”I stället för c-ordet – låt oss prata om sexkurvan”

Varje gång jag hör c-ordet nämnas på nyheterna tänker jag säga klitorisollon högt, skriver författare Anneli Jordahl.

Nu måste vi skapa ett hållbart Sverige

”Just in time”-filosofin har gällt såväl inom sjukvård och omsorg som i industrin. Det har gjort oss onödigt sårbara, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

Avtal 2016

Makten över arbetstiden i fokus

Flexibilitet och anpassning efter verkligheten – GS-fackets motparter vill göra det lättare att variera arbetstiden och ändra skiftformer.

– En återgång till 30-talets arbetsmarknad, anser GS-fackets avtalssekreterare Tommy Andersson.

Under morgonen växlade GS-facket avtalskrav med sina motparter i Trä- och möbelföretagen (TMF), Grafiska Företagen (GFF) och Skogs- och Lantarbetsgivarerförbundet (SLA). Arbetsgivarna går fram med gemensamma krav – överst på listan står större möjligheter att anpassa arbetstiden efter orderläget.

– Arbetstiden måste vara kundorderorienterad. Vid förra avtalsrörelsen kom vi överens om ett system för varierad arbetstid och det har varit väldigt populärt bland våra medlemmar. Det där vill vi bygga vidare på, säger David Johnsson, vd på TMF.

Arbetsgivarna vill bland annat kunna införa och ta bort skift utan krav på lokal överenskommelse. Blir arbetsgivare och fack lokalt inte överens om villkoren efter en MBL-förhandling ska det vara arbetsgivarens behov som styr. I dag ger avtalen arbetstagarna möjlighet att få inflytande över villkoren.

TMF, SLA och GFF vill se återhållsamma löneökningar och i GFF:s fall frysta ingångslöner, för att stärka ungas och nyanländas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

GS-fackets avtalssekreterare Tommy Andersson anser att arbetsgivarparterna vill ge all makt över lönebildning, arbetstider, driftsformer och anställningsformer till arbetsgivarna på de anställdas bekostnad.

– De säger att de vill ha moderna avtal, men det här liknar en återgång till 30-talets arbetsmarknad.

Bland GS-fackets krav finns bland annat en begränsning av inhyrd arbetskraft när behovet av personal är permanent. Hur en sådan begränsning kan se ut vill GS diskutera med arbetsgivarna.

– Om behovet av arbetskraft är permanent ska personalen anställas i stället för att hyras in, säger Tommy Andersson.

Precis som IF Metall vill GS-facket sätta press på företagen att ta fram lokala löneavtal tillsammans med facket på arbetsplatserna. Därför vill de behålla och i vissa fall förstärka stupstockarna som träder i kraft om fack och arbetsgivare inte kommer överens om lönefördelningen lokalt. Avtalen skiljer sig åt i dag, i vissa fall ska 50 procent av löneutrymmet fördelas lika på alla om man inte kommer överens, i andra 70 procent.

GS kräver också att alla typer av tillfälliga anställningar, till exempel visstid och vikariat, ska räknas samman så att de inte som i dag kan staplas på varandra och leda till många år av osäkra anställningar hos samma arbetsgivare.

Facken inom industrin – där GS-facket ingår – har krävt en utbyggnad av deltidspensionen som infördes i förra avtalsrörelsen. Även TMF vill bygga vidare på det systemet, men vill gifta ihop det med arbetstidsförkortningen.

– Vi vill att en del av arbetstidsförkortningen per automatik ska avsättas till deltidspensionen, säger David Johnsson på TMF.

När det gäller skogsavtalet har GS särskilda krav.

– Runt 80 procent av alla som arbetar i skogsvården kommer från ett annat land än Sverige och är sällan med i facket, och många av dem utnyttjas. Vi kräver att facket lokalt ska få rätt till insyn i vilka löner och villkor dessa anställda har. I andra hand kräver vi ett huvudentreprenörsansvar.

Enligt Tommy Andersson är det här kravet en utvidgning av överenskommelsen om insyn som träffades 2013 och som gäller fram till att avtalet går ut sista mars 2016. GS vill skriva in rätten till insyn i kollektivavtalet.

Läs mer:


me@da.se

Vad tycker du?

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer på samma tema:

Klart med nytt tidningsavtal

Strejken på tidningsavtalet är avblåst. Både fack och arbetsgivare sade ja till medlarnas bud.

Helgmangling för att undvika strejk

Det blir medling hela helgen mellan GS och Almega för att nå ett nytt avtal och därmed undvika en strejk från onsdag i nästa vecka. GS säger samtidigt att det kan bli utökat varsel om tryckerierna rundar konflikten genom att flytta produktionen.

