny indunstning, ombyggd sodapanna.
 • Anställda: 630.

17. BillerudKorsnäs Frövi 

 • Kapacitet: 430 000 årston.
 • Produkter: Massa och kartong.
 • Inköpt el: 241 GWh.
 • Sparåtgärder: Byte av vacuumpumpar på kartongmaskinen sparade exempelvis 8 GWh.
 • Anställda: 630.

18. Domsjö  Fabriker 

 • Kapacitet: 255 000 årston specialcellulosa, 120 000 årston lignin och 15 000 årston etanol.
 • Produkter: Dissolvingmassa, lignin, etanol.
 • Inköpt el:  237 GWh.
 • Sparåtgärder: Nytt renseri, varvtalsregleringar på motorer m.m Besparingar på 11 GWh de senaste åren.
 •  Anställda: 400.

19. SCA Obbola 

 • Kapacitet: 435 000 årston.
 • Produkt: Kraftliner.
 • Inköpt el: 209 GWh (Producerar därutöver 107 GWh själva).
 • Sparåtgärder: Ny sodapanna, större turbin.
 • Anställda: 300.

20. Mondi Väja 

 • Kapacitet: 260 000 årston.
 • Produkter: Säck- och kraft-papper.
 • Inköpt el:  187 GWh (total förbrukning 330 GWh).
 • Sparåtgärder: Jobbar kontinuerligt med elsparåtgärder.
 • Anställda: 300.

21. SCA Lilla Edet 

 • Kapacitet: 110 000 årston.
 • Produkter: Toa- och hushållspapper m.m.
 • Inköpt el: 160 GWh. Använder totalt 360 GWh, sålde 13 GWh under 2013.
 • Sparåtgärder: PM 7 gaskåpa i stället för el.
 • Anställda: 430

22. ATA Timber Waggeryd Cell 

 • Kapacitet: 135 000 årston.
 • Produkt: CTMP-massa.
 • Inköpt el: 160 GWh.
 • Sparåtgärder: Nya elmotorer, frekvensstyrning som möjliggjort en produktionsökning från 50 000 till 135 000 årston med en ökad elanvändning på bara 40 GWh.
 • Anställda: 43.

23. Holmen Iggesund 

 • Kapacitet: 370 000 årston.
 • Produkt: Kartong
 • Inköpt el: 150 GWh.
 • Sparåtgärder: Ny sodapanna, ny turbin.
 • Anställda: 850.

24. Arctic Paper Grycksbo 

 • Kapacitet: 250 000-265 000 årston.
 • Produkt: Finpapper.
 • Inköpt el: 126 GWh per år. Producerar själva drygt 27 GWh vilket ger en förbrukning på 154 GWh.
 • Sparåtgärder: Diverse sparåtgärder på totalt cirka 5 GWh de senaste fem åren.
 • Anställda: 380.

25. Fiskeby Board 

 • Kapacitet: 170 000 årston.
 • Produkt: Kartong.
 • Inköpt el: 109 GWh (27 GWh produceras internt).
 • Sparåtgärder: Ny fastbränslepanna med turbin.
 • Anställda: 290.

26. BillerudKorsnäs Karlsborg 

 • Kapacitet: 310 000 årston.
 • Produkter: Massa- och säck-papper.
 • Inköpt el: 105 GWh (total förbrukning 330 GWh).
 • Sparåtgärder: Ny mottrycksturbin, varvtalsreglerande motorer, nya processutrustningar, optimerade pumpar.
 • Anställda: 375.

27. Metsä-Tissue Mariestad 

 • Kapacitet: 75 000 årston.
 • Produkter: Toa- och hushållspapper, torkrullar.
 •  Inköpt el: 100 GWh.
 • Sparåtgärder: Diverse mindre åtgärder.
 • Anställda: 450.

28. BillerudKorsnäs Rockhammar

 • Kapacitet: 90 000 årston.
 • Produkt: CTMP-massa.
 • Inköpt el: 98 GWh.
 • Sparåtgärder: Närvarostyrning av belysning i magasinen, ny raffinör.
 • Anställda: 42.

