Skuggsamhället är livsfarligtDen växande arbetslivskriminaliteten hotar både marknadsekonomin och människovärdet, skriver Helle Klein.

”När maken föreslog fjällvandrarryggsäck slog jag bakut. Jag ville anlända till en ny stad med stil”Anneli Jordahl om att ta tåget.

Varför klassas det inte som en arbetsskada?

Juridik.
Jag råkade ut för ett olycksfall på jobbet när jag skulle öppna en ventil som satt illa till och satt fast. Det slutade med att muskeln eller senan släppte i armen
(bicepsruptur). Nu har jag varit sjukskriven och ska opereras i sommar. Fick besked från mitt fack att detta inte är en arbetsskada utan en ergonomisk arbetssjukdom. Därför får jag bara sjuklön med 80 procent av lönen. Är inte detta en arbetsskada så vad är då en arbetsskada? Stämmer deras bedömning?

Svar: En arbetsskada kan vara besvär orsakade av ett olycksfall eller skadlig inverkan i arbetet (arbetssjukdom). Det behövs mer information för att bedöma ditt fall. En ruptur kan vara en arbetsskada men behöver inte vara det.

Generellt kan sägas att ett olycksfall i arbetet omedelbart ska anmälas till AFA Trygghetsförsäkring av den skadade själv eller med hjälp av facket.
Om besvären godkänns som orsakade av olycksfallet lämnas ersättning enligt gällande villkor för skadedagen.

Om besvären däremot bedöms vara orsakade av skadlig inverkan i arbetet, dvs. inte på grund av ett plötsligt olycksfall, måste Försäkringskassan pröva om besvären är orsakade av arbetet.

Försäkringskassan gör en arbetsskadeprövning först när den försäkrade gör en bestående inkomstförlust på minst en femtondel av sin årsinkomst under 7,5 prisbasbelopp.

Denna prövning sker oftast vid omplacering till lägre betalt arbete eller vid beviljad sjukersättning.

Om Försäkringskassan godkänner besvären såsom orsakade av arbetet kan man återkomma till AFA Trygghetsförsäkring med begäran om ersättning.

Henric Ask
Jurist, LO-TCO Rättsskydd

4Kommentarer

Michael:

Utan att kommentera detta fallet iom begränsad info så kan jag iaf kommentera generellt:
På något vis så har regelverket och processen gjorts så krånglig och svårhanterlig för genomsnittlig person att möjligheten att känna att man får ersättning/erkännande för arbetsskada/förslitningsskada/olycksfall i arbetslivet blivit mycket svåruppnådd.
Ser vi på pengarna som är avsatta i proportion till sjukskrivningarna i systemet som skall ut till förmodat drabbade så betalas inte pengarna ut.
Pengarna hamnar inte hos den sjukskrivne utan blir antingen kvar i systemet, till ingen nytta, eller hamnar annorstädes. Känsla av orättvisa och systemfel har god grogrund. Systemet urholkas på trovärdighet. Och då börjar det bli farligt. Arbetsförmedling, Försäkringskassa, banker och försäkringsbolag ligger alla mycket lågt på trovärdighetsrankningar.

Tobias Skåne:

Helt rätt Michael, men du glömmer att AFA inte står på den skadades sida och detta nämns inte heller. LO-TCO rättshjälp är inte heller till stöd eller hjälp alla gånger.

