”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

”Pizzor – men inga krispaket till vårdens hjältar”

Eftersom syrrorna ofta förblir namnlösa tänkte jag lyfta fram en av dem, vardagshjältarna, skriver Alexandra Pascalidou.

Varför klassas det inte som en arbetsskada?

Juridik.
Jag råkade ut för ett olycksfall på jobbet när jag skulle öppna en ventil som satt illa till och satt fast. Det slutade med att muskeln eller senan släppte i armen
(bicepsruptur). Nu har jag varit sjukskriven och ska opereras i sommar. Fick besked från mitt fack att detta inte är en arbetsskada utan en ergonomisk arbetssjukdom. Därför får jag bara sjuklön med 80 procent av lönen. Är inte detta en arbetsskada så vad är då en arbetsskada? Stämmer deras bedömning?

Svar: En arbetsskada kan vara besvär orsakade av ett olycksfall eller skadlig inverkan i arbetet (arbetssjukdom). Det behövs mer information för att bedöma ditt fall. En ruptur kan vara en arbetsskada men behöver inte vara det.

Generellt kan sägas att ett olycksfall i arbetet omedelbart ska anmälas till AFA Trygghetsförsäkring av den skadade själv eller med hjälp av facket.
Om besvären godkänns som orsakade av olycksfallet lämnas ersättning enligt gällande villkor för skadedagen.

Om besvären däremot bedöms vara orsakade av skadlig inverkan i arbetet, dvs. inte på grund av ett plötsligt olycksfall, måste Försäkringskassan pröva om besvären är orsakade av arbetet.

Försäkringskassan gör en arbetsskadeprövning först när den försäkrade gör en bestående inkomstförlust på minst en femtondel av sin årsinkomst under 7,5 prisbasbelopp.

Denna prövning sker oftast vid omplacering till lägre betalt arbete eller vid beviljad sjukersättning.

Om Försäkringskassan godkänner besvären såsom orsakade av arbetet kan man återkomma till AFA Trygghetsförsäkring med begäran om ersättning.

Henric Ask
Jurist, LO-TCO Rättsskydd

Läs mer: Alla frågor om jobbet | Arbetsskador | Expert arbetsrätt | Försäkringar

4Kommentarer

Michael:

Utan att kommentera detta fallet iom begränsad info så kan jag iaf kommentera generellt:
På något vis så har regelverket och processen gjorts så krånglig och svårhanterlig för genomsnittlig person att möjligheten att känna att man får ersättning/erkännande för arbetsskada/förslitningsskada/olycksfall i arbetslivet blivit mycket svåruppnådd.
Ser vi på pengarna som är avsatta i proportion till sjukskrivningarna i systemet som skall ut till förmodat drabbade så betalas inte pengarna ut.
Pengarna hamnar inte hos den sjukskrivne utan blir antingen kvar i systemet, till ingen nytta, eller hamnar annorstädes. Känsla av orättvisa och systemfel har god grogrund. Systemet urholkas på trovärdighet. Och då börjar det bli farligt. Arbetsförmedling, Försäkringskassa, banker och försäkringsbolag ligger alla mycket lågt på trovärdighetsrankningar.

Tobias Skåne:

Helt rätt Michael, men du glömmer att AFA inte står på den skadades sida och detta nämns inte heller. LO-TCO rättshjälp är inte heller till stöd eller hjälp alla gånger.

Men det är sant som det sägs att man urholkar socialförsäkringssystemet och det har eroderat så mycket att vanligt folk börjar inse viden av en arbetsskada man får.
Sedan finns det något annat som inte tas upp, och det är att ofta råkar man glömma att påtala att det finns en karens vid arbetsskadeolycksfall, visserligen medellång, men tänk dig själv om du blir skadad på jobbet. Hur lång tid tar inte rehab mm?

per johansson:

Det du skriver Henric låter så enkelt och smidigt precis såsom dom lagstiftningar som sägs styra både arbetsmiljöarbetet samt försäkringskassans arbete med att utreda den försäkrades problematik, låt mig då fråga hur det trots våra i mitt tycke solklara lagstiftningar kan komma sig att jag trots domar från AD,förvaltningsrätten inte har fått mina skador utredda så att försäkringskassan har underlag som gör att dom kan ta beslut huruvida jag varit utsatt för skadlig inverkan i mitt arbete, något som ska möjliggöra detta är den exponeringsutredning som Inspektionen för socialförsäkringen beskriver hur den ska göras samt innehålla, jag har ett dokument som jag personligen benämner varandes en parodi på nämnda utredning eftersom den inte innehåller ens en bråkdel av det som inspektionen säger ska finnas för att utredningen ska kunna benämnas som en exponeringsutredning. Vore evinnerligt tacksam för att äntligen få en dialog! Per Johansson.

Tobias:

I över ett decennium har sjuka människor utförsäkrats och nekats ersättningar av ideologiska skäl, och till slut kommer det att påverka allt från förtroendet för våra myndigheter till vilka partier som vinner väljarnas sympatier.

Det är hög tid att våra politiker och myndigheter börjar intressera sig för vad som gör människor sjuka i stället för hur man gör sjuka människor fattiga.

Den rödgröna regeringen är inte utan skuld. I oktober kom en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, IFS, som visade att politiska önskemål på Försäkringskassan fått genomslag i hur myndigheten jobbar. Regeringen Löfven ville spara pengar och som en effekt får fler får avslag på sin ansökan om sjukpenning.
Det är ett haveri, men det är inte resultatet av något misstag i arbetet eller av oklara regler. Själva avsikten med de förändringar som gjordes i trygghetssystemen var att det ska vara svårare och dyrare att vara sjuk. Hjälper inte det ska det finnas regler om utförsäkring. Det enda haveriet i sammanhanget är att det också presenteras som en stor succé för samhället när sjuka blir fattiga.

Tilltron tar skada
I rapporten från Inspektionen för socialförsäkringen talas det om äventyrad rättssäkerhet och en risk att tilltron för hela systemet skadas.
Politiskt finns det minst två slutsatser att dra.

För det första att det är svårt att behålla förtroendet om det stora målet är att spara pengar. En försäkring som nekar sjuka människor deras försörjning förtjänar inte respekt.

För det andra att politiker inte kan skylla ifrån sig ansvaret för de signaler de skickar ut. När svensk myndigheter får ett uppdrag kommer det att påverka hur de arbetar, och uppdraget att spara pengar i sjukförsäkringen kom från den rödgröna regeringen.

Det bidrog till att skapa missnöje,med sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen.

Inspektionen för socialförsäkringen har utvärderat Försäkringskassans handläggning av sjukförsäkringen. Rapporten är en förödande uppgörelse med hur ett av våra trygghetssystem fungerar. År 2016 krävde den rödgröna regeringen att rättssäkerheten skulle hamna i fokus. Men framför allt att kostnaderna skulle sänkas och sjuktal tvingas tillbaka. Sjuktalen sjönk, liksom kostnaderna. Men det gjorde förtroendet för myndigheten och välfärdssystemet också.

Åter igen talas det om äventyrad rättssäkerhet och en risk att tilltron för att hela systemet skadas för socialförsäkringen.

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer från Dagens Arbete:

Ställ din fråga till våra experter här

Juristen Henric Ask svarar på frågor om arbetsrätt, läkaren Ulf Nordlund svarar på frågor om hälsa, ekonomen Annika Creutzer svarar på frågor om privatekonomi, psykologen Jonas Mosskin svarar på frågor om psykologi och Lennart Stéen svarar på frågor om försäkringar.

Han fixade 13 miljoner till arbetskamraterna

PENSIONStålbolaget Ovako missade pensionsinbetalningar under flera år. Efter försäkringsexperten ”Lärs” detektivarbete sattes 13 miljoner kronor in på de anställdas pensionskonton.

Hur hittar vi en säker byggfirma?