29. Munksjö Billingsfors 

 • Kapacitet: 65 000 årston massa, 43 000 ton papper.
 • Produkter: Spantex- och tunnpapper.
 • Inköpt el: 95 GWh (bruket tillverkar 75 procent av sin energi).
 • Sparåtgärder: Ny turbin, säljer fjärrvärme till Bengtsfors kommun.
 • Anställda: 260.

30. Nordic Paper Säffle 

 • Kapacitet: 50 000 årston massa, 30 000 årston papper.
 • Produkter: Grease-proof (sulfitpapper = bakplåtspapper m.m).
 • Inköpt el: 83 GWh.
 • Sparåtgärder: Diverse mindre åtgärder.
 • Anställda: 187.

31.Nordic Paper Bäckhammar 

 • Kapacitet: 207 000 årston.
 • Produkt: Kraftpapper.
 • Inköpt el: 80 GWh. Egentillverkar 125 GWh. Jämfört med 2006 har egenproduktionen ökat från 108 GWh och den inköpta minskat från 90 GWh.
 • Sparåtgärder: Byggt om en turbin, ändrat styrsystem.
 • Anställda: 240.

32. Stora Enso Skutskär 

 • Kapacitet: 520 000 årston.
 • Produkt: Massa.
 • Inköpt el: 78 GWh (totala elförbrukningen är 420 GWh. Säljer fjärrvärme motsvarande 27 GWh.)
 • Sparåtgärd: Fem delägda vindkraftverk.
 • Anställda: 320.

33. Duni Skåpafors 

 • Kapacitet: 25 000-30 000 årston airlaid, 43 000 årston tissue.
 • Produkter: Airlaid papper, tissueservetter.
 • Inköpt el: 66 GWh.
 • Sparåtgärder: Ny fastbränslepanna.
 • Anställda: 190.

34. Lessebo bruk 

 • Kapacitet: 34 000 årston.
 • Produkt: Finpapper.
 •  Inköpt el: 58 GWh.
 • Sparåtgärder: Pumpar etc.
 • Anställda: 100.

35. Rottneros Vallvik 

 • Kapacitet: 240 000 årston.
 • Produkt: Sulfatmassa.
 • Inköpt el: 53 GWh (total åtgång 172 GWh–119 GWh görs själva)
 • Sparåtgärder: Ny turbin, m.m.
 • Anställda: 160.

36. Munksjö Aspa 

 • Kapacitet: 180 000 årston.
 • Produkter: Blekt/oblekt massa.
 • Inköpt el: 45 GWh.
 • Sparåtgärder: Ny turbin bland annat.
 • Anställda: 180.

37. SCA Östrand 

 • Kapacitet: 450 000 årston.
 • Produkt: Massa, tre olika kvaliteter.
 • Inköpt el: 40 GWh.
 • Sparåtgärder: Nytt sodahus, nya turbiner.
 • Anställda: 380.

38. Ahlstrom Ställdalen 

 • Kapacitet: 14 000 årston.
 • Produkter: Fibertyg till bil- och byggnadsindustrin, våtservetter till sjukvården.
 • Inköpt el: 39 GWh ( plus 54GWh gas).
 • Sparåtgärder: Ny återanvändningsanläggning som tar till vara varmluft ur produktionen för uppvärmning.
 • Anställda: 140.

39. Fitesa AB Norrköping 

 • Kapacitet: 3 000 årston.
 • Produkt: Fiberväv (nonvoven).
 • Inköpt el: 39 GWh.
 • Sparåtgärder: Diverse: under 2013 sparades totalt 0,2 GWh.
 • Anställda: 110.

40. Södra Värö 

 • Kapacitet: 425 000 årston.
 • Produkt: Massa.
 • Inköpt elenergi: 35 GWh. Nettoleverantör. Säljer drygt 90 GWh/år.
 • Sparåtgärder: Ny sodapanna, ny turbin, ny indunstning.
 • Anställda: 325.

41. Metsä-Tissue Pauliström 

 • Kapacitet: 24 000 årston.
 • Produkter: Toa- och hushållspapper.
 • Inköpt el: 29,3 GWh (producerar 1 GWh själva).
 • Sparåtgärder: Inga större.
 • Anställda: 120.

42. Metsä-Tissue Nyboholm 

 • Kapacitet: 28 000 årston.
 • Produkt: Toapapper.
 • Inköpt el: 26,4 GWh.
 • Sparåtgärder: Inga större.
 • Anställda: 80.