Men det är sant som det sägs att man urholkar socialförsäkringssystemet och det har eroderat så mycket att vanligt folk börjar inse viden av en arbetsskada man får.
Sedan finns det något annat som inte tas upp, och det är att ofta råkar man glömma att påtala att det finns en karens vid arbetsskadeolycksfall, visserligen medellång, men tänk dig själv om du blir skadad på jobbet. Hur lång tid tar inte rehab mm?

per johansson:

Det du skriver Henric låter så enkelt och smidigt precis såsom dom lagstiftningar som sägs styra både arbetsmiljöarbetet samt försäkringskassans arbete med att utreda den försäkrades problematik, låt mig då fråga hur det trots våra i mitt tycke solklara lagstiftningar kan komma sig att jag trots domar från AD,förvaltningsrätten inte har fått mina skador utredda så att försäkringskassan har underlag som gör att dom kan ta beslut huruvida jag varit utsatt för skadlig inverkan i mitt arbete, något som ska möjliggöra detta är den exponeringsutredning som Inspektionen för socialförsäkringen beskriver hur den ska göras samt innehålla, jag har ett dokument som jag personligen benämner varandes en parodi på nämnda utredning eftersom den inte innehåller ens en bråkdel av det som inspektionen säger ska finnas för att utredningen ska kunna benämnas som en exponeringsutredning. Vore evinnerligt tacksam för att äntligen få en dialog! Per Johansson.

Tobias:

I över ett decennium har sjuka människor utförsäkrats och nekats ersättningar av ideologiska skäl, och till slut kommer det att påverka allt från förtroendet för våra myndigheter till vilka partier som vinner väljarnas sympatier.

Det är hög tid att våra politiker och myndigheter börjar intressera sig för vad som gör människor sjuka i stället för hur man gör sjuka människor fattiga.

Den rödgröna regeringen är inte utan skuld. I oktober kom en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, IFS, som visade att politiska önskemål på Försäkringskassan fått genomslag i hur myndigheten jobbar. Regeringen Löfven ville spara pengar och som en effekt får fler får avslag på sin ansökan om sjukpenning.
Det är ett haveri, men det är inte resultatet av något misstag i arbetet eller av oklara regler. Själva avsikten med de förändringar som gjordes i trygghetssystemen var att det ska vara svårare och dyrare att vara sjuk. Hjälper inte det ska det finnas regler om utförsäkring. Det enda haveriet i sammanhanget är att det också presenteras som en stor succé för samhället när sjuka blir fattiga.

Tilltron tar skada
I rapporten från Inspektionen för socialförsäkringen talas det om äventyrad rättssäkerhet och en risk att tilltron för hela systemet skadas.
Politiskt finns det minst två slutsatser att dra.

För det första att det är svårt att behålla förtroendet om det stora målet är att spara pengar. En försäkring som nekar sjuka människor deras försörjning förtjänar inte respekt.

För det andra att politiker inte kan skylla ifrån sig ansvaret för de signaler de skickar ut. När svensk myndigheter får ett uppdrag kommer det att påverka hur de arbetar, och uppdraget att spara pengar i sjukförsäkringen kom från den rödgröna regeringen.

Det bidrog till att skapa missnöje,med sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen.

Inspektionen för socialförsäkringen har utvärderat Försäkringskassans handläggning av sjukförsäkringen. Rapporten är en förödande uppgörelse med hur ett av våra trygghetssystem fungerar. År 2016 krävde den rödgröna regeringen att rättssäkerheten skulle hamna i fokus. Men framför allt att kostnaderna skulle sänkas och sjuktal tvingas tillbaka. Sjuktalen sjönk, liksom kostnaderna. Men det gjorde förtroendet för myndigheten och välfärdssystemet också.

Åter igen talas det om äventyrad rättssäkerhet och en risk att tilltron för att hela systemet skadas för socialförsäkringen.

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer från Dagens Arbete:

Ställ din fråga till våra experter här

Juristen Henric Ask svarar på frågor om arbetsrätt, läkaren Ulf Nordlund svarar på frågor om hälsa, ekonomen Annika Creutzer svarar på frågor om privatekonomi, psykologen Jonas Mosskin svarar på frågor om psykologi och Lennart Stéen svarar på frågor om försäkringar.

Så hittar du ditt inre lugn

FRÅGA OM JOBBET | ÅTERHÄMTNINGAtt alltid känna sig stressad och inte gå ner i varv är farligt för hälsan. DA:s expert, psykologen Jonas Mosskin, ger sina bästa tips för att inte stressen ska ta överhand.