Fråga DA | HusrenoveringVi vill göra vårt fritidshus till en permanent bostad. Vilka rättigheter har vi om hantverkarna inte sköter sig?

Så fungerar de nya reglerna

DA guidarUnder coronakrisen har regeringen både lättat på reglerna för att få ersättning och höjt beloppen för den som uppfyller villkoren från a-kassan. Följ DA:s guide för att ta reda på vilken ersättning du har rätt till.

Illustration: Josephine Skapare

Får chefen neka min semester?

Fråga om jobbet | LedighetHar arbetsgivaren skyldighet att ge en orsak till varför en semesteransökan avslås, eller räcker det att bara säga nej?

Coronakrisen

Är det okej att ta ett annat jobb?

Fråga om jobbetÄr det okej att ta ett annat jobb när man är permitterad, Om man har likvärdig kompetens, vem  får stanna vid korttidspermittering, och kan arbetsplatsen stänga om alla är rädda för att bli smittade? Coronakrisen väcker många nya frågor kring jobbet. Juristen Henrik Ask reder ut.

Hela månaden räknas för den som blir medlem i a-kassan i dag

a-kassaDen som blir medlem i a-kassan den sista mars får tillgodoräkna sig hela månaden, vilket kan spela stor roll för rätten till ersättning.

”Vissa dagar kan jag inte ta mig upp ur sängen”

MÖTE MED”Diskbråck är nästan omöjligt att få igenom som arbetsskada.” Det var förutsättningen som juristen gav Kent Dahlin. 13 år senare fick de ändå rätt.

DA granskar vuxenutbildningen

Elever på Lernia: oroliga att vi skadas

VUXENUTBILDNINGSlipdamm, thinnerångor, dålig skyddsutrustning och nästan ingen teori alls. Så beskriver Alicia och andra elever sina skoldagar på Lernias fordonsutbildning i Växjö. Nu befarar Alicia att hon har fått skador för livet.

Lernia: Vi ser över detta och åtgärdar bristen

Lernias rektor i Växjö hänvisar DA till kommunikationschefen Katarina Devell i Stockholm. Här är hennes svar på frågorna om brister på Lernias vuxenutbildning i Växjö.

Får jag jobba i två länder?

Fråga om jobbet | ARBETSTIDEn läsare sparar till ett husköp och vill arbeta vaken tid eför att kunna spara pengar. Hur många timmar i veckan får man som mest jobba? DA:s expert Henric Ask reder ut.

Hur kan jag sluta tidigare utan att bli varnad?

Jag jobbar kvällsskift och veckopendlar. Har under fem års tid tagit kompledigt på torsdagarna för att kunna köra hem tidigare. En tisdag sa en ny produktionsledare åt mig att jag skulle jobba klockan 14.00–24.00 den kommande torsdagen. Jag tyckte att beskedet kom med för kort varsel och avvek klockan 17 den torsdagen. Fick då en muntlig varning. Vad kan jag göra för att få kompa ut och klara veckopendlingen?

Schystare säkerhet på sågen

ARBETSMILJÖIaktta och prata – utan pekpinnar. Så hjälper anställda på SCA:s sågverk i Rundvik varandra att välja säkra beteenden framför osäkra.

Avtal 2020

Förhandlingar om försäkringar igång – kamp mot klockan

LO kräver tjänstepension till fler och mindre krångel vid arbetsskador. Förhandlingarna om avtalsförsäkringarna ska vara på plats innan de vanliga avtalsförhandlingarna är klara.

1

Nu avgörs om LO får driva sina krav på bättre försäkringar

AvtalsförsäkringarDet låter som en byråkratisk detalj – men det kan vara avgörande för vad du får i pension eller ersättning om du blir sjuk av jobbet. Nu avgörs striden om förhandlingsordningen.

2

Virtuell värld skyddar montörer

SÄKER TEKNIKVR-glasögon och smarta kläder ska förhindra att du blir skadad på jobbet.