43. Munksjö Jönköping 

 • Kapacitet: 17 000 årston.
 • Produkt: Elektrotekniskt papper, så kallat kabelpapper.
 • Inköpt el: 23 GWh.
 • Sparåtgärder: Begränsad ångförbrukning, planerar vacuumstyrning.
 • Anställda: 115.

44. Svenska Panier Svanskog 

 • Kapacitet: 16 000 årston.
 • Produkt: Beer matboard (slutprodukt: bland annat ölunderlägg).
 • Inköpt el: 20 GWh.
 • Sparåtgärder: –
 • Anställda: 24.

45. ABB-Figeholm 

 • Kapacitet: 13 000 årston.
 • Produkt: Prespan (isoleringsmaterial till transformatorer).
 • Inköpt el: 17 GWh. Olja motsvarande 29, 8 GWh förbrukas också).
 • Sparåtgärder: Återvinner spillvärme, bytt ut elmotorer m.m.
 • Anställda: 129.

46. Södra Mörrum 

 • Kapacitet: 440 000 årston.
 • Produkter: Massa och textilmassa (dissolving).
 • Inköpt el: 12,6 GWh. Cirka 320 GWh produceras internt. Nettoleverantör. 30 GWh levereras ut som grön el på nätet.
 • Sparåtgärder: Ny turbin, annars inget större.
 • Anställda: 335.

47. Duni Dals Långed (Rexcells) 

 • Kapacitet: 8 000 årston.
 • Produkt: Airlaid-papper till pappersdukar/servetter.
 • Inköpt el: 12 GWh (12 293 MWh)
 • Sparåtgärder: Ny elutrustning 2010.
 • Anställda: 50.

48. Svenska Pappersbruket (Klippan) 

 • Kapacitet: 10 500  årston.
 • Produkt: Färgad tissue.
 • Inköpt el: 12 GWh per år.
 • Sparåtgärder: Bytt oljepanna mot gas. Plus flera mindre investeringar för att få ner elanvändningen.
 • Anställda: 39.

49. Mondi Örebro 

 • Kapacitet: 500 000 000 kvm.
 • Produkter: Omslag/förpackningar.
 • Inköpt el: (9,6 GWh).
 • Sparåtgärder: Smärre förbättringar.
 • Anställda: 114.

50. Holmen Strömsbruk 

 • Kapacitet: 45 000 årston (i nuläget 35 000).
 • Produkt: Förädlad kartong.
 • Inköpt el:  7 GWh.
 • Sparåtgärder: Pumpar, frekvensomriktare etc.
 • Anställda: 74

51. Södra Mönsterås 

 • Kapacitet: 750 000 årston.
 • Produkt:  Massa.
 • Inköpt el: 5,5 GWh. Nettoleverantör. Säljer el motsvarande 250 GWh/år.
 • Sparåtgärder: Ny barktorkanläggning  plus investering i kondensturbin. Eldar med barkpulver och tar kraft från 10 vindkraftverk.
 • Anställda: 407.

52. SCA Hygiene Mölnlycke 

 • Kapacitet: 2 900 årston halvfabrikat + 555 750 000 produkter.
 • Produkter: Hygienartiklar (Tena och Tork), sjukvårdsprodukter som hygienlakan, tvättlappar m.m.
 • Inköpt el: 4,8 GWh.
 • Sparåtgärder: Återanvänder ”värmen i skorstenen” och gör fjärrväme av den. Räcker för att värma upp lokalerna.
 • Anställda: 40.

53. Oppboga bruk 

 • Kapacitet: 10 000-12 000 årston.
 • Produkt: Laminerad kartong.
 • Inköpt el: 3 GWh.
 • Sparåtgärder: Div mindre åtgärder.
 • Anställda: 28.

54. Smurfit Kappa Timsfors 

 • Kapacitet: 20 000 årston (i dag 10 000 årston).
 • Produkter: Solid board, kartonger.
 • Inköpt el: 2,5 GWh.
 • Sparåtgärder: Nya pumpar, två nya elpannor.
 • Anställda: 50.

55. Dals Långed  Coating 

 • Kapacitet:  5 000 årston.
 • Produkt: Plastbestruket papper.
 • Inköpt el: 2 GWh.
 • Sparåtgärder: Tidsstyrd värmereglering, optimering ventilation och belysning.
 • Anställda: 20.