Kan jag tvingas jobba när det är kalas?

Fråga DA | Arbetsschema”När min arbetsgivare inte lagt ut något basschema åt mig har jag bokat in kalas med familjen om tre veckor. Kan hon lägga schema där ändå och tvinga mig jobba just den helgen?”

Jag mår inte bra – måste jag byta skift?

Fråga DA | ArbetstidKan arbetsgivaren tvinga en arbetstagare att jobba femskift trots hälsoproblem som härrör från skiftarbetet? Jurist Henrik Ask svarar.

Måste jag visa intyg att jag har ett annat jobb?

Frågor om jobbetOm ens chef väljer att godkänna ens tjänstledighet för att testa nytt arbete inom annan bransch, kan den kräva att se papper på att man jobbar? Jurist Henric Ask svarar en undrande läsare.

Får min chef ställa den frågan?

Fråga DA | Pensionering”Får chefen fråga när jag tänker gå i pension?”, undrar en läsare. Jurist Henric Ask om vad som gäller.

Vad gäller när vi har städhjälp?

FRÅGA DA | RUTEn läsare köper funderar på att köpa in städning varannan vecka och vill veta vad som gäller för Rutavdraget i år. Privatekonomen Annika Creutzer reder ut.

Hur mycket kostar vårt nya tak?

FRÅGA DA | ROTEn läsare ska lägga om taket på huset och vill veta vad som blir kvar att betala efter rotavdraget. Privatekonomen Annika Creutzer reder ut.

1

Varför blev jag varnad efter försovningen?

FRÅGA OM JOBBET | REGLEREn läsare fick en varning efter att ha försovit sig och kommit sent. Är det rimligt? Juristen Henrik Ask svarar.

Så skyddar du öronen

KOLL PÅ | ARBETSSKADORSkippar du hörselkåporna? Tänk om, bullerskador kommer ofta smygande – men kan skada dina öron för livet.

Lång kamp för ett erkännande

FÖRSÄKRINGSPENGARHon fick svåra utslag, andningsbevsär och huvudvärk på jobbet. Hon misstänkte skärvätskorna, företaget nekade ansvar – men Jaana Isaksson gav sig inte. Läs eller lyssna på hennes berättelse.

1

Ska jag berätta om sjukdomen?

FRÅGA OM JOBBET | ARBETSINTERVJUHur mycket ska man som funktionsnedsatt berätta om sina sjukdomar och sjukskrivningar? Läkaren Ulf Nordlund svarar.

Måste jag svara på frågan?

FRÅGA OM JOBBET | JURIDIK.En läsare undrar om arbetsgivaren har rät att fråga om man har några betalningsanmärkningar. Juristen Henrik Ask svarar.

Hur ska jag stoppa mobbningen?

Fråga om jobbet”Hur kan jag stoppa mina arbetskamraters mobbning av vår arbetsledare?” undrar en läsare. Psykologen Jonas Mosskin reder ut frågan.

Cynisk stämning efter bonusbesked

Trots slit, övertid och försäljningsrekord får de anställda på Volvo Cars i Göteborg ingen bonus. ”Det som förvånar mig mest är den totala frånvaron av fingertoppskänsla från ledningen”, säger Lars Henriksson, skyddsombud på fabriken.

2

Farliga vibrationer

Inga fler vita fingrar på gjuteriet

MätbartEfter flera fall av arbetssjukdom tvingades ledningen på Xylems gjuteri att tänka om. Ett nytt mätsystem håller reda på att du inte utsätts för alltför mycket vibrationer under ett skift.

Så får du rätt pengar efter olyckan

FÖRSÄKRINGARHar du skadat dig på jobbet? DA:s expert Lennart Stéen guidar dig genom försäkringsdjungeln.