Tre tillbaka på jobbet efter gasolyckan

ARBETSPLATSOLYCKALivsfarligt svavelväte läckte ut på massafabriken i Olshammar. Huvudskyddsombudet Sonny Johansson får frågor från hela Sverige om olyckan.

Får jag hälsa på min pojkvän?

Fråga om jobbet | Ledighet”Jag har fått ett nytt jobb. Kan jag bli nekad att vara ledig för en inplanerad resa?” undrar en läsare. Jurist Henric Ask svarar.

När kan jag gå i pension?

FRÅGA OM JOBBET | NYA REGLER Det talas om en ny pensionsålder men jag kan inte räkna ut om jag påverkas. Det verkar som om det är flera åldrar som diskuteras. Jag är född 1962 och vill veta vad som gäller.

1

Så får du rätt pengar

Koll på Sedan 2013 har de flesta industriarbetare delpension. Du ska få extra inbetalning till tjänstepensionen. Men alla arbetsgivare betalar inte, och det är bara du som kan kolla att det blir rätt. Vi hjälper dig!

Kan facket kasta ut mig?

FRÅGA OM JOBBET | FACKLIGTJag är medlem i Pappers men har nu ett annat jobb som inte ingår i det förbundet. Kan facket tvinga mig gå ur eller bara avsluta mitt medlemskap?

Judo kan mildra fallet

FALLOLYCKORLär dig falla som en kampsportare, och du kan slippa göra dig illa. Ny forskning visar att fallträning genom judo kraftigt ökar deltagarnas förmåga att falla på rätt sätt.

Måste vi logga ut på rasten?

Fråga om jobbet | ARBETSTIDMin arbetsgivare har börjat säga att vi måste logga ut och in i stämpelmaskinen för tio minuters rast och det låter inte rätt. Ska inte paus ingå i arbetstiden, om vi loggar ut får vi ju inte betalt?

1

Sandra hittar de glömda försäkringspengarna

DA MÖTERSandra Särnholm älskar att prata försäkringar och hitta glömda pengar åt medlemmar. Det är inte alltid hon är välkommen till arbetsplatserna, men det gör henne bara mer beslutsam.

Var det rätt att sänka min lön?

FRÅGA OM JOBBET | LÖNEn anställd blev blev omplacerad våren 2013 och fick en tid efter lönen sänkt. Efter att sedan kommit tillbaka till den första avdelningen fick hen bara en del tillbaka av sänkningen. Vad gäller?

Får de tala om vem som är sjuk?

FRÅGA DA | INTEGRITETVad säger GDPR om att en arbetsgivare skickar ut e-post till alla avdelningar på arbetsplatsen med diverse information, exempelvis frånvaro? Juristen Henrik Ask reder ut.

Kan chefen dra ner på min tid?

FRÅGA DA | ARBETSTIDJag är anställd 30 timmar i veckan, men nu har min chef schemalagt mig 29 timmar och vill bygga upp en buffert på minustid och använda det när jag går in och jobbar extra. Kan hen göra så? Jag vill jobba 30 timmar och om jag ska jobba över eller ha möte så vill jag ha komp för det.

Så hittar du ditt inre lugn

FRÅGA OM JOBBET | ÅTERHÄMTNINGAtt alltid känna sig stressad och inte gå ner i varv är farligt för hälsan. DA:s expert, psykologen Jonas Mosskin, ger sina bästa tips för att inte stressen ska ta överhand.

Kan jag tvingas jobba när det är kalas?

Fråga DA | Arbetsschema”När min arbetsgivare inte lagt ut något basschema åt mig har jag bokat in kalas med familjen om tre veckor. Kan hon lägga schema där ändå och tvinga mig jobba just den helgen?”

Jag mår inte bra – måste jag byta skift?

Fråga DA | ArbetstidKan arbetsgivaren tvinga en arbetstagare att jobba femskift trots hälsoproblem som härrör från skiftarbetet? Jurist Henrik Ask svarar.

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.