56. Finess Hygiene  Kisa 

 • Kapacitet: Konvertering, säljer för 190 milj kr.
 • Produkter: Tvättlappar, torkrullar, skyddslakan, laminat.
 • Inköpt el: 1,8 GWh.
 • Sparåtgärder: –
 • Anställda: 110.

57. Tallriksfabriken Strömsbruk 

 • Kapacitet: 110 milj enheter (70 miljoner enheter i dag).
 • Produkter: Engångsprodukter av belagd kartong som tallrikar, mosbrickor m.m.
 • Inköpt el: 0,3 GWh.
 • Sparåtgärder: –
 • Anställda 8.

58. Swedish Tissue Kisa 

 • Kapacitet: 55 000 årston.
 • Produkter: Tissue för ansiktsdukar, servetter, torkdukar, blöjor, toa- och hushållpapper.
 • Inköpt el: 0,06 GWh.
 • Sparåtgärder: –
 • Anställda: 150.

59. Nordic Paper Åmotfors 

 • Kapacitet: 53 000 årston (42 000 årston 2013).
 • Produkt: Specialpapper för bygg- och stålindustrin.
 • Inköpt el: 0,05 GWh.
 • Sparåtgärder: Ny avfallsförbränningsanläggning.
 • Anställda: 67. 

Fotnot: I uppställningen saknas arbetsplatserna Alstermo bruk, Ahlstrom Munktell, Filter Grycksbo och Absorbest i Kisa. Cascades Djupafors har lagts ner.
Uppgifterna är hämtade från Pappers respektive avdelningsordförande.

 

Läs mer: Teknik och miljö


gw@da.se

Läs mer på samma tema:

Kärnkraftverket i Oskarshamn. Foto: MIKAEL FRITZON/TT

"Omställningen är ingen dröm – den pågår redan"

Kärnkraftsdebatten"I sak presenterar inte Christer Larsson och Per Öhman några nya argument när avfärdar mina kärnkraftskritiska synpunkter med att jag skulle 'stå långt ifrån industrin'".

"Vi ser inte hur man ska nå klimatmålen utan"

Kärnkraftsdebatten"För att klara elförsörjningen den tid det inte blåser binder vi upp stor del av vattenkraften, men utöver detta måste finnas en baskraft. Idag utgörs den av kärnkraft, men kan givetvis basera sig på biobränsle eller kol. Vi för vår del ser inte hur vi ska kunna undvika kärnkraft om vi ska klara klimatmålen", skriver Per Öhman, IF Metall och Christer Larsson, Pappers, i en replik till Håkan Larsson.

Industrin behöver en långsiktig energipolitik – utan kärnkraft

Kärnkraftsdebatten"Det är direkt kontraproduktivt att, som IF Metalls och Pappers företrädare Öhman och Larsson, sätta hoppet till nya reaktorer." Håkan Larsson i en replik.

"Verkligheten håller på att komma ifatt"

KärnkraftsdebattenVerkligheten håller på att komma ifatt fler och fler i den svenska energidebatten. Fromma förhoppningar är snart det enda som finns kvar för de som drömmer om kärnkraften. I verkligheten har nämligen ny kärnkraft visat sig vara dyr, riskabel och geopolitiskt helt oförsvarbar.

2

"Axelsson går förbi de svåra frågorna"

KärnkraftsdebattenDagens Arbetes granskning av energiförbrukningen i pappers- och massabranschen har följts av en intensiv kärnkraftsdebatt. Christer Larsson, energiansvarig i Pappers och Per Öhman, i IF Metall, replikerar på Svante Axelssons inlägg där Tysklands energiomställning lyftes fram. "Axelsson går förbi alla de svåra frågorna”, skriver de på DA Debatt.

"Framtidens energi är förnybar"

KärnkraftsdebattenSvante Axelsson: "Sverige behöver en blocköverskridande energiuppgörelse för att skapa stabila spelvillkor för näringsliv och hushåll. "

1

Kärnkraftsavveckling spär på växthuseffekten!

Kärnkraftsdebatten"Kärnkraftsavveckling spär på växthuseffekten", skriver Christer Larsson, energiansvarig Pappers och Per Öhman, energiansvarig If Metall, angående Helle Kleins ledare om kärnkraft.