Parterna förbereder sig för tidningsstrejk

300 grafiker kan tas ut i strejk om en dryg vecka, vilket slår mot Expressen och andra stora tidningar. Tryckeriet Pressgrannar svarar med att flytta produktion till andra ställen. Nu ska tre medlare försöka lösa konflikten.

GS varslar om strejk

GS varslar om strejk för grafiker på tre tidningstryckerier. En kärnfråga är rätten till delpension.

1

Tidningsförhandlingar strandade i dag

Förhandlingarna för de grafiker som jobbar på tidningstryckerier strandade i dag. En av de stora knäckfrågorna är delpensionen.

GS håller fast vid deltidspension

GS-facket har inte släppt frågan om deltidspension för sina medlemmar på tidningsavtalet, medan motparten Almega säger nej. Avtalet går ut på lördag, det blir fortsatta förhandlingar nästa vecka.

Läsarnas frågor om avtalen

Svar direktAvtalsrörelsen är inne i sista fasen, den 1 april ska nya avtal vara på plats. Vi bad våra läsare om åsikter och frågor kring avtalen, förhandlingarna och villkoren i arbetslivet. Här får de svar från IF Metall, GS och Pappers.

2

Avtalsrörelsen startade med en krock

Nu har avtalsrörelsen dragit i gång på allvar. På tisdagen visade de opartiska ordförandena upp en första skiss, som bygger på ett tvåårigt avtal. IF Metall och de andra industriförbunden säger försiktigt ja till ett tvåårsavtal. Men arbetsgivarsidan säger nej till den första avtalsskissen.

1

Nu blev det svåra ännu svårare

AnalysDe fem industrifacken ställde sig i dag positiva till Opos första skiss till nytt avtal. Men arbetsgivaren sade nej. Nu blir det ännu mer stressigt att hinna få ihop ett nytt avtal till 1 april. DA:s Harald Gatu förklarar vad som händer härnäst.

Pappers bryter tystnaden i avtalsrörelsen

Längre avtal och förändringar i arbetstidskontot. Pappers förbundsordförande Matts Jutterström berättar om de pågående förhandlingarna.

2

Ställ din fråga om avtalet

Vad är viktigt för dig i avtalsrörelsen? Har du frågor eller åsikter om villkoren i arbetslivet, om förhandlingarna eller om paragrafer i ditt kollektivavtal? Ställ din fråga här så ber vi avtalssekreterarna om ett svar.

Anders Ferbe varnar för ökande konflikter

IF Metalls ordförande Anders Ferbe säger att årets avtalsrörelse är den jobbigaste på länge, eftersom lönenormeringen utmanas av både politiker och arbetsgivarorganisationer.

Arbetsgivarna vill ha lördagsarbete

Arbetsgivarna vill att det ska bli enklare och billigare att flytta övertiden – upp till fem timmar i veckan.

6

"Ni får mer pengar mot att vi får mer makt"

AnalysArbetsgivarna vill i utbyte mot höjd lön kunna bestämma mer när du ska jobba och hur mycket. Arbetstidskorridoren är åter i fokus, skriver Harald Gatu i en analys.

2

Industrifacken vill sitta still i båten

AnalysLO-samordningen är bruten, men industrifacken vill inte ändra ett vinnande koncept - deras avtal ska vara styrande liksom tidigare år. Nu återstår att se om industrinormen fortfarande gäller, skriver DA:s Marie Edholm.

Industrin nobbar fackens lönekrav

Industrins och handelns arbetsgivare tycker att fackens lönekrav är alldeles för höga, men de är oeniga när det gäller frysta ingångslöner. Teknikföretagen vill i stället ha utökade yrkesintroduktionsavtal.

1

Industrifacken lägger fram sina lönekrav

De fem förbunden i Facken inom industrin kräver 2,8 procent i löneförhöjning, minst 450 kronor i månaden, och vill ha ettårsavtal. Förbunden vill också satsa mer på deltidspension, jämställdhet och psykosocial arbetsmiljö.

3
Avtal, LO

Startskott för komplicerad avtalsrörelse

ANALYSI dag samlas IF Metallombud i Stockholm för att börja slipa på argumenten inför ett nytt avtal. DA:s Harald Gatu skriver att det kommer att detta kommer att bli en seg dragkamp om hur man tolkar en svajig världsekonomi och noll-inflation.

2

"Ungdomar har inte en aning om vad det betyder”

IF Metalls avtalsråd ska i två dagar behandla 260 motioner. Det handlar om allt från nyindustrialisering till omplaceringsersättning - men också om att ansa det fackliga språket.

Läs mer från Dagens Arbete:

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.