2

INDUSTRI PÅ HÖGVARV

”Träningen gör att jag fungerar igen. Mitt mål är att kunna köra hinder­bane­loppet Tough viking.” Foto: Adam Daver

Bilboom – och trasiga kroppar

FARLIG ÖVERTID.Svensk fordonsindustri går bättre än någonsin. Men framgången har en baksida. Det uppdrivna tempot leder till övertid och utslitna kroppar. Josefin Christensen hann bara göra några månader innan kroppen sade ifrån. ”Kanske jag kommer att ha smärtor i resten av livet.”

”Inför gränsvärden för belastning”

DEBATT”Om man har en fast gräns för hur mycket som är tillåtet att belasta kroppen under en vanlig arbetsdag, är det mycket lättare att kräva åtgärder om belastningarna ligger över gränsen”, skriver två forskare inom Arbets- och miljömedicin.

Hur gör jag för att slippa jobba natt?

Fråga om jobbetEn småbarnsförälder som jobbar treskift sedan flera år känner att det börja ta hårt på hälsan. Har hon rätt att slippa jobba natt? Vår jurist reder ut.

Illustration: GUSTAF ÖHRNELL HJALMARS

Hur går jag ner i tid utan att röra pensionen?

Fråga DAJag skulle vilja gå ner i arbetstid och undrar hur pensionen påverkas om jag jobbar till exempel 80 procent?

Illustration: Emma Hanquist

Pluggsugen? Så fixar du ledigt

Koll påDrömmer du om att få läsa på universitetet eller behöver du utbildning för att komma vidare i arbetslivet? Då är det bara att ta ledigt – det är din lagstadgade rätt. 

Illustration: Jens Magnusson

Måste chefen ta hänsyn till att jag har barn?

Fråga DAMin arbetsgivare säger att det inte finns någon diskrimineringslag och vill inte ta hänsyn till barn och familj när det gäller arbetstider. Vilka regler är det som gäller egentligen?

Val 2018 | Sjukförsäkringen

Få rätt pengar när du är sjuk

KOLL PÅHar din arbetsplats kollektivavtal har du flera försäkringar automatiskt. Bland annat om du blir sjuk. Det är det många som missar.

Lagen ger sjuka rätt till a-kassa

KOLL PÅHar du fått sjukpenningen indragen eftersom Försäkringskassan anser att du är frisk nog att ta ett annat arbete? Be om tjänstledigt. Då kan du ha rätt till a-kassa trots att du redan har ett jobb.

14

Hur sparar jag snabbt ihop till semestern?

EXPERTRÅDSka den efterlängtade ledigheten bli som tänkt kan det vara hög tid att göra något åt saken. Privatekonomiexperten Annika Creutzer ger sina bästa råd för hur du får ihop till en semesterkassa.

När måste chefen svara om ledighet?

Fråga om jobbet”Hur lång tid har min arbetsgivare på sig att ge mig ett svar på om jag kan få ledigt?” DA:s jurist Henrik Ask reder ut.

1

Industrin och jämställdhet

Brist på jämställdhet drabbar även kroppen

ArbetsmiljöDålig jämställdhet leder till mer belastningsskador för kvinnor. ”Om någon säger att det handlar om att kvinnor inte kan så är det bullshit”, säger arbetsmiljöforskaren Svend-Erik Mathiassen.

Rätt livränta

Ny dom slår fast hur livränta ska beräknas

Livräntan ska beräknas på inkomsten som personen hade då skadan uppstod, oavsett hur lång tid som har gått. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i två domar.

3

Snårig väg till pengarna

Johnny, Stina, Berndt, Pelle och Björn. Alla skadades i jobbet och fick en livränta som visade sig bli för låg. Slumpen, rätt kontakter och mycket slit gjorde att de fick de miljoner de har rätt till. Dagens Arbete guidar till rätt ersättning – både livränta och andra försäkringar.

2
Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.