Ringhals är ett av Sveriges tre i dag aktiva kärnkraftverk. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL

Kärnkraften delar IF Metall

UndersökningMajoriteten av kongressombuden är positiva till kärnkraft, men närmare fyra av tio vill börja avveckla.

Jörgen Agebjörn i den stora kondensturbinhallen, från vilken den använda ångan leds till kyltornet, som syns genom fönstret, för återvinning. Foto: JAN NORDSTRÖM

Mönsterås kramar kronor ur träet

ReportageDA hälsar på hos ett företag som gillar höga elpriser – och kan strunta i kärnkraftsdebatten.

Energifrågan behöver en omstart

Ledare"Det är hög tid att Sveriges politiker gör ett omtag och skapar en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Det behövs för både ekonomins och miljöns skull."

Läs mer från Dagens Arbete:

”Vi får lätt storhetsvansinne”

Möte medLängst upp i ett hus i Kungsbacka, mellan duntäcken och frottéhanddukar, gör tre killar arbetsrätt begripligt i sin nystartade podd.

Inte nere för räkning

Sveriges mest kända skjutjärnsjournalist Janne Josefsson har provocerat och avslöjat i över 30 år. Nu berättar han om hoten, rädslan för att bli kär och hur han sagt nej till 750 000 kronor.

Det skulle va husvagn …

ArkivbildenÅret är 1956. Man hade tre veckors betald semester och den kunde gärna tillbringas på en gräsplätt under skinande sol med gasoltub, parasoll, husgeråd.

Detta gäller vid korttidsarbete

SVAR PÅ LÄSARNAS FRÅGORVad gäller vid utbildning, får man jobba mer än vad avtalet säger och hur snabbt kan korttidsarbetet blåsas av? DA har fått många frågor från er läsare – här är svaren.

Gasolyckan på Aspa bruk

Han räddade sin arbetskamrat undan gasen

Thomas Sedig satt i kontrollrummet när larmen gick. I höga halter dödar svavelväte direkt. ”Men ligger någon där, då tvekar man inte. Då gör man allt för att rädda människans liv.”

1

”Vi måste samarbeta bättre”

RÄDDNINGSPLAN Aspa bruk vill knyta räddningstjänsten närmare, och utbilda anställda som kan lotsa dem inne på bruket om en olycka inträffar igen.

Ladda ner senaste e-DA här!

Dagens Arbete finns som gratis e-tidning. Här finns också ett sökbart arkiv två år bakåt, du når lätt våra inlästa reportage och kan länka till spännande vidareläsning. Här kan du ladda ner appen.

Tack alla kämpar – vi behöver er

KrönikaKraften i vår organisation har stegrats, fler och fler har fått veta vad Pappers gör och vad vi står för. Engagemanget från UNG 2020 finns med oss till efter coronakrisen, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

”Nu måste vi se till att kompetensutveckling också sker”

DEBATTTrots att korttidsarbete används i stor omfattning sker nästan inga kompetensutvecklande insatser. Vi parter är överens om att det är viktigt – nu måste vi också se till att det blir verklighet, skriver avtalssekreterarna för Pappers, GS och IF Metall tillsammans med Industriarbetsgivarna.

1

Redo för framtiden

En ny generationAugust Wieser, som DA mötte 2017, har tagit studenten. Dessutom har han fått jobb på Billerud Korsnäs i Gävle. Men om han är pappersarbetare om tio år låter han vara osagt.

Arbetsrätten

Så här vill utredaren ändra las

På måndagen presenterades utredningen i riksdagen. Parterna har redan tidigare uttalat sitt missnöje. Nu säger också arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att hon inte är nöjd – och hoppas att fack och arbetsgivare kan hitta en bättre lösning.

4

”Småföretagen kan inte vänta till 2022”

DEBATTFör att få fart på svensk ekonomi efter coronakrisen måste småföretagens kostnader för att säga upp personal minska redan före 2022, skriver Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.

2

”Skamligt L och C – förslaget är allt annat än liberalt”

DEBATTAtt ta bort anställningstryggheten och med den yttrandefriheten, är den raka motsatsen till liberal politik, skriver sex företrädare för GS-facket.

Så kan las ändras – detta säger parterna

Nästa måndag presenterar regeringens utredare sina förslag på hur las kan förändras. SVT har tagit del av dem redan nu – och varken fack eller arbetsgivare är nöjda

2

Kerstin får gå när jobben ska räddas

Nästa vecka kommer utredningens förslag på hur las ska ändras. Det finns en oro för att de fasta jobben ska bli mindre trygga. Men i coronakrisens spår är det som vanligt. De med osäkra anställningar blir av med jobbet först.

Amanda är yngst på bruket

ÖgonblicketKlockan är 09.31
Ahlstrom-Munksjö AB i Jönköping.

Löneligan för pappers- och massabruk

Lönestatistik | PappersHar du högre eller lägre lön än dina kollegor på grannbruken? Nu kan du för första gången se hur lönen utvecklats de senaste åren. För alla skiftformer.

Kan krisen bli ett lyft för facket?

CoronaeffektenI flera år har fackförbunden brottats med sjunkande organisationsgrad. Så kom en annan kris. Nu rapporterar flera förbund om medlemmar som strömmar till.

Så fungerar de nya reglerna

DA guidarUnder coronakrisen har regeringen både lättat på reglerna för att få ersättning och höjt beloppen för den som uppfyller villkoren från a-kassan. Följ DA:s guide för att ta reda på vilken ersättning du har rätt till.

Illustration: Josephine Skapare

Får chefen neka min semester?

Fråga om jobbet | LedighetHar arbetsgivaren skyldighet att ge en orsak till varför en semesteransökan avslås, eller räcker det att bara säga nej?

”Petters och Saras död skapar inga rubriker”

KRÖNIKAPandemin har fått oss att verkligen bry oss om varandra. Bra! Samtidigt får det mig att tänka på en annan, ständigt bortglömd epidemi – drogdöden, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

”Lediga veckor kan jag vara med bandet”

PROFILENÄr det roligt att spela gitarr? Det ville Eki Kumpulainen ta reda på i sina tonår i Skutskär. Svaret ledde honom upp på scen och ut i världen med bandet Demonical.

”Bra Karl-Petter, men ta ett steg till”

DebattJag saknar fortfarande en tydlighet från LO:s styrelse om turordningsreglerna i las, skriver Jan-Olov Carlsson, IF Metallklubben på Volvo Lastvagnar Umeå.

Krisstöd

Stora aktieutdelningar ger indraget krisstöd

Inget statligt krisstöd till företag som gör stora aktieutdelningar. Det beskedet från Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf kom på torsdagen.

1

Nödår, strejker, slit – och äventyr

ArbetarhistoriaHur var det att vara arbetare för hundra år sedan? Med usel lön, eländiga villkor och en polis som sköt skarpt. DA:s Pontus Ohlin hittar ett gammal­t brev och söker svar.

1

Efter coronan

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall. Foto: Ylva Bergman

”Staten bör ta en del av kostnaden för kompetens­utveckling”

DEBATTStaten bör kunna subventionera kompetenshöjande insatser i samband med korttidsarbete, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Coronakrisen

Jesper Johansson är tjugosex år och har varit huvudskyddsombud i mer än två år. Foto: Åke Ericson

Sätter stopp för smittan

Nya risker.Tredje året som skyddsombud ställs Jesper Johansson inför en oväntad fråga: Vad kan han göra för att hjälpa arbetskamraterna under en pågående pandemi?

Här jobbar ­skiftarbetarna 40 procent

KORTTIDSAVTALPå Skåpafors händer inte mycket. Först stoppade man produktionen, sedan fick alla skiftarbetare gå hem. Men Pappersavdelningens ordförande Ulrik Jörback är ändå optimistisk. – Vi brukar klara oss även i lite sämre tider.

1

Coronakrisen – dag för dag

TidslinjeAllt hände så fort. Här kan du följa utvecklingen när det nya coronaviruset spreds över världen. Vilka konsekvenser det fick, och fortfarande får, med ett särskilt fokus på svensk industri.

Regionala skyddsombud

Ingen utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

TillträdesrättRegeringens förslag om att ge regionala skyddsombud rätt att komma in på arbetsplatser där facket inte har några medlemmar kommer att röstas ner. Flera partier går i dag samman för att stoppa förslaget.

1
Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.